Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PAUL
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Zarys kariologii
Autorzy: Piątowska Danuta, Paul-Stalmaszczyk Małgorzata, Brauman-Furmanek Stefania, Ciesielski Piotr, Szatko Franciszek, Malenta-Markiewicz Ewa, Cynkier Jarosław, Kuźmiński Maciej, Borczyk Dariusz
Opracowanie edytorskie: Piątowska Danuta (red.).
Źródło: - Warszawa, Med Tour Press International Wydaw. Medyczne 2002, 266 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 741,333

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia


  2/7

  Tytuł oryginału: Zastosowanie perlitu w profilaktycznych pastach do zębów.
  Tytuł angielski: Usage of perlite in prophylaxis toothpastes.
  Autorzy: Paul-Stalmaszczyk Małgorzata
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (1) s.52-54, tab., bibliogr. s. 54, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia dotychczasowe wiadomości dotyczące nowego środka abrazyjnego, jakim jest perlit. Pochodzące z naturalnych skał szkliwo wulkaniczne, przetworzone w specyficznych procesach termicznych zyskuje właściwości, które mogą być wykorzystane w pastach służących do profesjonalnego oczyszczania zębów oraz do codziennego stosowania.

  Streszczenie angielskie: The paper discusses perlite, the new abrasive material. Perlite is a naturally occurring siliceous rock. When it is heated to a suitable point in its softening range, perlite acquires properties which make it a useful ingredient of prophylaxis pastes and tooth pastes for everyday use.


  3/7

  Tytuł oryginału: Przeciwciała IgG, IgA i IgM przeciwko C. pneumoniae u chorych kwalifikowanch do operacyjnego leczenia z powodu choroby wieńcowej serca.
  Tytuł angielski: Anti-C. pneumoniae IgG, IgA and IgM antibodies in patients undergoing coronary artery bypass grafting.
  Autorzy: Dyszkiewicz W., Paul M., Chylak J., Jemielity M.
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.11-14, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było wykrycie swoistych przeciwciał IgG, IgA i IgM przeciwko C. pneumoniae w surowicy chorych zakwalifikowanych do operacyjnego leczenia z powodu choroby wieńcowej serca. Badano 46 surowic pobranych od chorych w wieku od 40 do 70 lat (średnia 57,3 ń 8 lat) bezpośrednio przed zabiegiem operacyjnym. Grupę kontrolną stanowiły surowice pobrane od 21 młodych krwiodawców w wieku od 19 do 28 lat (średnia 22,4 ń 2,9 lat) oraz 23 surowice pobrane od starszych krwiodawców w wieku 44 do 60 lat (średnia 54,7 ń 4,4 lat). Przeciwciała klas IgA, IgM i IgG określano metodą immunoenzymatyczną ELISA, posługując się odczynnikami firmy Labsystems (Helsinki). Duże stężenia przeciwciał swoistych klasy IgG występowały w surowicy wszystkich badanych, niezależnie od wieku. Zwiększone stężenia swoistych przeciwciał klasy IgA (63,0 proc.) oraz jednocześnie klas IgA i IgG były statystycznie częściej spotykane u chorych niż u krwiodawców obu grup wiekowych. Występowanie swoistych przeciwciał klasy IgM (wartości dodatnie lub graniczne) stwierdzono u 23,9 proc. chorych, a u badanych krwiodawców rzadziej. U większości chorych stwierdzono immunologiczne wykładniki zakażenia C. pneumoniae.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to analyse the prevalence of anti-C. pneumoniae specific IgG, IgA and IgM antibodies in patietns undergoing coronary artery bypass engraftment. Sera of forty-six patietns aged from 40 to 74 years (mean 57.3) were examined just before the time of operation. Serum samples taken from 21 young healthy blood donors aged from 19 to 28 years (mean 22.4) and 23 sera taken from older blood odonors aged 44-60 years (mean 54.7), were used as controls. Specific IgG, IgA and IgM serum antibodies were tested by the enzyme immunoassay kits (Labsystems, Helsinki). The prevalence of anti-C. pneumoniae IgG was determined within the studied groups, to be independent of their age. On the contrary, the level and seropositivity rate of specific IgA (63.0 p.c.), as well as a co-existence of IgA and IgG (60,9 p.c.) were significantly higher in coronary patients when compared to healthy blood donors. The presence of specific IgM (positive or borderline values) were detected in 23.9 p.c. of patietns, whereas they were rarer found in healthy population. In the majority of coronary patients immunological markers of C. pneumoniae infection were found.


  4/7

  Tytuł oryginału: Flora bakteryjna popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych oraz występowanie przeciwciał klasy IgG i IgA dla Chlamydia pneumoniae u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POCHP).
  Tytuł angielski: Bacterial flora of bronchoalveolar lavage and C. pneumoniae - specific IgG and IgA antibodies in patients suffering from chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
  Autorzy: Chylak Jerzy, Michalska Wanda, Paul Małgorzata, Wengerek-Kołaczkowska Małgorzata, Młynarczyk Witold
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (3) s.259-264, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badano florę bakteryjną płynu pęcherzykowo-oskrzelowego oraz próbki surowicy na obecność przeciwciał klasy IgG i IgA dla C. pneumoniae u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POCHP). porownano poziomy przeciwciał klasy IgG i IgA dla C. pneumoniae u osób chorych i zdrowych krwiodawców z grupy kontrolnej. stwierdzono obecność licznych gatunków bakterii tlenowych i beztlenowych w popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych ludzi chorych na POCHP, a także wykazano, że wykładniki immunologiczne przetrwałego zakażenia C.pneumoniae występowały statystycznie częściej u chorych niż w grupie kontrolnej.


  5/7

  Tytuł oryginału: Transcriptional activity of gene P53 and H2b/H4 histone encoding genes as molecular markers in vulvar carcinoma at various stages of advancement of the neoplastic process.
  Autorzy: Paul M., Mazurek U., Kuśmierz D., Wilczok T., Witek A.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (2) s.287-291, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Subjects: P53 overexpression or mutations correlate with poor prognosis and high prolifeartive activity in human tumors. Aim. The aim of the study was to evaluate the usefulness of P53 and histone 2Hb/H4 genes expression level as a marker of vulvar carcinoma. Material and methods: The level of P53, 2Hb and H4 mRNA was estimated using RT-QPCR method in vilvar carcinoma (n = 27) at vartious stages of advancement of the neoplastic process. Results: In our experiments the average H2b and H4 genes expression was significantly higher lymph nodes in comparison of normal lymph nodes. Ca vulvae G2 showed significantly higher P53, H2b and H4 mRNA levels than normalk tissues. Ca vulvae G3 showed higher P53 and H2b mRNA levels and lower H4 mRNA level than normal tissues. Conclusion: The results confirm advantage of estimation of P53, 2Hb and mRNA levels as a marker of vulvar carcinoma. Overexpression of H2b encoding gene appears to be connected with genetic instability.


  6/7

  Tytuł oryginału: Heart rate variability in infants with heart failure due to congenital heart disease: reversal of depressed heart rate variability by propranolol.
  Autorzy: Buchhorn Reiner, Hulpke-Wette Martin, Nothroff J”rg, Paul Thomas
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (10) s.CR661-CR666, il., tab., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie angielskie: Background: Analysis of heart rate variability (HRV) provides a noninvasive index of autonomic nervous system activity. HRV has shown to be reduced in congestive heart failure and in children with congenital heart disease (CHD). Beta-blockers improve HRV in adults with congestive heart failure, but this improvement remains to be demonstrated in children. Material/Methods: HRV was analysed in 14 infants with severe heart failure due to CHD who received a 'standard' therapy with digoxin and diuretics ('Digoxin/Diuretics' group) adn in 9 of these patients with and additional propranolol therapy ('Propranolol' group) 17 days alter on average adn compared with HRV of 70 healthy infants ('Healthy Control'). Results: Comparing the 'Digoxin/Diuretics' group versus 'Healthy Control', we found significantly reduced HRV in the time domain and the frequency domain, that could be abolished in the 'Propranolol' group. None of teh HRV parameter were significantly related to age or any hemodynamic parameter but inversely related to ejection fractions within the normal range (pNN50: r = -0.58, p = 0.004; rMSSD: r = -0.42: p= -0.049). HRV measurements (SDNN, r = -0.48) and plasma norepinephrine levels (r = 0.7) were significantly related to clinical symptoms of heart failure, measured by the Ross Score. Conclusion: HRV represents a noninvasive parameter that is reduced in infants with congenital heart disease depending on the severity fo heart failure but not on hemodynamic disturbances. Propranolol but not digoxin therapy effectively reduced the supposed autonomic imbalance in infants with severe heart failure due to CHD.


  7/7

  Tytuł oryginału: The annexin-1 knockout mouse: what it tells us about the inflammatory response.
  Autorzy: Roviezzo F., Getting S. J., Paul-Clark M. J., Yona S., Gavins F. N. E., Perretti M., Hannon R., Croxtall J. D., Buckingham J. C., Flower R. J.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (4) p. 1 s.541-553, il., tab., bibliogr. 85 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The 37kDa protein annexin 1 (Anx-1; lipocortin 1) is a glucocorticoid-regulated protein that has been implicated in the regulation of phagocytosis, cell signalling and proliferation, and postilated to be a mediator of glucocorticoids action in inflammation and in the control of anterior pituitary hormone release. Immuno-neutralisation or antisense strtegies support this hypothesis as they can reverse the effect of glucocorticoids in several systems. We recently generated a line of mice lacking the Anx-1 gene noting that some tissues taken from such animals exhibited an increased expression of several proteins including COX-2 and cPLA2. In models of experimental inflammation, Anx-1 mice exhibit an exaggerated response and a partial or complete resistance to the anti-inflammatory effects leukocyte adhesion molecule expression, an increased spontaneous migratory behaviour of PMN in Anx-1 mice and a resistance in Anx-1 macrophages to glucocorticoid inhibition of superoxide generation. This paper reviews these and other data in the light of the development of the 'second messenger' hypothesis of glucocorticoid action.

  stosując format: