Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PASIERSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Genetyka chorób układu krążenia
Autorzy: Adamek Łukasz, Bilińska Zofia Teresa, Chojnowska Lidia, Chudek Jerzy, Ciechanowicz Andrzej, Cybulski Cezary, Czekalski Stanisław, Członkowska Anna, Filipiak Krzysztof J., Grace Andrew A., Grodzicki Tomasz, Gruchała Marcin, Grzeszczak Władysław, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kawecka-Jaszcz Kalina, Korniszewski Lech, Krajewska-Walasek Małgorzata, Krzystolik Karol, Leszek Przemysław, Lubiński Jan, Luft Friedrich C., Moczulski Dariusz, Narkiewicz Krzysztof, Naruszewicz Marek, Neumann Hartmut P. H., Niżankowska-Mogilnicka Ewa, Olszanecka Agnieszka, Opolski Grzegorz, Pasierski Tomasz, Pupek-Musialik Danuta, Romer Tomasz, Rużyłło Witold, Rynkiewicz Andrzej, Sanak Marek, Sarzyńska-Długosz Iwona, Staessen Jan A., Szczeklik Andrzej, Szczepańska-Sadowska Ewa, Szczęch Radosław, Szperl Małgorzata, Torbicki Adam, Więcek Andrzej, Włodarska Elżbieta Katarzyna
Opracowanie edytorskie: Ciechanowicz Andrzej (red.), Januszewicz Andrzej (red.), Januszewicz Włodzimierz (red.), Rużyłło Witold (red.).
Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 327 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
Sygnatura GBL: 820,230

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/16

  Tytuł oryginału: Zakrzepy i zatory
  Autorzy: Biederman Andrzej, Filipecki Stanisław, Grenda Ryszard, Hajduk Bogdan, Kielar Maciej, Kopeć Maria, Krzemińska-Pakuła Maria, Kwieciński Hubert, Litwin Mieczysław, Łopaciuk Stanisław, Mackiewicz Zygmunt, Małek Grzegorz, Małkowski Piotr, Michałowicz Bogdan, Musiał Jacek, Myśliwiec Michał, Noszczyk Wojciech, Pasierski Tomasz, Pruszczyk Piotr, Przyłuski Jakub, Rużyłło Witold, Szczepański Maciej, Tomkowski Witold Zbyszek, Torbicki Adam, Wojtukiewicz Marek, Zawilska Krystyna
  Opracowanie edytorskie: Łopaciuk Stanisław (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 zm. i unowocześ
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 572, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 734,717

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/16

  Tytuł oryginału: Zaciskające zapalenie osierdzia - wciąż obecna przyczyna niewydolności serca.
  Tytuł angielski: Constrictive pericarditis - still a prevalent cause of heart failure.
  Autorzy: Poszwiński Cezary, Pasierski Tomasz, Herburt-Heybowicz Jan
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.182-186, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zaciskające zapalenie osierdzia stanowiło w przeszłości częstą przyczynę prawokomorowej niewydolności serca, której rozpowszechnienie znacznie obecnie zmalało. Niewydolność serca wynikająca z konstrukcji osierdziowej nie poddaje się leczeniu farmakologicznemu, a zabieg chirurgiczny przynosi znaczącą poprawę objawową. Przedstawiono przypadek potwierdzonego śródoperacyjnie zaciskającego zapalenia osierdzia u 67-letniego mężczyzny z rozpoznawaną od wielu lat niewydolnością serca oporną w ostatnim okresie na leczenie farmakologiczne. Rozpoznanie postawiono na podstawie stwierdzanych w badaniu radiologicznym klatki piersiowej zwapnień worka osierdziowego oraz obrazu echokardiograficznego mimo niejednoznacznego wyniku rezonansu magnetycznego klatki piersiowej. Po niepowikłanym zabiegu operacyjnym obserwowano znaczną poprawę stanu ogólnego, co pozwoliło na trwałe odstawienie leków odwadniających. Omówiono skuteczność i ograniczenia stosowanych obecnie metod rozpoznania zaciskającego zapalenia osierdzia.

  Streszczenie angielskie: In the past, constrictive pericarditis was a frequent cause of the right ventricular failure, but is rarely diagnosed nowadays. Cardiac failure caused by constructive pericarditis is usually resistant to pharcacotherapy and surgical pericardiectomy is the treatment of choice. We present the case report of constrictive pericarditis confirmed by pericardiectomy in 67-year old man suffering from heart failure for many years. Diagnosis of constrictive pericarditis was supported by the presence of pericardial calcifications on chest X-ray and positive results of Doppler echocardiography, while magnetic resonance imaging was inconclusive. After pericardiectomy fast recovery of heart failure was observed. The efficacy and limitations of available methods for the diagnosis of constructive pericarditis are discussed.


  4/16

  Tytuł oryginału: Przydatność śródoperacyjnej echokardiografii przezprzełykowej do oceny odwracalnych zaburzeń kurczliwości lewej komory.
  Tytuł angielski: The value of intraoperative transesophageal echocardiography for the assessment of reversible left ventricular wall motion abnormalities.
  Autorzy: Szulczyk Anna, Szwed Hanna, Pasierski Tomasz, Kasprzyk Zbigniew, Żelazny Piotr, Majstrak Franciszek, Kośmicki Marek, Kowalik Ilona
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.219-224, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Ocena żywotności mięśnia sercowego w przebiegu choroby wieńcowej umożliwia przewidywanie poprawy kurczliwości lewej komory (LK) po pomostowaniu aortalno-wieńcowym (CABG). Cel pracy: Porównanie oceny obszarów zamrożonego mięśnia LK za pomocą badania echokardiograficznego połączonego z wlewem małych dawek dobutaminy (EMD) i śródoperacyjnej echokardiografii przezprzełykowej (TEE) u chorych po zawale serca (ZS) poddawanych CABG i pooperacyjnej funkcji lewej komory w rocznej obserwacji. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 39 chorych (36 M) po przebytym pierwszym ZS. EMD było wykonywane 1 - 4 dni przed zabiegiem operacyjnym, TEE - przed i bezpośrednio po CABG. Grupa 34 spośród 39 prezentowanych chorych pozostawała w rocznej obserwacji, po 3 i 12 miesiącach od CABG oceniano funkcję LK. Zaburzenia kurczliwości LK określano wskaźnikiem zaburzeń kurczliwości (WZK). Wyniki: W EMD 24 proc. segmentów poprawiało swoją kurczliwość, w TEE - 37 proc. WZK uległ poprawie w czasie EMD (1,94 ń 0,37 vs. 1,8 ń 0,32, p 0,0001) i po CABG (2,15 ń 0,49 vs. 1,91 ń 0,48, p 0,0001). Kurczliwość LK oceniano po 3 miesiącach od CABG nie różniła się od badania przedoperacyjnego, dopiero po 12 miesiącach WZK uległ poprawie (1,91 ń 0,39 vs. 1,77 ń 0.4, p 0,01). U 19 chorych poprawa funkcji LK obserwowana w EMD i w TEE występowała w obszarze zaopatrywanym przez te same tętnice. Wnioski: Metoda TEE umożliwia wykazanie poprawy funkcji LK bezpośrednio po CABG, trwały powrót czynności ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The identification of hibernating myocardium in patients with coronary artery disease can be used to predict the improvement of left ventricular (LV) contractility after coronary artery bypass graftion (CABG). Aim of this study: The aim of the study was to compare the detection of hibernating myocardium by meas of low dose dobutamine echocardiography (LDE) and impraoperative transesophageal echocardiography (TEE) in patients after myocardial infraction (MI) and CABG remaining on 12-month observation period. Material and methods: The study group of 39 subjests (36 male) after the MI. Each subject underwent LDE 1 - 4 days before CABG, TEE was performed before and immediately after CABG. A group of 34 patients was on 12-month observation period, LV function was evaluated 3 and 12 months after CABG. The disorders of LV contractility were determined with wall motion score index (WMSI). Results: In LDE 24 p.c. of segments improved their contractility, in TEE - 37 p.c.. WMSI improved during LDE (1.94 ń 0.37 vs. 1.8 ń 0.32, p 0.0001) and after CABG (2.15 ń 0.49 vs. 1.91 ń 0.48, p 0.0001). The LV contractility evaluated 3 months after CABG was the same as before surgical revascularisation, WMSI improved 12 months after CABG (1.91 ń 0.39 v.s. 1.77 ń 0.4, p 0.01). In 19 patients improvement in LV function observed during LDE and TEE appeared in the region supplied by the same coronary arteries. Conclusions: TEE demonstrates an improvement in LV function ...


  5/16

  Tytuł oryginału: Zaburzenia czynności śródbłonka naczyniowego i metody ich leczenia.
  Tytuł angielski: Endothelial dysfunction and its treatment.
  Autorzy: Pasierski Tomasz
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (1) s.3-5, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia czynności śródbłonka naczyniowego są zasadniczym czynnikiem poprzedzającym, a zarazem ułatwiającym rozwój miażdżycy. Modyfikacja czynności śródbłonka stwarza szanse na zapobieganie rozwojowi miażdżycy we wczesnym jej etapie. Postępowanie takie można zapobiegać również występowaniu zdarzeń naczyniowych.

  Streszczenie angielskie: Endothelial dysfunction is underlying the development of atherosclerosis. Several methods allow for diagnosis of endothelial dysfunction. They rely on the assessment of arterial flow and diameter or evaluation of molecules synthesized by healthy or injured endothelium. Endothelium synthesizes NO, which plays antiinflammatory, antithrombotic and antiproliferative role. Inceased bioavability of NO may be achieved by increasing its synthesis or decreasing breakdown. Activity od enzyme NOS III responsible for NO synthesis is increased by physical training, statins, angiotensin convertase inhibitors and estrogen replacement therapy. Breakdown of NO is increased by free oxygen radicals. Several antioxidants improve the endothelial dysfunction.


  6/16

  Tytuł oryginału: Patogeneza miażdżycy i występowania zdarzeń wieńcowych.
  Tytuł angielski: Pathogenesis of atherosclerosis and coronary events.
  Autorzy: Pasierski Tomasz
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (1) s.6-8, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Miażdżyca to przewlekły proces zapalny toczący się w błonie wewnętrznej tętnic dużego i średniego kalibru. Najważniejszym czynnikiem odpowiedzialnym za powstawanie i rozwój zmian miażdżycowych jest cholesterol, który dostarczany jest do tkanek za pośrednictwem lipoproteiny LDL. Przyjęty podział zmian miażdżycowych wyróżnia zmiany wczesne (typ I-III), które mogą być odwracalne oraz zmiany późne (typ IV-VI), które są przyczyną objawów klinicznych. Ostre zespoły wieńcowe (zawał serca i niestabilna choroba wieńcowa) są wywołane nadżerką błony wewnętrznej okrywającej blaszkę miażdżycową lub pęknięciem jej otoczki łącznotkankowej.

  Streszczenie angielskie: Atheroslerosis is the chronic inflammatory process, that involves intimal layer of large and medium sized arteries. Most important casual factor of development of atheroslerosis is cholesterol, transported in the low density lipoproteins (LDL). Modified LDL impairs endothelial function and initiates inflammatory reaction within vessel wall. American Heart Association proposed the macroscopic classification of atherosclerosis. Type I-III describes early changes that may be reversible. Complex atherosclerotic plaques (type IV-VI) are characterized by lipid core and fibrous cap. Acute coronary syndromes are caused by coronary artery thrombosis that develops on ruptured or eroded plaque.


  7/16

  Tytuł oryginału: Współczesne sposoby leczena miażdżycy i zpobiegania ostrym zespołom wieńcowym.
  Tytuł angielski: Current concepts of treatment of atherosclerosis and prevention of coronary events.
  Autorzy: Pasierski Tomasz
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (1) s.9-11, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Czynniki leżące u podstaw rozwoju miażdżycy mogą być skutecznie modyfikowane. Statyny zmniejszają progresję miażdżycy oraz reakcję zapalną w blaszce miażdżycowej. Ich korzystny wpływ na przeżycie potwierdzono w dużych badaniach klinicznych. Przewlekłe stosowanie leków przeciwzakrzepowych zmniejsza ryzyko niedokrwiennego zdarzenia naczyniowego. Zmniejszenie zdarzeń wieńcowych w wyniku leczenia inhibitorami konwertazy wynika raczej z ich korzystnego działania profibrynolitycznego i przeciwzapalnego niż z regresji zmian miażdżycowyh.

  Streszczenie angielskie: Factors that underline the development of atherosclerosis may be modified. Statins decrease the progression of atherosclerosis and inflammatory reaction within vessel wall. When used in clinical studies they reduced the frequency of coronary events and mortality. Risk of coronary events is decreased also by long term antithrombotic therapy. Angiotensin converting enzyme inhibitors do not cause the atherosclerosis regression but they decrease the prevalence of myocardial infarction. This effect may be caused by their profibrynolytic and antiinflammatory activity.


  8/16

  Tytuł oryginału: Pierwotna i wtórna prewencja choroby wieńcowej.
  Tytuł angielski: Primary and secondary prevention of coronary artery disease.
  Autorzy: Pasierski Tomasz
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (1) s.12-14, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ryzyko wystąpienia zawału serca może być zniejszone na wiele sposobów. Najbardziej skutecznym sposobem u osób palących papierosy jest zaprzestanie palenia. Regularny wysiłek fizyczny zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału o około jedną trzecią. Statyny i kwas acetylosalicylowy mogą być stosowane w prewencji pierwotnej zawału serca w grupach wysokiego ryzyka. Do interwencji zalecanych u osób po przebytym zawale serca należą bezterminowe stosowanie kwasu acetylosalicowego, beta adrenolityki, a w wybranych grupach chorych również inhibitory konwertazy i statyny.

  Streszczenie angielskie: There are several opportunities to prevent the myocardial infarction. One of the most effective ways to prevent myocardinal infarction is to quit smoking. Regular physical exercise to reduce risk of myocardial infarction of about one third. In selected groups of patients statins and acetylosalicylic acid are recommended for primary prevention of myocardial infraction. Acetylosalicylic acid is also recommended for all patients in secondary prevention. Statins also should be used to archieve LDL level bellow 100 mg/dl. Very effective intervention in patient after myocardial infarction are beta blockers.


  9/16

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze : patogeneza, dignostyka, leczenie
  Autorzy: Chojnowska-Jezierska Julita, Cybulska Idalia, Czekalski Stanisław, Głuszek Jerzy, Grodzicki Tomasz, Gryglewska Barbara, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kabat Marek, Kawecka-Jaszcz Kalina, Klima Maciej, Klocek Marek, Krupa-Wojciechowska Barbara, Narkiewicz Krzysztof, Paschalis-Purtak Katarzyna, Pasierski Tomasz, Pęczkowska Mariola, Puciłowska Bogna, Rynkiewicz Andrzej, Szczęch Radosław, Sznajderman Marek, Więcek Andrzej, Wyrzykowski Bogdan, Wyszyńska Teresa
  Opracowanie edytorskie: Januszkiewicz Włodzimierz (red.), Sznajderman Marek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 241, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Lekarza Praktyka 17
  Sygnatura GBL: 735,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/16

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie przeciwzakrzepowe w migotaniu przedsionków. Profilaktyka przeciwzakrzepowa i leczenie zakrzepicy w różnych stanach klinicznych. VI wytyczne American College of Chest Physicians].
  Autorzy: Torbicki Adam, Pasierski Tomasz
  Źródło: Med. Prakt. 2002 wyd. spec. 2 s.70-71, bibliogr. 2 poz. - Tł. artyk. z czas. Chest 2001; 119 suppl.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/16

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie przeciwzakrzepowe w wadach zastawkowych serca. Profilaktyka przeciwzakrzepowa i leczenie zakrzepicy w różnych stanach klinicznych. VI wytyczne American College of Chest Physicians].
  Autorzy: Torbicki Adam, Pasierski Tomasz
  Źródło: Med. Prakt. 2002 wyd. spec. 2 s.73-74 - Tł. artyk. z czas. Chest 2001; 119 suppl.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/16

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie przeciwzakrzepowe chorych z mechanicznymi lub biologicznymi protezami zastawek serca. Profilaktyka przeciwzakrzepowa i leczenie zakrzepicy w różnych stanach klinicznych. VI wytyczne American College of Chest Physicians].
  Autorzy: Torbicki Adam, Pasierski Tomasz
  Źródło: Med. Prakt. 2002 wyd. spec. 2 s.77 - Tł. artyk. z czas. Chest 2001; 119 suppl.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/16

  Tytuł oryginału: Zaburzenia lipidowe.
  Autorzy: Pasierski Tomasz J.
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (1) s.23-35, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nieprawidłowe stężenia lipidów w surowicy stanowią podstawę rozwoju miażdżycy - najczęściej rozpowszechnionego schorzenia naczyń tętniczych stanowiącego przyczynę ponad połowy zgonów w naszym kraju.


  14/16

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Mechaniczne aspekty czynnościowej niedomykalności zastawki mitralnej].
  Autorzy: Pasierski Tomasz
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (4) s.72, il., bibliogr. 3 poz. - Tł. artyk. z czas. Current Cardiology Reports 2002; 4 : 125-129
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/16

  Tytuł oryginału: Wykładniki miażdżycy tętnic wieńcowych w ultrasonograficznej ocenie dużych tętnic obwodowych : praca doktorska
  Autorzy: Sosnowski Cezary, Pasierski Tomasz (promot.).; Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Samodzielna Pracownia Hemodynamiki w [Warszawie]
  Źródło: [2002?], 109 k. : il., tab., bibliogr. 181 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20684

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  16/16

  Tytuł oryginału: Znaczenie kliniczne modyfikacji czynności śródbłonka naczyniowego w świetle medycyny faktów.
  Autorzy: Pasierski Tomasz
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 supl. 4 s.IV-29 - IV-35, tab., bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: