Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PAZDUR
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Omówienie artykułu autorów: M. Matjew, A. Toszkow pt. "O stosunku zawartości properdyny we krwi do miana antystreptolizyn, liczby leukocytów i szybkości opadania krwinek u chorych na chorobę reumatyczną i gościec przewlekły postępujący". Str. 25-27.
Tytuł angielski: Comment to article of M. Matjew, A. Toszkow "Some data of the relation of the amount of Properdin in blood the ASO titer, the WBC and BSR in patients with rheumatic fever and rheumatoid arthritis".
Opracowanie edytorskie: Pazdur Jacek (Koment.).
Źródło: Reumatologia 2002: 40 (2) s.98-100 - Dot. artykułu I edycji Reumatologii z 1962 roku
Sygnatura GBL: 304,900

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy oznaczali poziom properydyny w surowicy 58 chorych na gorączkę reumatyczną i 28 chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Stwierdzono, że w grupie chorych na gorączkę reumatyczną poziom był obniżony u 31 chorych (0-4 j.), wśród tych przypadków niewykrywalny u 17 chorych. W grupie chorych na gościec przewlekły postępujący poziom properdyny był niski tylko u 13 chorych. Wykazano ponadto, że w połowie przypadków u chorych na gorączkę reumatyczną przy niskim poziomie properdyny w surowicy stwierdza się wysokie miano ASO, wyraźną leukocytozę i przyśpieszone opadanie krwinek.


  2/6

  Tytuł oryginału: High levels of osteoprotegerin and soluble receptor activator of nuclear factor kappaB ligand in serum of rheumatoid arthritis patients and their normalization after anti-tumor necrosis factor ŕ treatment.
  Autorzy: Ziółkowska Maria, Kurowska Mariola, Radzikowska Anna, Łuszczykiewicz Grażyna, Wiland Piotr, Dziewczopolski Wojciech, Filipowicz-Sosnowska Anna, Pazdur Jacek, Szechiński Jacek, Kowalczewski Jacek, Rell-Bakalarska Maria, Maśliński Włodzimierz
  Źródło: Arthritis Rheum. 2002: 46 (7) s.1744-1753, il., tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 305,037

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objective. To test the hypotheses that 1) proinflammatory cytokines affect osteoprotegerin (OPG) and soluble receptor activator of nuclear factor kappaB ligand (sRANKL) production and therefore the OPG and sRANKL levels differ in rheumatoid arthritis (RA) patients in comparison with healthy individuals; and 2) anti-tumor necrosis factor ŕ (anti-TNFŕ) therapy influences OPG and sRNAKL levels. Methods. Sera were obtained from healthy individuals or RA patients receiving the combination of infliximab and methotrexate. Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) and synovial fluid mononuclear cells (SFMCs) were isolated from RA patients. Fibroblast-like synoviocytes (FLS) were isolated from synovial tissue obtained at total knee replacement in RA patients. Supernatants from cells stimulated with cytokines were collected after culture in vitro. Concentrations of OPG and sRANKL were determined by enzymelinked immunosorbent assays. Results. A strong positive correlation between OPG concentration and age was observed in healthy individuals but not in RA patients. The OPG and sRANKL levels were higher in RA patients than in healthy controls. Cultured FLS spontaneously secreted much higher amounts of OPG than PBMCs or SFMCs. Proinflammatory cytokines enhanced OPG production. Anti-TNFŕ treatment resulted in the normalization of serum OPG and sRANKL levels in RA patients without influencing the OPG:sRANKL ratio. Conclusion. Although higher serum levels of OPG and sRANKL are present in RA patients than in healthy individuals, the ratio of OPG:sRANKL is similar. There is an age-dependent increase of OPG but not sRANKL levels in healthy subjects. Anti-TNFŕ treatment results in the normalization of elevated levels of OPG and sRANKL in RA patients.


  3/6

  Tytuł oryginału: Rozwój tocznia rumieniowatego układowego u osoby z wrodzonym niedoborem składowej dopełniacza C4 i mutacją genu czynnika V.
  Tytuł angielski: Onset of lupus erythematodes in patient with inborn deficiency of C4 component of complement and gene mutation factor V.
  Autorzy: Ząbek Jakub, Pazdur Jacek, Wojciechowska Bożena, Imiela Jacek
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (3) s.194-202, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • hematologia
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek tocznia rumieniowatego układowego u 20-tetniej kobiety z uwagi na nietypowy przebieg kliniczny choroby, który przypuszczalnie ma związek z wykrytymi u chorej defektami genetycznymi. Choroba rozpoczeła się objawami zapalenia stawów, ustępującymi po leczeniu antybiotykami i niestetroidowymi lekami przeciwzapalnymi, jednak od początku choroby stwierdzono w surowicy chorej obecność przeciwciał przeciwjądrowych i hipokomplementemię. Po trzech latach od wystąpienia pierwszych objawów choroby pojawiła się zakrzepica naczyń żylnych podudzia, a w następstwie zatorowość płucna. Wykryto wówczas w surowicy chorej przeciwciała antyfosfolipidowe oraz uwarunkowany genetycznie defekt czynnika V krzepnięcia (mutacja punktowa typu Leiden). Kliniczny obraz t.r.u. rozwinął się u chorej po 4 latach choroby (nadwrażliwość na światło słoneczne, zapalenie stawów, zapalenie nerek, zespół antyfosfolipidowy i obecność dsDNA w surowicy). Badaniami serologicznymi wykryto u chorej nie tylko autoprzeciwciała i kompleksy immunologiczne, lecz także niedobór składowej C4 dopełniacza. Poziom aktywności składowych C1q, C2 i C3 mieścił się w granicach normy. Należy podkreślić, że objawy zespołu antyfosfolipidowego wyprzedzały pełnoobjawowy obraz t.r.u. Autorzy sugerują zatem, że rozwój t.r.u. u pacjentki może być skutkiem procesu autoimmunizacji w następstwie niedoboru składowej C4 dopełniacza i nieskutecznego usuwania stymulujących układ immunologiczny antygenów.

  Streszczenie angielskie: mhe case of systemic lupus erythematodes (SLE) has been presented because the atypical clinical course of disease. It is supposed that the genetic defects revealed in the patient could influence the clinical course of disease. Unspecific arthritis of metatarsophalangeal joints of left foot and pain in knees were the first signs of disease in patient 14 years old girl in 1996. The laboratory tests revealed anti-nuclear antibodies (ANA) and hypocomplementemia in the serum of patient. The patient had improwed after treatment with antibiotics and non-steroid anti-inflammatory drugs. Three years later she was hospitalised because of pulmonary embolism that followed the thrombophlebitis in right leg. The laboratory tests revealed the high titre of anti-phospholipid antibodies in serum of patient and point mutation within the gen of coagulation Factor V (type Leiden). The patient recovered after the treatment with corticosteroids and anticoagulants. In 2000 (forth year of disease) the patient returned to clinic because of arthritis, skin hypersensitivity to solar light and proteinuria. The laboratory tests for ANA and dsDNA were positive. Moreover, the immunological complexes in serum and hypocomplementemia had been found. The activity of C1q, C2 and C3 in serum was in normal limit. It is worth to point that the symptoms of anti-phospholipid syndrome had been recognized on patient 2 years ahead of SLE. It could be postulated that the development of SLE in the patient was the result of autoimmunity process following the deficiency of C4 and defective clearence of strange antigens.


  4/6

  Tytuł oryginału: Leczenie glikokortykosteroidami chorób reumatycznych w świetle medycyny opartej na faktach.
  Autorzy: Pazdur Jacek
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (10) s.137-138, 140, 142, 144-146, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/6

  Tytuł oryginału: Rekomendacje stosowania blokerów TNF-alfa u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł angielski: The recomendation of anti-TNF drugs in the treatment of patients with rheumatoid arthritis.
  Autorzy: Filipowicz-Sosnowska Anna, Kucharz Eugeniusz J., Maśliński Włodzimierz, Musiej-Nowakowska Elżbieta, Pazdur Jacek, Romicka Anna M., Szczepański Leszek, Szechiński Jacek, Wiland Piotr, Zimmermann-Górska Irena, Zubrzycka-Sienkiewicz Anna
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.216-221, bibliogr. 38 poz. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/6

  Tytuł oryginału: Skuteczność i bezpieczenstwo leków biologicznych w odniesieniu do powszechnie stosowanych leków modyfikujących przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów.
  Tytuł angielski: The efficacy and safety of disease modifying antirheumatic drugs as compared to biologic drugs.
  Autorzy: Pazdur Jacek
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.299-306, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leczenie chorób przewlekłych o nieustalonej etiologii jest szczególnie trudne ze względu na możliwość wystąpienia objawów niepożądanych. W wyborze leku należy więc kierować się przewidywaną skutecznościa leku przy możliwie najmnmiejszym zagrożeniu działaniem niepożądanym. Opracowany został system pozwalający na ocenę skuteczności i bezpieczeństwa leków podawanych chorym na reumatoidalne zapalenie stawów (r.z.s.). Obliczono, że spośród leków modyfikujących przebieg r.z.s. najwyższą skuteczność, a jednocześnie bezpieczeństwo wykazują metotreksat i sulfasalazyna. Leki modyfikujące tzw. drugiej generacji, a mianowicie cyklosporyna i leflunomid, nie dorównują im pod tymi względami. Wysoką skutecznością cechuje się najnowsza grupa leków biologicznych, ale te leki stosowane być mogą tylko przez doświadczonych lekarzy ze względu na możliwość wzbudzenia u chorego ukrytych ognisk zakażenia.

  Streszczenie angielskie: The treatment of chronic diseases of unknown ethiology is very difficult because the adverse events increasing in the course of therapy. The choose of the proper drug should be done after the evaluation its efficacy as well as adverse events. Recently the system of drug evaluation has been published. The ranking of drugs that are used in the treatment of rheumatoid arthritis stands methotrexate and sulphasazaline on the highest places as the most often and safe drugs. The drugs of seconde generation (cyclosporine and leflunomide) are efficent but not so safe. The efficacy of biologic drugs is mostly spectacular but the use of these drugs should be confirmed to the experienced physians because of frequent infections in the course of treatment.

  stosując format: