Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PENCONEK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Postępowanie diagnostyczno-lecznicze u noworodków z czynnościowo pojedynczą komorą serca.
Tytuł angielski: Diagnostic evaluation and treatment in newborns with single ventricle.
Autorzy: Kucińska Beata, Wróblewska-Kałużewska Maria, Werner Bożena, Penconek Katarzyna, Floriańczyk Tomasz, Godlewski Krzysztof
Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.243-249, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,529

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Terminem czynnościowo pojedynczej komory serca określa się wiele wrodzonych wad serca, których wspólną cechą jest brak lub niedorozwój jednej z komór. Złożoność anomalii wchodzących w skład czynnościowo wspólnej komory stwarza trudności diagnostyczne, wymaga dokładnej oceny anatomicznej i hemodynamicznej przed kwalifikacją do kolejnych etapów leczenia chirurgicznego. Cel pracy: Celem pracy była analiza postępowania diagnostycznego i leczenia u noworodków z czynnościowo pojedynczą komorą. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 36 noworodków (22 chłopców i 14 dziewczynek) hospitalizowanych w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego w latach 1994 - 2001. U wszystkich badanych wykonano badanie podmiotowe i przedmiotowe, badanie radiologiczne klatki piersiowej, badanie EKG, echo-2D a u 4 badania angiograficzne. Wyniki: Rozpoznano atrezję trójdzielną (AT) u 23, dwunapływową komorę lewą (DILV) u 9, dwunapływową komorę prawą (DIRV) u 1, atrezję płucną z ciągłą przegrodą międzykomorową (AP + IVS) u 3 noworodków. U 23 noworodków ze zmniejszonym przepływem płucnym w obrazie klinicznym dominowała sinica, u noworodków ze zwiększonym przepływem płucnym obserwowano objawy niewydolności krążenia. Zabieg Rashkinda wykonano u 10 z AT oraz 2 noworodków z AP + IVS. U 21 noworodków ze zmniejszonym przepływem płucnym wykonano zespolenie systemowo-płucne typu Blalock-Taussig a 6 ze zwiększonym przepływem płucnym zakwalifikowano do bandingu tętnicy płucnej. U 2 wykonano ...

  Streszczenie angielskie: Background: The term "single ventricle" encompasses several types of congenital heart malformations with absent or underdeveloped ventricle. Their complexity leads to many diagnostic problems and imposes the need for precise anatomic and hemodynamic assessment before palliative surgical treatment. Aim: The aim of the study was to analyse the clinical presentation, diagnostic regimen and treatment in 36 newborns (22 boys, 14 girls) with single ventricle hospitalized in Department of Pediatric Cardiology from 1994 to 2001. Methods: The diagnosis was based on physical examination, X-ray, ECG, ECHO + Doppler and cardiac catheterisation in 4 pts. Results: 23 pts were diagnosed with tricuspid atresia (AT), 9 with double-inlet left ventricle (DILV), 1 with doubleinlet right ventricle (DIRV) and 3 with pulmonary atresia with intact ventricular septum (AP + IVS). On physical examination the cyanosis dominated in 23 pta with decreased pulmonary flow and signs of heart failure were predominant in 6 patients with increased pulmonary flow. Rashkind procedure was performed in 10 pts with AT and 2 with AP + IVS. Blalock-Taussig anastomosis was done in 21 newborns. Pulmonary banding was performed in 6 pts. 2 pts were operated at the same time for the coarctation of the aorta. 7 pts with AT and one with DILV did not need palliative treatment in newborn period. One patient with AT and general septicemia died after Rashkind procedure. Conclusions: The variable clinical presentation in ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Wrodzone wady serca u dzieci z zespołem Noonan.
  Tytuł angielski: Congenital heart diseases in children with Noonan Syndrome.
  Autorzy: Werner Bożena, Penconek Katarzyna, Wróblewska-Kałużewska Maria
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (8) s.683-687, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przeanalizowanli rodzaj wrodzonych wad serca, zaburzenia hemodynamiczne i wyniki leczenia u 9 pacjentów z zespołem Noonan. Najczęstszą wadą serca było zwężenie zastawki tętnicy płucnej stwierdzone u 6 dzieci, w tym izolowane u 2 i towarzyszące ubytkowi w przegordzie międzyprzedsionkowej u 4. U 1 dziecka stwierdzono dwa ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej, u 1 częściowy kanał przedsionkowo-komorowy i u jednego hipolazję lewej gałęzi płucnej. Do leczenia operacyjnego lub metodą kardiologii interwencyjnej zakwalifikowano 2 pacjentów ze zwężeniem zastawki płucnej i dysplastyczną zastawką, jednego z hipoplazją gałęzi płucnej, jednego z kanałem przedsionkowo-komorowym i jednego z mnogimi ubytkami międzyprzedsionkowymi. Pacjenci z dysplastyczną zastawką płucną wymagali leczenia wieloetapowego. Wyniki leczenia metodą kardiologii interwencyjnej u tych pacjentów oraz u dziewczynki z hipoplazją gałęzi płucnej były niezadowalające.

  Streszczenie angielskie: The authors analysed the types of congenital heart defects, hemodynamics and treatment results in 9 patients with Noonan Syndrome. The major cardiovascular abnormality was pulmonary valvular stenosis in 6 children, including isolated pulmonary stenosis in 2 and coexisting with atrial septal defect in 4. In 1 child double atrial septal defect, in 1 partial atrio- ventricular canal and in 1 hypoplasia of the left pulmonary artery branch were recognised. Surgical or interventional cardiology treatment was recommended in 2 patients with pulmonary valvular stenosis and dysplastic pulmonary valve, 1 with hypoplastic left pulmonary branch, 1 with atrio- ventricular septal defect and 1 with double atrial septal defects. Patients with dysplastic pulmonary valve required multistage treatment. The results of management in these patients and in a girl with pulmonary branch hypoplasia were not satisfactory.

  stosując format: