Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PAWIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo pacjentów i personelu na bloku operacyjnym.
Tytuł angielski: The safety of patients and staff in the operating room.
Autorzy: Pawińska Alicja, Dzierżanowska Danuta
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.73-76, bibliogr. 30 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • chirurgia
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ryzyko wystąpienia zakażenia rany pooperacyjnej jest związane z wieloma czynnikami. Należą do nich: stan kliniczny pacjenta, rodzaj zabiegu chirurgicznego (czystość pola operacyjnego), środowisko, w jakim wykonywany jest zabieg. Najczęściej za zakażenia ran odpowiedzialne są gronkowce. Gronkowce koagulazo-ujemne postrzegane są jako rosnące zagrożenie w chirurgii, a szczególnie często są one przyczyną powikłań operacji w czystym polu. Głównym źródłem drobnoustrojów na sali operacyjnej jest personej medyczny. Nośnikiem bakterii są złuszczające się komórki naskórka. Bakterie, które kolonizują drogi oddechowe, w bardzo niewielkiej ilości przechodzą do powietrza, dlatego niektórzy autorzy kwestionują zasadność stosowania masek chirurgicznych w profilaktyce zakażeń ran pooperacyjnych. Należy jednak pamiętać, iż maska chirurgiczna chroni nie tylko pacjenta, ale również personel operacyjny przed kontaktem z materiałem zakaźnym, jakim jest krew. Krwiopochodne wirusy są nadal poważnym zagrożeniem dla personelu medycznego. Notowane w ostatnich latach zmniejszenie częstości zakażeń wywołanych przez wirusy HBV jest wynikiem poszczepiennej immunizacji personelu. Nie istnieje, jak dotąd, skuteczna profilaktyka zakażeń powodowanych przez wirusy HIV i HCV.

  Streszczenie angielskie: The risk of postoperative infection is determined by a number of factors including the underlying health of the patient, the type of surgery and the environment in which the procedure take place. The predominant infective organisms are Staphylococci. Coagulase-negative staphylococci are regarded as emerging pathogens, especially in clean surgery. The operating team is the major source of the contaminated bacteria. Bacteria dispersed from the skin is of greater importance than bacteria from the respiratory tract, so masks are not always necessary in the theatre during an operation except by those at the table. Masks that function as protective barriers are another emerging issue. Due to a greater awareness of HIV and other blood-borne viruses, masks are taking on a greater role in protection health care workers from potentially infectious blood and body fluids. Bloodborne infection pose a large risk to healthcare workers. The incidence of occupational HBV infection has decline as a result of vaccine-induced immunity. Future vaccines against HIV and HCV would be a boon to healthcare workers.


  2/10

  Tytuł oryginału: Czynniki etiologiczne zakażeń układu moczowego w IP CZD.
  Tytuł angielski: Etiological agents of urinary tract infections at the CMH I.
  Autorzy: Kamińska Wanda, Jarosz Kinga, Pawińska Alicja, Wieczyńska Jolanta, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (7) s.553-563, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Określono częstość występowania poszczególnych gatunków bakterii w zakażeniach szpitalnych układu moczowego u pacjentów IP CZD w latach 1999-2001 oraz zestawiono oporność najczęściej występujących uropatogenów na antybiotyki i chemioterapeutyki. Przeanalizowano najważniejsze trendy zachodzące w zmianach oporności poszczególnych gatunków bakterii.

  Streszczenie angielskie: We examined the frequency of microorganisms responsible for UTI and susceptibility to antibiotics and chemiotherapeutics during 1999-2001. During the study period and increase in the frequency of gram-negative rods resistant to beta-lactams and a dramatic increase of carbapenems resistance of Pseudomonas aeruginosa were found.


  3/10

  Tytuł oryginału: Wpływ podłoża na uwalnianie jonów hydroksylowych z preparatów wodorotlenkowo-wapniowych.
  Tytuł angielski: Influence of the vehicle on release of hydroxyl ions from calcium hydroxide preparations.
  Autorzy: Pawińska Małgorzata, Skrzydlewska Elżbieta
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (3) s.141-146, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena uwalniania jonów hydroksylowych z preparatów wodorotlenkowo-wapniowych w zależności od użytego podłoża w warunkach in vitro. Do badań zastosowano materiał na bazie wodorotlenku wapnia Biopulp rozrabiany z wodą destylowaną oraz pasty powstałe z połączenie Biopulpu z gliceryną, Biopulpu z maścią metronidazolową i Biopulpu z Deksadentem. Na podstawie uzyskanych rezultatów stwierdzono, że dodatek gliceryny powoduje znamiennie większe, a dodatek maści metronidazolowej i Deksadentu znamiennie mniejsze uwalnianie jonów hydroksylowych przez materiał wodorotlenkowo-wapniowy Biopulp, w wiekszości czasów obserwacji. W celu ujawnienia pełnych zdolności alkalizujących, Biopulp powinien być aplikowany do kanałów korzeniowych przynajmniej na siedem dni, niezależnie od rodzaju użytego podłoża.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was an in vitro evaluation of the release of hydroxyl ions from calcium hydroxide preparations depending on the vehicle used. The calcium hydroxide medicament used in the study was Biopulp mixed with distilled water, as well as in the form of a paste made mixing Biopulp and glycerine, Biopulp and Dexadent, and Biopulp and Meteronidazole. The results of the study showed that the addition of glycerine causes a significantly higher release of hydroxyl ions from Biopulp whereas the addition of Dexadent and Metronidazole cause a significantly release, in most of the periods of the observation. In order to achieve maximum therapeutic effectiveness, Biopulp should be applied to the root canals for a period of at least 7 days, regardles of the type of vehicle used.


  4/10

  Tytuł oryginału: Intensywna terapia dzieci
  Autorzy: Brett-Chruściel Joanna, Cedro Andrzej, Celińska-Cedro Danuta, Dyga-Konarska Magdalena, Dzierżanowska Danuta, Grysak Barbara, Jankowska Irena, Kubicka Krystyna, Lech Elżbieta, Lipińska Małgorzata, Manowska Małgorzata, Migdał Marek, Pawińska Alicja, Pędich Marek, Piontek Elżbieta, Piotrowski Andrzej, Pronicka Elżbieta, Rawicz Marcin, Roszkowski Marcin, Ryżko Józef, Skoczylas-Stoba Barbara, Szal-Karkowska Barbara, Szreter Tadeusz, Szymkiewicz Czesław, Zielińska Marzena
  Opracowanie edytorskie: Szreter Tadeusz (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 447, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,564

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • anestezjologia


  5/10

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie metod biologii molekularnej w ocenie podobieństwa gronkowców koagulazo-ujemnych izolowanych z sekwencyjnych posiewów krwi.
  Tytuł angielski: Molecular typing in evaluation of similarity among coagulase-negative Staphylococci from sequential blood cultures.
  Autorzy: Pawińska Alicja, Łopaciuk Urszula, Semczuk Katarzyna, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (11) s.919-927, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • hematologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Gronkowce koagulazo-ujemne zasiedlają skórę człowieka i często zanieczyszczają próbki krwi, pobierane do badań bakteriologicznych. Zgodnie z zaleceniem CDC (Center for Disease Control and Prevention) przynajmniej 2-krotne wyhodowanie z krwi tego samego drobnoustroju (ten sam rodzaj i gatunek) może świadczyć o wykryciu czynnika etiologicznego bakteriemii. Do porównania izolatów stosowane jest typowanie genetyczne, w którym o pokrewieństwie szczepów decyduje podobieństwo chromosomalnego DNA. Przeprowadzone badania miały na celu sprawdzenie, czy izolowane z sekwencyjnych posiewów krwi gronkowce koagulazo-ujemne można uznać za identyczne na podstawie wyniku typowania genetycznego. Gronkowce koagulazo-ujemne wyhodowano ze 143 posiewów krwi, pobranych od 115 pacjentów. W przypadku 98 pacjentów (85 proc.) CoNS wyhodowano tylko z jednego posiewu. Co najmniej 2-krotne "CoNS-dodatnie" posiewy krwi uzyskano od 17 pacjentów, a u 3 pacjentów CoNS wyhodowano z krwi i cewnika centralnego. Analiza genetyczna wykazała, iż zaledwie u 12 pacjentów izolowane z kolejnych posiewów krwi oraz z krwi i cewnika gronkowce były identyczne, zaś u 8 pacjentów izolowano różne szczepy. Nasze badania wykazały zatem, że często, nawet wielokrotne wyhodowanie z posiewów krwi gronkowców koagulazo-ujemnych nie świadczy o wykryciu czynnika etiologicznego posocznicy.


  6/10

  Tytuł oryginału: Posocznica odcewnikowa.
  Tytuł angielski: Catheter induced septicaemia.
  Autorzy: Pawińska Alicja, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (3) s.443-452, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Posocznica to jedno z najgroźniejszych zakażeń szpitalnych, obarczone najwyższą śmiertelnością. Obecność u pacjenta cewnika naczyniowego jest czynnikiem predysponującym do wystąpienia zakażenia uogólnionego. Blisko 70 proc. posocznic stanowi konsekwencję bakteryjnej lub grzybiczej kolonizacji cewnika.


  7/10

  Tytuł oryginału: Nietypowe zapalenie płuc - Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae.
  Tytuł angielski: Atypical pneumonia - Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae.
  Autorzy: Pawińska Alicja, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (3/4) s.351-354, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zapalenie płuc przebiegające bez ciężkich objawów klinicznych, leukocytozy, o nie ustalonej w badaniu bakteriologicznym etiologii określane jest jako nietypowe. Odpowiedzialne za zakażenia mogą być liczne drobnoustroje takie, jak: wirusy, Coxiella burnetti, Legionella sp., ale kluczową rolę odgrywają Chlamydia pneumoniae i Mycoplasma pneumoniae. Są one odpowiedzialne za ponad 30 proc. wszystkich przypadków pozaszpitalnego zapalenia płuc. Częstość zakażeń wywołanych przez C. pneumoniae i M. pneumoniae rośnie wraz z wiekiem. Około 85 proc. wszystkich zakażeń M. pneumoniae występuje u osób w wieku od 5 do 40 lat. C. pneumoniae wywołuje zakażenia głównie u dzieci w wieku szkolnym oraz u starszych osób. Wykazano istnienie związku pomiędzy zakażeniami C. pneumoniae i M. pneumoniae, a astmą.

  Streszczenie angielskie: Pneumonia without severe symptoms. leukocytosis and with bacteriological-negative culture is called atypical pneumonia. Although a number of pathogenes such as viruses, Coxiella burnetii, Legionella species have been associated with this clinical syndrome the key pathogenes are Chlamydia pneumoniae and Mycoplasma pneumoniae. They are involved in over 30 p.c. of cases of community-acquired pneumonia. The prevalence of infections due to Chlamydia and Mycoplasma increases with age. Nearly 85 p.c. of M. pneumoniae infectious occur in patients 5-40 yrs of age. C. pneumoniae is a recognized cause of pneumonia in school children and in elderly. There is ecidence that M. pneumoniae and C. pneumoniae infections are associated with asthma.


  8/10

  Tytuł oryginału: Pozaszpitalne i szpitalne zapalenie płuc.
  Tytuł angielski: Community-acquired and nosocomial pneumonia.
  Autorzy: Pawińska Alicja, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (3/4) s.355-359, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zapalenie płuc nadal pozostaje jednym z najcięższych zakażeń, związanych z wysoką chorobliwością i śmiertelnością. Stanowi około 60 proc. wszystkich pozaszpitalnych zakażeń bakteryjnych i jest drugim co do częstości występowania zakażeniem szpitalnym. Pomimo stosowania coraz doskonalszych metod diagnostycznych w ponad 50 proc. przypadków odpowiedzialny za zapalenie płuc drobnoustrój nie zostaje wykryty. Narastająca oporność na antybiotyki wśród patogenów dróg oddechowych ogranicza wybór antybiotyków w empirycznym leczeniu zakażeń dolnych dróg oddechowych.

  Streszczenie angielskie: Pneumonia still remain a serious illness and is associated with significant morbidity and mortality. They account for - 60 p.c. of all community bacterial infections and is the second most frequent hospital-acquired infection. In more than 50 p.c. of cases a responsible pathogen is not found despite often extensive diagnostic testing. The increase of antimicrobic resistance among respiratory pathogens has limited the choice of antibiotics for lower respiratory tract infections empirical treatment.


  9/10

  Tytuł oryginału: Rękawice medyczne.
  Autorzy: Pawińska Alicja
  Źródło: Zakażenia 2002 (3/4) s.76, 78-80, il.
  Sygnatura GBL: 313,628

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  10/10

  Tytuł oryginału: Odległa ocena kliniczno-radiologiczna leczenia defektów kostnych w zespole przyzębno-endodontycznym z użyciem różnych technik regeneracyjnych.
  Tytuł angielski: Long-term clinical and radiological results of treatment of intrabony defects in a group of patients with perio-endo syndromes after using of different regeneration techniques.
  Autorzy: Tokajuk Grażyna, Pawińska Małgorzata
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.103-107, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Przewlekłe procesy zapalne przyzębia brzeżnego, doprowadzające do nieodwracalnego uszkodzenia aparatu zawieszeniowego zęba i zmian patologicznych w miazdze, noszą nazwę zespołu przyzębno-endodontycznego (perio-endo). Terapia tych patologii wymaga często w pierwszym etapie przeprowadzenia odpowiedniego leczenia endodontycznego, a następnie specjalistycznych zabiegów chirurgii periodontologicznej. Materiał i metody. Badania objęły 9 osób dorosłych osób z agresywnym zapaleniem przyzębia, u których stwierdzono 2 lub kilka zębów z zespołem perio-endo w każdym kwadrancie uzębienia. U każdego z pacjentów przeprowadzono zabiegi regeneracyjne z użyciem: Biogran**R (bioszkło) łącznie z błoną kolagenową Bio-Gide**R; Biogran razem z Emdogain**R (białka matrycy szkliwa); Bio-Oss**R łącznie z Bio-Gide i Bio-Oss razem z Emdogain. Wyniki. Po upływie dwóch i pół lat ocena kliniczno-radiologicnza wykazała zmniejszenie głębokości kieszonek (60,7 - 68,8 proc.) i częściową odbudowę kości wyrostka zębodołowego (84,8 - 88,2 proc.). Nieznacznie lepsze wyniki uzyskano w przypadku łączenia preparatów Biogran lub Bio-Oss z Emdogain. Wnioski. Skojarzona terapia endodontyczno-periodontologiczna oraz zabiegi regeneracyjne przyzębia są skuteczną metodą leczenia zaawansowanych postaci zespołu perio-endo.

  Streszczenie angielskie: Background. Chronic inflammatory process, involving marginal periodontium, leading to irreversible damage of periodontal ligament as well as to impairment of dental pulpis known as perio-endo syndrome. This syndrome treatment consists of endodontic therapy and periodontal surgery. Material and method. A group of 9 pateints with agressive periodontitis entered the study. Each patients had 2 or more teeth with perio-endo syndrome in each quadrant of dentition. Regenerative periodontal surgical treatment was performed with Biogran**R (bioglass) and Bio-Gide**R (collagen membrane); Biogran and Emdogain**R (enamel matrix proteins); Bio-Oss **R and Bio-Gide; Bio-Oss an sdEmdogain. Results. Clinical and radiological assessment performed after the period of 2.5 years revealed reduction of gingival pocket depth (60.7 - 68 .8 p.c.) and partial regenereation of alveolar bone (84.8 - 88.2 p.c.) results of treatment were slightly better when Biogran or Bio-Oss with Emdogain were used. Conclusion. Combination of endodontic treatment with periodontal regenerative surgery is an effective method in the therapy of patients with advanced perio-endo syndrome.

  stosując format: