Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PERUGA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Wyniki leczenia choroby niedokrwiennej serca zabiegami przezskórnej koronaroplastyki chorych z współistniejącą cukrzycą.
Tytuł angielski: Percutaneous transluminal coronary angioplasty in coronary artery disease in patients with type 2 diabetes mellitus.
Autorzy: Peruga Jan Z., Religa Wojciech, Krzemińska-Pakuła Maria, Drzewoski Józef
Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.115-120, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,529

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Badania epidemiologiczne u chorych z chorobą niedokrwienną serca (CHNS) wykazują, że cukrzyca (DM) przyspiesza jej rozwój, pogarsza przebieg kliniczny i rokowanie w porównaniu z pozostałą częścią populacji. Celem pracy jest analiza zabiegów koronaroplastyki (PTCA) u chorych z CHNS i towarzyszącą DM w porównaniu z pacjentami bez DM. Materiał i metodyka: W okresie trzech lat (1998 - 2000) w Klinice Kardiologii IMW AM w Łodzi przeprowadzono łącznie 1570 zabiegów PTCA. W grupie tej 1303 chorych (83 proc., grupa 1) miało prawidłowy metabolizm węglowodanów, a u 267 chorych (17 proc., grupa 2) rozpoznano DM typu II. Obydwie grupy nie różniły się wiekiem, jedynie w grupie 1 było więcej mężczyzn 81 proc. vs. 73 proc. (p 0.05), zaś w grupie 2 chorzy częściej zgłaszali przebyty zawał mięśnia sercowego 43 proc. vs. 32 proc. (p 0.05). Wyniki: U chorych z DM w badaniu koronarograficznym częściej stwierdzano chorobę wielonaczyniową 38 proc. vs. 13 proc. (p 0,05), a wymiar referencyjny zwężonego naczynia poddawanego zabiegowi koronaroplastyki był znamiennie mniejszy 3,12 ń 0,4 vs. 3,4 ń 0,5 ( p 05), podczas zabiegów koronaroplastyk częściej w tej grupie implantowano stent 40 proc. vs. 34 proc. (p 0,05). Częstość powikłań w okresie szpitalnym była podobna w obydwu grupach. W okresie obserwacji poszpitalnej (średnio 1 rok) całkowita śmiertelność wynosiła 4,07 proc. i była znamiennie większa w grupie 2 - 5,24 proc. vs. 3,83 proc. (p 0,0050. Wnioski: Rokowanie po ...

  Streszczenie angielskie: Epidemiological studies have clearly proven that diabetes mellitus accelerates atherosclerosis, leading to more severe course of ischemic heart disease when compared to non-diabetic subjects. The aim of the study was the analysis of PTCA in CAD patients with or without diabetes. In a three-year period, between 1998 and 2000, 1570 PTCA procedures were performed in the Cardiology Department, Internal Medicine Institute, Medical University of Łódź. The patients were divided into two groups: group 1 - PTCA patients with normal glucose metabolism (n = 1303) and group 2 PTCA (267 patients, 17 p.c.) who had type II diabetes mellitus. Both group were similar in terms of age, but not of gender distribution. Men was great in non diabetic group 81 p.c. vs. 73 p.c. (p 0.05), The history of previous myocardial infarction more often in patients with diabetes 43 p.c. sv. 32 p.c. (p 0.05). Diabetic patients were more often found to have multivessel disease 38 p.c. vs. 13 p.c. (p 0.05) and the reference diameter of stenotic vessel was significantly smaller in patients with diabetes 3.12 ń 0.4 vs. 3.4 ń 0.5 (p 0.05) Stent implantation was also more often in diabetic subjects (40 p.c. vs. 34 p.c. (p 0.05). Early complications rates and mortality were similar in both groups. Mean follow-up time (exceeding 1 year) was comparable in both groups. Total mortality in whole group was 4.07 p.c., but was significantly greater in diabetic group 5.24 p.c. vs. 3.83 p.c., p 0.005. ...


  2/6

  Tytuł oryginału: Co nowego w kardiologii inwazyjnej? Sprawozdanie z 51 Kongresu American College of Cardiology, Atlanta, 17-20.03.2002 r.
  Autorzy: Peruga Jan Z., Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.197-198 - 51 Kongres Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego Atlanta 17-20.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  3/6

  Tytuł oryginału: Co nowego w farmakoterapii - nowe badania kliniczne. Sprawozdanie z 51 Kongresu American College of Cardiology, Atlanta, 17-20.03.2002 r.
  Autorzy: Kasprzak Jarosław D., Peruga Jan Z.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.199-200 - 51 Kongres Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego Atlanta 17-20.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  4/6

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia inwazyjnego w ostrym zawale serca - program Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych.
  Autorzy: Kośmider Maciej, Kuczborski Maciej, Peruga Jan Zbigniew
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 2 s.49 - 7 Łódzka Konferencja Kardiolgiczna Łódź 24.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/6

  Tytuł oryginału: Ostry zawał serca - dlaczego leczenie inwazyjne? Program Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych.
  Autorzy: Peruga Jan Zbigniew
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 2 s.53-54, il. - 7 Łódzka Konferencja Kardiolgiczna Łódź 24.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/6

  Tytuł oryginału: Wpływ monitorowania odprowadzenia prawostronnego na wartość diagnostyczną elektrokardiograficznej próby wysiłkowej.
  Tytuł angielski: Role of the right chest lead in improving the accuracy of myocardial ischemia detection.
  Autorzy: Wierzbowska Karina, Kurpesa Małgorzata, Peruga Jan, Drożdż Jarosław, Krzemińska-Pakuła Maria, Kasprzak Jarosław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.684-686, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp: Znanym ograniczeniem elektrokardiograficznej próby wysiłkowej w wykrywaniu choroby wieńcowej jest jej niska czułość, dotycząca szczególnie zmian w prawej tętnicy wieńcowej. W ostatnio opublikowanych badaniach proponowano wprowadzenie dodatkowych odprowadzeń prawostronnych w celu poprawy wykrywalności niedokrwienia z zakresu unaczynienia prawej tętnicy wieńcowej. Cel pracy: Celem obecnego badania była ocena wpływu zastąpienia standardowego pierwszego odprowadzenia przezsercowego (V1) czwartym odprowadzeniem prawostronnym (V4R) na wartość diagnsotyczną próby wysiłkowej. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 100 pacjentów (78 meżczyzn i 22 kobiety, średni wiek 55 ń 9 lat), u których wykonano elektrokaridiograficzną próbę wysiłkową według protokołu Bruce'a (ExT) oraz badanie koronarograficzne. U 52 pacjentów moniotorowano odprowadzenie V4R (grupa V4R), a pozostałe 48 osób stanowiło grupę kontrolną ze standardowym układem elektrod (grupa V1). Za istotne hemodynamicznie przyjęto zmiany miażdżycowe zawężające światło pnia lewej tętnicy wieńcowej o co najmniej 50 proc. a pozostałych tętnic o co najmniej 70 proc. Wyniki: U 76 spośród 100 pacjentów stwierdzono istotne zmiany miażdżycowe w badaniu koronarograficznym, 81 proc. w grupie V4R i 71 proc. w grupie V1. Czułość (71 proc. grupa V4R vs 79 proc. grupa V1), swoistosć (40 proc. grupa V4R vs 21 proc. grupa V1) oraz dokładnośc (65 proc. grupa V4R vs 63 proc. grupa V1) testu wysiłkowego dla wykrycia istotnej choroby ...

  Streszczenie angielskie: Background: The limitations of exercise electrocardiography in the detection of coronary artery disease includes low sensitivity, especially in isolated right coronary artery (RCA) disease. Recent studies postulated the addition of right precordial leads to the standard exercise ECG (ExT) recording for better detection of right ventricular ischemia. Purpose: We tested the hypothesis that the replacement of the standard first precordial lead (V1) with a fourth right chest lead (V4R) can improve the diagnostic accuracy of ExT. Materials and methods: We studied 100 patients (78 men and 22 women aged 55 ń 9 years (31-71) who underwent treadmill ExT (Bruce protocol) and coronary angiography. 52 patients had the V4R lead (Group V4R) instead of V1. THe control group (Group V1)included 48 patients with the standard 12-lead ECG. Hemodynamically significant lesions were defined as stenosis = 50 p.c. in left main coronary artery or = 70 p.c. in other arteries. Results: 76 out of 100 patients had significant coronary lesions on the arteriogram, 81 p.c. in Group V4R and 71 p.c. in Group V1. Over all senstivity (71 p.c. Group V4R vs 79 p.c.Group V1), specificity (40 p.c. Group V4Rvs 21 p.c. Group V1) and accuracy (65 p.c. Group V4R vs 63 p.c. Group V1) of ExT for detection of significant coronary artery disease was similar in both groups. THere was also no statistical significant difference in the abilit to define an inferior or right ventricle vs. anterolateral ischemia ...

  stosując format: