Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PAWELCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Ocena stężenia inhibiny B w surowicy krwi kobiet poddawanych hiperstymulacji jajników do programu zapłodnienia pozaustrojowego w Klinice Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu Akademii Medycznej w Poznaniu.
Tytuł angielski: Evaluation of serum inhibin B concentration in women undergoing ovarian stimulation for in vitro fertilization programme in Division of Infertility and Reprodutive Endocrinology.
Autorzy: Jósiak Magdalena, Derwich Krzysztof, Jędrzejczak Piotr, Pawelczyk Leszek
Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (5) s.4-9, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,312

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Oceniono stężenia inhibiny B w dniu punkcji w surowicy kobiet poddawanych hiperstymulacji jajników dla programu zapłodnienia pozaustrojowego w Klinice Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu Katedry Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w Poznaniu. Przeprowadzono korelację poziomu inhibiny w dniu punkcji z liczbą uzyskanych oocytów, ich dojrzałością oraz z liczbą zarodków. Uzyskano istotne statystycznie współczynniki korelacji stężenia inhibiny z liczbą wszystkich uzyskanych podczas punkcji jajników oocytów oraz komórek jajowych będących w stadium metafazy II (MII). Nie stwierdzono istotnego statystycznie współczynnika korelacji koncentracji z liczbą oocytów będących w stadium metafazy I (MI) i usyskanych w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego zarodków.


  2/3

  Tytuł oryginału: Laparoskopowa neurektomia przedkrzyżowa w leczeniu zespołu bólowego miednicy mniejszej.
  Tytuł angielski: Laparoscopic presacral neurectomy in treatment of pelvic pain.
  Autorzy: Jędrzejczak Piotr, Spaczyński Robert, Sokalska Anna, Serdyńska Monika, Pawelczyk Leszek
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (6) s.16, 18-20, il., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • chirurgia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Po raz pierwszy chirurgiczne przerwanie unerwienia autonomicznego dotyczącego miednicy mniejszej w celu leczenia przewlekłego bólu miesiączkowego opisali w roku 1899 niezależnie Jaboulay i Ruggi. W następnych latach metoda ta była kontynuowana, lecz wraz z wprowadzeniem niesterydowych leków przeciwzapalnych, antygonadotropin i analogów GnRH udział neurektomii przedkrzyżowej, wykonywanej na drodze laparotomii zmniejszył się. Dopiero początek lat 90. i burzliwy rozwój laparoskopii operacyjnej spowodował ponowne zainteresowanie tą metodą terapeutyczną, zarezerwowaną dla pacjentek niereagujących na dotychczasowe leczenie farmakologiczne. Znajomość anatomii przewodzenia bólu z narządów miednicy mniejszej była podstawą opracowania chirurgicznego leczenia ZBMM poprzez neurektomię przedkrzyżową: impulsy bólowe z więzadła szerokiego, macicy i proksymalnych odcinków jajowodów biegną przez splot podbrzuszny górny do rdzenia kręgowego. To tłumaczy skuteczność neurektomii przedkrzyżowej w leczeniu ZBMM z dominującą komponentą bólu centralnego. Efekty odległe laparoskopowej neurektomii przedkrzyżowej są zadowalające w większości przypadków, a za główne przyczyny niepowodzeń uważa się niewłaściwą kwalifikację pacjentów i niekompletną resekcję splotu nerwowego.

  Streszczenie angielskie: Since it was described by Jaboulay and Ruggi in 1899 presacral neurectomy triaditionally has been performed for the relief of pelvic pain unresponsive to medical therapy. Surgical management of pelvic pain decreased with the advent of nonsteroidal anti-inflammatory drugs, antigonadotrophins and GnRH analogues. In the 1990s operative endoscopy facilitated the adaptation of the laparoscopic approach to pelvic denervation. The theory behind presacral neuroctomy for pain relief is based on the sensory pathways from the pelvic viscera: pain impulses from the latum ligament, uterus proximal parts of fallopian tubes travel through the superior hypogastric plexus to the spinal column. It explains, why presacral neurectomy markedly reduce the midline component of pelvic pain. Long-term outcome of laparoscopic presacral neurectomy is satisfactory in majority of patients and the most common reasons for failure of this procedure are inappropriate selection of patients and incomplete resection of presacral nerve plexus.


  3/3

  Tytuł oryginału: Położnictwo i ginekologia : podręcznik dla studentów
  Autorzy: Banaszewski Szymon, Biczysko Romuald, Brązert Jacek, Bręborowicz Grzegorz H., Chmielnicka-Kopaczyk Maria, Cyganek Anna, Cymerys Zbigniew, Czerniak Tomasz, Derwich Krzysztof, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Ejmocka-Ambroziak Anna, Galicki Tomasz, Głyda Andrzej, Jasiński Piotr, Jędrzejczak Piotr, Kądziołka Przemysław, Kempiak Joanna, Kędzia Helena, Kołodziejczyk Beata, Kopaczyk Andrzej, Kordel Krzysztof, Kruszyński Zdzisław, Kubiaczyk-Paluch Beata, Kurpisz Maciej, Łuczak-Wawrzyniak Jadwiga, Marianowski Longin, Markwitz Wiesław, Mróz Małgorzata, Obara Marian, Opala Tomasz, Pawelczyk Leszek, Pisarska-Krawczyk Magdalena, Pisarski Tadeusz, Przybylski Zygmunt, Sajdak Stefan, Skrzypczak Jana, Spaczyński Marek, Szczapa Jerzy, Szczepańska Małgorzata, Szpakowska-Rzymska Iwona, Szymanowski Krzysztof, Urbaniak Tomasz, Wielgoś Mirosław, Wilczak Maciej
  Opracowanie edytorskie: Pisarski Tadeusz (red.).
  Wydanie: - Wyd. 4 unowocz
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, XI, [1], 884, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  stosując format: