Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PAWLIK
Liczba odnalezionych rekordów: 48Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/48

Tytuł oryginału: Historia Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego : 50 lat działalności (1951-2001)
Opracowanie edytorskie: Zgliczyński Stefan (red.), Pawlikowski Marek (red.).
Narodowa Fundacja Endokrynologii im. W. Hartwiga
Źródło: - Warszawa, Studio PIN 2002, 112, [2] s. : il., 24 cm.
Sygnatura GBL: 738,704

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne


  2/48

  Tytuł oryginału: Przydatność płytek paznokciowych na zakażenie Aspergillus flavus - badania eksperymentalne.
  Tytuł angielski: Nail plate susceptibility to experimental Aspergillus flavus infection.
  Autorzy: Macura Anna B., Pawlik Bolesław
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (1) s.49-54, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono eksperymentalne zakażenie grzybem Aspergillus flavus paznokci stóp i rąk pochodzących od 30 osób w różnym wieku i obu płci. Rozdrobnione opiłki paznokciowe inkubowano ze szczepem A. flavus, wyizolowanych od pacjenta z aspergilozą paznokci oraz stóp. Oceny dokonano po 4 dniach inkubacji, oglądając zakażone opiłki paznokciowe pod mikroskopem optycznym. Nie stwierdzono bardzo intensywnego wnikania nici grzyba do paznokci. Najczęściej zakażenie było średnie lub słabe, nieco silniej ulegały zakażeniu paznokcie pochodzące od osób starszych. Nie zaobserwowano zbyt widocznych różnic w podatności na zakażenie tym grzybem paznokci pochodzących od kobiet i mężczyzn, ani też różnic w podatności paznokci stóp i rąk.

  Streszczenie angielskie: Experiment A. flavus infection of toe and finger nails collected from thirty persons of both sexes and at various age is presented. Crumbel nail fragments were incubated with an A. flavus strain isolated from a patient with toenail aspergillosis. The culture was inspected under light microscope after four days of incubation. No hyphe intensively ingrowing into the nails were founds. Most often, the infection was intermediate or mild; the nails originating from older persons were infected slightly more intensively. There were no considerable differences between the susceptibility to infection of nails collected from males vs. females as well as between finger and toe nails.


  3/48

  Tytuł oryginału: System komputerowej medycznej bazy danych specjalizowanej dla potrzeb zakładu radiologii.
  Tytuł angielski: System of computer medical database specialised for needs of radiology department.
  Autorzy: Chrzan Robert, Urbanik Andrzej, Wyrobek-Renczyńska Monika, Pawlik Wiesław
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.61-64, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie własnych doświadczeń z zakresu opracowania, wykonania i eksploatacji systemu komputerowej bazy danych, pracującej w środowisku sieciowym, specjalizowanej dla potrzeb placówki medycznej wykonującej badania obrazowe. Uzupełnieniem powyższego systemu jest urządzenie do automatycznego podpisywania wykonywanych zdjęć rentgenowskich, z wykorzystaniem danych personalnych pacjenta, wprowadzonych w trakcie rejestracji oraz układ akwizycji danych obrazowych z przystosowanych do tego urządzeń diagnostycznych, a także skanera zdjęć rentgenowskich. Zaprojektowanie i wdrożenie funkcjonującego systemu komputerowej medycznej bazy danych dla celów zakładu radiologii możliwe jest z wykorzystaniem stosunkowo niewielkich środków. Powstały system i zdobyte doświadczenia mogą umożliwić w przyszłości rozbudowę i wykorzystanie istniejącej struktury nie tylko jako systemu RIS/HIS ale i systemu PACS.

  Streszczenie angielskie: The aim of study is to present own experience in the field of working out, making and exploatation of computer database system, functioning in network environment, specialized for needs of medical department, performing imaging examinations. The supplements of above-mentioned system are: a device for automatic signing of obtained X-ray films using patient's personal data inserted during registration and a device for acquisition of imaging data from adapted imaging modalities and a scanner of X-ray films. Designing a functioning computer medical database system for radiology department and putting it into practice is possible with using limited financial resources. Created system and acquired experience may enable development in future and making use of existing structure not only as RIS/HIS but also PACS.


  4/48

  Tytuł oryginału: Intracerebroventricular administration of bacterial lipopolysaccharide prevents the development of acute experimental pancreatitis in the rat.
  Autorzy: Jaworek Jolanta, Bonior Joanna, Nawrot Katarzyna, Leja Anna, Sendur Ryszard, Stachura Jerzy, Pawlik Wiesław, Konturek Stanisław
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.BR136-BR143, il., tab., bibliogr. 46 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Lipopolysaccharides (LPS) are responsible for septic shock but low doses of LPS reduce pancreatic damage produced by caerulein-induced pancreatitis (CIP) in rats. Leptin, produced by adipocytes attenuates the severity of CIP. The aim of this study was to evaluate the effect of intracerebroventricular (i.c.v) administration of LPS on CIP and plasma leptin level and to investigate the involvement of sensory nerves (SN) in the effects of LPS on CIP. CIP was produced by subcutaneous (s.c.) infusion of caerulein (25 ćg/kg) to conscious rats. SN were deactivated with capsaicin (100 mg/kg s.c.). LPS (0.2, 2, or 20 ćg/rat) were applied to the right cerebral ventricle 30 min prior to CIP. CIP was manifested by an increase in plasma levels of amylase, lipase, leptin and an antiinflammatory interleukin 10 (IL-10), (by 400 p.c., 1000 p.c., 700 p.c. and 50 p.c., respectively), confirmed by histological examination and accompanied by 40 p.c. reduction in pancreatic blood flow. Pretreatment of CIP rats with i.c.v. LPS resulted in significant reduction of CIP accompanied by dose-dependent increase in plasma levels of leptin and IL-10. Deactivation of SN, which by itself failed to affect CIP, completely reversed the beneficial effects of i.c.v. administration of LPS on CIP and reduced plasma leptin and IL-10 concentrations. Pretreatment with LPS given i.c.v. prevents the development of caerulein-induced pancreatitis through the activation of SN and though the release of leptin.


  5/48

  Tytuł oryginału: Systemy nośnikowe do miejscowego dostarczania antybiotyków w zakażeniach kości.
  Tytuł angielski: Carriers systems for the local delivery of antibiotics in bone infections.
  Autorzy: Raińska-Giezek Tamara, Pawlik Andrzej
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (5) s.225-228, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia

  Streszczenie angielskie: Carriers used for the local delivery of antibacterial agents may be classified as nonbiodegradable (PMMA) or biodegradable. All of the above systems release antibiotics at concentrations (MICs) for the most common pathogens. The major disadvantage of the PMMA beeds is the need for the surgical removal at the completion of antibiotic release, which usually takes place 4 weeks after their implantation. The biodegradable carriers do not require surgical removal and of those listed, the collagen-gentamycin sponge has been applied successfully over the last decade for bone infection. Further development of such biodegradable systems will provide a novel approach in the future for the eradication of chronic osteomyelitis.


  6/48

  Tytuł oryginału: Immunohistochemical localization of the somatostatin receptor subtype 2A in the rat adrenal gland.
  Autorzy: Pisarek Hanna, Pawlikowski Marek
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (1) s.27-30, il., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The immunohistochemical localization of the somatostatin receptor subtype sst2A was investigated in the rat adrenal gland using SS-800 polyclonal antibody. The ss2A immunopositivity was found in all adrenocortical zones and in adrenal medulla, the reaction being slightly more intense in zona glomerulosa and medulla. The administration of the potent agonist of sst2 receptors - octreotide - resulted in the enhancement of the immunopositivity in zone glomerulosa and medulla, whereas chronic exposure of the rats to diethylstilbestrol led to enhancement of the immunopositivity in zone glomerulosa and in the external part of zona fasciculata.


  7/48

  Tytuł oryginału: Nowe dane na temat systematyki Chlamydii.
  Tytuł angielski: The recent data in systematic of Chlamydia.
  Autorzy: Deptuła Wiesław, Pawlikowska Małgorzata, Travnicek Milan
  Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 (1) s.71-83, tab., bibliogr. 45 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,786

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Streszczenie angielskie: The employed till now Chlamydia systematics was based on phenotypic, morphologic, antigenic and genetic traits. New investigative techniques permitted to differentiate and to better recognise microbes of Chlamydiales order and to create a new systematics. The new classification demonstrated that the Chlamydiales order includes four families (Chlamydiaceae, Parachlamydiaceae, Simkaniaceaea, Waddliaceae - Parachlamydia i Neochlamydia, Simkaniaceae - Simkania, Waddliaceae has been represented by Waddlia.


  8/48

  Tytuł oryginału: Stężenie karnityny w surowicy krwi u dzieci z mukowiscydozą.
  Tytuł angielski: Plasma carnitine concentration in children with cystic fibrosis.
  Autorzy: Woś Halina, Pawlik Jacek, Pogorzeski Andrzej, Żebrak Jerzy, Grzybowska-Chlebowczyk Urszula, Darmolińska Bożena
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.161-165, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Wraz z próbami ustalenia przyczyny defektu metabolicznego w mukowiscydozie zwrócono uwagę na rolę karnityny w tym schorzeniu. Cel pracy: Celem pracy było oznaczenie stężenia karnityny całkowitej i wolnej w surowicy krwi u dzieci z CF. Materiał i metodyka: badaniem objęto 29 dzieci w wieku 8-18 lat (średnia 13,9 roku) z rozpoznaną i leczoną od lat mukowiscydozą. Grupę kontrolną stanowiło 18 zdrowych dzieci w tym samym przedziale wiekowym. Stężenie karnityny całkowitej i karnityny wolnej w surowicy oznaczono zmodyfikowaną metodą radiochemiczno-enzymatyczną przy użyciu 14C acetyl koenzym A. Wyniki: Średnie stężenie karnityny całkowitej i wolnej u dzieci z CF było znamiennie obniżone w porównaniu z grupą kontrolną - karnityna całkowita = 37,77 ćmol/l vs. 46,77 oraz wolna 31,45 ćmol/l vs. 36,11 (p 0,001). U 14 (48,2 p.c.) dzieci stwierdzono cechy uszkodzenia wątroby, a średnie stężenie karnityny całkowitej oraz wolnej było niższe w porównaniu do dzieci, u których ta patologia nie występowała. Dodatkowo u 5 dzieci znaleziono wartości karnityny mogące sugerować jej niedobór w surowicy krwi. Również niskie stężenia karnityny obserwowano u dzieci z przewlekłą biegunką. Nie znaleziono korelacji pomiędzy stanem odżywiania ani stanem układu oddechowego a stężeniem karnityny. Wnioski: 1. U dzieci w wieku szkolnym i młodzieży chorującej na mukowiscydozę stwierdza się obniżone wartości stężenia karnityny całkowitej i wolnej w surowicy krwi. 2. Jedną z przyczyn obniżonego stężenia karnityny mogą być przewlekłe biegunki. 3. Obserwacja, że w wielu przypadkach uszkodzenia wątroby w przebiegu mukowiscydozy stwierdza się obniżone wartości karnityny wymaga dalszych badań.

  Streszczenie angielskie: The involvement of carnitine in metabolic abnormalities in CF was suggested recently. The aim of the study was to measure free and total plasma carnitine concentration in children with CF. Materials and methods: Plasma free and total carnitine concentration was measured in 29 children aged 8-18 years (mean 13.9) with diagnosed and treated CF. Eighteen healthy children of the same age served as controls. plasma carnitine concentration was assessed using modified radio-enzymatic assay with 14C acetyl-coenzym A. Results: Mean free and total carnitine concentration was significantly lower in comparison with control group: 31.45 ćmol/l vs. 36.11 ćmol/l, and 37.77 ćmol/l vs. 46.77 ćmol/l respectively (p 0.001). Liver function was impaired in 14 children (48.2 p.c.). In this group mean carnitine concentration was lower than in children without liver dysfunciton and in 5 of them it was pathologically low. Low free carnitine level (28.44 ćmol/l) was also observed in children with chronic diarrhoea. No correaltion was found between carnitine concentration and nutritional status. Concluisons: 1. Children with CF have decreased carnitine concentration in plasma. 2. One of the causes of decreased level of carnitine may be chronic diarrhoea. 3. Whether low plasma carnitine concentration may contribute to liver dysfunction in children with CF, requires futher investigation.


  9/48

  Tytuł oryginału: Zastosowanie humanizowanych monoklonalnych przeciwciał (Synagis) w leczeniu zapalenia płuc wywołanego zakażeniem wirusem RS u niemowlęcia z dysplazją oskrzelowo-płucną - opis przypadku.
  Tytuł angielski: The administration of humanized monoclonal antibodies (Synagis) in the treatment of pneumonia caused by RSV in infant with broncho-pulmonary dysplasia.
  Autorzy: Lauterbach Ryszard, Pawlik Dorota, Cyrul Wanda
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.225-227, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy prezentują sposób postępowania terapeutycznego w zapaleniu płuc u wcześniaka z dysplazją oskrzelowo-płucną, wywołanym zakażeniem wirusem RS. Zastosowanie dwóch dawek humanizowanych monoklonalnych przeciwciał (Synagis) pozwoliło wyeliminować obecność patogenu z aspiratów pobieranych z tchawicy oraz spowodowało całkowite ustąpienie objawów klinicznych i radiologicznych choroby.

  Streszczenie angielskie: Authors present the modification of treatment of pneumonia, which was caused by respiratory syncitial virus. The administration of humanized monoclonal antibodies resulted in elimination of virus from aspirates obtained from trachea; all clinical and radiological symptoms of the disease receded.


  10/48

  Tytuł oryginału: Możliwości oceny działania leków antyarytmicznych.
  Tytuł angielski: Possibilities of an evaluation of antiarrhytmic drugs.
  Autorzy: Raińska-Giezek Tamara, Pawlik Andrzej
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (11) s.533-536, bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: When selecting an antiarrhythmic agent the clinician needs to be able to accurately predict the probability that a particular drug will serve its intended purpose in a given patient. This is difficult because of the complexity of variables which govern the relationship between drug administration and clinical outcome. The efficacy of drug may potentially be predicted from its mechanism of action. The most practical use of the current classification systems applied to antiarrhythmic agents may be in their ability to predic with reasonable accuracy, the risk and type of proarrhythmia based on the mechanism of action of an agent.


  11/48

  Tytuł oryginału: Podatność płytek paznokciowych na zakażeanie Candida - badania eksperymentalne.
  Tytuł angielski: Nail plate susceptibility to experimental Candida infection.
  Autorzy: Macura Anna B., Pawlik Bolesław, Brzewski Marek
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (3) s.185-190, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • dermatologia i wenerologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono eksperymentalne zakażenie opiłków paznokciowych stóp i rąk dwoma szczepami grzybów z rodzaju Candida: Candida albicans i Candida parapsilosis wyizolowanych ze zmian klinicznych kandydozy paznokci. Rozdrobnione opiłki paznokciowe stóp i rąk inkubowano osobno z każdym badanym szczepem. C. albicans zakażono paznokcie pochodzące od 42 osób, szczepem C. parapsilosis - paznokcie pochodzące od 30 osób. Wiek badanych wahał się od 3 do 86 lat. Oceny dokonywano po 7 dniach inkubacji, oglądając zakażone opiłki paznokciowe pod mikroskopoem optycznym. Zdecydowanie silniejszej infekcji ulegały pzanokcie zakażone szczepem C. albicans pochodzące ze stóp. Paznokcie pochodzące od kobiet wykazywały większą podatność na zakażeanie i dotyczyło to obu badanych szczepów Candida.

  Streszczenie angielskie: Experimental infection of toe and fingers with two Candida strains is presented. Single C. albicans and C.parapsilosis strains were isolated from nail candidiasis lesions. Crumbled toe and finger nail scrapings were incubated seperately with each of the strains under study. The nails sampled from 42 persons were infected with C. albicans strain while those from 30 persons - with C. parapsilosis. The nail donors were aged 3 to 86 years. The cultures of the nail scrapings were inspected under light microscope after seven days of incubation. Toe nails turned out to be considerably more intensively infected with C.. albicans than fingernails. The nails collected from women were more susceptible to infection with both of the Candida strains.


  12/48

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty czynności śródbłonka.
  Tytuł angielski: Selected problems of endothelial functions. [P.] 2: The role of the selectines in the damage of the vascular endothelium.
  Autorzy: Bednarska-Chabowska Dorota, Adamiec Rajmund, Pawlikowski Adam, Adamiec Joanna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.329-332, il., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Streszczenie polskie: Badania ostatnich lat dostarczyły licznych dowodów przemawiających za zapalnym i immunologicznym charakterem miażdżycy. We wczesnych etapach przylegania krwinek białych oraz płytek krwi do ściany naczynia krwionośnego, a także w zachodzących interakcjach międzykomórkowych, prowadzących do tworzenia blaszki miażdżycowej zasadniczą rolę odgrywają cząsteczki adhezyjne z rodziny selektyn. Ich ekspresja, w tym głównie selektyn L, P i E na powierzchni śródbłonka i mięśni gładkich naczyń ulega wyraźnej intensyfikacji pod wpływem niedotlenienia. Uruchomiona kaskada zmian molekularnych z udziałem selektyn nieuchronnie prowadzi do rozwoju zmian miażdżycowych. Przytwierdzone do śródbłonka neutrofile i limfocyty wykazują zdolność do jego uszkodzenia zarówno w wyniku bezpośredniego oddziaływania [uwalnianie wolnych rodników tlenowych, enzymów, substancji cytotoksycznych], jak i działania pośredniego [wydzielanie cytokin zmieniających biologiczne właściwości endotelium - tzw. aktywacja śródbłonkowa]. W pracy zwrócono także uwagę na rolę cukrzycy i nadciśnienia tętniczego w intensyfikacji tych procesów.

  Streszczenie angielskie: Studies in the recent years have provided numerous evidence of the inflammatory and immunological character of atherosclerosis. In the early stages of the adhesion of leucocytes and platelets to the blood vessel wall, and also in occurring intercellular interactions leading to creating the atherosclerotic lamina, the adhesive molecules from the selectine family ply the crucial role. Their expression, mainly selectines L. P and E on the endothelial surface and on the smooth muscles of the vessels, undergoes a distinct intensification under the influence o f hypoxia. The begun cascade of molecular changes with the contribution of selectines leads inevitably to the development of atherosclerotic changes. The neutrophile and lymphocyte fixed to the endothelium show ability to its damage, both as a result of immediate response [release of free oxygen radicals, enzymes and cytoxic substances] and as a result of indirect action [release of cytocines which change the biological properly of the endothelium - the so called endothelial activaton]. In this work the role of diabetes and hypertension of those processes has been noticed.


  13/48

  Tytuł oryginału: Case presentation of gastrinoma combined with gastric carcinoid with the longest survival record - Zollinger-Ellison syndrome: pathophysiology, diagnosis and therapy.
  Autorzy: Konturek Stanisław J., Konturek Piotr C., Bielański Władysław, Lorens Krzysztof, Sito Edward, Konturek Jan W., Kwiecień Sławomir, Bobrzyński Andrzej, Pawlik Teresa, Karcz Danuta, Areny Hany, Stachura Tomasz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.CS43-CS59, il., bibliogr. 129 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Zollinger-Ellison syndrome is a very rare disease caused by tumor with gastrin producing cells accompanied by hypergastrinemia leading to gastirc hypersecretion and peptic ulcers and their complications. Female case of gastrinoma (Zollinger-Ellison syndrome; Z-E) with a record of 38 yrs of survival. Acute gastro-duodenal ulcers started at 28 yr of age and Z-E was diagnosed by using gastrin assays. Basal and maximal acid outputs and ratio of basal/maximal outputs were away over normal limits. Because of ulcer recurrence and complications, patients was subjected to several gastric surgeries but refused total gastrectomy. She was also treataed with many H2-receptor (R) antagonists and proton-pump inhibitors (PPI), each new drug being initially highlyt effective but then showing declinig efficacy except when PPI, lansoprazole was used. The gastrin level rose in the course of disease from initial high value of 2000 pg/mL to the extreme 4500 ng/mL at present. During the last 2 yrs, metastasis mainly to liver developed and they were successfully treated by synthetic octapeptided derivative of somatostatin and, as a result, metastatis partly reduced and plasma gastrin drasticly decreased. Biopsy taken from liver metastasis showed the presence of typical gastrinoma cells with gastrin and chromogranin, while that from oxyntic mucosa revealed the ECL-cell hyperplasia with corcinoid tumors and unexpected gastric atrophy. This phenomenal case described in this article might be the new proven evidence needed by gastroenterologists to overturn the traditional treatemnt using total gastrectomy as a treatment of choice to the partial gastrectomy combined with proton pump inhibitors.


  14/48

  Tytuł oryginału: Grzyby występujące w kale osób z nieswoistymi dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego.
  Tytuł angielski: Fungi present in the stool of persons with non-specific gastrointestinal disorders.
  Autorzy: Pawlik Bolesław, Macura Anna B.
  Źródło: Mikrobiol. Med. 2002 (1) s.18-21, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,230

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono ilościową ocenę grzybów występujących w kale 334 osób z nieswoistymi dolegliwościami ze strony przeowdu pokarmowego. W wysokim odsetku 42,3 proc. stwierdzono znamienną patologicznie ( 10**5 komórek grzybów w 1 g kału) liczbę grzybów. U dzieci odsetek ten był jeszcze wyższy i wynosił 47,8 proc. W badaniach dominowały grzyby z gatunku C. albicans stanowiąc 84,5 proc. wszystkich izolowanych grzybów. Wykazano zrożnicowaną wrażliwość na uwzględnione w badaniach 10 leków przeciwgrzybiczych.

  Streszczenie angielskie: A quantitative evaluation of fungi present in the stool of 334 persons with non-specific gastrointestinal disorders was carried out. A high percentage (42.3 p.c.) of pathologically significant number of fungi ( 10**5 fungal cells in one gram of stool) was found. The percentage was even higher in children and amounted to 47.8 p.c. The species C. albicans dominated and composed 84.5 p.c. of the total of fungi isolated. Differences in the susceptibility of the fungi to the ten antifungal agents tested were found.


  15/48

  Tytuł oryginału: Doświadczalna ocena przyczyn uszkodzeń trzpieni protez okienkowych typu Austina-Moore'a.
  Tytuł angielski: Analysis of reasons of fractures of the Austin Moore protheses. Experimental assessment of the causes of damages to pins of fenestrate prostheses of Austin-Moore type.
  Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof, Cejmer Wojciech, Sowiński Tomasz, Skalski Konstanty, Pawlikowski Marek
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.81-84, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: W pracy podjęto małorozpoznaną problematykę związaną z analizą przyczyn uszkodzeń okienkowych (ażurowych) trzpieni protez Austina-Moore'a. Po naświetleniu aspektów leczenia operacyjnego tymi protezami oraz analizie obserwowanych powikłań i uszkodzeń tych protez, zaproponowano wykonanie oceny przyczyn ich pękania. Zaproponowano również trójparametryczną charakterystykę trzech różnych trzpieni wytypowanych do oceny wytrzymałościowej poprzez zredukowane naprężena Hubera-Misesa. Opracowano modele geometryczne tych protez w systemie komputerowego wspomagania - projektowania. Zdefiniowano warunki obciążeń i mocowanie w biomechanicznym układzie kość - proteza. Po przeprowadzeniu obliczeń numerycznych stawów naprężeń wykazano, że obszarem najbardziej zagrożonym na zniszczenie protez jest otwór pozycjonujący, co też potwierdzono w obserwacji klinicznej. Ustalono, że wytężenie protezy o największej ażurowości limitowane jest istotnie ciężarem ciała chorego.

  Streszczenie angielskie: In the paper the poorly known problem is tackled of the analysis of the causes of damages to fenestrate (openwork) pins of Austin T. Moore prosthess. After presentation of the aspects of surgical treatment with these prostheses and analysis of the observed complications and damages to these prostheses, an assessment of the causes of their fractures has been proposed. A three-parametrical characteristics has been also proposed, of theree different pins chosen for strenght assessment through reduced Huber-Mises stresses. Geometrical models of these prostheses were developed using a computer-assisted designing system. The weight-bearing conditions and fastening in the biomechanical bone-prosthesis system have been defined. After performing of calculations of numerical conditions of stressed it was demonstrated that the region at the highest risk of prosthesis destruction is the positioning opening which was also confirmed in clinical observations. It was established that the effort of prosthesis of the highest openwork structure is significantly limited by patient's body weight.


  16/48

  Tytuł oryginału: Tlenek azotu a aktywność mioelektryczna jelita cienkiego w niedokrwieniu i reperfuzji.
  Tytuł angielski: Nitric oxide and myoelectric activity of the small intestine during ischemia and reperfusion.
  Autorzy: Biernat Jarosław, Sendur Ryszard, Obuchowicz Rafał, Thor Piotr, Pawlik Wiesław W.
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.17-25, il., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Niedokrwienie jelita cienkiego i następowa reperfuzja indukują nie tylko zmiany parametrów krążeniowych, lecz także zmiany w aktywności mioelektrycznej tego narządu. Szczególną rolę w mediowaniu następstw niedokrwienia i reperfuzji jelita przypisuje się tlenkowi azotu (NO) - gazowej molekule uwalnianej nie tylko przez komórki śródbłonka naczyniowego, ale również przez zakończenia neuronów nieadrenergicznego, niecholinergicznego układu nerwowego (NANC), występujących licznie w ścianie jelita cienkiego. Cel pracy: Wykazanie zmian aktywności mioelektrycznej jelita cienkiego u szczura w czasie niedokrwienia i reperfuzji i określenie ich związku z lokalnie generowanym tlenkiem azotu. Materiał i metody: Utworzono 6 grup eksperymantalnych. W grupie I badano zachowanie się systemowego ciśnienia tętniczego (AP), przepływu krwi w tętnicy krezkowej przedniej (MBF) i mikrokrążeniowego przepływu krwi w jelicie (LDBF) oraz parametrów podstawowej aktywności mioelektrycznej jelita - amplitudy (SWA) i częstotliwości (SWF) fali wolnej w czasie 30-minutowego niedokrwienia i następowej 60-minutowej reperfuzji. W grupie II badano efekty krążeniowe i mioelektryczne 45-minutowego niedokrwienia i 60-minutowej reperfuzji. W grupie III i IV przed indukcją odpowiednio 30- i 45-minutowego niedokrwienia i 60-minutowej reperfuzji podawano nieselektywny bloker syntazy tlenku azotu (L-NAME). W grupie V (30-minutowe niedokrwienie) i VI (45-minutowe niedokrwienie) przed zamknięciem ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Ischemia and reperfusion (I/R) of the small intestine not only influences hemodynamic parameters of the small intestine but strongly affects its myoclectric and motor activity. Nitric oxide (NO) - a gaseous molecule released from vascular endothelial cells and the endings of the nonadrenergic, noncholingic (NANC) nervous system, present in the small intestine, plays an important role in the mediation of myoelectric and hemodynamic changes induced by I/R. Aim: To describe the intestinal myoelectric activity changes during ischemia and reperfusion of the small intestine and to assess the participation of locally generated nitric oxide from neural form of nitric oxide synthase (nNOS). Material and methods: Experments were performed on 6 groups of Wistar rats. Experimantal animals (n = 52) were divided into 6 groups due to experimental protocol. In the first group arterial pressure (AP), mesenteric blood flow (MBF), microcirculatory intestinal blood flow using laser-Doppler method and two major parameters describing intestinal myoelectric activity (IMA) - slow waves amplitude (SWA) and frequency (SWF), were measured during 30 min occulsion of the anterior mesenteric artery (AMA) and subsequent 60 min reperfusion. In the second group small intestine was subjected to 45 min lasting AMA occlusion and 60 min reperfusion. In the third and fourth group 30 and 45 min ischemia respectively followed by 60 min reperfusion was proceeded by administration of ...


  17/48

  Tytuł oryginału: Impact of Helicobacter pylori and nonsteroidal anti-inflammatory drugs on gastric ulcerogenesis in experimental animals and in humans.
  Autorzy: Pawlik Teresa, Konturek Peter C., Konturek Jan W., Konturek Stanisław J., Brzozowski Tomasz, Cześnikiewicz Marta, Płonka Małgorzata, Bielański Władysław, Areny Hany
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 449 (1/2) s.1-15, il., bibliogr. s. 13-15
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Helicobacter pylori (H. pylori) and nonsteroid anti-flammatory drugs (NSAID) are the most common pathogens in the gastroduodenal mucosa in animals and humans, but their relationship in ulcerogenesis has been little studied. Acording to some authors, H. pylori infections in humans does not act synergistically with NSAID on ulcer healing, therefore, there is no need to eradicate the germ. This notion is supported by the finding that the eradication of H. pylori does not affect NSAID-induced gastropatyhy treated with omeprazole and that H. pylori inferction induced a strong cyclooxygenase-2 expression resulting in excessive biosynthesis of gastroprotective prostaglandins, which should in turn counteract NSAID-induced gastropathy and heal existing ulcer. Other investigators claim that H. pylori infection acts synergistically with NSAID on ulcer development, therefore, H. pylori should be eradicated, particularly at the start of long-term NSAID therapy. Maastricht 2-2000 consensus also recommends eradication prior to NSAID treatment, but this eradication does not appear to accelerate ulcer healing or to prevent the recurrent ulcers in NSAID users. Our studies in almost 6000 dyspeptic patients undergoing upper endoscopy and [13C]-urea breath test (UBT) revealed that about 70 p.c. of these patients are H. pylori (+) and about 30.6 p.c. of these develop gastroduodenal ulcers. Of these ulcers, over 70 p.c. were H. pylori (+) positive, 12 p.c. NSAID (+), 8 p.c. both H. pylori (+) and NSAID (+), while 22 p.c. ulcers were H. pylori (-) and NSAID (-) or "idiopathic" ulcers...


  18/48

  Tytuł oryginału: Ekspresja genów syntazy poliketydowej typu I Streptomyces coelicolor A3(2) : praca doktorska
  Autorzy: Pawlik Krzysztof Jakub, Mordarski Marian (promot.).; Polska Akademia Nauk Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [1], 155 k. : il., tab., bibliogr. k. 138-150, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19659

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  19/48

  Tytuł oryginału: Kurczliwość pęcherzyka żółciowego a egzogenny tlenek azotu.
  Tytuł angielski: Exogenous nitric oxide and gallbladder contractility in humans.
  Autorzy: Bednarz Stefan, Pawlik Teresa, Janicki Kazimierz, Grodzicki Tomasz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.481-485, il., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Funkcją fizjologiczną pęcherzyka żółciowego (PŻ) jest dostarczanie do dwunastnicy zagęszczonej żółci po posiłku. Funkcja ta wymaga złożonej koordynacji czynności motorycznych, wydzielniczych i wchłaniania PŻ. Kontrola motorycznej aktywności PŻ obejmuje ciągłą interakcję między ogromną liczbą pobudzających i hamujących hormonów i neuroprzekaźników. Pośród wewnątrzpochodnych neuroprzekaźników znajduje się tlenek azotu (NO), który działa jako neuroprzekaźnik w nieadrenergicznym i niecholonergicznym (NANC) układzie PŻ. Molekuła ta hamuje tonus i skurcze PŻ u zwierząt i ludzi. Celem obecnych badań było wykazanie wpływu egzogennych donorów NO takich jak nitrogliceryna (GNT), molsidomina (MO) i L-arginina (L-Arg) na międzytrawienną objętość PŻ i pokarmem stymulowaną aktywność skurczową wyrażoną frakcją wyrzutową (FW) PŻ. W badaniach wzięło udział 13 mężczyzn i 17 kobiet, byli to zdrowi ochotnicy w wieku 19 do 41 lat.. Objętość PŻ oceniano ultrasonograficznie. FW była mierzona co 15 min przez okres 120 min. Po wykonaniu kontrolnego pomiary ochotnikom podawano 0,5 mg GTN podjężykowo, lub 4 mg MO per os, albo L-Arg (12,63 g w 30 ml 0,9 proc. NaCl i.v./120 min). Okazało się że GNT zwiększa znamiennie międzytrawienną objętość PŻ o 22 ń 10 p.c. a MO o 28 ń 4 p.c. (p 0.05). Nitrogliceryna redukowała maksymalnie FW o 22 ń 9 (p 0.05) a MO o 32 ń 8 p.c. (p 0,01). Natomiast L-Arg nie wpływała istotnie na międzytrawienną objętość PŻ, ale zmniejszała znamiennie FW. Powyższe wyniki ...

  Streszczenie angielskie: The psychological function of the gallbladder (GB) is to deliver concentrated bile to the duodenum after a meal. This requires a complex coordination of the motor, secretory, and abisorptive functions, of the gallbladder. Control of GB motor functions involves a constant interplay between a large number of stimulatory and inhibitory hormones and neurotransmitters. With regard to intrinsic neurotransmitters, nitric oxide (NO) acts as an neurotransmitter in nonadrenergic, noncholinergic (NANC) pathways of the gallbladder. This compound has been found to inhibit GB tone and contraction in both animal and human studies. The Purpose of the present study was to examine the effects of exogenous NO donors such as glyceryl trinitrate (GTN, molsidomine (MO) and L-arginine (L-Arg) on fasting GB volume and on meal-stimulated gallbladder conctraction expressed as ejection fraction (EF). The healthly subjects (13 men and 17 women), age range 19-41 years participated in this study. GB volume was examined by means of an ultrasonographic method. Volumes of GB were calculated using the sum of cylinders method as described by Dodds. EF was measured every 15 min up to total observation period of 2h. After recording of control values, 0.5 mg GTN was administered sub-lingually, or 4 mg MO orally or L-Arg (12.63 g of L-Arg in 300 ml of 0.9 p.c. NaCl) was infused i.v. over 120 min. It was found that the fasted GB volume was increased after GTN by 22 ń 10 p.c. and after MO by 28 ń 4 p.c. (p ...


  20/48

  Tytuł oryginału: Porównanie polimorfizmu N-acetylacji (NAT2) u dzieci i u osób po 65 roku życia.
  Tytuł angielski: The N-acetylation NAT2 polymorphism in children and subjects over 65 years old.
  Autorzy: Pawlik Andrzej, Mokrzycka Małgorzata, Dąbrowska-Żamojcin Ewa, Górnik Wanda, Białecka Monika
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (3) s.126-130, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W badaniu oceniano wpływ polimorfizmu NAT2 na długość życia. Badanie przeprowadzono w grupie 82 osób po 65 roku życia (65-92 lata) oraz u 123 dzieci w wieku (2-17 lat), u których przy użyciu metody PCR-RFLP oceniano częstość występowania zmutowanych alleli genu NAT2 (NAT2*, NAt2*6, NAT2*7). Nie znaleziono istotnych statystycznie różnic w częstości występowania szybkich i wolnych acetylatorów w badanych grupach. Wykazano, że polimorfizm NAT2 nie ma wpływu na długość życia.


  21/48

  Tytuł oryginału: Hiponatriemia po tiazydowych lekach moczopędnych.
  Tytuł angielski: Thiazide - induced hyponatriemia.
  Autorzy: Plucińska Marzenna, Hałabura Anna, Pawlik Andrzej
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (3) s.131-133, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opis przypadku dotyczy 76-letniej chorej leczonej z powodu hiponatriemii, wywołanej lekiem moczopędnym (chlortalidon). Pacjentka została przyjęta do szpitala z objawami neurologicznymi i nieprawidłowościami w badaniach laboratoryjnych (hiponatremią i hipolaliemią). W leczeniu zastosowano wlewy izotonicznych roztworów chlorku sodu i potasu do poziomu sodu w surowicy 120-125 mmol/l, aby uniknąć powikłań pod postacią demielinizacji mostu.


  22/48

  Tytuł oryginału: Clinical signs pointing to the source of hemorrhage in multiple intracranial aneurysms.
  Autorzy: Zderkiewicz Edward, Pawlik Zbigniew, Czochra Marian, Tabora Arkadiusz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CR83-CR86, tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: In multiple aneurysms of cerebral vessels it is essential to correctly identify the aneurysm that has caused the hemorrhage, since it must be operated first. On the basis of our own material, we have evaluated the usefulness of various clinical signs and examinations in diagnosing which of several aneurysms was the cause of an intracranial hemorrhage. Material/Methods: The material consited of 163 patients with a total of 391 aneurysms. Diagnosis was based on panangiography and neurological examiantions in all cases and CT in the majority. Results.: All the diagnostic examiantions in question (neurological, angiography, CT and intraoperative evaluation) anabled a correct diagnosis in 72.6 p.c. of cases. In CT scanning, diagnostic value diministhes with time. Intracerebral hematoma is the most persistent sign. The highest rupture index a involved aneurysms localized on the anterior communicating artery, while those on the internal carotid artery ranked second. Four patients in whom intraoperative evaluation showed that the order in which the aneurysms wre treated srugically was erroeus died as the result of rebleeding that occurred prior to planned follow-up surgery. Conclusions: It is vitally important for outcome to determine which of several aneurysms has ruptured, since errors in the sequencing of surgical repair significantly increase mortality due to rebleeding preceding the next stage of surgery. When diagnosing the source of a hemorrhage one should take into account neurological findings, angiography, ECG, CT, MRI, and the location of the aneurysms.


  23/48

  Tytuł oryginału: Tajemnice odporności glonów i sinic na toksyczne metale ciężkie.
  Tytuł angielski: Mystery of algal resistance to heavy metals.
  Autorzy: Pawlik-Skowrońska Barbara
  Źródło: Kosmos 2002: 51 (2) s.175-184, il., bibliogr. s. 183-184, sum.
  Sygnatura GBL: 313,370

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • toksykologia
 • ochrona środowiska

  Streszczenie angielskie: It is known that heavy metal pollution in aquatic environments causes significant changes in algal diversity and community structure. Some species or only some populations are able, however, to survive in the presence of elevated metal concentrations. The observed algal resistance to toxic metals seems to be dependent on a range of factos limiting toxic metal bioavailability, but mainly on intrinsic features of the organisms. Many different mechanisms of metal resisitance were reported, however, the phenomenon is still not fully understood, because it seems to be both species/ecotype and metal-dependent. The author of the article tries to make some progress in explaining of the mechanisms of algal survival and adaptation to environments of high metal concentrations, by studying production with thiol peptides in different ecotypes.


  24/48

  Tytuł oryginału: Wpływ heparyny drobnocząsteczkowej (enoksaparyny) na przebieg zaburzeń wymiany gazowej w płucach u chorych po skleroterpaii żylaków przełyku - prospektywna, kontrolowana próba kliniczna.
  Tytuł angielski: Effects of low-molecular weight heparin (enoxaparin) on pulmonary gas exchange disturbances in patients after sclerotherapy of esophageal varices - a prospective controlled clinical trial.
  Autorzy: Rusiniak Krzysztof, Szczepanik Andrzej B., Ratajczak Jerzy, Zienkieiwcz Konrad, Meissner Alfred Jerzy, Pawlikowski Jan, Zych-Mordzińska Joanna
  Opracowanie edytorskie: Krawczyk Marek (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (11) s.1017-1028, tab., bibliogr. 32 poz. - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu enoksaparyny podanej w dawce profilaktycznej na zmiany gazometryczne, morfologiczne krwi i radiologiczne płuc spostrzegane po skleroterapii żylaków przełyku. Materiał i metodyka. Badania przeprowadzono u 30 chorych z marskościa wątroby, którym na dwie godziny przed zabiegiem skleroterapii wstrzykiwano podskórnie enoksaparynę (Clexane) w dawce 20 mg. Przed wstrzyknięciem 5 proc. etanolaminy (EO) oraz w 1, 5, 15, 30 i 120 min. po wstrzyknięciu EO wykonwyano badania gazometryczne: pAO2, pVO2, pACO2, pVCO2, pHA, pHV, SatAO2, SatVO2. Ponadto przed zabiegiem w 90 min. i 24 godziny po wstrzyknięciu EO oznaczano wskaźniki hematologiczne: Ht, Hb, Rbc, Wbc, Pl. Badania radiologiczne płuc wykonywano przed i w 48 h po wstrzyknieciu EO. Grupę kontrolną stanowiło 30 chorych z marskością wątroby, u których wykonano zabiegi skleroterapii bez uprzedniego wstrzyknięcia heparyny drobnocząsteczkowej. Wyniki. Wstrzykiwanie EO u chorych bez profilaktyki powodowało długotrwałe statystycznie znamienne obniżenie ciśnienia tlenu (do 90 min.) oraz wzrost ciśnienia CO2 (do 120 min.) tak we krwi tętniczej, jak i żylnej. Zaobserwowano również wzrost pH i obniżenie saturacji. U badanych z profilaktyką enoksaparyną zmiany gazometryczne były niewielkie i zaobserwowano tylko znamienny wzrost dwutlenku węgla i pH 15 min. po skleroterapii. U chorych bez profilaktyki liczba płytek spadła o 32,5 proc. bez istotnych zmian w innych wskaźnikach krwi obwodowej. U badanych stwierdzono obniżenie Ht o 3 proc., Hb również o 3 proc. i liczby płytek o 13,5 proc....


  25/48

  Tytuł oryginału: Czynność mioelektryczna, metaboliczna i krążenie jelitowe oraz aktywność nerwu błędnego a sympatektomia chemiczna.
  Tytuł angielski: Myoelectric, metabolic and circulatory functions of the intestine and vagal activity after chemical sympathectomy.
  Autorzy: Obuchowicz Rafał, Sendur Ryszard, Pawlik Michał, Biernat Jarosław, Koprowska Bernadetta, Jaworek Jolanta, Thor Piotr J.
  Źródło: Folia Med. Crac. 2002: 43 (1/2) s.95-109, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Toniczny wpływ układu adrenergicznego posiada znaczenie w kontroli aktywności elektrycznej oraz mechanicznej mięśniówki gładkiej przewodu pokarmowego, jak również czynności miocytów ścian krezkowych naczyń krwionośnych. W celu określenia wpływu układu adrenergicznego na czynność efektorów układu pokarmowego oraz krążenia wykorzystano metodę selektywnej chemicznej ablacji włókien układu sympatycznego przez zastosowanie 6-hydroksydopaminy (6-OHDA). Do badań użyto 50 sczurów rasy Wistar. Zwierzęta były głodzone 24 godziny przed eksperymentem z zachowanym dostępem do wody. Ustalono następujące cztery grupy ekspermentalne: I - kontrolna, II i III - zwierzęta odnerwione przez podanie 6-OHDA (25 mg/kg/25 s.c.) (3 dni przed eksperymetnem). Grupa IV (20 zwierząt) służyła do eksperymentów chronicznych. Zwierzęta usypiano przez podanie preparatu Vetbutal (Biovet, Puławy). Zwierzęta wentylowano sztucznie - pompa dla gryzoni (Ugo Basile). Temperatura ciała była podtrzymywana za pomocą stolika grzewczego i monitorowana przez sondę doodbytniczą (FST). W czasie trwania eksperymentu zapewniano ciągłą infuzję soli fizjologicznej (0,2 ml/H). Monitorowano następujące parametry: skurczowe ciśnienie tętnicze - za pomocą elektromanometru (S&W) (mmHg); całkowity przepływ krezkowy - za pomocą ultrasonicznej elektrody (Altron T206) umieszczanej na tętnicy krezkowej przedniej; tkankowy jelitowy przepływ krwi - techniką Laser Doppler (Periflux 4001 Master); tkankowy wychwyt tlenu (VO2) ...

  Streszczenie angielskie: Adrenergic innervation plays an important role in the control of electric activity and circulatory parameters of the gut. Importance of adrenergic system as a modulator of motor, neural and metabolic acitivity of the intestine is studied extensively but still not well understood. We use 6-OHDA a neurotoxin and a blocking agent of adrenergic fibers, to evaluate their exact role in the control of vital parameters of the intestine and vagal nerves. 50 Wistar rats were used. Animals were fasted 24h prior to experiment with free access to water allowed. Acute experiments were performed on 30 rats, divided in the three groups. Four experimental groups were established. I - sham operated. II and III - pretreated with 6-ODHA (25 mg//kg/24h s.c.) 3 days before experiment. IV group were used for chronic procedure. Tiopental anestehsia (Vetbutal Biovet) was applied. Animals were artificially ventilated with positive pressure rodent ventilator (Ugo Basile), and heated with continuous temperature control by rectal thermistor (FST). Left carotid artery was cannulated and connected with electro manometer - arterial administration 0.2 ml/h. Mesenteric blood flow (MBF) was recorded with use of ultrasonic probe (Transonic systems T206). Microcirculatory blood Flow (LDBF) was estimated by laser Doppler flowmetry (Periflux 2001 Master). Arterio-venous difference (AVO2) was estimated from whole blood (AVOXimeter 1000 E). Oxygen uptake was calculated from MBF and AVO2 and expressed in ...


  26/48

  Tytuł oryginału: Występowanie grzybów w kale u dzieci.
  Tytuł angielski: Fungi present in children's stool.
  Autorzy: Pawlik Bolesław, Macura Anna B., Białek-Kaleta Jolanta
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (3) s.273-279, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • pulmonologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy wykonano analizę ilościową i jakościową flory mykologicznej w przewodzie pokarmowym dzieci z nieswoistymi dolegliwościami przewodu pokarmowego oraz u dzieci z zewnątrzpochodną i wewnątrzpochodną astmą oskrzelową. oceniono również oporność wyizolowanych grzybów na leki przeciwgrzybicze.


  27/48

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Sympozjum RTO/HFM - NATO "Dezorientacja przestrzenna w pojazdach wojskowych: przyczyny, skutki i postępowanie".
  Autorzy: Klukowski Krzysztof, Kowalczuk Krzysztof, Kaczorowski Zbigniew, Pawlik Marian
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (3) s.329-333, il. - Sympozjum RTO/HFM - NATO pt. Dezorientacja przestrzenna w pojazdach wojskowych: przyczyny, skutki i postępowanie La Coruna 15-17.04. 2002
  Sygnatura GBL: 304,985

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  28/48

  Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy. Stanowisko Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
  Autorzy: Bożkowa Krystyna, Cichy Wojciech, Jarosz Jadwiga, Książyk Janusz, Łukasik Maria, Mazurczak Tadeusz, Milanowski Andrzej, Nowakowska Anna, Orlik Teresa, Pawlik Jacek, Piotrowski Robert, Pogorzelski Andrzej, Prusak Jarosław, Sands Dorota, Skorupa Wojciech, Stolarczyk Anna, Teysseire Mikołaj, Walkowiak Jarosław, Wierzbicka Martyna, Witt Michał, Żebrak Jerzy
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (1) s.29-36, tab.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mukowiscydoza (ang. cystic fibrosis) jest najczęstszą, uwarunkowaną genetycznie chorobą monogenową, dziedziczącą się autosomalnie recesywnie.


  29/48

  Tytuł oryginału: Experimental nail infection with pathogenic fungi.
  Tytuł polski: Doświadczalne zakażenie paznokci grzybami patogennymi.
  Autorzy: Macura Anna B., Pawlik Bolesław, Perun Magdalena
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (4) s.179-183, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Dermatofity, grzyby drożdżopodobne z rodzaju Candida oraz niektóre gatunki grzybów pleśniowych mogą atakować paznokcie, powodując grzybice paznokci. Cel pracy: Celem pracy była ocena podatności stóp i rąk osób zdrowych na zkażenie grzybami, które najczęściej wywołują grzybicę paznokci. Materiał i metody: Paznokcie pochodziły od 30 zdrowych osób (18 kobiet i 12 mężczyzn) w wieku od 8 do 85 lat. Dystalne fragmenty płytek paznokciowych po rozdrobnieniu i sterylizacji były zakażone 6 szczepami grzybów (T. mentagrophytes, T. rubrum, C. albicans, C. parapsilosis, A. flavus, S. brevicaulis) wyizolowanymi obficie z paznokci pacjentów z grzybicą paznokci. Zakażenia dokonywano osobno dla paznokci stóp i rąk odpowiednio przygotowanym inokulum, zawierającym 5 x 10**7 form tworzących kolonie w 1 mililitrze, prowadząc inkubację w temp. 27řC przez 14 dni dla dermatofitów i przez 7 dni pozostałych grzybów. Efektywność zakażenia oceniano w preparatach bezpośrednich rozjaśnionych, na podstawie obserwacji strzępek grzybni wnikających do fragmentów paznokci. Wyniki: Podatność paznokci pochodzących od tych samych osób na zakażenie poszczególnymi grzybami była różna. W części przypadków wogóle nie doszło do zakażenia, a w części ulegały bardzo intensywnemu zakażeniu innym grzybem. Stwierdzono wyższą podatność na zakażenie grzybicze paznokci stóp niż rąk. Paznokcie stóp ulegały najbardziej intensywnemu zakażeniu szczepem S. brevicaulis (60 proc.), T. mentagrophytes (53,2 proc.), T. rubrum (50 proc.) oraz C. albicans (43,4 proc.). Paznokcie rąk ulegały tak intensywnemu zakażeniu szczepem T. mentagrophytes i T. rubrum (po 40 proc.) oraz S. brevicaulis (36,7 proc.) i C. Albicans (33,2 proc.).


  30/48

  Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy.
  Autorzy: Bożkowa Krystyna, Cichy Wojciech, Jarosz Jadwiga, Książyk Janusz, Łukasik Maria, Mazurczak Tadeusz, Milanowski Andrzej, Nowakowska Anna, Orlik Teresa, Pawlik Jacek, Piotrowski Robert, Pogorzelski Andrzej, Prusak Jarosław, Sands Dorota, Skorupa Wojciech, Stolarczyk Anna, Teisseyre Mikołaj, Walkowiak Jarosław, Wierzbicka Martyna, Witt Michał, Żebrak Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.138, 140-146, tab.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono diagnostykę mukowiscydozy, zasady leczenia farmakologicznego i dietetycznego. Podkreślono rolę suplementacji enzymami trzustkowymi oraz kompleksowego leczenia zapaleń oskrzelowo-płucnych.


  31/48

  Tytuł oryginału: Adenozyna i adenozynotrójfosforan oraz możliwości ich zastosowania.
  Tytuł angielski: Adenosine and adenosine triphosphate - potential clinical applications.
  Autorzy: Plucińska Marzenna, Hałabura Anna, Pawlik Andrzej
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (16) s.755-761, bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Adenosine 5'-triphosphate (ATP) is a naturally occurring nucleotide, which is present in every cell. Extracellular ATP and its breakdown product adenosine, appears to be invelved in the regulation of a variety of biological processes including neutrotransmission, muscle contraction platelet function, vasodilatation, cardiac function and liver glycogen metabolism. These effects are mediated by P1 and P2 receptors. ATP adenosine and UTP have been shown to have a wide variety of beneficial effects in various clinical situations. Bolus injections of adenosine and ATP are usefull in the diagnosis and treatment of paroxysmal supraventricular tachycardias. Adenosine also allowed highly accurate diagnosis of coronary artery disease. ATP has been shown to be a well tolerated and effective pulmonary vasodilator in patients with pulmonary hypertension. In anaesthesia, low dose adenosine reduced neuropathic pain, hyperalgesia and ischaemic pain to a similar degree as morphine or ketamine. Postoperative opioid use was reduced. During surgery, ATP and adenosine have been used to induce hypotension. In patients with haemorrhagic shock, increased survival was observed after ATP treatment. In pulmonology, nucleotides in combination with a sodium channel blocker improved mucociliary clearance from the airways to near normal in patients with cystic fibrosis. In oncology, there are indications that ATP may inhibit weight loss and tumour growth in patients with advanced lung cancer. There are also indications of potentiating effects of cytostatics and protective effects against radiation tissue damage.


  32/48

  Tytuł oryginału: Podatność płytek paznokciowych na zakażenia Scopulariopsis brevicaulis.
  Tytuł angielski: Nail plate susceptibility to Scopulariopsis brevicaulis infection.
  Autorzy: Macura Anna B., Pawlik Bolesław, Perun Magdalena, Król Monika
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (4) s.333-342, il., tab., bibliogr. [18] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Experimental Scopulariosipsis brevicaulis infection of toe and finger nails collected from 79 persons of both sexes and at various age is presented. Crumbled nail fragments were incubated with a S. brevicaulis strain isolated from toenail acauliosis. The culture was inspected and evaluated under light microscope after seven days of incubation. Hyphe intensively penetrating nail fragments were found in 67.1 p.c. of toenails and 38 p.c. of fingernails. The infection was most intensive in the nails collected from males and elderly persons.


  33/48

  Tytuł oryginału: FcçRIIa polymorphism in a Polish population.
  Autorzy: Pawlik Andrzej, Florczak Marcin, Brzeżniak Ryszard, Dutkiewicz Grażyna, Mizerski Arnold, Gawrońska-Szklarz Barbara
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (1) s.14-16, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We have investigated the FcçRIIa polymorphism in a Polish population. The frequency of FcçRIIa alleles was similar to those obtained in other Caucasian populations. There was no differences in this polymorphism between male and female and depending from age studied subjects. The determination of FcçRIIa polymorphism may have implications for future studies designed to elucidate the relationship between FcçRIIa and diseases susceptibility.


  34/48

  Tytuł oryginału: Eksperymentalne zakażenie paznokci dermatofitami z rodzaju Trichophyton.
  Tytuł angielski: Experimental nail infeciton with Trichophyton dermatophytes.
  Autorzy: Macura Anna B., Pawlik Bolesław
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (3) s.180-183, il., tab., bibligor. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono eksperymentalne zakażanie paznokci stóp i rąk szczepami T. mentagrophytes i T. rubrum. Paznokcie pochodziły od 98 osób (53 kobiet i 45 mężczyzn) z tym, że szczepem T. rubrum zakażano paznokcie pochodzące tylko od 41 osób. Rozdrobnione opiłki paznokciowe, osobno stóp i rąk, inkubowano ze szczepami dermatofitów. Oceny dokonywano po 7 dniach inkubacji, oglądając zakażone opiłki paznokciowe pod mikroskopem. Paznokcie stóp ulegały bardziej intensywnemu zakażeniu niż rąk, szczególnie paznokcie stóp pochodzące od mężczyzn. Nie zaobserwowano zbytnich różnic w intensywności zakażenia szczepem T. rubrum i T. mentagrophytes.

  Streszczenie angielskie: Experimental infection of toe and finger nails with T. mentagrophytes and T. rubrum strains is presented. The nails were collected from 98 persons (53 females and 45 males), however, only the nails collected form 41 persons were infected with T. rubrum. Crumbled toe and finger nail fragments were incubated seprately with dermatophyte strains. The ifnected nail crumbles were inspected under a light microscope after 7 days of incubation. Toenails were infected more intensively than fingermails, especially those collected from males. No major differences were observed between the intensity of infection with T. rubrum vs. T. mentagrophytes.


  35/48

  Tytuł oryginału: Ocena wydolności czynnościowej stawu biodrowego po alloplastykach bezcementowych.
  Tytuł angielski: Evaluation of hip joint functional efficiency after non-cement alloplasties.
  Autorzy: Różańska Małgorzata, Żołyński Krystian, Pawlik Zygmunt, Błaszczyk-Suszyńska Joanna, Żołyński Arkadiusz, Cieślik Piotr, Majewski Michał
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.39-50, il., tab., bibliogr. 48 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W klinice implantowano 55 protez bezcementowych stawu biodrowego typu ABG z powodu choroby zwyrodnieniowej. Okres obserwacji wynosił 4 lata. Ocenę wyników oparto na skali czynnościowej Merle D'Aubigne'a w modyfikacji Postela oraz 100-punktowej skali Harrisa. Autorzy omawiają wpływ wypracowanego w klinice programu usparawniania leczniczego w protezoplastykach bezcementowych na wydolność czynnościową stawów biodrowych.


  36/48

  Tytuł oryginału: Aspekty psychologiczne i lecznicze zasadności wykonywania zabiegu operacyjnego w opinii chorych wybranego oddziału chirurgicznego.
  Tytuł angielski: Psychological aspects and therapeutic justification of performing surgery in the opinion of patients of the chosen surgical department.
  Autorzy: Hnatuszko Małgorzata, Dudkiewicz Zbigniew, Kilian Zdzisław, Dudkiewicz Mariusz, Pawlik Paweł, Słowiańska Anna
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.178-183, tab., bibliogr. 11 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W oparciu o przeprowadzone badania ankietowe w grupie 100 pacjentów poddanych zabiegom operacyjnym, podjęto próbę określenia czynników psychologicznych i leczniczych wpływających na akceptację interwencji chirurgicznej.

  Streszczenie angielskie: On the basis of inquiry investigations carried out in the grtoup of 100 patients subjected to surgeries an attempt was made to determine psychological and therapeutic factors affecting the acceptances of surgical intervention.


  37/48

  Tytuł oryginału: Rola histaminy podanej obwodowo i centralnie w gastroprotekcji i wydzielaniu żołądkowym : praca doktorska
  Autorzy: Pawlik Michał W., Konturek Stanisłąw J. (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Fizjologii, Zakład Fizjologii Klinicznej w Krakowie
  Źródło: 2002, 116 k. : il., tab., bibliogr. 144 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 45/20438

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  38/48

  Tytuł oryginału: Społeczne skutki osteoporozy w obrębie narządu ruchu w regionie łódzkim.
  Tytuł angielski: Social effects of osteoporosis within motor organ in Łódź region.
  Autorzy: Malinowska Agnieszka, Dudkiewicz Zbigniew, Kilian Zdzisław, Dudkiewicz Mariusz, Pawlik Paweł
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (4) s.239-248, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy w oparciu o opracowany wcześniej kwestionariusz osobowy dokonano oceny wybranych następstw społecznych osteoporozy w obrębie układu narządu ruchu. Materiał badawczy stanowiła grupa 55 losowo dobranych pacjentów mieszkających w aglomeracji łódzkiej.

  Streszczenie angielskie: On the basis of earlier worked out personal questionnaire the study evaluates selected social consequences of osteoporosis within motor organ system. The material comprised the gorup of 55 patients chosen at random and living in Łódź agglomeration.


  39/48

  Tytuł oryginału: Ryzyko operacyjnego leczenia złamań bliższego końca kości udowej u pacjentów w podeszłym wieku.
  Tytuł angielski: Risk of surgical treatment of proximal end of femoral bone fractures in patients advanced in years.
  Autorzy: Pawlik Zygmunt, Żołyński Arkadiusz, Pawlik Paweł, Majewski Michał, Dudkiewicz Mariusz, Siuta Kamil
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (4) s.262-266, il., bibliogr. 10 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono epidemiologię, schorzenia współistniejące oraz uzasadnienie taktyki postępowania w przypadkach złamań bliższego końca kości udowej na przestrzeni jednego roku u pacjentów powyżej 70. roku życia. Mimo szeregu występujących chorób, szczególnie układu krążenia, ograniczających w sposób znaczny wydolność organizmu, autorzy wykonali protezoplastyki całkowite lub połowicze stawu biodrowego u 92 z 96 pacjentów leczonych w klinice z powodu złamań bliższego końca kości udowej, co pozwoliło w krótkim czasie po operacji (od 8 do 14 dni) opuścić szpital i samodzielnie realizować program rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych.

  Streszczenie angielskie: The study presents the epidemiology, coexisting pathological states and justification of tactics in cases of proximal end of femoral bone fractures within one year in patients over 70. Despite a number of occurring diseases, particularly of circulatory system, considerably limiting the efficiency of organism, the authors performed total or half prosthetoplasties of hip joint in 92 out of 96 patients treated in the department due to proximal end of femoral bone fractures which allowed to leave hospital soon after the operation (8 to 14 days) and to realize the rehabilitation program without aid in ambulatory conditions.


  40/48

  Tytuł oryginału: Immunohistochemiczne markery agresywności w guazch przysadki.
  Autorzy: Pawlikowski M.
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 1: XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego s.238-242, bibliogr. 21 poz. - 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Warszawa 26-29.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  41/48

  Tytuł oryginału: Sensory nerves in central and peripheral control of pancreatic integrity by leptin and melatonin.
  Autorzy: Jaworek J[olanta], Bonior J., Leja-Szpak A. K., Kot M., Tomaszewska R., Stachura J., Pawlik W. W., Konturek S[tanisław] J.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (1) s.51-74, il., tab., bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Central nervous system affects pancreatic secretion of enzymes however, the neural modulation of acute pancreatitis has not been investigated. Leptin and melatonin have been recently reported to affect the inflammatory response of various tissues. The identification of specific receptors for both peptides in the pancreas suggests that leptin and melatonin could contribute to the pancreatic protection against inflammation. The aim of this study was: 1) to compare the effect of intracerebroventricular (i.c.v.) or intraperitoneal (i.p.) administration of leptin or melatonin on the course of caerulein-induced pancreatitis (CIP) in the rat, 2) to examine the involvement of sensory nerves (SN) and calcitonin gene-related peptide (CGRP) in pancreatic protection afforded by leptin or melatonin, 3) to assess the effect of tested peptides on lipid peroxidation products (MDA + 4-HNE) in pancreas of CIP rats, 4) to investigate the influence of leptin or melatonin on nitric oxide (NO) release from isolated pancreatic acini and 5) to determine the effects of caerulein and leptin on leptin receptor gene expression in these acini by RT-PCR was induced by subcutaneous (s.c.) infusion of caerulein (25 ćg/kg) to the conscious rats, confirmed by the significant increases of pancreatic weight and plasma amylase and by histological examination. This was accompanied in marked reduction of pancreatic blood flow and significant rise of MDA + 4HNE in the pacreas. Leptin or melatonin were administered i.p. or i.c.v. 30 min prior to the start of CIP...


  42/48

  Tytuł oryginału: Tachykardia, efekt bezpośredniego działania hormonu tarczycy na serce, czy pośredni skutek tyreotoksykozy. Od kliniki przez biologię molekularną ku klinice.
  Tytuł angielski: Tachycardia, a result of direct action of the thyroid hormone on the heart or an indirect effect of thyrotoxicosis. From the clinical via molecular biology towards the clinic.
  Autorzy: Pachucki Janusz, Pawlik-Pachucka Eliza, Nauman Janusz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) supl. 2 s.131-148, il., bibliogr. 74 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Tachykardia zatokowa jest jednym z najczęściej występujących objawów nadczynności tarczycy. Przyspieszenie czynności serca może być spowodowane zarówno wpływem zmian ogólnoustrojowych związanych z tyreotoksykozą jak i bezpośrednim działaniem nadmiaru hormonu tarczycy na serce. Głównym efektem nadmiernej produkcji hormonu tarczycy jest zwiększenie podstawowej przemiany materii. Dlatego też, zmiany w układzie sercowonaczyniowym mogą być wtórne do zwiększonego zapotrzebowania na tlen oraz zwiększonego przepływu krwi przez naczynia obwodowe. Niedawne odkrycie genów kanałów bodźcotwórczych serca, nazwanych HCN (ang. hyperpolarization-activated cyclic nucleotidegated channels) pozwoliło na zbadanie potencjalnych, molekularnych mechanizmów działania hormonu tarczycy na czynność bodźcotwórczą serca. W doświadczeniach wykonanych na szczurach i myszach stwierdzono zwiększoną ilość mRNA dla genu kanału HCN2 w sercu zwierząt, które znajdowały się w stanie tyreotoksykozy w porównaniu ze zwierzętami, u których indukowano niedoczynność tarczycy. Badania funkcjonalne promotora ludzkiego genu HCN2 wykazały, że hormon tarczycy stymuluje aktywność promotora ludzkiego genu HCN2. Stwierdzono również, że efekt hormonu tarczycy jest zależny nie tylko od obecności jego swoistego receptora TR (ang. thyroid receptor), ale również od obecności receptora RXR (ang. retinoid X receptor), a także częściowo od mięśniowego czynnika transkrypcyjnego MEF2A (ang. MADS box transcription enhancer factor ...

  Streszczenie angielskie: Sinus tachycardia is one of the most frequently observed signs of hyperthyroidism. An increased heart rate can be due either to thyrotoxicosis- related changes in peripheral tissues or to a direct action of thyroid hormone on the heart. Increased basic metabolic rate is the main consequence of excessive thyroid hormone produciton. Therefore, changes in the cardiovascular system can result from oxygen deficit an dincreased tissue perfusion. A recent discovery of pacemaker channel genes HCN (hyperpolarisation-activated cyclic nucleotide-gated channels) have made it possible to evaluate the molecular basis of thyroid hormone regulation of the heart pacemaking activity. In an experiment, performed on rats and mice, the levels of HCN2 mRNA were significantly higher in thyrotoxic animals than those in hypothyroid animals. Functional promoter studies have revealed that the thyroid hormone directly stimulates the activity of the human HCN2 promoter. The effect of the thyroid hormone depended not only on the presence of a specific thyroid hormone receptor (TR), but also on the RXR receptor (Retinoid X receptor) and the muscle specific transcription factor MEF2A (MADS box transcription enhancer factor 2A). The complexity of thyroid hormone action is illustrated by the fact that not one but three separate thyroid hormone response elements (TRE) are necessary for complete thyroid hormone response. Therefore, the thyrotoxicosis-related heart rate increase depends, at least in ...


  43/48

  Tytuł oryginału: Coronary microcirculation and reperfusion failure. Do we know what diagnostic tools we have?
  Tytuł polski: Mikrokrążenie wieńcowe i nieskuteczna reperfuzja - jakie mamy metody diagnostyczne?
  Autorzy: Zorkun Cafer, Żmudka Krzysztof, Dudek Dariusz, Przewłocki Tadeusz, Trębacz Jarosław, Musiałek Piotr, Pieniążek Piotr, Zalewski Jarosław, Gajos Grzegorz, Legutko Jacek, Kapelak Bogusław, Podolec Piotr, Pasowicz Mieczysław, Sadowski Jerzy, Dubiel Jacek, Pawlik Wiesław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.932-940, il., bibliogr. 123 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Angiografia naczyń wieńcowych połączona z echokardiografią kontrastową wykazały, że w ostrym zawale serca drożność tętnicy dozawałowej nie zawsze przekłada się na obecność prawidłowej perfuzji miokardium w obszarze zaopatrywanym przez tą tętnicę. Zjawisko to, występujące u co 5 pacjenta z ostrym zawałem serca, określono jako "nieskuteczna reperfuzja" (reperfusion failure). Pilnie potrzebne jest rozwijanie i wdrożenie nowych metod rozpoznawania nieskutecznej reperfuzji i oceny mikrokrążenia wieńcowego. Do metod badanych aktualnie w praktyce klinicznej należą (1) czas rezolucji odcinka ST (ST segment resolution time), (2) skala przepływu wieńcowego TIMI (TIMI flow grade), (3) skorygowana liczba klatek w sklai TIMI (TIMI Frame Count), oraz (4) szybkość wychwytu środka kontrastowego przez miokardium (TIMI miocardial perfusion grade = "blush score").

  Streszczenie angielskie: Almost one in five patient has reperfusion abnormalities despite the type of percutaneous interventional procedure after acute myocardial ifnarction. It has been shown with myocardial contrast echocardiographic and coronary angiographic studies that infarct related artery patency does not always correlate with the presence of adequate myocardial perfusion in the infarct related artery territory. Therefore, ti is necessary to obtain futher diagnostic and evaluation tools to assess coronary microcirculation and reperfusion failure. ST segment resolution time, TIMI flow grade, TIMI Frame Count and TIMI Myocardial Perfusion Grade (blush score) are helpful tools to assess myocardial perfusion and diagnosis of reperfusion abnormalities.


  44/48

  Tytuł oryginału: Effect of different muscle shortening velocities during prolonged incremental cycling exercise on the plasma growth hormone, insulin, glucose, glucagon, cortisol, leptin and lactate concentrations.
  Autorzy: Żołądź J. A., Duda K., Konturek S[tanisław] J., Śliwowski Z., Pawlik T., Majerczak J.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (3) s.409-422, il., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Strenuous exercise was reported to involve the alteration in the release of some "stress" hormones such as growth hormone (GH), cortisol, catecholamines and appropriate adjustment of energy metabolism but the relative contribution of these hormones to metabolic response, to cycling exercise performed at different muscle shortening velocities, has not been clarified. Aims: The purpose of this experimet was to assess the effect of applying different pedalling rates during a prolonged incremental cycling exercise test on the changes in the plasma levels of growth hormone, cortisol, insulin, glucagon and leptin in humans. Material and methods: Fifteen healthy non-smoking men (means ń SD: age 22.9 ń 2.4 years; body mass 71.9 ń 8.2 kg; height 178 ń 6 cm; with VO2max of 3.896 ń 0.544 1 min**-1), assessed in laboratory tests, were subjects in this study. The subjects performed in two different days a prolonged incremental exercise tests at two different pedalling rates, one of them at 60 and another at 120 rev min**-1. During this tests the power output has increased by 30 W every 6 minutes. The tests were stopped when the subject reached about 70 p.c. ogf the VO2max. Results and conclusions: We have found that choosing slow or fast pedaliing rates (60 or 120 rey min **1), while generating the same external mechanical power output, had no effect on the pattern of changes in plasma cortisol, insulin, glucagon glucose and leptin concentrations. But, generation of the same external mechanical power output at ...


  45/48

  Tytuł oryginału: Comparative evaluation of safety and efficacy of pamidronate and zoledronic acid in multiple myeloma patients (single cenetr experience).
  Autorzy: Kraj Maria, Pogłód Ryszard, Maj Stanisław, Pawlikowski Jan, Sokołowska Urszula, Szczepanik Janusz
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (6) s.478-482, tab., bibliogr. 12 poz. - 3 Multidyscyplinarna Konferencja nt. badań nad lekami Piła 13-16.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Osteolytic bone destruction, caused by the aberrant production and activation of osteoclasts, results in significant morbidity for patients with multiple myeloma (MM). Pamidronate [(3-amino-1-hydroxypropylidene)-1,1-bis-phosphonate] inhibits osteoclastic activity and reduces bone resorption. A potency of zoledronic acid (2-[imidazol-1-y1]-1-hydroxyethylidence-1,1-bisphosphonic acid, a new third generation bisphosphonate, as inhibitor of resorption was 850-fold greater than pamidronate, as was shown in preclinical models of bone resorption. Randomized, double-blind study was conducted to compare the efficacy and safety of zoledronic acid and pamidronate for treating mycloma bone disease. Since March 1999 the efficacy and safety of pamidronate and zoledronic acid is evaluated in MM patients all receiving anti-myeloma chemotherapy acc. to VMCP/VBAP alternating regimen. Nine patients with stage III myeloma and osteolytic lesions (3 female, 6 male, median age 57 years, range 52-67, with monoclonal protein: IgG-7, IgA-2) were randomly assigned (1:1:1 ratio) to treatment with either 4 or 8 mg of zoledronic acid via 15-minute intravenous infusion or 90 mg of pamidronate via 2-hour intravenous infusion every 3 to 4 weeks for 12 months. All patients have received 500 mg of calcium supplements and 500 IU of vit.D, orally, once daily, for the duration of administration of study medication. In extension phase of the study (June 2000 - April 2002) patients did not received bisphosphonates. In 7 patients 18 cycles of assessed treatment was administered to each of them and one patient received 16 cycles...


  46/48

  Tytuł oryginału: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii, Łódź, 22-25 września 2002 - materiały naukowe [streszczenia referatów].
  Tytuł angielski: 1st Congress of the Polish Society of Neuroendocrinology, Łódź, September 22-25, 2002 - proceedings.
  Opracowanie edytorskie: Kochman Kazimierz (Red.), Kunert-Radek Jolanta (red.), Lewiński Andrzej (red.), Pawlikowski Marek (red.).
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) supl. 2 s.1-216, il., tab. - 1 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii Łódź 22-25.09. 2002 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii


  47/48

  Tytuł oryginału: Role of endogenous melatonin and its MT2 receptor in the modulation of caerulein-induced pancreatitis in the rat.
  Autorzy: Jaworek J., Konturek S[tanisław] J., Leja-Szpak A., Nawrot K., Bonior J., Tomaszewska R., Stachura J., Pawlik W. W.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (4 p. 2) s.791-804, il., tab., bibliogr. 55 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The present study investigated the involvement of endogenous melatonin in the prevention of pancreatic damage provoked by caerulein-induced pancreatitis (CIP) by using the luzindole, the antagonist of melatonin MT2 receptors. CIP was produced by subcutaneous infusion of caerulein to conscious rats (25 ćg/kg). Luzindole (1, 2 or 4 mg/kg) was given as an intraperitoneal bolus injection 30 min prior to the start of CIP. Lipid peroxidation products, malondialdehyde (MDA) and 4-hydroxynonenal (4-HNE) were measured in the pancreas by LPO-584 commercial kit. CIP was confirmed by histological examination and manifested by significant increases of plasma activities of amylase, lipase and tumor necrosis factor ŕ (TNFŕ) (by 500 p.c., 1000 p.c. and 600 p.c., respectively) comparing to the control values. This was accompanied by a 40 p.c. limitation in pancreatic blood flow (PBF) and by 200 p.c. increase of MDA + 4-HNE in the pancreas of CIP rats. Administration of luzindole to the CIP rats reduced PBF, aggravated the histological manifestations of pancreatitis, resulted in the significantaugmentation of pancreatic MDA + 4-HNE content, and produced the marked increases of plasma levels of lipase, amylase and TNFŕ, comparing to the values observes in the rats with CIP alone. These results suggest that endogenous melatonin through its receptor MT2, plays important role in the attenuation of pancreatic damage produced by overstimulation with caerulein.


  48/48

  Tytuł oryginału: Ocena wartości wybranych metod diagnostyki obrazowej chorób piersi : praca doktorska
  Autorzy: Pawlik Wiesław, Pawlęga Janusz (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Radiologii w Krakowie
  Źródło: 2002, 122 k. : il., tab., bibliogr. 139 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  stosując format: