Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PAWLACZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/20

Tytuł oryginału: Operacja Davida. Reimplantacja własnej zastawki aortalnej u chorego z tętniakiem aorty wstępującej i niedomykalnością zastawki aorty.
Tytuł angielski: Reimplantation of the aortic valve in patient with aortic insufficiency and aneurysm of the ascending aorta - a case report.
Autorzy: Pawlaczyk Rafał, Anisimowicz Lech, Dudziak Maria, Chrostowska Marzena, Żelechowski Paweł, Narkiewicz Mirosława
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (3) s.327-329, il., bibliogr. 6 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wielu chorych z tętniakiem aorty wstępującej i istotną niedomykalnością zastawki aortalnej ma zupełnie normalne płatki tej zastawki. Po wszyciu zastawki do protezy naczyniowej możliwe jest odzyskanie pełnej koaptacji płatków; taka rekonstrukcja ma szansę bardzo długiego działania. Uniknięcie konieczności przewlekłego stosowania leków przeciwkrzepliwych jest niewątpliwie korzystne dla chorych operowanych w ten sposób.

  Streszczenie angielskie: Many patients with ascending aorta aneurysm and significant incompetence of aortic valve have normal leaflets of that valve. After reimplantation of the valve into vascular tube graft a normal and long-lasting coaptation of the leaflets can be achieved without the need for permanent anticoagulation. In this report we describe a 53-year-old patient treated with this surgical method.


  2/20

  Tytuł oryginału: Znaczenie hamowania nadmiernej aktywności układu współczulnego w chorobach nerek.
  Tytuł angielski: The significance of the inhibition of increased sympathetic activity in renal diseases.
  Autorzy: Czekalski Stanisław, Pawlaczyk Krzysztof
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (4) s.339-344, il., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/20

  Tytuł oryginału: Wielodyscyplinarne podejście do problemu przerzutów do kości w przebiegu raka piersi. Ocena wyników leczenia.
  Tytuł angielski: Multidisciplinary approach to the problem of bone metastases of breast cancer. Evaluation of treatment results.
  Autorzy: Pawlaczyk Anna, Kocobolska-Znamiec Wielisława
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (3) s.162, 164, 166-169, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Najczęstszym miejscem rozsiewu w przebiegu raka piersi są przerzuty w układzie kostnym, które stanowią ok. 30-40 proc. wszystkich pierwszych miejsc przerzutowania. Rozpoznanie przerzutów do kości nie wyklucza u części pacjentów wieloletniego przeżycia, które jest dłuższe niż u chorych z dominującymi przerzutami miąższowymi. Ból kości wtórnie do przerzutów jest najczęstszym zespołem bólowym wymagającym leczenia u chorych na notowór. Powikłania przrzutów kostnych występują u ponad 30 proc. leczonych chorych. Pacjenci ci potrzebują zintegrowania leczenia i właściwej opieki medycznej. Wymaga to zastosowania wielu metod leczenia, w tym radioterapii, hormonoterapii, chemioterapii, chirurgii, dwufosfonianów, właściwego leczenia przeciwbólowego i opieki paliatywnej. W pracy przedstawiono wyniki obserwacji 92 chorych leczonych z powodu przerzutów do kości w przebiegu raka piersi, u których stosowano radioterapię, hormonoterapię, chemioterapię, dwufosfoniay, leczenie przeciwbólowe. Oceniano stopień redukcji bólu wg analogowej skali bólu VAS, stopień zmniejszenia ilości stosowanych leków przeciwbólowych, niepowodzenia leczenia. Największą korzyść z przebytego leczenia odniosły chore z przerzutami jedynie do kości. Niepowodzenia leczenia spowodowane były kolejnym rozsiewem nowotworu do kości oraz narządów miąższowych, ale zintegrowane podejście do leczenia chorych z przerzutami do kości powoduje poprawę jakości ich życia, zmnijeszenie objawów bólowych, ograniczenie ilości ...

  Streszczenie angielskie: Bone metastases of breast cancer are the most common site of dissemination and represent 30-40 p.c. of all first metastases. The symptoms and deficits produced-disabling pain, fracture, hypercalcemia, spinal cord or nerve root compression, or reduced marrow function - are much different from those associated with metastases in other sites. Recognition of bone metastases does nto exclude long life expectancy (many years) in some patients. There are many reasons to reevaluate management strategies in this group of patients. Bone pain secondary to metastasis is the most common pain syndrom requiring treatment in cancer patietns. Patients with predominant bone metastases have longer duration of survival than patients with predominantly visceral metastases. Patients with bone metastases have more severe symptoms and become symptomatic earlier in the clinical course than patients with liver and lung metastases. Complications of bone metastases are common (occurring in up to one third of patients who develop first metastases in bones) and produce high mirbidity. THere is an increasing incidence of bone metastases because of longer patient survival as a result of more effective treatment of primary tumors and other metastases. These patients require integrated treatment and proper medical care. That involves application of many treatment methods including radiotherapy, chemotherapy, hormonotherapy, surgery, bisphosphonates, pain relieving treatment and paliative care. The ...


  4/20

  Tytuł oryginału: Problemy pielęgnacyjne i edukacyjne w opiece nad dzieckiem z alergią.
  Tytuł angielski: The care and education problems of children with allergy.
  Autorzy: Adamska Renata, Dróżdż Zofia, Pawlaczyk Bogusław
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.139-142, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono problemy pielęgnacyjne i edukacyjne występujące u dzieci z chorobami alergicznymi.

  Streszczenie angielskie: The authors presented the care and educational problems noted by parents looking after children with allergy. The findings show that allergy interferes with everyday life of both, the patients and their parents. Care problems mainly include perisistent hearseness and cough, as well as inability to breathe through the nose and influence the children's functioning at school.


  5/20

  Tytuł oryginału: Problemy pielęgnacyjne i edukacyjne w opiece nad dzieckiem z chorobami układu oddechowego.
  Tytuł angielski: The problems care and education of children with respiratory system diseases.
  Autorzy: Basa Anna, Dróżdż Zofia, Pawlaczyk Bogusław
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.143-147, tab., bibliogr. 8 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono problemy pielęgnacyjne i edukacyjne występujące u dzieci z chorobami układu oddechowego.

  Streszczenie angielskie: The authors presented the care, therapy and educational problems noted by parents looking after a child with some disease of the respiratory system. The research showed, that respiratory system diseases mainly affect children who are four years old or younger. Analysis of the findings shows, that problems include fever, persistent cough, feeding difficulties and inability to breathe through the nose. Although parents estimate their knowledge as sufficient and average, their needs to be educated are considerable.


  6/20

  Tytuł oryginału: Mikroalbuminuria jako objaw uwarunkowanego genetycznie uszkodzenia nerek.
  Tytuł angielski: Microalbuminuria as the sign of genetically determined renal injury.
  Autorzy: Oko Andrzej, Pawlaczyk Krzysztof, Czekalski Stanisław
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.581-587, bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/20

  Tytuł oryginału: Aptekarstwo polskie - teraźniejszość i przyszłość.
  Tytuł angielski: Polish pharmacy - present time and future.
  Autorzy: Pawlaczyk Jan
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (11) s.499-507, bibliogr. 23 poz. - 18 Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Poznań 19-22.09. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/20

  Tytuł oryginału: Ziarniniak grzybiasty - pierwotny chłoniak skóry T-komórkowy.
  Tytuł angielski: Mycosis fungoides - primary cutaneous T-cell lymphoma.
  Autorzy: Pawlaczyk Mariola, Filas Violetta
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (7) s.424, 426-433, il., tab., bibliogr. 70 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pierwotne chłoniaki skóry stanowią niejednorodną grupę chłoniaków nieziarniczych rozwijających się w skórze i ograniczonych do jej zajęcia przez 6 mies. od momentu rozpoznania. Badania prowadzone w ciągu ostatnich lat wykazały istotne różnice w obrazie klinicznym, przebiegu i rokowaniu tych chłoniaków w stosunku do chłoniaków węzłowych wtórnie naciekających skórę. Doprowadziło to do opracowania przez Europejską Organizację do Badań i Leczenia Raka oddzielnej klasyfikacji pierwotnych chłoniaków skóry, opartej na analizie danych klinicznych, histopatologicznych i immunohistochemicznych. Ziarniniak grzybiasty (mycosis fungoides, MF), jest najczęściej występującą jednostką w tej grupie nowotworów. Choroba charakteryzuje się rozrostem małych i średnich nowotworowych limfocytów T z mózgokształtnymi jądrami. W klasycznym MF, o wieloletnim, łagodnym przebiegu, wyróżnia się 3 następujące po sobie okresy: rumieniowy, naciekowy i guzowaty. Etiologia MF nadal pozostaje niewyjaśniona. W początkowym stadium choroby ustalenie prawidłowego rozpoznania sprawia trudności ze względu na podobieństwo obrazu klinicznego i histopatologicznego do dermatoz zapalnych. Wprowadzenie do diagnostyki chłoniaków skóry technik biologii molekularnej, obok stosownaych rutynowo badań histologicznych i immunohistochemicznych, ułatwia diagnostykę i umożliwia wczesne prawidłowe leczenie. We wczesnych stadiach najlepsze wyniki uzyskuje się stosując leczenie miejscowe chemioterapeutykami, PUVA-terapię i ...

  Streszczenie angielskie: Primary cutaneous lymphomas represent a heterogenous group of non-Hodgkin lymphomas presenting in the skin, with no evidence of extracutaneous dissemination of neoplastic process at the time of diagnosis and within 6 months after the diagnosis. Recent studies demonstrated that primary cutaneous lymphomas have very characteristic clinical and histological features, and clinical behavior and prognosis that are different from primary nodal lymphomas of the same histologic subtype, involving the skin secondarily. It resulted in the classification proposed by the European Organization for Research and Treatment of Cancer. This classification is designed specifically for the group of primary cutaneous lymphomas and is based on combination of clinical, histologic, and immunophenotypic criteria. Mycosis fungoides (MF) is the most common type of these lymphomas. The disease is characterised by monoclonal proliferation of small and medium-sized neoplastic T lymphocytes with cerebriform nuclei. Classically, MF has an indolent clinical course with slow progression over years, from patches through infiltrated plaques to tumors. Etiology of MF still reamins unknown. The correct diagnosis is often difficult in the early stages because skin lesions as well as the histological picture can closely mimic many common benign chronic dermatoses. The combination of molecular biology techniques, immunophenotyping and histopathologic examination of skin and other tissues aids in making the ...


  9/20

  Tytuł oryginału: Postępy w diagnostyce i terapii nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: Progress in the diagnostics and therapy of arterial hypertension.
  Autorzy: Czekalski Stanisław, Oko Andrzej, Pawlaczyk Krzysztof
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (3) s.305-310, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kryterium rozpoznania nadciśnienia tętniczego stanowi ciśnienie skurczowe 140 mm Hg lub wyższe i (lub) ciśnienie rozkurczowe 90 mm Hg lub wyższe u osoby nieprzyjmujących leków hipotensyjnych. Istnieją wyniki badań wskazujące, że wartości te są jednak zbyt wysokie. Wprowadzenie stratyfikacji ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na nadciśnienie tętnicze rozszerzyło postępowanie diagnostyczne w nadciśnieniu tętniczym. Całodobowe automatyczne pomiary ciśnienia i mierzenie ciśnienia w domu oraz identyfikacja jednogenowych postaci nadciśnienia tętniczego stanowią dalsze elementy postępu diagnostycznego. Niektóre postacie nadciśnienia wtórnego (pierwotny hiperaldosteronizm) występują często w populacji hipertensyjnej (ok. 10 proc. chorych). Postęp w terapii obejmuje dążenie do zmniejszenia ryzyka chorobowości i z przyczyn sercowo-naczyniowych, dążenie do uzyskania prawidłowych lub optymalnych wartości ciśnienia, indywidualizację leczenia, wprowadzenie nowych leków i długo działających leków złożonych. Nowym kierunkiem terapii jest farmakogenetyka.

  Streszczenie angielskie: The criterion of arterial hypertension is systolic blood pressure 140 mm Hg or higher and (or) diastolic blood pressure 90 mm Hg or higher in a person not taking antihypertensive drugs. There are data indicating that these values are too high. The introduction of stratification of cardiovascular risk in patients with arterial hypertension extended diagnostic procedures in hypertension. Automatic 24 hr blood pressure monitoring and the measurements of blood pressure at home are considered as the elements of progress in the diagnostic of hypertension as well as the identification of monogenic forms of hypertension. The incidene of some secondary forms of hypertension is high among hypertensive population (primary hyperaldosteronism in about 10 p.c. pf patients). The progress in therapy includes the aim to reduce risk of morbidity from cardiovascualr causes, and to achieve normal or optimal values of blood pressure, individualization of the treatment, introduction of new drugs and long-acting combined preparations. The new direction in the therapy is farmacogenetics.


  10/20

  Tytuł oryginału: Nierozpoznany przypadek grzybicy strzygącej twarzy.
  Autorzy: Pawlaczyk Mariola, Czarnecka-Operacz Magdalena, Dembińska Magdalena, Bowszyc-Dmochowska Monika
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (4) s.43-45, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono przypadek grzybicy twarzy błędnie rozpoznany i leczony przez 3 mies. jako wyprysk. Po tym okresie doszło do nasilonego odczynu zapalnego oraz rozsiewu zmian skórnych na tułów i kończyny. Prawidłowe rozpoznanie i włączenie przyczynowego, przeciwgrzybiczego leczenia spowodowało całkowite ustąpienie wszystkich ognisk chorobowych po 6 tyg.


  11/20

  Tytuł oryginału: Napromienianie całej skóry wiązkami elektronowymi w terapii ziarniniaka grzybiastego.
  Tytuł angielski: Total skin electron irradiation in the therapy of mycosis fungoides.
  Autorzy: Pawlaczyk Mariola, Piotrowski Tomasz, Fundowicz Dorota, Stryczyńska Grażyna, Filas Violetta, Bręborowicz Jan
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (4) s.289-295, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki leczenia trzech chorych na ziarniniaka grzybiastego (MF) techniką rotacyjno-dualną całkowitego napromieniania skóry szybką wiązką elektronów (TSEI RD). Pacjenci byli napromieniani cztery razy w tygodniu do dawki łącznej 36-40 Gy. W dwóch przypadkach MF (stadium IIA i IIB), mimo wcześniej stosowanego leczenia, nie uzyskano remisji, u jednego chorego - z uwagi na rozpoznanie MF z towarzyszącą mucynozą mieszkową - włączono terapię TSEI jako metodę z wyboru. U wszystkich uzyskano całkowitą remisję kliniczną, której towarzyszyła remisja histopatologiczna. U chorego z MF i mucynozą mieszkową po 5 miesiącach nastąpił nawrót zmian guzowatych, u pozostałych dwóch pacjentów utrzymuje się całkowita remisja, trwająca 12 i 14 miesięcy. Objawy uboczne obserwowane w trakcie TSEI to głównie: suchość skóry, erytrdermia, spełzanie płytek paznokciowych i wyłysienie, które ustąpiły po czterech miesiącach od zakończenia leczenia.

  Streszczenie angielskie: The results of total electron irradiation with the rotary-dual technique (TSEI RD) in three cases of mycosis fungoides (MF) are presented. The patients were irradiated four times weekly to the total dosage of 36-40 Gy. Two patients with MF (stage IIa and IIB) had been treated before with photochemotherapy and local X-radiotherapy but no remission was observed. In one case of MF with follicular mucinosis TSEI had been chosen as the best therapeutic regiment. The complete clinical response accompanied by histopathological remission was achieved in all patients. In the case of MF with follicular mucinosis after 5 months of remission the tumors relapsed, whereas two other patients are still free of the disease with the remission lasted for 12 and 14 months. The most common adverse effects observed during TSEI were: skin dryness, erythroderma, onycholysis and alopecia, which healed 4 months after the end of the therapy.


  12/20

  Tytuł oryginału: Rola utrzymywaczy przestrzeni w zapobieganiu skutkom przedwczesnej utraty zębów mlecznych.
  Tytuł angielski: Space maintainers in prevention of premature loss of primary teeth effects.
  Autorzy: Pawlaczyk Karina, Pawlaczyk-Kamieńska Tamara
  Źródło: Ortod. Współcz. 2002: 4 (1) s.5-8, bibliogr. [14] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,523

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedwczesna utrata zębow mlecznych doprowadza do niekorzystnych zmian wyrażających się przede wszystkim brakiem miejsca w łuku zębowym dla zębów stałych oraz zniekształceniem płaszczyzny zgryzu, dlatego w przypadku przedwczesnej utraty zębów mlecznych należy podjąć leczenie protetyczne bądź ortodontyczno-protetyczne. Na podstawie piśmiennictwa omówiono stałe i ruchome utrzymywacze przestrzeni oraz wskazania do ich zastosowania. Uważa się, że najlepsze są ruchome utrzymywacze przestrzeni - protezy dziecięce.

  Streszczenie angielskie: Premature loss of primary teeth has been known to cause harmful effects on arch dimensions and occlusal plane in the later permanent dentition. Accordingly, to avoid the results of early loss of primary teeth space maintainers should be used. Based on literature the writers described construction of fixed and removable space mainrainers and performed indications for use of them. It has been suggested that removable space maintainers are the best among all space maintainers used in practice.


  13/20

  Tytuł oryginału: Prolongation of rat kidney graft survival after inoculation of allogeneic spleen cells: the effect of various routes of cell transfer.
  Autorzy: Oko Andrzej, Idasiak-Piechocka Ilona, Pawlaczyk Krzysztof, Wruk Michał, Pawliczak Elżbieta, Czekalski Stanisław
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (2) s.51-53, tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Objectives: It has been clearly demonstrated that after donor-specific cell transfer the prolongation of allograft survival can be obtained, but the problem of how to inoculate cells remains unresolved. In this study, the effect of either protal venous (PV) or systemic intravenous (IV) inoculations of rat donor-specific spleen cells on subsequent renal graft survival was evaluated. Methods: LEW recipients received 10**6 of spleen cells from allogeneic Fishcer or syngeneic donors 30 days before kidney transplantation by either PV or IV routes. Animals from the control group obtained buffered saline by the same routes. Results: Fischer grafts in nonimmunized LEW recipients were rejected after 9.6 ń 1.3 days. In contrast, the immunization of the recipients by the pretreatment with donor spleen cells prolonged renal allograft survival significantly (p 0.002). However, no difference in the graft survival was observed between animals ioculated with cells either by PV or by IV routes. In each studied group, long-time graft survival ( 100 days) was achieved in one case. Conclusions: These observations suggest that the effect of the various routes of allogeneic cell inoculations on subsequent organ graft survival time depends on the interval between the cell transfer and organ transplantation. Intravenous route seems to be as effective as PV route when transplantation is performed several days after donor-specific cell transfusion.


  14/20

  Tytuł oryginału: Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej jako czynnik ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych u chorych na przewleklą niewydolność nerek. Profilaktyka i leczenie.
  Tytuł angielski: Disturbances of calcium-phosphate metabolism as a risk factor for cardiovascular complications in patients with chronic renal insufficiency. Prophylaxis and treatment.
  Autorzy: Czekalski Stanisław, Pawlaczyk Krzysztof, Oko Andrzej, Simachowicz Agnieszka
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (3) s.147-151, bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W przebiegu przewlekłej niewydolności nerek (PNN) wcześnie dochodzi do zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej, które nasilają się w miarę postępu upośledzenia czynności nerek. Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej, a zwłaszcza hiperfosfatemia i podwyższone wartości iloczynu wapniowo-fosforanowego (Ca x P) powodują występowanie zwapnień w układzie sercowo-naczyniowym, które są jedną z ważniejszych przyczyn powikłań sercowo-naczyniowych i zwiększonej umieralności u chorych na PNN. Wcześnie rozpoczęta profilaktyka zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorych na PNN i zastosowanie odpowiedniego leczenia opartego o monitorowanie stężeń fosforu, wapnia, wartości iloczynu Ca x P i stężenia natywnego parathormonu (iPTH) w surowicy, jest ważnym czynnikiem redukującym ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych i rozwój osteopatii nerkowej u chorych na PNN.

  Streszczenie angielskie: The disturbances of calcium-phosphate metabolism develop early in the course of chronic renal insufficiency (CRI) and progress in parallely to the impairment of renal function. The disturbances of calcium-phospate metabolism particulary hyperphosphatemia and increased values of the calcium-phosphorans product (Ca x P) lead to formation of calcifications in the cardiovascular system, which are one of the important causes of cardiovascular complications. Early introduced prophylaxis of the disturbances of calcium-phosphate metabolism in patients with CRI and implementation of adequate treatment based on monitoring of phosphate and calcium levels as well as values of Ca x P product and intact parathyroid hormone (iPTH) concentrations in serum are important factors reducing risk cardiovascular complications and development of renal osteodystrophy in patients with CRI.


  15/20

  Tytuł oryginału: Ocena i analiza środowiska akustycznego u żołnierzy narażonych na hałas impulsowy.
  Tytuł angielski: Assessment and analysis of the acoustic environment of soldiers exposed to impulse noise.
  Autorzy: Konopka Wiesław, Pawlaczyk-Łuszczyńska Małgorzata, Zalewski Piotr, Miłoński Jarosław
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (5) s.391-396, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena środowiska akustycznego w warunkach rocznej zasadniczej służby wojskowej. Materiał badań stanowiło 13 rodzajów broni używanej w czasie rocznej służby przez żołnierzy służby zasadniczej. W czasie ćwiczeń strzeleckich oddzielnie dla prawego i lewego ucha mierzono: równoważny poziom dźwięku A (L A eq Te), maksymalny poziom dźwięku A (L A F max) i szczytowy poziom dźwięku C (L C peak). czas pomiaru obejmował kilka pojedynczych strzałów lub ich serię. Dodatkowo przeprowadzano analizę widmową w pasmach tercjowych z przedziału częśtotliwości 40-50 000 Hz. Zmierzone w bezpośrednim sąsiedztwie uszu: L a eq Te zawierały się w przedziale 106,2 - 119,5 dB (średnia 112,2 dB) dla ucha prawego i 104,2 - 118,4 (śrenia 113,2 dB) - dla ucha lewego; L A F max - w przedziale od 124,5 dB do 132,3 dB (średnia: 128,3 dB) - dla ucha prawego i od 116,3 dB do 135,1 dB (średnia: 128,1 dB) - dla ucha lewego; L C peak - w przedziale od 151,8 dB do 156,5 dB (średnia: 154,8 dB/155dB) - ucho prawe i 151,9 - 156,2 dB (średnia: 155,4 dB) - dla ucha lwewego. W widnmie hałasu dominowały składowe z zakresu częstotliwości słyszalnych 160-300 Hz (głównie dla broni dużego kalibru) i 1600 - 6300 Hz dla ucha prawego i lewego szcyt (2500 - 4000 Hz) dla broni małokalibrowej i 6300 - 16 000 oraz ultradźwiękowych 25 000 - 50 000 Hz. Nie stwierdzono istotnych różnic w pomiarach przy uchu prawym i lewym.


  16/20

  Tytuł oryginału: Wpływ krótko- i długotrwałego wzrostu ciśnienia tętniczego na profil uwalniania białek ostrej fazy.
  Tytuł angielski: Influence of short- and long-lasting blood pressure increase on the acute phase proteins secretion profile.
  Autorzy: Pawlaczyk Katarzyna, Sobieska Magdalena, Gabriel Marcin
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (4) s.285-290, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Powikłania narządowe powstające w przebiegu nadciśnienia tętniczego są między innymi efektem rozwoju zmian zapalnych i miażdżycowych w ścianach naczyń, uwarunkowanych upośledzeniem czynności śródbłonka naczyniowego w następstwie urazu ciśnieniowego. Celem badania było stwierdzenie, czy czynnikiem inicjującym reakcje zapalną jest okresowy wzrost wysokości ciśnienia czy też jego długotrwałe podwyższenie. Materiał i metody: Zbadano 44 chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. U 32 z nich pod wpływem silnego stresu emocjonalnego wystąpił wzrost ciśnienia tętniczego. W 19 przypadkach uzyskano normalizację ciśnienia w ciągu 24 h, a w 13 pozostałych - w okresie 6-8 dni. W grupie kontrolnej obserwowano długotrwałą normalizację ciśnienia tętniczego. W 2 i 9 dniu po znaczącym wzroście ciśnienia pobrano próbki krwi, oznaczając stężenie ŕ1-antychymotrypsyny (ACT) i kwaśnej ŕ1-glikoproteiny (AGP) przy użyciu immunoelektroforezy rakietkowej wg Laurella oraz współczynniki reaktywności za pomocą krzyżowej immunoelektroforezy powinowactwa wg Bog-Hansena. Wyniki: W ciągu 36 h od wzrostu wysokości ciśnienia tętniczego nastąpiło istotne zwiększenie stężenia obu glikoprotein w surowicy, połączone z równoczesnym wzrostem współczynnika reaktywności. Normalizacja wartości ciśnienia wiązała się z istotnym zmniejszeniem stężenia oraz z normalizacją profilu glikacji obu protein w 9 dniu po epizodzie podwyższenia ciśnienia. Zmiany wykazywały podobną dynamikę w obu grupach chorych, u których doszło do wzrostu ciśnienia tętniczego....


  17/20

  Tytuł oryginału: Zapalenie małych naczyń skóry: choroba i objaw.
  Tytuł angielski: Cutaneous small-vessel vasculitis: a disease and a symptom.
  Autorzy: Pawlaczyk Mariola, Bohdanowicz Dorota, Bowszyc-Dmochowska Monika, Neumann Ewa
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (2) s.105-109, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zapalenie małych naczyń skóry obejmuje grupę zmian skórnych, dla których najbardziej charakterystycznym objawem klinicznym jest palpacyjnie wyczuwalna plamica. W badaniu histopatologicznym stwierdza się leukocytoplastyczne zaplenie żyłek zawłośniczkowych. Czynniki etiologiczne tej jednostki chorobowej nie są ostatecznie poznane. Przedstawione zostaną 2 przypadki leukocytoklastycznego zapalenia naczyń skóry skojarzone z zapaleniem wątroby typu C oraz z rakiem odoskrzelowym płaskonabłonkowym płuca.

  Streszczenie angielskie: Cutaneous small-vasal cell vasculitis to a group of skin disorders characterised by palpable purpura as the most common clinical feature and leukocytoclastic vasculitis of postcapillary venules iv histopathological examination. The etiology of this dermatosis is not precisely defined. We present two cases of leukocytoclastic vasculitis: one associated with chronic hepatitis due to hepatitis C virus infection and the other coexistent with planoepithelial carcinoma of the lung.


  18/20

  Tytuł oryginału: Zmiany twardzinopodobne w przebiegu porfirii skórnej późnej.
  Tytuł angielski: The morphea-like lesions in the course of porphyria cutanea tarda.
  Autorzy: Żmudzińska Maria, Pawlaczyk Mariola, Bowszyc-Dmochowska Monika, Stępień Bogumiła
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (4) s.243-247, il., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Porfiria skórna późna (porphyria cutanea tarda, PCT) jest najczęściej występującą postacią porfirii. Obok charakterystycznych zmian pęcherzykowych, pęcherzykowych, zanikowych blizn, przebarwień, odbarwień, w przebiegu PCT mogą wystąpić stwardnienia skóry. Często dominują one w obrazie klinicznym upodobniając PCT do sclerodermii ograniczonej. Przedstawiono przypadek 55-letniego chorego, u którego wystąpiły ogniska stwardnień otoczone różową obwódką obok typowych dla porfirii wykwitów skórnych.

  Streszczenie angielskie: Porphyria cutanea tarda (PCT) is the most common of porphyrias. Besides characteristic vesicle, bullae, atrophic scars, hyperpigmentations and depigmentations, the sclerodermatous lesions may occur in the course of PCT. They often predominate in the clinical picture resulting in the resemblance of PCT and morphea. The 55 year-old patient with pink ring surrounded indurations coexisting with typical for porphyria skin lesions is presented.


  19/20

  Tytuł oryginału: Nowości i kontrowersje w zakresie pierwotnych chłoniaków skóry.
  Tytuł angielski: News and controversies in primary cutaneous lymphomas.
  Autorzy: Pawlaczyk Mariola
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (3) s.197-199
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/20

  Tytuł oryginału: Nefropatia cukrzycowa jako wyzwanie dla współczesnej nefrologii.
  Autorzy: Czekalski Stanisław, Pawlaczyk Krzysztof, Oko Andrzej
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 4: IV Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe "10 Biomedica Poland Sp. z o.o." s.12-16, bibliogr. 16 poz. - 4 Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe pt. 10. Biomedica Poland Sp. z o.o. Dębe 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: