Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PAWEŁCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Kinetics of talampicillin decomposition in solutions.
Autorzy: Pawełczyk Ewaryst, Płotkowiak Zyta, Helska Maria
Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.25-29, tab., bibliogr. 9 poz.
Sygnatura GBL: 301,378

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Talampicillin stability in aqueous solutions was studied in a broad range of pH values using as medium solutions of hydrochloric acid (pH 0.4 - 1.8), phosphate buffers (pH 2.05 - 3.13 and 6.03 - 8.04), acetate buffer (pH 3.87-5.28) and borate buffer (pH 8.90 - 9.10) as well as sodium hydroxide solution (pH 11.48). For the determination of talampicilin concentration changes in kinetic studies, two methods were used: iodometric and spectrophotometric in UV(lambdamax = 254.5 nm). The catalytic velocity constans (kh+, kx, ko) were established, the log k-pH profile (35řC) was found, thermodynamic parameters were calculated of the hydrolisis reaction of the á-lactam bond (kH+: EA=67.9 kJ mol**-1, Delta S"= -92.4 JK**-1 mol-1, Delta G"=92.6 kJ mol**-1; kx:EA = 31.8 kJ mol**-1, Delta S" = 347.1 JK**-1 mol**-1, Delta G" =131.1 kJ mol**-1...


  2/3

  Tytuł oryginału: Instillagel w profilaktyce pooperacyjnych zakażeń układu moczowego. Badanie randomizowane.
  Tytuł angielski: Instillagel in prevention of postoperative urinary tract infection. Randomized trial.
  Autorzy: Pawełczyk Iwona, Grzyb Michał, Żelawski Wojciech, Wylężek Dariusz, Starzewski Jacek J., Kozera Jarosław
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (5/6) s.288-295, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stały rozwój technik operacyjnych, wprowadzanie nowych leków, unowocześnianie sprzętu medycznego oraz wykonywanie coraz bardziej skomplikowanych operacji często wpływa na wydłużanie czasu trwania zabiegu operacyjnego. Z tego powodu zwiększa się liczba chorych wymagających założenia cewnika do pęcherza moczowego. Obecność cewnika moczowego powyżej 5 dni jest przyczyną zakażeń bakteryjnych lub grzybiczych układu moczowego, zwiększa ryzyko bakteriemii oraz wydłuża czas powrotu do zdrowia. Celem pracy była ocena przydatności preparatu Instillagel wykorzystywanego podczas cewnikowania chorych poddawanych zabiegowi operacyjnemu, w aspekcie częstości występowania zakażeń układu moczowego. Badaniami prowadzonymi w okresie od stycznia do grudnia 2000 r. objęto 59 chorych, podzielonych na dwie grupy: badaną, w której cewnikowanie przeprowadzano z wykorzystaniem preparatu Instillagel, oraz grupę kontrolną, w której użyto 2 proc. Lignocainum hydrochloricum. Randomizacji dokonano losowo. Przydatność Instillagelu oceniano porównując częstość zakażeń układu moczowego w obu grupach chorych. Cewnikowanie pęcherza moczowego przeprowadzano zgodnie z zachowaniem zasad aseptyki. Analiza struktury wiekowej nie wykazała istotnej statystycznie różnicy w wieku (p = 0,407954) pomiędzy pacjentami obu grup. Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy w długości utrzymania cewnika (p = 0,576635) pomiędzy pacjentami obu grup. Zakażenie układu moczowego (ZUM) oceniane na podstawie objawów ...

  Streszczenie angielskie: The progress of operative technique, introduction of new drugs, modernizing of medical equipment are the cause of long and complicated operations. For that reason, the number of patients, who need the catheterization of the urinary bladder is increasing. The use of the vesical catheter over 5 days is the cause of the urinary tract infection (bacterial and mycotic), the bacteraemia and the extension of the time of recovery. The aim of the study was the estimation of the usefulness of the preparation Instillagel used at the time of the urinary bladder catheterization in the patients before an operation, in aspect of frequency of urinary tract infection. Between January and December 2000, 59 patients were selected for the study. The patients were divided into two groups. In the first group, the preparation Instillagel was used at the time of the catheterization. in the control group 2 p.c. Lignocainum hydrochloricum was used at the time of the catheterization. The study was prospective and randomized. The usefulness of the preparation Instillagel was estimated through the comparison of frequency of the urinary tract infection in both groups. The catheterization of the urinary bladder was performed according to aseptic principle. The difference between number and age of the patients in both groups was not statistically significant (p = 0,8538). The time of the keeping of the vesical catheter was similar in both groups (p = 0,576635). The urinary tract infection estimated ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Abnormal FHIT gene transcript and c-myc and c-erbB2 amplification in breast cancer.
  Autorzy: Kowara Renata, Gołębiowski Filip, Chrzan Paweł, Skokowski Jarosław, Karmolinski Andrzej, Pawełczyk Tadeusz
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.341-350, il., tab., bibliogr. [32] poz. - 37 Spotkanie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Toruń 10-14.09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Searching for ways to improve the characterization of breast cancer we examined the realtionship between the status of teh FHIT gene transcript and amplification of c-myc and the c-erbB2 oncogene. Abnormal FHIT transcript was detected in 32 of 79 cancers examined. The presence of Fhit protein estimated by Western blots was evident only in cancers exhibiting a normal-sized FHIT transcript. This indicates that abnormal FHIT transcripts observed in our study did not encode any Fhit protein or the amount of such protien was very low. There was no association between the presence of aberrant FHIT gene transcirpt with age, tumor size, estrogen and progesterone receptor status, local metastases and histological grading. However, the abnormalities in FHIT gene transcripts were observed with different frequency depending on the histopathological type of the tumor. The aberrant FHIT transcript was detected in 60 p.c. of lobular cancers and only in 28 p.c. of ductal cancers. Analyzing the occurrence of c-myc and c-erbB2 amplification and the presence of aberrant FHIT gene transcripts we found that the aberrant FHIT transcirpt more frequently occurred in tissues with c-myc amplification. There was a significant (P 0.05) correlation between the occurrence of the aberrant FHIT gene transcript with accompanying c-mcy amplification and positive lymph node status. However, in order to evaluate the predictive value of these findings in breast cancer, an extended clincal follow up will be necessary.

  stosując format: