Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PAWLICKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Ocena składu kwasów tłuszczowych w margarynach rynkowych z lat 1996-2000.
Tytuł angielski: Assessment of fatty acids content in margarines available on Polish market in the years 1996-2000.
Autorzy: Daniewski Marek, Jacórzyński Bohdan, Mielniczuk Eugenia, Balas Jarosław, Filipek Agnieszka, Pawlicka Małgorzata, Domina Piotr
Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (1) s.59-64, tab., bibliogr. 37 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,906

Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Określono skład kwasów tłuszczowych w margarynach występujących na rynku w latach 1996-2000. Przebadano 56 próbek margaryn niskotłuszczowych, 40 margaryn pełnotłuszczowych miękkich oraz 78 próbek margaryn twardych, pochodzących od kilkunastu różnych producentów. Stwierdzono bardzo duży rozrzut zawartości poszczególnych grup kwasów tłuszczowych: nasyconych, monoenowych, polienowych i izomerów trans w badanym materiale. Zdecydowaną przewagą "pozytywnych" kwasów tłuszczowych nienasyconych nad nasyconymi oraz znakomity udział izomerów trans wykazywały margaryny niskotłuszczowe miękkie.

  Streszczenie angielskie: Fatty acids content in margarines from Polish market in the years 1996-2000 was investigated 56 samples of low fat, 40 normal fat and 78 stick were examined derived from different procedures. Considrable differences in amount of particular groups of fatty acids were observed during investigation period i.e. saturated, monounsaturated, polyunsaturated and trans isomers in the same type of margarines. The low fat soft type of margarines showed the most desirable from nutritional point of view fatty acids content - such as low level of saturated acids as well as absence of trans isomers.


  2/5

  Tytuł oryginału: Charakterystyka składu kwasów tłuszczowych wybranych tłuszczów spożywczych do smarowania pieczywa.
  Tytuł angielski: Fatty acid contents of various spreads.
  Autorzy: Daniewski Marek, Jacórzyński Bohdan, Mielniczuk Eugenia, Filipek Agnieszka, Balas Jarosław, Pawlicka Małgorzata
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (2) s.113-119, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Przebadano skład kwasów tłuszczowych w 31 próbkach wybranych tłuszczów spożywczych, stosowanych do smarowania pieczywa: margarynach kubkowych nisko- i pełnotłuszczowych, tłuszczach mieszanych i maśle, zakupionych na rynku warszawskim w latach 2000-2001 i pochodzących od 12 producentów. Stwierdzono duże zróżnicowanie ilościowe poszczególnych grup kwasów tłuszczowych w badanych tłuszczach. Masło w porównaniu do margaryn i tłuszczów mieszanych odznacza się niższą zawartością kwasów polienowych oraz zawiera więcej nasyconych kwasów tłuszczowych. Obecność izomerów trans w badanych próbkach tłuszczów była bardzo zróżnicowana - od 0 do 19 g/100 g tłuszczu.

  Streszczenie angielskie: Thirty one samples of various spreads were examined, including reduced and full fat soft margarines, mixed fats and butter purchased in the Polish market in 2000-2001. Large differences were detected in fatty acid content between the examined samples of different groups of spreads. The content of polyunsaturated fatty acids was found to be lower, and that of saturated fatty acids higher in the butter than in the soft margarines and mixed fats. The levels of trans isomers in the tested samples varied considerably, from 0 to 19 g/100 g fat.


  3/5

  Tytuł oryginału: The effect of pre-eclamptic umbilical cord serum on fibroblast division in culture.
  Autorzy: Pawlicka Elżbieta, Romanowicz Lech, Bańkowski Edward, Chyczewski Lech, Jaworski Stefan
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (4) s.381-384, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Edema, proteinuria, hypertension (EPH-gestosis), most commonly termed as pre-eclampsia, is the most common pregnancy-associated pathological syndrome. It is accompanied by a through remodelling of extracellular matrix in the umbilical cord tissues. It is commonly known that the presence of serum in culture medium storngly stimulates many functions of cells cultured in vitro. It was decided to check how the pre-eclamptic serum affects the fibroblast division in culture. Ki-67 is a protein present in proliferating cells and can be detected during all phases of the cell cycle (G1, S, G2/M) but not in resting (GO) cells. PCNA (proliferating cell nuclear antigen) is an intranuclear polypeptide whose synthesis rate is at its maximum during the S-phase of the cell cycle. The expression of Ki-67 and PCNA was measured by immunocytochemical methods and biosynthesis of DNA was evaluated by [14C]-thymidine incorporation. The activity of pre-eclamptic umbilical cord serum (UC-serum) was found to be distincly lower in comparison to control one. The expression of Ki and PCNA in fibroblast cultures treated wtih pre-eclaptic serum was also distinctly lower. Also the incorporation of [14C]-thymidine to DNA was lower than in the cultures treated with control UC-serum. It may by concluded that pre-eclampsia reduces the mitogenic activity of the umbilical cord serum.


  4/5

  Tytuł oryginału: The course of vision disturbances in a patient with the MELAS syndrome.
  Autorzy: Pachalska Maria, DiMauro Salvatore, Formińska-Kapuścik Maria, Kurzbauer Henryk, Talar Jan, MacQueen Bruce Duncan, Pawlicka Iwona, Jeleńska-Szyguła Irena
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CS11-CS20, il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: This article describes the neuropsychological and ophthalmic symptoms presented by a patient with MELAS, a mitochondrial cytopathy. This rare disease is characterized by a remitting-relapsing course against the background of a slowly progressive degenerative process. Case report: The patient is a 22-year-old Polish female, with initial onset of symptoms in 1994; the clinical diagnosis of MELAS was established in 1998, and confirmed in 2000 by the discovery of a novel mtDNA mutation. Her visual acuity fluctuates from near-normal to near-blindness, often changing dramatically within a matter of weeks; the visual field has more or less steadily narrowed to lunate. Visual evoked potentials show sporadic distrubances, while the nerve fiber layer shows significant attenuation. The evidence points to a complex etiology, involving both cortical damage and attenuation of the optic nerves and neural pathways. A similar two phase pattern - episodic disturbances with rapid spontaneous revovery against a background of progressive deterioration - occurs in neuropsychological testing, which reveals progressive dementia and episodic aphasia. Conclusions: The peculiiar pathomechanism of MELAS results in simultaneous insults to various parts of the central and peripheral nervous systems, creating the complex and highly variable pattern seen in this patient. In clinical practice care should be taken not to overlook the possible significance of such a pattern appearing in various systems and on varying levels.


  5/5

  Tytuł oryginału: Zawartość tłuszczu i skład kwasów tłuszczowych wybranych rynkowych produktów przekąskowych (orzechy, nasiona).
  Tytuł angielski: The fat and fatty acids content in selected snacks products (nuts, seeds).
  Autorzy: Daniewski Marek, Balas Jarosław, Pawlicka Małgorzata, Filipek Agnieszka, Mielniczuk Eugenia, Jacórzyński Bohdan
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (3) s.237-241, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Określono zawartość tłuszczu oraz skład kwasów tłuszczowych w 13 wybranych produktach przekąskowych (orzechy, nasiona), dostępnych na rynku warszawskim w latach 2000-2001. Stwierdzono, że badane orzechy i nasdiona odznaczają się zawartością tłuszczu w granicach od 41 do 68 proc. Tłuszcz ten bogaty jest w nienasycone kwasy tłuszczowe. Wyjątek stanowiły wiórki kokosowe, w których tłuszczu dominowały kwasy nasycone.

  stosując format: