Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PASZ-WALCZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Rhabdomyosarcomatous (myoblastic ?) phentype of metastatic malignant melanoma. A case report.
Autorzy: Pasz-Walczak Grażyna, Jesionek-Kupnicka Dorota, Kubiak Robert, Biernat Wojciech, Sygut Jacek, Kordek Radzisław
Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (2) s.97-100, il., bibliogr. 12 poz.
Sygnatura GBL: 301,852

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Melanoma may present a great variety of cell morphology and mimic virtually almost all other neoplasms, and metastatic lesions pose major diagnostic diffimulties. A typical immunoreactive profile of melanoma is: S-100p- and HMB-45-positivity, but these markers are not always present. Other new antigents for melanoma are NKIC3 and Anti-Melan-A (MART-1). This tumor may also present axpression of unspecific markers, as cytokeratin, CEA, EMA, desmin, NFP, GFAP, CD68 and actins. We present here unusual featres of two metastatic melanomas, showing the anaplastic pattern, imunopositive for desmin.


  2/3

  Tytuł oryginału: Wysoka gęstość naczyń w guzie usposabia do zwiększonej częstości przerzutów do wątroby u chorych na raka jelita grubego.
  Tytuł angielski: The high density of microvessels can predict the higher propensity for the liver metastases in colorectal carcinoma patients.
  Autorzy: Kubiak Robert P., Pasz-Walczak Grażyna, Faflik Marcin
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (3/4) s.123-128, il., tab., bibligor. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Angiogeneza stanowi centralny punkt w procesach wzrostowych guza i jego ekspansji. Wobec rozbieżnych wyników badań dotyczących znaczenia rokowniczego angiogenezy w raku jelita grubego, postanowiliśmy zbadać korelację pomiędzy gęstością naczyń w guzie a tzw. klasycznymi czynnikami rokowniczymi, takimi jak: wielkość guza, stopień złośliwości histologicznej, stan okolicznych węzłów chłonnych oraz obecność przerzutów do wątroby u 122 chorych operowanych w Ośrodku Onkologicznym w Łodzi. W celu uwidocznienia naczyń wykonano barwienie immunohistochemiczne z użyciem przeciwciała monoklonalnego CD31. Oceny gęstości naczyń dokonano na obszarze o najwyższej gęstości naczyń (hot spot) w rejonie głębokiego, inwazyjnego brzegu nowotworu. Wyniki pracy nie ujawniły zależności statystycznych pomiędzy gęstością naczyń a większością badanych parametrów klinicznych, jednak częstość występowania przerzutów do wątroby była zdecydowanie większa u chorych z wyższą gęstością naczyń. Zależność ta nie był znamienna statystycznie (p=0,06).


  3/3

  Tytuł oryginału: Rak podstawnokomórkowy skóry - młody wiek chorych przyczyną wątpliwości diagnostycznych.
  Tytuł angielski: Basal cell carcinoma - young age of patients as the reason of diagnostic doubts.
  Autorzy: Nejc Dariusz, Piekarski Janusz, Pasz-Walczak Grażyna, Jeziorski Arkadiusz
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (3/4) s.179-181, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rak podstawnokomórkowy skóry występuje u młodych chorych bardzo rzadko. Przedstawiamy historię choroby trzech chorych w wieku od 26 do 36 lat, u których rozpoznano raka podstawnokomórkwoego skóry. Zmiany nowotworowe przed wykonaniem chirurgicznego usunięcia były stosunkowo długo leczone zachowawczo.

  stosując format: