Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PAWLUCH
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Leczenie preparatami ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny a częstość retinopatii u noworodków przedwcześnie urodzonych.
Tytuł angielski: Treatment with human recombined erythropoietin and frequency of retinopathy of prematurity.
Autorzy: Rudzińska Iwona M., Kornacka Maria K., Pawluch Robert
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.83-85, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem naszego wstępnego doniesienia była ocena wpływu leczenia niedokrwistości wcześniaków z zastosowaniem ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny (rhEPO) na częstość występowania retinopatii (ROP) u noworodków z bardzo małą (VLBW) i ekstremalnie małą masą ciała (ELBW). Materiał stanowiło 36 noworodków o średniej masie ciała 1032 gramy i średniej dojrzałości 28,0 tygodni, który podzielono na dwie grupy w zależności od poziomu erytropoetyny w krwi pępowinowej. Pierwsza grupa (=22, z poziomem EPO 10 mU/ml, objęta była wczesną (od 1 tygodnia życia) podażą rhEPO. W drugiej grupie (n = 14) z poziomem EPO 10 mU/ml, nie rozpoczynano leczenia. W tej grupie, w 15 dobie życia ponownie oznaczono stężenie endogennej erytropoetyny. Poziom 10 mU/ml stanowił kryterium do rozpoczęcia leczenia (3 tydzień życia). Pierwsze badanie okulistyczne przeprowadzono po ukończeniu przez noworodka 4 tygodnia życia, zaś kolejne uzależniono od zaleceń okulisty. W grupie objętej wczesną podażą rhEPO (n = 22) retinopatię rozpoznano u 15 noworodków (68,2 proc.), z czego 8 (53,3 proc.) miało zaawansowaną postać ROP (III lub III+) i wymagało laseroterapii. W drugiej grupie dzieci, którym podawano rhEPO wg "późnego" schematu (n = 14), objawy retinopatii wystąpiły u 8 (57,1 proc.) noworodków, z których 3 (37,5 proc.) poddano zabiegowi laseroterapii z powodu ROP (III lub III+).

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was to assess frequency of ROP in VLBW and ELBW treated with rhEPO in preventing anemia. In 36 newborns with birth weight 480 to 1490g (median 1032 g) and 24 to 32 weeks of gestational age (median 28,0 weeks) we have estimated concentration of cord erythropoietin. According this concentration we have divided our material into two groups. In first group of 22 newborns with cord concentration of EPO 10 mU/ml we started early erythropoietin (rhEPO) therapy which was continued by 6 weeks. Second group of 14 no early usage newborns had cord EPO concentration 10 mU/ml. In second group the control level of serum EPO was measured in 15th day of life. In newborns from second group in which the EPO concentration during two weeks decreased below 10 mU/ml we started to the use rhEPO as a late usage. First oculistic consultation took place in the 5th week of life according to the screening performed in our country. In the first group (n = 22) with early EPO tretment retinpoathy was recognized in 15 preterm newborns (68.2 p.c.). Eight of them (53.3 p.c.) had advanced form of retinopathy ROP (III, III+) and were undergone a laserptherapy. In the group of late usage or rhEPO (n = 14) 8 newborns (57.1 p.c.) had sings of retinopathy, but only 3 of them (37.5 p.c.) required laserptherapy because of advanced form of ROP (III, III+).


  2/2

  Tytuł oryginału: Zastosowanie erytropoetyny u noworodków przedwcześnie urodzonych - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: The use of erythropoietin in neonates - own experience.
  Autorzy: Rudzińska Iwona M., Kornacka M. Katarzyna, Pawluch Robert
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.29-33, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem naszego wstępnego doniesienia była ocena stężenia erytropoetyny we krwi pępowinowej oraz efekty leczenia niedokrwistości wcześniaków z zastosowaniem ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny (rHuEpo), a także częstość retinopatii w tej grupie dzieci. Materiał stanowilo 36 noworodków o średniej masie ciała 1032 g i średniej dojrzałości 28,2 tygodni, który podzielono na dwie grupy w zależności od poziomu erytropoetyny we krwi pępowinowej. Poziom Epo 10 mU/ml stanowił wskazanie do wczesnego (w pierwszych dniach życia) zastosowania erytropoetyny (250 U/kg 3 x w tygodniu). Drugą grupę stanowiły noworodki, u których nie podawano leku od pierwszych dni życia. W 15 dobie życia w obu grupach dokonanom kontrolnego oznaczenia Epo w surowicy. U dzieci z poziomem 10 mU/ml rozpoczęto późne leczenie rHuEpo. W 5 tygodniu życia u każdego dziecka przeprowadzono pierwszą konsultację okulistyczną. Poziom erytropoetyny u noworodków z małą i ekstremalnie małą masą ciała waha się od 2,5 mU/ml do 200 mU/ml. Wysokie wartości stężeń erytropoetyny we krwi pępowinowej nie zabezpieczają noworodków o znacznej niedojrzałości przed późną niedokrwistością wcześniaków, ale zmniejszają liczbę koniecznych transfuzji masy erytocytarnej. Ekstremalnie mała masa ciała ( 1000 g) i znaczna niedojrzałość ( 27 t.c.) koreluje z wyższą liczbą uzupełniających tramsfuzji krwi, a także z częściej występującą retinopatią i koniecznością wykonania zabiegi laseroterapii. Jednym z czynników etiologicznych ...

  Streszczenie angielskie: In 36 newborns with birth weight 480 to 1490 (median 1032) and 24 to 32 weeks of gestational age (median 28,2) we have estimated concentration of cord erythropoietin. According to this concentration we have divided our material into two groups. In first group of 22 newborns with cord concentration of Epo 10 mU/ml we started early erythropoietin (rHuEpo) therapy which was continued by 6 weeks. Second group of 14 newborns with no early use of EPO had cord Epo concentration 10 mU/ml. In the second group the control level of serum Epo was measured on 15th day of life. In newborns from the second group in which the Epo concentration during two weeks decreased below 10 mu/ml we started to use rHuEpo as a late usage. First oculistic conclusion took place oin the 5th week of life according to the screening performed in our contury. Cord concentration of Epo ranged from 2,5 mU/ml to 200 mU/ml. High concentration of cord Epo is related to cord pH. High level of cord Epo did not save newborns from neonatal anemia but can decrease the number of blood transfusions during neonatal period. Extremely low birth weight ( 1000 g) strongly correlates with higher number of blood transfusions, higher number of retinopathy and severity of ROP. Early rHuEpo treatment results in fewer transfusions during first 6 weeks of life but can be one of the ethiologic factors retinopathy of prematurity. After 6 weeks of early rHuEpo treatment, higher serum level of EPO have been observed than in ...

  stosując format: