Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PERTYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Menopauzalny okres życia kobiety.
Autorzy: Pertyński Tomasz
Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.69-70, 72, tab.
Sygnatura GBL: 313,495

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  2/11

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Estrogeny a lipidy. Czy HTZ, preparaty z grupy SERM i fitoestrogeny zmniejszają ryzyko chorób układu krążenia po menopauzie].
  Autorzy: Pertyński Tomasz
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (4) s.100-101 - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2002; 111(1)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  3/11

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Hormonalna terapia zastępcza: próba wyjaśnienia wątpliwości].
  Autorzy: Pertyński Tomasz
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (4) s.256-257 - Tł. artyk. z czas. Hospital Practice 2001; 36(5)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  4/11

  Tytuł oryginału: Varicose vein - a real thromboembolic risk for HRT women?
  Autorzy: Stachowiak G[rzegorz], Stefańczyk L., Połać I., Jędrzejczyk S., Pertyński T.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 4 (4) s.187-191, tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: to determine the influence of lower limb variocose veins on serous coagulative and fibrinolytic variables regarding the risk of venous thromboembolism in menopausal females having indications for hormone replacement therapy (HRT). Patients and methods: Platelet count, prothrombin ratio, INR, APTT, thrombin time, fibrinogen, D-Dimer, thrombin-antithromin II complexes (TAT), factor VII, antithrombin III (AT III), protein C, protein S, PAI-1 and t-PA were measured in blood serum of 50 menopausal women qualified for HRT, with diagnosed lower limb varices and no VTE in anamnesis. Controls were 126 age-mateched women without variocose veins within lower extremities. In all these women Color Doppler ultrasonography of lower limb venous system was performed. No signs of active venous thromboembolic process were found as well in ultrasonographic examinations of lower limb veins as in blood testing. Results: The varicose vein group was characterised by higher prothrombin ratio and lower INR values than the controls. However, these results remained within normal range. No other statistically significant differences in the measured coagulation and fibrinolytic parameters between the both menopausal groups were presented. Conclusions: Lower limb varicose veings seem to create some little additional thromboemolic risk for menopausal women qualifeid for hormone replacement therapy.


  5/11

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu otyłości na wybrane parametry układu krzepnięcia i fibrynolizy w okresie około- i pomenopauzalnym.
  Tytuł angielski: Evaluation of obesity influence on selected haemostatic and fibrinolytic parameters in peri- and postmenopausal women.
  Autorzy: Połać Ireneusz, Stetkiewicz Tomasz, Stachowiak Grzegorz, Jędrzejczyk Sławomir, Pertyński Tomasz, Pakalski Andrzej, Kowalska Elżbieta
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.182-184, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Lokalizacja tkanki tłuszczowej i jej bezwzględna ilość ma znaczenie dla rozwoju chorób zależnych od otyłości. U otyłych obserwuje się wiele nieprawidłowości dotyczących czynników krzepnięcia i fibrynolizy. Badaniu 47 kobiet w wieku około- i pomenopauzalnym, które były operowane z powodu łagodnych zmian w obrębie miednicy mniejszej. Chore podzielono na grupy: I - z BMI 29 kg/mý (otyłe) i II - z BMI w granicach 18,5 - 25 kg/mý. U kobiet otyłych stwierdzono, wyższe stężenia LDL, wyższą całkowitą zawartość tkanki tłuszczowej, podwyższone stężenie fibrynogenu i zwiększoną aktywność PAI-1. Stwierdzono pozytywną korelację między polem pod krzywą insuliny a aktywnością PAI-1 oraz negatywną korelację między stężeniem insuliny na czczo i tPA. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że: 1. zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie kobiet po menopauzie ma wpływ na aktywność PAI-1. 2. Otyłość ma wpływ na układ fibrynolizy i krzepnięcia u kobiet w okresie przed- i pomenopauzalnym. 3. Zaburzenia metabolizmu węglowodanów ma wpływ na aktywność PAI-1 u kobiet w okresie przed- i pomenopauzalnym.


  6/11

  Tytuł oryginału: Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na zdrowie kobiet w okresie perimenopauzy ze szczególnym uwzględnieniem zespołu polimetabolicznego : praca doktorska
  Autorzy: Łukaszek Maciej, Pertyński Tomasz (promot.).; Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Klinika Ginekologii i Chorób Menopauzy w Łodzi, Akademia Medyczna w Łodzi
  Źródło: 2002, [3], 125 k. : il., tab., bibliogr. 184 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19750

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  7/11

  Tytuł oryginału: Short-term combined hormone replacement therapy in menopausal subjects - does it have any impact on coagulation and fibrinolysis?
  Autorzy: Stachowiak G., Połać I., Jędrzejczyk S., Pakalski A., Stetkiewicz T., Pertyński T.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (2) s.279-286, tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objective: to evaluate alterations in coagulation and fibrynolisis variables during 6 months of HRT applied in postmenopausal women. Methods. Our study group were forty six postmenopausal females with climacteric symptoms, who during 6 months received hormonal treatment consisting of transdermal 17-beta-estradiol (17á-E2, 50 mvg/day) ond oral medroxyprogesterone acetate (MPA, 5 mg/day). Controls were forty two healthly age-matched women who were not hormonally treated. At baseline, then in 3rd and 6th month of our trial in all the females the following coagulation and fibrynolosis parameters were measured in blood serum: prothrombin index, INR, APTT, thrombin time, platelet count, fibrinogen, D-dimer, thrombin-antithrombin III complexes, factor VII, antithrombin III, protein C, protein S, PAI-1, t-PA. Results: After 3 months of HRT we observed in the postmenopausal group a lowered prothrombin index with enhanced INR values as compared to the controls. Then 6 months of HRT therapy revealed in the study group a drop in factor VII activities accompanied with increased activities of protein C.


  8/11

  Tytuł oryginału: Telomerase activity in endometrial cancer - RT-PCR and TRAP studies.
  Autorzy: Romanowicz-Makowska Hanna, Smolarz B., Pertyński T.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (1) s.223-230, il., tab., bibliogr 33 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Telomerase, a ribonucleoprotien complex that includes the telomerase RNA component (hTR) and the telomerase catalytic subunit gene (hTERT) product, has been shown to be activated in the majority of cancer tissues. Approach: Results from studies that assayed telomerase activity in endometrial cancer samples are reviewed. Materials and methods: The expression of hTR and hTERT RNAs in tissues of various stages of endometrial cancer was analysed The levels of the RNAs in endometrial cancer and normal tissues by reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) were investigated Telomerase activity in cancer and control samples was measured by the TRAP assay (telomeric repeat amplification protocol assay). Conclusion: Several data suggest that the quantitative analysis of hTERT and telomerase activity may have potential roles as prognostic adjuncts for both premenopausal and postmenopausal patients with endometrial cancer


  9/11

  Tytuł oryginału: Cytochrome P450c17ŕ gene (CYP17) polymorphism and endometrial cancer risk.
  Autorzy: Romanowicz-Makowska Hanna, Smolarz B., Stetkiewicz T., Pertyński T.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (1) s.261-264, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: The established risk factors for endometrial cancer show that exposure to estrogens unopposed to progestins can predict the risk of endometrial cancer. CYP17 encodes the enzyme cytochrome P45c17, which catalyses steroid 17ŕ-hydroxylase and 17 - 20 lyase activities at key points in estrogen (estradiol) biosynthesis. We investigated the association between an A1/A2 polymorphism in the promoter regions of CYP176 gene and the occurrence of endometrial cancer among women who had never used hormone replacement therapy. Patients and methods: Tumour tissues were obtained from 44 postmenopausal women with endometrial cancer. Blood samples from 100 age matched healthy women served as control. The A1/A2 polymorphism was determined by PCR-based MvaA1 restriction fragment length polymorphism. Results: The distribution of the genotypes in cancer patients and control did not differ significantly (p 005) from those predicted by Hardy-Weinberg distribution. Additionally, there were no differences in the frequencies of the A1 and A2 alleles between patients and controls. Conclusion: Our results suggest that the A1/A2 polymorphism may not be associated with endometrial cancer but further research performed on larger population is needed to clarify this point.


  10/11

  Tytuł oryginału: Diagnostyka i terapia zaburzeń okresu menopauzalnego.
  Tytuł angielski: Diagnostics and therapy of menopausal period disturbances.
  Autorzy: Stetkiewicz Tomasz, Sobczuk Anna, Pertyński Tomasz
  Źródło: Med. Biol. 2002 (2) s.29-35, bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,207

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia charakterystyczne dla okresu menopauzy dotyczą praktycznie wszystkich aspektów biologicznego życia kobiety. Postępowaniem z wyboru w leczeniu dolegliwości okresu menopauzalnego jest hormonalna terapia zastępcza. Należy jednak brać pod uwagę także możliwości leczenia alternatywnego: dietę, ćwiczenia fizyczne, ziołolecznictwo czy homeopatię.

  Streszczenie angielskie: Disturbances occurring during menopausal period are concerned with almost all aspects of women's biological life. In treatment of menopausal period complains the therapy of first choice is hormonal replacement therapy. It is necessary to pay attention for alternative treatment methods such: diet, physical exercises, herbal medicine and homeopathy.


  11/11

  Tytuł oryginału: Analiza wyników pracy "Ryzyko i zysk stosowania estrogenów z progestagenami u zdrowych kobiet po menopauzie. Główne wyniki badań WHI randomizowanej kontrolowanej próby".
  Tytuł angielski: Risk and benefis of estrogen plus progestin healthy postmenopausal women. Principal results from the Women's Health Initiative randomized comntrolled trial (WHI).
  Autorzy: Dębski Romuald, Pertyński Tomasz
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (7/8) s.7-13, il., tab. - Komentarz redaktorów naczelnych "Ginekologii po Dyplomie" i "Przeglądu Menopauzalnego" dot. wyników badań amerykańskich naukowców.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  stosując format: