Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PAWŁOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 34Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/34

Tytuł oryginału: Percutaneous coronary revascularisation in women. Are the results worse than in men?
Tytuł polski: Przezskórna rewaskularyzacja wieńcowa u kobiet. Czy jej wyniki są gorsze niż u mężczyzn?
Autorzy: Gil Robert, Pawłowski Tomasz, Krzywkowski Artur, Brykczyński Mirosław, Żurawski Rafał, Ciuka Sebastian, Gziut Aneta, Dryja Tomasz
Opracowanie edytorskie: Dubiel Jacek S. (koment.).
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.163-174, il., tab., bibliogr. 26 poz. + bibliogr. 4 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. The course, prognosis and management of coronary artery disease differ between women and men. Gender-related differences in the results of percutaneous coronary revascularisation (PTCR) have been reported in a few studies but no definite conclusions have been made. Aim. To present a comparative analysis of acute and late results of PTCR in the group of women and men. Methods. From January 1994 to December 1999, 12.348 patietns were admitted to our department. This population consisted of 2.716 (22 p.c.) women, of whom 1039 (38.2 p.c.) underwent invasive diagnsotic procedures. Of this group, 237 (22.8 p.c.) females aged 55.7 ń 9 years were selected for PTCR procedure. The control group consisted of 218 men who also underwent PTCR. Additionally, within each group, the PTCR procedures were divided into conventional balloon angioplasty (POBA) and stent implantation (STENT). Both groups were analysed with regard to clinical characteristics, coronary artery lesion distribution, procedural data and angiographic parameters. All procedural complications (death, myocardial infarcation and need for urgnet revascularisation) and local complications also were recorded. During the follow-up, an ECG exercise treadmill test was performed 1, 3 and 6 months after the procedure. Control angiography was done in patients who had recurrence of angina and/or positive exercise test. Results. Compared with males, women were significantly older and more often overweight (p 0.05). Coronary lesion distribution did not differ between the two groups...


  2/34

  Tytuł oryginału: [Nina Rodzikowa 1928-2001].
  Autorzy: Pawłowski M.
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (2) s.93-94, il.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Rodzikowa
 • Nina 1928-2001


  3/34

  Tytuł oryginału: Rola ultrasonografii wewnątrzwieńcowej w diagnostyce i leczeniu powikłań wieńcowych zabiegów interwencyjnych. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: The role of intravascular ultrasound in the diagnosis and treatment of complications of percutaneous coronary interventions - a case report.
  Autorzy: Gil Robert, Pawłowski Tomasz
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) s.440-444, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A case of a 53-year-old female with a remote anterior myocardial infarction (MI) and recurrent angina is described. The patient underwent elective coronary angiography and percutaneous coronary revascularisation (PTCR) which was complicated after 36 hours by reocclusion and new MI. The patient received thrombolytic therapy and was discharged 10 days later, however, was admitted after further 2 days due to another new MI. The repeated PTCR was preceded by the intravascular ultrasound which acurately showed the target vessel reference diameter and enabled proper stent implantation. During a six-month follow-up the patient remained free from angina. The role of intravascular ultrasound in the diagnosis and treatment of PTCR complications is discussed.


  4/34

  Tytuł oryginału: Wczesna ocena wielkości siły mięśni odwodzących po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego, przeprowadzonym z przednio-bocznego dostępu operacyjnego.
  Tytuł angielski: Early abductor muscle strenght after total hip replacement performed by antero-lateral approach.
  Autorzy: Pawłowski Zbigniew, Bohatyrewicz Andrzej, Czajkowski Andrzej Antoni, Kominiak Piotr, Gusta Andrzej
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.375-380, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W czasie od listopada 2000 do kwietnia 2001 roku u 31 chorych z jednostronną chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego przeprowadzono pomiary: siły mięśni odwodzących udo, czasu narastania wartości maksymalnych siły i ruchomości stawu biodrowego 2 dni przed zabiegiem oraz 10-14 dni po zabiegu endoprotezoplastyki z dojścia przednio-bocznego. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono znaczne obniżenie maksymalnej i średniej siły mięśni odwodzących udo w okresie pierwszych 2 tygodni po zabiegu, wydłużenie czasu osiągnięcia maksymalnej siły skurczu mięśni odwodzących staw biodrowy oraz znaczne zwiększenie zakresu ruchomości.

  Streszczenie angielskie: Between November 2000 and April 2001 31 patients with unilateral coxarthrosis were assessed in order to determine strenght of the hip abductors and hip mobility 2 days prior surgery, 10 and 14 days post surgery. All patients underwent total hip replacement though an antero-lateral approach. It was found that maximal and average muscle strenght decreased during the first 2 weeks post-op, with concomitant increase in time needed to achieve full muscle strenght and hip mobility.


  5/34

  Tytuł oryginału: [Mgr farmacji Grażyna Magdalena Kaczmarek - 1946-2001].
  Autorzy: Pawłowski M.
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (10) s.495, il.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Kaczmarek
 • Grażyna Magdalena 1946-2001


  6/34

  Tytuł oryginału: Wyniki operacyjnej rekonstrukcji wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u dzieci.
  Tytuł angielski: Results of surgical reconstruction of the hip in congenital disclocation of the hip in children.
  Autorzy: Anyżewski Piotr, Górecki Andrzej, Gidziński Paweł, Pawłowski Włodzimierz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.239-246, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W prezentowanej pracy oceniono wyniki operacyjnego leczenia 51 zwichniętych stawów biodrowych (13 zwichnięć obustronnych, 25 jednostronnych) u 38 dzieci (5 chłopców i 33 dziewczynki). Postępowanie operacyjne polegało na wykonaniu repozycji otwartej z jednoczasową korekcją ustawienia końca bliższego kości udowej i plastyki panewki. W rekonstrukcji panewki stosowano trzy metody operacyjne: osteotomię Pembertona, osteotomię Saltera, plastykę panewki typu "shelf-operation". Ocena wyników uzyskanych w naszym materiale wskazuje (średni czas obserwacji - 73 miesiące), że jednoczasowa pełna rekontrukcja stawów biodrowych u dzieci do 4 roku życia, bez względu na typ rekonstrukcji dachu panewki, w ponad 84 proc. przypadków dała klinicznie wynik dobry i bardzo dobry.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a series of 51 hips (5 boys, 33 girls) that underwent recontructive surgery because of congenital hip dislocation. Surgical treatment involved a one-stage procedure, consisting of correction of the proximal femur positon and acetabuloplasty. Acetabulum reconstruction was achieved by using one of three methods: Pemberton osteotomy, Salter osteotomy and a "shelf-type" acetabuloplasty. Excellent and good results were found in 84 p.c. of the cases under 4 years of age, irrespective of the acetabuloplasty implemented.


  7/34

  Tytuł oryginału: Podstawy genetyki sądowej
  Autorzy: Szczerkowska Zofia, Pawłowski Ryszard
  Źródło: - Gdańsk, AM 2002, [2], 156 s. : il., tab., bibliogr. 48 poz., 25 cm.
  Sygnatura GBL: 735,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • genetyka


  8/34

  Tytuł oryginału: Central nervous system activity of new pyrimidine-8-on[2,1-f]theophylline-9-alkylcarboxylic acids derivatives.
  Autorzy: Fhid Omeran, Pawłowski Maciej, Filipek Barbara, Horodyńska Renata, Maciąg Dorota
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (3) s.245-254, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The appropriate esters 1-3 were synthesized by the alkylation of unsubstituted pyrimidin-8-on[2,1-f]theophylline I with ethyl-chloroacetate, ethyl-acrylate and ethyl-4-bromobutyrate. The acids 4-6 were obtained by hydrolysis of the esters 1-3, and transformed into Na salts 4a-6a. Amidation of the ester 1 with 25 p.c. ammonia and hydroxylamine led to amide 7 and N-hydroxyamide 8. The bromination of 1 gave 7-bromo intermediate 9 transformed to the 7-amino derivatives via nucleophilic substitution with phenylpiperazine for compound 10 and morpholine for compound 11. In the reaction of 9, 10 and 11 with sodium alcoholate, the corresponding Na salts 12a-14a were obtained. The pharmacological properties of the compounds were tested in CNS activity screening. It was found that all the investigated compounds produced significant sedative effects in behavioral tests except weak activity of pyrimido[2,1-f]theophyline-9-sodium acetate 4a. The potent activity of pyrimido[2,1-f]theophylline-9-sodium butyrate 6a, pyrimido-[2,1-f]theophylline-9-acetamide-7, 7-N-phenylpiperazine-pyrimid[2,1-f]theophylline-9-sodium acetate 13a, and 7-N-morpholine-pyrimido[2,1-f]theophylline-9-sodium acetate 14a was observed. They inhibited spontaneous locomotor activity, potentiated sedation and prolonged duration of sleeping time after thiopental sodium administration. All compounds had no effects in the test of analgesia and they showed weak anti-convulsant properties. The results ofthis investigation may hypnotic, sedative and/or tranquillizing properties of the tested compounds.


  9/34

  Tytuł oryginału: Ocena cytometryczna subpopulacji limfocytów krwi obwodowej u dzieci z nawracającymi zakażeniami dolnych dróg oddechowych.
  Tytuł angielski: Flow cytometry analysis of lymphocyte subsets in children with recurrent respiratory tract infection.
  Autorzy: Stasiak-Barmuta Anna, Żak Janusz, Pawłowski Przemysław
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (9) s.773-770, tab., bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem niniejszej pracy była analiza wybranych parametrów immunologicznych u dzieci z nawracającymi zakażeniami dolnych dróg oddechowych. Badaniami objęto 106 dzieci: 72 z rozpoznaniem nawracajacych zakażeń dolnych dróg oddechowych (NZDO) oraz 34 dzieci zdrowych, które stanowiły grupę kontrolną (GK). Przyjmując kryterium dojrzałości układu krwiotwórczego oraz immunokompetencji układu odpornościowego, każdą z ocenianych grup podzielono na podgrupy w zależności od wieku: a - od 3 do 5 roku życia i b - od 6 do 17 roku życia. Badania przeprowadzano w okresie remisji choroby. Oceniano subpopulacje limfocytów krwi obwodowej CD3+, CD4+, CD8+, CD19+ i NK oraz proporcje Th/Ts i T/B wg metody cytofluorymetrycznej. W przeprowadzonej ocenie u dzieci starszych z NZDO stwierdzono znamiennie niższe niż w grupie kontrolnej (GK) wartości odsetka komórek CD2+ i CD4+, proporcji Th/Ts oraz brak różnic w zakresie wartości odsetka komórek CD3+ i CD8+. Uzyskane wyniki interpretowano jako wynik immunosupresyjnego wpływu stymulacji antygenowej, jak i stosowanej w przebiegu infekcji antybiotykoterapii.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate immunological parameters in children with recurrent respiratory tract infection. The subjects included 106 children: 72 with recurrent respiratory tract infection (RRTI) and 34 healthy ones as the control group (CG). Based on maturation and differentiation of the immune system, the examined groups were divided into two subgroups aged 3 to 5 years and 6 to 17 yeras. The subsets of peripheral blood lymphocytes as CD3+, CD4+ CD8+, CD19+, NK and ratio Th/Ts and T/B were evaluated. In the RRTI older group there was a significant decrease in the percentage of CD2+ and CD4+ subsets, and Th/Ts ratio compared with the control, and no significant differences in the percentages of CD3+ and CD8+ subsets. We interpreted these deficiencies of the thymus-derived subsets a result of the immunosuppressive influence of antigen stimulation and as a possible effect of antibiotic therapy.


  10/34

  Tytuł oryginału: Intimal hyperplasia in vascular anastomosis.
  Tytuł polski: Zmiany przerostowe neointimy w zespoleniach naczyniowych.
  Autorzy: Skóra Jan, Barć Piotr, Janczak Dariusz, Korta Krzysztof, Ruciński Artur, Pawłowski Stanisław, Pupka Artur, Kałuża Grzegorz, Szyber Piotr
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (2) s.45-53, il., tab., bibliogr. 47 poz. - Tekst również w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • psy

  Streszczenie polskie: Wstęp. Cele pracy była próba lepszego poznania procsów wgajania się protezy naczyniowej w układ tętniczy i powstawanie neointimy. Materiał i metody. Badania prowadzono na 16 psach, którym wszczepiono protezę z PTFE w odcinku aortalno-udowym o średnicy 6 mm. Po upływie 6 miesięcy zwierzęta sekcjonowano, a protezę wraz z aortą i tętnicą udową pobierano i wykonywano badania okolicy zespolenia naczyniowego proksymalnego i dustalnego w mikroskopie świetlnym i transmisyjnym mikroskopie elektronowym. Wyniki: Stwierdzono, że błona wewnętrzna zespolenia dystalnego była grubsza. Wyniki były wysoce znamiennie statystycznie (p = 0,0000000002824). W oberębie zespolenia dystalnego w porównaniu z proksymalnym stwierdzono makrofagi i granulocyty - wykazano cechy czynnej reakcji zapalnej. Liczniejsze były miofibroblasty i większe złogi kolagenu. Wnioski. Różnice w zespoleniu proksymalny, są wynikiem oddziaływań hemodynamicznych, bardziej nasilonych w zespoleniu dystalnym naprężeń stycznych (tangential stress), działających prostopadle do naczynia. Przerost neointimy w obrębie zespolenia dystalnego jest więc spowodowany przez czynniki hemodynamiczne, biologiczną niezgodność protezy i tętnicy (compliance mismath). Wydłużenie podudzia procesów zapalnych wywołuje powstanie neointimy, ale także wzmożoną produkcję kolagenu, przerost, pogrubienie błony wewnętrznej. Wywołuje to zaburzenia hemodynamiczne, wzrost oporu naczyniowego, turbulentny przepływ, co może powodować powikłania kliniczne - zakrzepicę protezy, infekcję protezy późną, tętniak zespolenia.


  11/34

  Tytuł oryginału: Współczesne metody leczenia choroby wieńcowej.
  Tytuł angielski: Contemporary treatment of coronary artery disease.
  Autorzy: Gil R[obert], Pawłowski T.
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (3) s.150-1157, bibliogr. 62 poz., sum. - Konferencja nt. wybranych zagadnień dotyczących chorób nerek oraz nadciśnienia tętniczego Warszawa 11. 2002
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroba wieńcowa (CAD), obok nowotworów złośliwych i wypadków komunikacyjnych, jest najczęstszą przyczyną zachorowalności i umieralności na świecie. Ocenia się, że roczna śmiertelność z powodu CAD wynosi około 2-3 proc. Na współczesne leczenie CAD obok farmakoterapii składają się jeszcze przezskórne (angiopalstyka wieńcowa) oraz operacyjne zabiegi rewaskularyzacyjne (pomostowanie aortalno-wieńcowe). W niniejszej pracy przestawiono te metody oraz omówiono kierunki rozwoju poszczególnych opcji terapeutycznych, w tym takich jak stenty uwalniające leki, rewaskularyzację hybrydową, czy wykorzystanie statyn w prewencji epizodów wieńcowych.


  12/34

  Tytuł oryginału: Współczesne leczenie choroby wieńcowej. Spojrzenie na wybrane populacje chorych.
  Tytuł angielski: Contemporary treatment of coronary artery disease. Look at chosen patient's populations.
  Autorzy: Gil R[obert], Pawłowski T.
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (3) s.158-165, bibliogr. 68 poz., sum - Konferencja nt. wybranych zagadnień dotyczących chorób nerek oraz nadciśnienia tętniczego Warszawa 11. 2002
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroba wieńcowa (CAD), obok nowotworów złośliwych i wypadków komunikacyjnych, jest najczęstszą przyczyną zachorowlaności i umieralności ludzi na świecie. Ocenia się, że roczna śmiertelność z powodu CAD wynosi około 2-3 proc. Jednak jest ona istotnie zwiększona w przypadku współistnienia dodatkowych schorzeń. W poniższej pracy omówiono sposoby leczenia CAD u chorych z cukrzycą, niewydolnością nerek. Ponadto przedstawiono obecnie poglądy na inwazyjne leczenie kobiet oraz pacjentów z tzw. wysokim zwężeniem tętnicy zstępującej przedniej.


  13/34

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu działań przeprowadzonych w ramach programu prewencji pierwotnej na ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową u osób z wysoką hipercholesterolemią : praca doktorska
  Autorzy: Pawłowski Tomasz, Tendera Michał (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Katowicach
  Źródło: 2002, 107 k. : il., tab., bibliogr. 138 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20034

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/34

  Tytuł oryginału: Genetyka populacyjna 9 loci typu Y-STR w populacji Polski Północnej.
  Tytuł angielski: Population genetics of 9 Y-chromosome STR Loci in Northern Poland.
  Autorzy: Pawłowski R., Dettlaff-Kąkol A., Maciejewska A., Paszkowska R., Reichert M., Jezierski G.
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (4) s.261-277, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Badaniom poddano DNA pochodzący od 508 mężczyzn w zakresie 9 loci typu STR z chromosomu Y (DYS 19, DYS 390, DYS 393, DYS 392, DYS 391, DYS 389I, DYS 389II i DYS 385I/II). Amplifikację prowadzono stosując dwie reakcje typu kompoleksowego PCR. W badanej próbce zidentyfikowano 328 różnych haplotypów, z których 264 pojawiło się tylko raz. Najczęściej obserwowany w populacji polskieh haplotyp występuje z częstością 4.6 proc. i tym samym pojawia się prawie 15 razy częściej w naszej populacji niż skumulowanej populacji Europy (bez Polski). Obliczony współczynnik dyskryminacji dla wszystkich 9 loci wyniósł 0,9943. W badanej populacji zidentyfikowano trzy mutacje typu insercyjnego. W locus DYS19 stwierdzono duplikację a w zakresie loci DYS385I/II dwie triplikacje.


  15/34

  Tytuł oryginału: Identyfikacja trzech rzadkich alleli: D21S11*24.2, D7S820*9.1 i HUMFGA*19.2 w populacji polskiej.
  Tytuł angielski: Identification of three rare allele: D21S11*24.2, D7S820*9.1 and HUMFGA*19.2 in the Polish population.
  Autorzy: Maciejewska Agnieszka, Paszkowska Regina, Pawłowski Ryszard
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (4) s.279-285, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia identyfikację w populacji polskiej trzech rzadkich alleli: D21S11*24.2, D7S820*9.1 i HUMFGA*19.2 nie obserwowanych dotychczas w Polsce. Warianty zidentyfikowano podczas rutynowych badań ponad 1600 próbek porównawczych. Praca prezentuje również obserwowane częstości alleli dla trzech w/w loci w dużych próbkach populacyjnych osobników z obszaru Polski.


  16/34

  Tytuł oryginału: Toksoplazmoza w Wielkopolsce w latach 1990-2000.
  Tytuł angielski: Toxoplasmosis in Poznan region, Poland 1990-2000.
  Autorzy: Pawłowski Zbigniew S.
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (3) s.409-417, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Artykuł podsumowuje wyniki wielodyscyplinarnych badań nad toksoplazmozą przeprowadzonych w Wielkopolsce w latach 1990-2000. Podkreślono w nim zmniejszanie się odsetka seropozytywności u ciężarnych, wzrost liczby indywidualnych badań prenatalnych i wzrost świadomości ryzyka toksoplazmozy wrodzonej u ciężarnych. Niemniej edukacja zdrowotna, jako jeden z podstawowych elementów profilaktyki, jest nadal niedostateczna, biorąc pod uwagę wysokie ryzyko nabycia toksoplazmozy wrodzonej w Wielkopolsce (1,08/1000 ciąż).


  17/34

  Tytuł oryginału: Ultrasonograficzna ocena dystrybucji blaszki miażdżycowej tętnic wieńcowych u pacjentów poddanych implantacji stentu wewnątrzwieńcowego z użyciem oraz bez użycia predylatacji : praca doktorska
  Autorzy: Pawłowski Tomasz, Gil Robert (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
  Źródło: 2002, 74 k. : il., tab., bibliogr. 121 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20143

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.


  18/34

  Tytuł oryginału: Synthesis pyrymidin-8-on (2,1-F) theophylline-9-alkyl carboxylic acids derivatives acting on CNS and cardio-vascular system : [doctorate thesis]
  Autorzy: Fhid Omeran
  Opracowanie edytorskie: Pawłowski Maciej (supervis.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum,, Katedra Chemii Farmaceutycznej w Krakowie
  Źródło: 2002, 130 k. : tab., bibliogr. 97 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19878

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  19/34

  Tytuł oryginału: Urazy wielonarządowe w materiale Kliniki w latach 1996-2000
  Autorzy: Krasnodębski Ireneusz W., Słodkowski Maciej, Chaber Andrzej, Pawłowski Waldemar, Złotorowicz Wojmił, Wojtasik Monika
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.255-256, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.


  20/34

  Tytuł oryginału: Leczenie chorych z mnogimi urazami ciała
  Autorzy: Krasnodębski Ireneusz W., Słodkowski Maciej, Chaber Andrzej, Pawłowski Waldemar, Złotorowicz Wojmił, Wojtasik Monika
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.257-258, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  21/34

  Tytuł oryginału: Procesy transportu masy na granicach ziaren materiałów polikrystalicznych.
  Tytuł angielski: Mass transport at grain boundaries of polycrystalline materials.
  Autorzy: Zięba Paweł, Pawłowski Andrzej
  Źródło: Dział. Nauk. PAN 2002 (14) s.102-103, il., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 801,551

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  22/34

  Tytuł oryginału: Tasiemczyce wczoraj, dzisiaj i jutro
  Autorzy: Pawłowski Zbigniew
  Źródło: W: Nowe i stale aktualne wyzwania w parazytologii : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 80-lecia Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Poznań, 2002 s.41-44 - Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 80-lecia Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej Akademii Medycznej w Poznaniu Poznań 22.11. 2002
  Sygnatura GBL: 736,028

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  23/34

  Tytuł oryginału: Chemia leków dla studentów farmacji i farmaceutów
  Autorzy: Byrtus Hanna, Chłoń Grażyna, Gorczyca Maria, Łucka-Sobstel Barbara, Malawska Barbara, Obniska Jolanta, Pawłowski Maciej, Zejc Alfred
  Opracowanie edytorskie: Zejc Alfred (red.), Gorczyca Maria (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 zm
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 799, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,986

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  24/34

  Tytuł oryginału: Foniatryczna diagnostyka wykonawstwa śpiewu i gry na instrumentach dętych
  Autorzy: Pawłowski Zygmunt
  Opracowanie edytorskie: Pustelak Kazimierz (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina 2002, 457 s., [2] k. tabl. : il., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • otorynolaryngologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  25/34

  Tytuł oryginału: Ludwik Rydygier - lwowski okres życia i działalności [1850-1920]
  Autorzy: Pawłowski M.
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.17-18 - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat osobowy:
 • Rydygier
 • Ludwik 1850-1920

  Temat korporatywny:
 • Lwów


  26/34

  Tytuł oryginału: Toksokaroza w Wielkopolsce w latach 1990-2000.
  Tytuł angielski: Toxocarosis in Poznań region in 1990-2000.
  Autorzy: Pawłowski Zbigniew S., Mizgajska Hanna
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (4) s.559-565, bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł podsumowuje wyniki wielodyscyplinarnych badań nad toksokarozą przeprowadzonych w Wielkopolsce w latach 1990-2000. W Wielkopolsce toksokaroza występuje często u psów, kotów i lisów. Stopień skażenia środowiska jajami Toxocara spp. był najwyższy na podwórzach domów w centrum miast. Badania seroepidemiologiczne wykazały wysoki odsetek odczynów dodatnich w populacji miejskiej i u osób dorosłych. Znaczna część inwazji Toxocara spp. u ludzi jest bezobjawowa nawet w ogniskach o dużym skażeniu ziemi. W stosowanym komercyjnym teście serologicznym wartość gęstości optycznej (OD405)=1,200 była graniczną między przypadkami najczęściej bezobjawowymi a tym, które mogą mieć objawy. Zaproponowano nowy podział form klinicznych toksokarozy, uwzględniający niepełny zespół larwy trzewnej wędrującej i neurotoksookarozę oraz aktualizujący definicję toksokarozy ukrytej. Stwierdzono, że kuracja albendazolem ma skuteczność podobną do kuracji dwuetylokarbamazyną, a jest bardziej dogodna.

  Streszczenie angielskie: The results of multidisciplinary studies on toxocarosis in Poznań region, Poland carried out in 1990-2000 in co-operation with CDC, Atlanta GA, USA are summarised as follows. In Poznań region toxocarosis in dogs, cats and foxes is common. Environmental contamination with Toxocara spp. eggs was higher in courtyards between apartment houses in the centres of cities than in sandboxes and in rural or recreational areas. High percentage of the T. cati eggs found raises the yet unanswered question how frequent is T. cati toxocarosis in humans? Seroepidemiological studies demonstrated a rather high percentage of positive results in urban population as well as in adults. The majority of toxocarosis cases in humans is asymptomatic even in the foci with a high soil contamination. Optic density OD405 = 1,200 in a commercial ELISA test was accepted as a border line between the toxocarosis cases usually asymptomatic and the cases, which might have symptoms. In toxocarosis a high correlation was found between the value of OD, eosinophilia and the clinical expression. A new classification of clinical toxocarosis was proposed, including incomplete larva migrans syndrome and neurotoxocarosis and an up-dated definition of covert toxocarosis. It was found that 5 days treatment with albendazol is equally effective as 3-weeks treatment with diethylcarbamazine. Considering the risk of ocular toxocarosis in non-intensive invasions one course of treatment with albendazol is suggested in every case of infection, even asymptomatic.


  27/34

  Tytuł oryginału: Zaawansowana niewydolność serca w przebiegu śluzaka lewego przedsionka.
  Autorzy: Kochanowski Janusz, Scisło Piotr, Kosior Dariusz, Pawłowski Piotr, Stawicki Sławomir, Opolski Grzegorz
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (4) s.75-77, il., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  28/34

  Tytuł oryginału: Ludwik Adolf (1821-1890) i Franciszek Ludwik (1856-1914) Neugebauerowie : życie oraz działalność naukowa i lekarska : praca doktorska
  Autorzy: Pawłowski Jan, Brzeziński Tadeusz (promot.).; [Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie]
  Źródło: 2002, 142 k. : il., tab., bibliogr. k. 104-142, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20661

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia XIX wieku

  Temat osobowy:
 • Neugebauer Ludwik Adolf 1821-1890Neugebauer
 • Franciszek Ludwik1856-1914


  29/34

  Tytuł oryginału: Ekspresja cząsteczek adhezyjnych na wybranych subpopulacjach komórek jednojądrzastych krwi obwodowej w przebiegu cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży : praca doktorska
  Autorzy: Pawłowski Przemysław Rafał, Urban Mirosława (promot.).; Akademia Medyczna II Klinika Chorób Dzieci w Białymstoku
  Źródło: 2002, [1], 135 k. : il., tab., bibliogr. 228 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  30/34

  Tytuł oryginału: Doroczne spotkanie Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Farmaceutycznych, Kraków 2002.
  Tytuł angielski: Annual Meeting of the European Association of the Faculties of Pharmacy - Kraków 2002.
  Autorzy: Pawłowski Maciej, Kulig Katarzyna, Zagórska Agnieszka
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (21) s.1029-1031, il. - Doroczne spotkanie Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Farmaceutycznych Kraków 25-27.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  31/34

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie ultrasonografii wewnątrzwieńcowej do optymalizacji przezskórnych zabiegów interwencyjnych w dobie stentów uwalniających leki. Renesans czy schyłek metody?
  Tytuł angielski: Intracoronary ultrasonography in optimising the results of percutaneous vascular interventions in the era of drug-duting stents. Rise or fall of the procedure?
  Autorzy: Gil Robert, Pawłowski Tomasz, Kubica Jacek
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.483-489, tab., bibliogr. 43 poz.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  32/34

  Tytuł oryginału: Wpływ impulsu elektrycznego na stopień uszkodzenia komórek mięśnia sercowego podczas kardiowersji elektrycznej u chorych z przewlekłym migotaniem przedsionków.
  Tytuł angielski: Effect of electric stimulus on cardiomiocyte damage caused by cardioversion in patients with chronic atrial fibrillation.
  Autorzy: Tadeusiak Wiesław, Pawłowski Piotr, Kosior Dariusz, Stolarz Piotr, Bobilewicz Dagna, Opolski Grzegorz
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (3) s.271-276, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena stopnia uszkodzenia mięśnia sercowego podczas zabiegu kardiowersji elektrycznej (KE) migotania przedsionków (MP). Do badania włączono 38 chorych (K/M 8/30) w średnim wieku 62,1 ń 9,7 lat z przetrwałym niezastawkowym MP, o średnim czasie utrzymywania się zaburzeń rytmu 221,3 ń 134,7 dni, u których wykonano planowy zabieg KE. U wszystkich chorych przed, 6 i 24 godziny po zabiegu oznaczano stężenie mioglobiny i troponiny I w surowicy krwi metodą FPIA. U 18 osób (K/M 3/15), które zrandomizowano do wykonania KE prądem jednofazowym (śr. wartość energii 362,6 ń 112,3 J) rytm zatokowy (RZ) udało się przywrócić u 83,3 proc. chorych. Ustąpienie MP udało się uzyskać u wszystkich spośród 20 chorych (K/M 5/15), u których zabieg wykonany był przy pomocy impulsu dwufazowego (śr. wartość energii 166,4 ń 76,1 J). Stwierdzono znamienny wzrost stężenia troponiny I w grupie chorych po KE impulsem jednofazowym. Najwuższe stężenie ocenianego parametru w surowicy krwi stwierdzano w 24 godziny po zabiegu (0,21 ń 0,19 vs 0,41 ń 0,37 ng/ml, p 0,04). W tej grupie chorych odnotowano także istotny wzrost stężenia mioglobiny. Najwyższą wartość stężenia mioglobiny stwierdzono po 6 godzinach od zabiegu (38,1 ń 14,2 vs 221,9 ń 51,3 nmol/l, p 0,001). Wnioski: dynamika zmian osoczowych stężeń troponiny I i mioglobiny w czasie 24 godzin po KE przetrwałego MP z wykorzystaniem impulsu jednofazowego może świadczyć o uszkodzeniu komórek miokardium.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the degree of cardiomiocyte damage as an effect of electric cardioversion. 38 patients with chronic atrial fibrillation of the duration of 221.3 ń 34.7 days (mean ag 62.1 ń 9.7 years) were investigated. Myoglobin and troponin I were measured by FPIA method (Abbott) before cardioversion, 6 and 24 hours after. Among 18 randomised patients (applied one phase current = 362.6 ń 112 J) physiological rhythm was achieved in 83.3 p.c. In those persons in whom biphase current was applied (mean 166.4 ń 76.1 J) successful restoration of normal rhythm was achieved in the whole group (20 patients). Significant increase of troponin I was found in patients after one phase current cardioversion with the highest values observed in samples collected 24 hours after the intervention (0.21 ń 0.19 versus 0.41 ń 0.37 ng/ml p 0.04). It was accompanied by the increase of myoglobin with the highest values observed at 6 hours samples (38.1 ń 14.2 versus 221.9 ń 51.3 nmol/l, p 0.001). Conclusions: The changes in serum level of troponin I and myoglobin after cardioversion with one phase electric current are in favour of suggestion that it might cause the cardiomyocyte damage.


  33/34

  Tytuł oryginału: Identyfikacja rzadkiego allelu D3S1358*20 w populacji Polski Północnej.
  Tytuł angielski: Identification of the rare D3S1358*20 allele in the Northern Polish population.
  Autorzy: Reichert Monika, Paszkowska Regina, Pawłowski Ryszard
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.127-131, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  34/34

  Tytuł oryginału: Ultrasonograficzne badanie przezodbytnicze stercza (TRUS).
  Autorzy: Szerstobitow Beata, Kukuła Anna, Pawłowski Jacek
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (3) s.24, 26, 28, 30, 32, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Istnieje możliwość zastosowania obrazowania trójwymiarowego (3D) w diagnostyce ultrasonograficznej stercza. Metoda ta umożliwia dokładną ocenę echostruktury gruczołu w trzech płaszczyznach. Stosując rekonstrukcję trójwymiarową, wykonywaną po zebraniu danych wyjściowych, uzyskuje się przestyrzenny obraz stercza lub uwidocznionej zmiany ogniskowej. Na podstawie uzyskanego obrazu można, za pomocą obrysu jego kształtu, oblicztyć objętość gruczołu z większą dokładnością niż przy zastosowaniu dotychczasowych metod.

  stosując format: