Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PASTUSZEK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Analiza wyników leczenia i cech histologicznych obrzęków Reinkego krtani na bazie materiału Katedry i Kliniki Otolaryngologii AM we Wrocławiu : praca doktorska
Autorzy: Pastuszek Piotr, Kręcicki Tomasz (promot.).; [Akademia Medyczna Katedra i Klinika Otolaryngologii we Wrocławiu]
Źródło: 2002, [2], 135 k. : il., tab., bibliogr. 88 poz., streszcz., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/19669

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/2

  Tytuł oryginału: Ocena czynników warunkujących wystąpienie migotania przedsionków u pacjentów po chirurgicznej rewaskularyzacji naczyń wieńcowych : praca doktorska
  Autorzy: Pastuszek Małgorzata, Religa Zbigniew (promot.).; Instytut Kardiologii II Klinika Kardiochirurgii w Warszawie
  Źródło: 2002, 78 k. : il., tab., bibliogr. 92 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20161

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: