Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PARUSZKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Wady dolnych dróg moczowych jako przyczyna nawracających zakażeń układu moczowego u dziewcząt.
Tytuł angielski: Defects of the low urinary tract as a cause of recurrent urinary tract infection in girls.
Autorzy: Gołąbek Bożena, Słowik Małgorzata, Płoska-Urbanek Barbara, Paruszkiewicz Grzegorz, Drejewicz Hanna
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.265-268, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1985-1992 zbadano 353 dziewcząt, w latach 1999-2000 109 dziewcząt w wieku od jednego mies. życia do 15 lat z nawracającymi zakażeniami układu moczowego (ZUM) zgłaszających się do Poradni i diagnozowanych w Klinice Pediatrii IMiDZ w Warszawie. Najczęstszą przyczyną nawracających ZUM było izolowane zwężenie ujścia zewnętrznego cewki - 59,9 proc. (187/312). U 41,1 proc. (125/312) badanych zwężeniu towarzyszyły wsteczne odpływy pęcherzowo-moczowodowe, natomiast u 22,5 proc. (104/462) występowały izolowane odpływy pęcherzowo-moczowodowe. U wszystkich pacjentek badanych w latach 1985-1992 wykonano kalibrację cewki moczowej, a w latach 1999-2000 tylko u dzieci powyżej 2. roku życia. W 75 proc. (312/416) wykryto zwężenie jej ujścia zewnętrznego, podczas gdy na podstawie obrazu radiologicznego cystografii mikcyjnej zwężenie rozpoznano tylko u 54,7 proc. (253/462) badanych dziewcząt. Wyniki badań wskazują na konieczność dokładnej diagnostyki dolnych dróg moczowych i wprowadzenia odpowiedniego leczenia zapobiegającego nawrotom zakażenia.

  Streszczenie angielskie: 462 girls aged 1 month - 15 years with recurrent urinary tract infection were diagnosed in the Outpatient Clinic of Mother and Child Institute during 1985-1992 and 1999-2000 years period. The most common cause of recurrent urinary tract infection was an isolated construction of exaternal urethral ostium - 59.9 p.c. (187/312) then vesico-ureteral reflux coexisting with external urethral ostium - 41.1 p.c. (125/312), next isolate vesico-ureteral reflux - 2.5 p.c. (104/462). Typical radiological diagnostic was perforemd in all cases adn calibration of urethrae was 416 girls. From 75 p.c. (312/416) cases with urethral construction only 54.7 p.c. (253/462) had typical cystographic picture of that defect. Results of our studies confirmed the importance of exact diagnosis of "lower part of urinary tract" and necessity of appropriate treatment.


  2/5

  Tytuł oryginału: Przydatność preparatu Uro-Vaxom w kompleksowym leczeniu nawracających zakażeń układu moczowego u dziewcząt.
  Tytuł angielski: Usefulness of Uro-Vaxom in complex treatment of recurrent urinary tract infections in girls.
  Autorzy: Gołąbek Bożena, Nowakowska Krystyna, Słowik Małgorzata, Paruszkiewicz Grzegorz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.269-272, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Preparat Uro-Vaxom zastosowano w leczeniu nawrotowych zakażeń układu moczowego u 35 dziewczynek. Większość 34/35 tolerowała lek dobrze, nie obserwowano u nich objawów niepożądanych. U jednej przerwano stosowanie Uro-Vaxomu w pierwszym miesiącu leczenia w związku z wystąpieniem wymiotów, dlatego też skuteczność Uro-Vaxomu oceniono u 34 dziewczynek. Stwierdzono, że preparat ten jest cennym lekiem wspomagającym antybiotykoterapię nawrotowych zakażeń układu moczowego (ZUM) wywołanych przez E. coli.

  Streszczenie angielskie: Uro-Vaxom was used in the treatment of recurrent urinary tract infections in 35 girls. Most of them (34/35) tolerated the drug very well, no side effect were observed. We stoped administration of the Uro-Vaxom one girl, during the first months of treatment because of vomiting. This way efficiency of Uro-Vaxom was evaluted in the treatment of recurrent urinary tract infections in 34 girls. Uro-Vaxom was found to be a valuable drug, supporting antibiotic therapy in recurrent urinary tract infections caused by E. coli.


  3/5

  Tytuł oryginału: Leczenie zaburzeń oddawania moczu u dzieci.
  Autorzy: Paruszkiewicz Grzegorz
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.40, 42, 44
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leczenie farmakologiczne moczenia nocnego ma na celu szybkie uzyskanie efektu w postaci "suchych nocy" i tym samym zapobieżenie wystąpieniu wtórnych problemów emocjonalnych. Sposób leczenia zburzeń oddawania moczu należy wybrać indywidualnie dla każdego dziecka, uwzględniając przyczynę tych zaburzeń, określoną po przeprowadzeniu rozpoznania różnicowego.


  4/5

  Tytuł oryginału: Diagnostyka i leczenie moczenia nocnego u dzieci.
  Autorzy: Paruszkiewicz Grzegorz
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (13 zjazdowy) s.13037-13050, bibliogr. 68 poz. - 5 Jubileuszowa Szkoła Interny Warszawa-Miedzeszyn 04-06.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono podział zaburzeń oddawania moczu u dzieci oraz przedstawiono najnowsze teorie wyjaśniające przyczyny moczenia nocnego u dzieci. Ostatnie lata przyniosły wiele istotnych informacji zmieniających podejście do leczenia moczenia nocnego. Umożliwiło to stosowanie bardziej skutecznych metod terapii dzieci z moczeniem nocnym. Prawidłowa kwalifikacja pacjenta do leczenia wymaga odpowiedniej diagnostyki różnicowej. Proponowany schemat jest przygotowany w oparciu o własne doświadczenia w diagnozowaniu i leczeniu dzieci z zaburzeniami oddawania moczu i może być stosowany przez lekarza pierwszego kontaktu, w warunkach przychodni rejonowej bez konieczności hospitalizacji pacjenta. Dzięki temu nie narażamy dziecka na dodatkowy stres. Moczenie nocne u dzieci może być spowodowane wieloma przyczynami (wada układu moczowego, zakażenie dróg moczowych, choroby układu nerwowego, choroby nerek, cukrzyca). Jednak u większości dzieci moczenie nocne ma charakter izolowanego schorzenia, zwłaszcza jeśli nie towarzyszy moczeniu nocnemu moczenie dzienne (popuszczanie moczu w dzień). W związku z tym moczenie nie powinno być traktowane jako rozpoznanie, jedynie jako objaw jednego z wielu czynników etiologicznych. Dlatego też bardzo ważne jest zaplanowanie odpowiedniej diagnostyki różnicowej przed wyborem metody leczenia. Zasadnicze znaczenie w diagnostyce moczenia nocnego ma wywiad chorobowy, na podstawie którego można wydzielić dwie grupy pacjentów: z izolowanym moczeniem nocnym i z moczeniem nocnym i dziennym.


  5/5

  Tytuł oryginału: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci. T. 4
  Autorzy: Dilling-Ostrowska Ewa, Dunin-Wąsowicz Dorota, Jędrzejczak Joanna, Karwacki Marek, Kmieć Tomasz, Kozik Andrzej, Paruszkiewicz Grzegorz, Pronicka Ewa, Roszkowski Marcin, Sykut-Cegielska Jolanta, Szymańska Krystyna, Wolańczyk Tomasz
  Opracowanie edytorskie: Jóźwiak Sergiusz (red.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. BiFolium 2002, 168 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm. - Materiały z corocznych kursów doskonalących w Centrum Zdrowia Dziecka
  Sygnatura GBL: 736,863

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: