Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PASSOWICZ-MUSZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Chemioterapia przeciwnowotworowa zawierająca cisplatynę u chorych na raka płuca a czynność nerek.
Tytuł angielski: Anticancer chemotherapy containing cisplatin in patients with lung cancer and kidney function.
Autorzy: Wiela-Hojeńska Anna, Passowicz-Muszyńska Ewa, Orzechowska-Juzwenko Krystyna, Jankowska Renata, Hurkacz Magdalena, Unolt Józefa, Weryńska Bożena, Gołecki Marcin, Dyła Tomasz
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.135-140, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Prowadzenie bezpiecznej chemioterapii nowotworów wymaga poznania czynności nerek. Niewydolność tego głównego narządu odpowiedzialnego za proces wydalania leków, spowodowana bądź to chorobą nowotworową, bądź stosowaną chemioterapią, może zmniejszyć możliwość lub wręcz uniemożliwić prowadzenie pełnego cyklu leczenia. Celem pracy była ocena czynności nerek u chorych na raka płuca w czasie chemioterapii przeciwnowotworowej zawierającej cisplastynę. Badano czynność cewek nerkowych za pomocą oznaczania aktywności N-acetylo-beta-D-glukozaminidazy (NAG) w moczu, jak i kłębuszków nerkowych, oznaczając stężenia kreatyniny w moczu, kreatyniny, mocznika, kwasu moczowego oraz elektrolitów w surowicy. Stwierdzono, iż zarówno proces nowotworowy, jak i stosowana chemioterapia upośledzają czynność cewek nerkowych. Wskazuje na to konieczność dokładnego monitorowania czynności wydalniczej nerek przed rozpoczęciem, w czasie, jak i po zakończeniu leczenia przeciwnowotworowego. Oznaczanie aktywności NAG w moczu może pomóc w ujawnieniu chorych o dużym ryzyku niefrotoksyczności, którzy powinni być otoczeni szczególną opieką.

  Streszczenie angielskie: To carry out safe anticancer chamotherapy one should consider the kidney function. Insufficiency of that main organ responsible for drugs excretion, caused either by neoplastic disease or by chemotherapy, can diminish the possibility or even make impossible of carring out a complete treatment cycle. The aim of our work was to evaluate the kidney function in patients with lung cancer during anticancer chemotherapy containing cisplatin. The tubular function was studied by estimation the activity of N-acetyl-beta-D-glucosaminidase in urine and glomerular function was studied by estimation the concentration of creatinine in urine, urea, acid and electrolytes in plasma. The observations have recorded that neoplastic process, as well as chemotherapy impaired the tubular function. It ha swohed that it does exist a necessity of detailed estimation of kidney excretory function before, during and after the end of anticancer therapy. Determination of NAG activity in urine may be helpful for the recognition of the patients at high nephrotoxicity risk, who need special care.


  2/5

  Tytuł oryginału: Wpływ inhalacji drobnocząsteczkowej heparyny na skład komórkowy popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych i stężenie rozpuszczalnego receptora dla IL-2 w surowicy chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: The effect of inhaled low molecular weight heparin on cell composition in bronchoalveolar lavage fluid and serum levels of soluble receptor of IL-2 in asthmatics.
  Autorzy: Passowicz-Muszyńska Ewa, Jankowska Renata, Krasnowska Maryla
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.218-220, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania przeprowadzono u 17 chorych na astmę oskrzelową. Chorzy przez 2 tygodnie otrzymywali ihalacje z drobnocząsteczkowej heparyny (LMWH) w dawce dobowej 5000 IU anty-Xa. U wszystkich badanych oceniano skład komórek w popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych (BALF) i stężenia rozpuszczalnego receptora dla IL-2 (sIL-2R) w surowicy przed i 2 tygodnie po leczeniu. Wykazano, że LMWH zmienia profil komórek w BALF zmniejszając istotnie liczbę komórek zapalnych (p 0,005), nie wpływa natomiast na stężenie sIL-2R w surowicy (p 0,13). Wyjściowe stężenia sIL-2R w surowicy były prawidłowe (73,9 ń 26,6 U/ml).

  Streszczenie angielskie: The 17 asthmatics were studied. The patients were administered LMWH inhalations during two weeks in a day dose 5000 IU anti-Xa. The cell composition in BALF and serum levels of sIL-2R were estimated before and two weeks after treatment. We found that LMWH changed significantly cell BALF profile, decreased the number of inflammatory cells (p 0.005) but did not change serum sIL-2R concentrations (p 0.13). Baseline serum levels of sIL-2R were normal (73.9 ń 26.6 U/ml) according to producer's norm.


  3/5

  Tytuł oryginału: Rozpuszczalny receptor dla interleukiny 2 w popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych (BALF) u chorych na sarkoidozę i astmę oskrzelową atopową.
  Tytuł angielski: Soluble interleukin 2 receptor (sIL-2R) in bronchoalveolar lavage fluid (BALF) of patients with sarcoidosis and atopic bronchial asthma.
  Autorzy: Jankowska Renata, Passowicz-Muszyńska Ewa, Gołecki Marcin, Krasnowska Maryla
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (7/8) s.347-352, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was assessment of sIL-2R in BALF in asthma and sarcoidosis patients. Forty three patients were enrolled in this study. Twenty eight with sarcoidosis (S) in different stages (I, II, III) and activity of disease: active (AS) or nonactive (NAS) and fifteen with atopic bronchial asthma (AO). BALF sIL-2R levels were measured in both groups. The level of sIL-2R was similar in sarcoidosis patients independly to activity of disease. Significantly lower level of sIL-2R in BALF was observed in patients with AO in comparison to S, SII and NAS (p 0,005). We didn't find significant differences in sIL-2R levels between AO and SI, SIII, AS.


  4/5

  Tytuł oryginału: Markery nowotworowe TPA i Cyfra 21.1 u chorych na raka niedrobnokomórkowego płuca po leczeniu chirurgicznym i chemioterapii.
  Tytuł angielski: Tumor markers TPA and Cyfra 21.1 in patients with non-small cell lung cancer after surgery and chemiotherapy.
  Autorzy: Passowicz-Muszyńska Ewa, Gisterek Iwona, Marciniak Marek, Kornafel Jan, Kołodziej Jerzy, Jankowska Renata
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.294-297, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stężenia Cyfry 21.1 i TPA badano w surowicy u 27 chorych z operacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP), którzy byli poddani radykalnej resekcji chirurgicznej, a następnie otrzymali 3 cykle chemioterapii (cht). Oznaczenia wykonywano przed i 14 dni po zabiegu, przed każdą cht i co 60 dni po jej zakończeniu przez 2 lata. W trakcie obserwacji 7 pacjentów zmarło. Nie wykazano istotnej statystycznie zależności między stężeniami przedoperacyjnymi Cyfry 21.1 i TPA a stopniem zaawasowania choroby i typem histopatologicznym guza. Stwierdzono, że wyjściowe stężenia obu markerów nie mają znaczenia rokowniczego. Po zabiegu obserwowano istotne statystycznie zmniejszenie wartości Cyfry 21.1 i TPA w całej badanej grupie oraz u pacjentów, u których leczenie zakończyło się powodzeniem. Natomiast adjuwantowa cht nie powodowala istotnych zmian stężeń obu markerów. Wykazano istotny statystycznie wzrost wartości markerów w trakcie monitorowania choroby na ok. 4 miesiące przed zgonem. Wydaje się, że oznaczanie markerów, a zwłaszcza Cyfry 21.1, w czasie obserwacji chorego może być przydatne w rozpoznawaniu nawrotu.


  5/5

  Tytuł oryginału: Wzrost reaktywności skórnej na histaminę po leczeniu chirurgicznym raka płuca.
  Tytuł angielski: Increase of skin reactivity to histamine after surgery in patients with lung cancer.
  Autorzy: Żak-Nejmark Teresa, Passowicz-Muszyńska Ewa, Jankowska Renata
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (9/10) s.478-482, il., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In 16 patients with lung cancer submitted to radical surgery skin reactivity was studied. Skin prick test was done in all patients with histamine concentration - 10 mg/ml and negative control before and after surgery. The longest wheal diameter was measured after 15 min and 30 min. The wheal size awas determined as a difference between histamine wheal diameter and negative control diameter (before surgery - after 15 min. 1.53 ń 1,43 mm., after 30 min. 2,31 ń 1,77 mm. vs after surgery - after 15 min 3,44 ń 1.06; p 0,001, after 30 min 4,25 ń 1,20; p 0,001. In patients with lung cancer the significant increase in histamine wheal size was observed as compared with its size before surgery. The lower expression of histamine wheal receptors (mainly H1 skin receptors) is probably caused by cancer suppression. The expression of these receptors increased after tumor excision.

  stosując format: