Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PASZKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Tłuszczakomięsak - opis przypadku.
Tytuł angielski: Liposarcoma - case report.
Autorzy: Pyda Przemysław, Paszkowski Jacek, Perz Hanna
Opracowanie edytorskie: Ruka Włodzimierz (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (7) s.649-654, il., bibliogr. 7 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Tłuszczakomięsak (liposarcoma) należy do rzadko występujących nowotworów. Szczyt zachorowań przypada pomiędzy 40 a 60 r.ż. Bardzo często długo rośnie nie dając żadnych dolegliwości, osiągając przy tym olbrzymie rozmiary. Histopatologicznie tłuszczakomięsaki zostały podzielone na pięć grup. Leczeniem z wyboru jest chirurgiczne usunięcie guza. W pracy opisano przypadek olbrzymiego tłuszczkomięsaka przestrzeni wewnątrzotrzewnowej i zaotrzewnowej rozpoznango u 37-letniego mężczyzyny, leczonego chirurgicznie w naszej klinice. Podczas laparotomii usunięto guz ważący 19,5 kg. Ostateczne rozpoznanie histopatologiczne to liposarcoma bene differentiatum.

  Streszczenie angielskie: Liposarcoma is a rare tumor that may occur wherever fat is present, especially in the extremities and the retroperitoneum. This type of tumor occurs during adult life, with its peak incidence between 40 and 60 years of age. Very often liposaracomas do not produce symptoms until they obtain large dimensions. Surgical resection is the treatment of choice. We presented a case of a 37 year old man with a giant retroperitoneal liposarcoma treated at the Department of General, Gastroenterological and Endocrynological Surgery, Karol Marcinkowski Medical University in Poznań. The tumor, weighing 19.5 kg was excised during laparotomy. Definitive histological diagnosis demonstrated a well- differentiated liposarcoma.


  2/10

  Tytuł oryginału: Progestageny w praktyce ginekologicznej.
  Autorzy: Milart Paweł, Paszkowski Tomasz
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (4) s.16-21, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono ostatnie poglady na temat progestagenów stosowanych w praktyce ginekologicznej. Omówiono możliwości terapeutyczne różnych związków.

  Streszczenie angielskie: The recent opinions about progestogens in gynecological practice are reviewed. The therapeutice are reviewed. The therapeutical possibilities of different compounds is discussed.


  3/10

  Tytuł oryginału: Nowe trendy w hormonalnej terapii zastępczej - czy więcej znaczy lepiej?
  Tytuł angielski: New trends in hormonal replacement therapy - does more mean better?
  Autorzy: Paszkowski Tomasz, Wojewoda Krzysztof
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 wyd. spec. październik: Hormonalna terapia zastępcza s.2-6, bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ginekologia i położnictwo
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Authors review current literature devoted to the problem of low-estrogen-dose hormonal supplementation in postmenopausal women. The growing body of evidence suggests that the use of low-dose HRT formulations offers favourable risk-benefit ratio and should be considered in many patients.


  4/10

  Tytuł oryginału: Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na jakość życia seksualnego kobiet po menopauzie.
  Tytuł angielski: Influence of hormonal replacement therapy on the sexual life quality in women after menopause.
  Autorzy: Rapa Dariusz, Paszkowski Tomasz
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 wyd. spec. październik: Hormonalna terapia zastępcza s.7-11, bibliogr. 56 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The paper reviews available literature on the impact of hormonal replacement therapy on postmenopausal sexuality. In a wide context of somatic and psychosomatic phenomena observed in postmenopausal women, results are discussed considering the improvement of sexual life quality following hormonal substitution.


  5/10

  Tytuł oryginału: Ogólnoustrojowe konsekwencje menopauzy chirurgicznej - wpływ wcześnie wdrożonej hormonalnej terapii zastępczej.
  Tytuł angielski: Health consequences of surgical menopause - influence of early initiation of hormonal replacement therapy.
  Autorzy: Woźniakowska Ewa, Paszkowski Tomasz
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 wyd. spec. październik: Hormonalna terapia zastępcza s.17-25, bibliogr. 102 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Whereas natural menopause causes a gradual decrease in estrogen levels after months to years of anovulation, surgical menopause results in dramatic and precipitous decreases in estrogen, progesterone and testosterone content in circulating blood. Bilateral salpigoopheroctomy performed in premenopausal women causes important somatic and physiologic changes. Therefore, the early initiation of hormone replacement therapy following surgical castration is recommended in most of the patients.


  6/10

  Tytuł oryginału: Ginekologiczna diagnostyka ultrasonograficzna w okresie okołomenopauzalnym.
  Tytuł angielski: Gynecologic ultrasound in the perimenopausal period.
  Autorzy: Woźniak Sławomir, Paszkowski Tomasz
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 wyd. spec. październik: Hormonalna terapia zastępcza s.26-30, il., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The paper reviews modern diagnostic applications of ultrasound in perimenopausal women. Indications and standards are discussed as well as the specific findings observed in women undergoing hormonal replacement therapy.


  7/10

  Tytuł oryginału: Intraoperative identification of parathyroid glands with methylene blue in patients operated on for hyperparathyroidism.
  Tytuł polski: Chirurgiczne leczenie nadczynności przytarczyc z ich śródoperacyjną lokalizacją techniką wybarwienia błękitem metylenowym.
  Autorzy: Paszkowski Jacek, Drews Michał, Stawny Bolesław, Banasiewicz Tomasz, Hermann Jacek, Wierzbicki Tomasz, Męczyński Michał
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.279-283, tab., bibliogr. 12 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Błękit metylenowy (MB) jako barwnik tiazydowy jest związkiem o silnych właściwościach redukcyjnych, dzięki czemu znalazł zastosowanie w leczeniu zatruć substancjami methemoglobinotwórczymi. Zdolność do kumulowania przez tkanki gruczołów doktrwnych wykorzystano do wybarwienia i lokalizacji przytraczyc. W Klinice u 14 chorych zastosowano MB w celu śródoperacyjnej lokalizacji przytarczyć u chorych leczonych z powodu ich nadczynności. Po wprowadzeniu do znieczulenia i intubacji rozpoczynano wlew dożylny 1 proc. BM w roztworze 500 ml 0.9 Nacl w dawce 5 mg/kg m.c. Szybkość podawania dostosowano, tak aby został on przetoczony w ciągu 60 min. W 13 przypadkach wybarwiło się od 1 do 4 przytarczyc, natomiast w jednym przypadku nie stwierdzono zabarwienia przytarczyc. Wybarwienie przytarczyc MB jest techniką łatwą do zastosowania, nie wymagającą dodatkowego sprzętu. Nasze doświadczenia jak doniesienia z liteatury świadczą o tym, że jest to metoda bezpieczna, zarówno u chorych z prawidłową funkcją, jak i pełną niewydolnością nerek. Ani w pierwszym ani w drugim przypadku nie obserwuje się poważniejszych skutków ubocznych wynikających z podawania barwnika.

  Streszczenie angielskie: Purpose: The aim of the study was to introduce the methylene blue technique (MB) for intraoperative identification of parathyroid glands, as well as to show the accuracy of that method in patients operated on for hyperparathyroidism, on the basis of the author's experience and literature. Patients and methods. The MB technique was used in 14 patients, undergoing operations in 2001. Infusion of 500 ml of 1 p.c. MB solution in normal saline was started just after inducton of general anaesthesia and endotracheal intubation and was continued for about 60 min. The recommended dosage of MB was 5 mg/kg b.m. Results. An identification of the parathyroid glands was possible in 13 patients except one. The number of stained glands ranged from 1 to 4. Conclusions. The methylene blue technique is an easy applicable method of identification of parathyroid glands, the method being safe for patients with normal kidney function, as well as for those with renal failure. So far, no severe side effects of intravenous MB administration have been reported.


  8/10

  Tytuł oryginału: Allergy to house dust mites in primary health care subjects with chronic or recurrent inflammatory states of respiratory system.
  Tytuł polski: Alergia na roztocza kurzu domowego u pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej z przewlekłymi i nawracającymi stanami zapalnymi układu oddechowego.
  Autorzy: Paszkowski Jacek, Łopatyński Jerzy
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.522-530, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem badania była ocena częstości występowania alergii na roztocza kurzu domowego jako przyczyny stanów zapalnych dróg oddechowych u pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej. Przedmiotem obserwacji były również czynniki ryzyka alergii układu oddechowego. Zbadano 89 osób w wieku 3-47 lat. Na podstawie formularza ankietowego zbierany był wywiad alergologiczny, a w przypadku dzieci dodatkowo wywiad położniczy oraz informacje o przebytych chorobach i odżywianiu w pierwszym roku życia. U badanych osób wykonano uczuleniowe testy skórne z pospolitymi alergenami wziewnymi, pobierano krew celem oznaczenia poziomu IgE całkowitych i specyficznych na alergeny roztoczy oraz oznaczono stężenie alergenu roztoczy w próbkach kurzu dostarczonego z domu. Proponowano udział w badaniu krewnym pierwszego stonia badanych osób. Zbadano 30 pełnych rodzin. U członków rodzin, oprócz wywiadu i testów skórnych, oznaczano poziom IgE całkowitych i w określonych przypadkach także poziom IgE specyficznych. W badanej grupie 89 pacjentów stwierdzono alergię na roztocza kurzu domowego u 24 osób (27 proc.). Przewlekły nieżyt nosa, nawracające zapalenia oskrzeli, przewlekły i napadowy kaszel, napady świszczącego oddechu i duszności częściej występowały u osób z alergią. Na podstawie samego wywiadu stwierdzono prawie dwukrotnie częstsze występowanie alergii u krewnych pierwszego stopnia badanych alergików (25 proc.) w porównaniu z osobami bez alergii (13,8 proc.). Po przeprowadzeniu badań alergologicznych ...

  Streszczenie angielskie: Chronic and recurrent respiratory tract disorders are a frequent problem in general practice. The purpose of the study was to investigate the role of hypersensitivity to house dust mites in respriatory tract diseases in general practice patients. We tried to assess the influence of determined risk factors exposure on development of respiratory tract allergy. Patients from family practitioners surgeries with chronic or recurrent respiratory tract symptoms who had no diagnosis of allergy were recruited to the study (n=89). All patients responded to a questionnaire focused on history of symptoms, atopic conditions in family and exposure to determined environmental factors like dwelling conditions, obstetrician history, diet in the first year of life. All patients underwent skin prick test with common inhalant allergens. Families of the patients were asked to participate in the study. Families who agreed to take part also responded to the questionnaire and underwent skin tests. In patients and their families blood samples were taken to determine total IgE and specific IgE antibodies to mites allergens. Dust samples were collected by vacuuming of paitents' bedroom carpets and mattresses to determine house dust mites allergens concentration. Data on 30 complete patients family sets of their brohterhood, mother and father were collected. Total and specific serum IgE antibiodes were determined by disc enzymeimmunoassay (Analco). Mites allergens concentration in dust was ...


  9/10

  Tytuł oryginału: Czy można stosować doustną antykoncepcję hormonalną u kobiet w wieku przedmenopauzalnym?
  Autorzy: Paszkowski Tomasz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (11/12) s.92-96, bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • endokrynologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  10/10

  Tytuł oryginału: Nowoczesna hormonalna terapia zastępcza.
  Autorzy: Paszkowski Tomasz, Kozłowska Joanna
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (11/12) s.98, 100-102, tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  stosując format: