Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PARTYKA
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: The effects of LDL-apheresis on exercise tolerance and selected parameters of endothelial function in patietns with coronary heart disease.
Tytuł polski: Wpływ LDL-aferezy na tolerancję wysiłku oraz wybrane parametry funkcji śródbłonka w chorobie niedokrwiennej serca.
Autorzy: Bartuś Stanisław, Partyka Łukasz, Konduracka Ewa, Dudek Dariusz, Dembińska-Kieć Aldona, Hartwig Jadwiga, Zdzienicka Anna, Piwowarska Wiesława, Sadowski Jerzy, Sułowicz Władysław, Dubiel Jacek S.
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.188-199, il., tab., bibliogr. 24 poz. - 22 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Amsterdam 2000 - Tekst równol. w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. The reduction of plasma LDL-cholesterol (LDL-Ch) by LDL-apheresis has been suggested to improve endothelial function and increase myocardial blood flow. Aim. To assess the LDL-apheresis-induced lipid changes on endothelial function and exercise tolerance. Methods. After one month of treatment with diet and statins 7 patients with total cholesterol (TCh) 6 mmol/l scheduled for coronary revascularisation underwent LDL-apheresis as well as simvastatin (20-40 mg/day) and diet therapy. LDL-apheresis was introduced 2-3 days before revascularisation and was continued (with 7-14 day intervals) for up to 3 months. The control 8 patients underwent coronary revascularisation and received simvastatin (20-40 mg/day) as well as diet therapy. The exercise test as well as the evaluation of vascular endothelial growth factor (VEGF) which is involved in atheromatous plaque progression and von Willebrand factor (vWF) (the endothelial damage marker) were performed before, immediately, 6 and 12 months afte LDL-apheresis. Results. LDL-apheresis decreased T-Ch by 49 p.c., LDL-Ch by 58 p.c., and triglyceride by 62 p.c. (p 0.01). The susceptibility of LDL fraction to oxidation was also decreased (p 0.01). The vWF level was significantly lowered from 123 ń 23.2 p.c. to 72 ń 12.7 p.c., and VEGF165 concentration was decreased from 39 ń 8 pg/ml to 15 pg/ml (below the detection level). After 12 months the VEGF and vWF levels remained significantly decreased (22 ń 4 and 105 ń 55, respectively). After 6 and 12 months the exercise tolerance was preserved in the LDL-apheresis group...


  2/16

  Tytuł oryginału: Zastosowanie sztucznych komór serca Polvad-Mev - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Our experiences with the POLVAD-MEV ventricular assist device.
  Autorzy: Sitkowska-Rysiak Ewa, Partyka Teresa, Gutowska Beata, Banaś Sławomir, Kurowski Andrzej, Kacprzyk Zbigniew, Wolski Piotr
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.114-116, bibliogr. 15 poz., sum. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Sztuczne komory są ogólnie uznanym sposobem leczenia niewydolności serca. W Polsce są sztuczne komory typu POLVAD - MEV, produkowane w Zabrzu. Urządzenie napędzane jest pneumatycznie, wymaga kaniulacji (jedno lub dwukomorowej) serca, wyprowadzenia kaniul przez ścianę klatki piersiowej na zewnątrz, połączenia ze sztuczną komorą a następnie z jednostką napędową. Autorzy przedstawiają 19 przypadków wszczepienia sztucznych komór serca. U 14 chorych zastosowano sztuczne komory z powodu pooperacyjnej niewydolności serca, jedno lub obukomorowej. W 5 przypadkach wszczepiono sztuczne komory w trybie planowym, u 3 stanowiły pomost do transplantacji serca. W jednym przypadku zastosowano sztuczną komorę po przeszczepie serca. Usunięcie komór było możliwe u 11 chorych (u 3 z nich dalszym etapem była transplantacja). U 8 chorych uzyskano powrót skutecznej hemodynamicznie pracy serca. Pozostałych 8 chorych zmarło z powodu krwawienia bezpośrednio po wszczepieniu (4), niemożności uzyskania prawidłowego napełnienia światła wszczepionej komory (1), posocznicy (2), niewydolności wielonarządowej (1).

  Streszczenie angielskie: We presents results of nineteen cases of ventricular assist device (VAD) implantation. 14 emergency procedures were performed because of postoperative cardiac failure (9 - after CABG, 3 - valve replacement surgery, 1 - after aortic aneurysm, 1 - after heart transplantation), in other five cases (2 - viral myocarditis, 3 - cardiomyopathy) we implanted VAD electively. In three cases VAD served as a bridge to transplantation. Biventricular VAD was implanted in 7 cases, univentricular - in 12 (9 - left, 3 - right). 8 patients died because of bleeding (4), VAD filling failure (1), sepsis (2) and multiorgan failure (1). VAD were successfully removed in 11 patients; three of them required heart transplantation.


  3/16

  Tytuł oryginału: Biopharmaceutical assessment of eye drops containing aloe (Aloe arborescens Mill.) and neomycin sulphate.
  Autorzy: Kodym Anna, Grześkowiak Edmund, Partyka Danuta, Marcinkowski Andrzej, Kaczyńska-Dyba Ewelina
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (3) s.181-186, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The subject of the studies was eye drops made of aloe, containing the group of aloe chemical substances of anti-inflammatory use and neomycin sulphate. The aim of the studies was to evaluate the permeability of biologically active aloe substances, determined as aloenin, through synthetic lipophilic and hydrophilic membranes in a standard perfussion apparatus and in vitro verification of the transport possibilities of these substances through the isolated cornea of pig's eye. The permeability process of biologically active aloe substances determined as aloenin, through synthetic lipophilic and hydrophilic membranes, was analyzed using the first-order kinetics. Estimated quotas of permeability rate constant show that the investigated chemical compounds of aloe, included in the eye drops, diffused through the applied membranes. The studies of permeability through isolated pig's cornea proved that biologically active aloe substances could not overcome this biological larrier. On the basis of biopharmaceutical studies it can be concluded that the eye drops containing aloe and neomycin sulphate, due to the lack of permeating abilities through the eye cornea, should be particularly useful in the treatment of inflammations and infections of external parts of the eye, such as conjuctiva, eyelid edges, lacrimal sac and cornea.


  4/16

  Tytuł oryginału: Przezskórna gastrostomia endoskopowa u chorych ze stwardnieniem bocznym zanikowym i dysfagią. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Percutaneous endoscopic gastrostomy in amyotrophic lateral sclerosis patients with dysphagia. A preliminary report.
  Autorzy: Tomik Barbara, Szczudlik Andrzej, Bobrzyński Andrzej, Budzyński Andrzej, Rembiasz Kazimierz, Banach Marta, Pichór Anna, Partyka Dorota
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (5) s.891-901, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • komunikat

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przezskórna gastrostomia endoskopowa (PEG) jest polecana metodą leczenia objawowego dysfagii u chorych ze stwardnieniem bocznym zanikowym (SLA). Celem badania była ocena bezpieczeństwa, powikłań oraz przeżywalności i po założeniu PEG u 13 chorych z SLA. W pracy dyskutowane są czynniki związane z przeżywalnością chorych po założeniu PEG w dwóch grupach chorych: zmarłych po założeniu PEG (6 z 13) i nadal żyjących (7 z 13). Praca wskazuje, że w naszym materiale procedura związana z założeniem PEG jest bezpieczna oraz, że należna pojemność życiowa (FVC) jest czynnikiem istotnie związanym z przeżywalnością chorych po założeniu PEG.


  5/16

  Tytuł oryginału: Jednoczasowa angioplastyka niezabezpieczonych ujść aortalnych obu tętnic wieńcowych w krążeniu pozaustrojowym.
  Tytuł angielski: Angioplasty of unprotected two coronary artery ostia using cardiopulmonary bypass as a single emergency procedure - case report.
  Autorzy: Leszczyński Lech, Rewicki Marek, Dąbrowski Rafał, Żelazny Piotr, Sosnowski Cezary, Religa Grzegorz, Sterliński Maciej, Partyka Teresa, Purzycki Zbigniew
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.560-563, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Mortality in patients with a significant left main and right coronary artery ostia stenosis is high, reaching 50 p.c. during a five-year follow-up period. To date, this type of lesion has been rarely treated with percutaneous coronary interventions (PCI). We present a case of a 50-year-old man who had coronary artery bypass surgery because of left main stenosis in the past and was currently admitted to the hospital because of unstable angina. Coronary angiography showed tight left main and right coronary ostia stenosis and total occlusion of the left anterior descending artery. Vein grafts were occluded. The PCI procedure combined with the cardiopulmonary bypass ws performed. The lesions were dilated and stents were successfully implanted. The patient tolerated the procedure well. He was discharged five days after PCI and the course of a 12-month follow-up was uneventul.


  6/16

  Tytuł oryginału: Effects of L-arginine supplementation on endothelial function after stent implantation.
  Tytuł polski: Systemowo podawana L-arginina a funkcja śródbłonka naczyniowego po implantacji stentu.
  Autorzy: Dudek Dariusz, Heba Grzegorz, Bartuś Stanisław, Partyka Łukasz, Dembińska-Kieć Aldona, Huk Jhor, Legutko Jacek, Dubiel Jacek S.
  Opracowanie edytorskie: Siminiak Tomasz (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (11) s.389-398, il., tab., bibliogr. 20 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background. In-stent restenosis after percutaneous coronary intervention (PCI) is due to the proliferation of intima. Supplementation with L-arginine has been shown to improve endothelial function and decrease neointima proliferation in experimental animal model of restnosis. Aim. To assess the effects of L-arginine supplementation on neointima proliferation and endothelial markers as well as growth factor levels in patients after stent implantation. Methods. In this prospective, randomised, double-blind, placebo-controlled study 60 patients undergoing stent implantation received palcebo or L-arginine (200 mg/kg infused intravenously over 4 hours, 12 and 3 hours before PCI, and 500 mg over 10 minutes prior to stent implantation, followed by oral supplementation of 6 g/day for 14 days after PCI). Quantitative coronary angiography (QCA) and intracoronary ultrasonography (ICUS) were performed at baseline and after a seven-month follow-up period. Serum concentration of L-arginine was measured at baseline, before PCI, 24 hours after PCI, and 7 as well as 14 days after PCI. The transforming growth factor-beta (TGF-á), vascular endothelial growth factor (VEGF) and endothelin levels were assessed before PCI, and 24 hours as well as 14 days after the procedure. Results. No significant differences in the QCA or ICUS parameters were found between patients receiving L-arginine or placebo. 24 hours after stent implantation patietns who received placebo had significantly a higher increase in the endothelin serum concentration and a lower rise in the VEGF level than the patients who received L-arginine...


  7/16

  Tytuł oryginału: Naczynia tętnicze wnęki i miąższu jajnika u kobiet w wieku rozrodczym w badaniach mikroangiograficznych.
  Tytuł angielski: Arteries of the hilum and parenchymal part of the ovary gland in females in the reproductive age in microangiographic studies.
  Autorzy: Kozik Wojciech, Czerwiński Florian, Pilarczyk Konrad, Partyka Cezary
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (12) s.1173-1178, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono opis unaczynienia tętniczego jajnika, z uwzględnieniem źródeł krwi dla gruczołu oraz angioarchitektoniki miąższu gonady. W badaniach wykorzystano metody radiologiczne: angiografii i mikroangiografii.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The main aim of ours research was to recognize the arterial system of female ovaries in women in the reproductive age. Materials and Methods: Study was performed on 31 cases of organs taken from the minor pelvis, composing female genital organs, urinary bladder, rectum and the upper part of the vagina from women aged 15 to 40. The ovarian and the uterine arteries have been injected with fine-granular radiological contarst medium Hexabrix 200 and Ultravist 370. Global X-rays of the whole organs complex and the microangiography of the isolated uterine adnexa and ovarian glands scraps were made. Results: In all the examined cases the main source of ovarian blood supply was the ovarian arch created by the ending of the ovarian artery and the ovarian branch of the uterine artery. A different number of branches of the main vessel of the ovarian arch were going in to the hilum of the ovary gland. The arterial branches on all lenght of the ovarian arch have been disposed as a dense net. Nearly all vessels of the ovarian arcadee after short course have been divided several times asn finally a higher number of branches were getting into the parenchymal parts of the ovarian gland. The vessels of the parenchymal part have been arranged regularly in the middle of the gland from the hilum to the free edge. In ends and peripheral parts of the ovary gland the number of vessels were significantly reduced. There were singles thinkly vessels with non-typical course only. Conclusions: The arteries of the uterine adnexa ...


  8/16

  Tytuł oryginału: Sposoby zmniejszenia okołooperacyjnej utraty krwi - postępowanie anestozjologiczne.
  Autorzy: Partyka Teresa, Sitkowska-Rysiak Ewa
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (1) s.31-33
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/16

  Tytuł oryginału: Tamponada serca.
  Autorzy: Partyka Teresa, Sitkowska-Rysiak Ewa
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (2) s.72-73, bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/16

  Tytuł oryginału: Correlation of the -3826A G polymorphism in the promoter of the uncoupling protein 1 gene with obesity and metabolic disorders in obese families from southern Poland.
  Autorzy: Kieć-Wilk B., Wybrańska I., Malczewska-Malec M., Leszczyńska-Gołąbek I., Partyka Ł., Niedbał S., Jabrocka A., Dembińska-Kieć A.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (3) s.477-490, il., tab., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to examine the allelic frequency of the -3826A G mutation of UPC1 in patients with familar obesity and to investigate putative association of this polymorphism with metabolic disorders. One hundred and eighteen overweight / obese patients participated in the study. The UCP1 polymorphism was determined by RFLP. Glucose, lipid, insulin and leptin levels were measured both during OGTT and OLTT. The majority of patients had a homozygous A/A genotype (51,38 p.c.), while 14,68 p.c. had a G/G genotype. We found no significant association of the Gallele with either BMI or glucose tolerance. Patients with the homozygous G/G genotype had significantly higher fasting levels of TG (p 0.04) and decreased levels of HDL-cholesterol (p = 0,004). They also had an increased concentration of FFA and the rise of TG levels during the OLTT compared to controls was significant (p = 0,058). In addition, the carries of the G/G genotype had the lowest insulin levels both during OGTT and OLTT. In our study we have demonstrated that the -3826A G polymorphism of UCP1 does not play a major role in the development of obesity and/or disturbances of glucose metabolism. However, the increased levels of TG and FFA and decreased levels of HDL observed in carriers of the G allele suggest FFA-induced impairment of the HDL turnover and disturbance of the á-cell function, both of which are risk factors for endothelial injury.


  11/16

  Tytuł oryginału: Badanie immunohistochemiczne cholecystokininy (CCK-8) w układzie płciowym męskim szczura w przebiegu rozwoju postnatalnego (komputerowa analiza obrazu morfologicznego).
  Tytuł angielski: Immunohistochemical staining of cholecystokinin (CCK-8) in male gental tract of the rat in postnatal development (computer analysis of the morphological image).
  Autorzy: Miśkowiak Bogdan, Limanowski Andrzej, Partyka Małgorzata, Konwerska Aneta
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (4) s.52-55, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy było wykrycie obecności, lokalizacji i roli cholecystokininy (CCK-8) w układzie płciowym samca szczura w przebiegu rozwoju postnatalnego. Materiały i metody. Oznaczono immunocytochemicznie lokalizację cholecystokininy (CCK-8) w jądrach, kanałach najądrza, pęcherzykach nasiennych i brzusznych prostatach szczurów od urodzenia do osiagnięcia dojrzałości płciowej. Intensywność reakcji w komórkach sekrecyjnych określano korzystając z programu komputerowego, wykazujacego gęstość optyczną uzyskanego odczynu. Wyniki. Komórki w nabłonku gruczołowym wykazujące obecnosć CCK-8 obserwowano od 20. dnia w prostacie i 35. dnia w kanale najądrza w obszarze odpowiadającym aparatowi Golgiego komórek. W pęcherzykach nasiennych immunopozytywny odczyn pojawił się w 35. dniu i występował we wszystkich badanych okresach w całej cytoplazmie komórek nabłonkowych. Nie obserwowano CCK-8-immunopozytwnych substancji ani w przedziale śródmiąższowym, ani gametogenicznym jądra. Wnioski. Na podstawie uzyskanych wyników mozna wnioskować, że CCK-8 wywiera wpływ na wzrost i różnicowanie się kanału najądrza, pęcherzyków nasiennych i brzusznej prostaty.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study. The aim of this study is to establish presence, location and role of cholecystokinin (CCK-8) in the genital tract of male rat in postnatal development. Material and methods. Location of cholecystokinin (CCK-8) in testes, epididymal ducts, seminal vesicles and abdominal prostates of the rats were determined immunohistochemically from birth to sexual maturity. The intensity of the reaction in secretory cells was estiamted by computer programme, which showed optical density of the reaction. Results. CCK-8 was observed in a Golgi apparatur region of glandular cells of the prostate and in epididymal ducts in 20 and 35 day, respectively. The immunopositive reaction was seen in seminal vesicles in 35 day and was observed during examination time in all cytoplasm of the epithelial cells. In stromal and gametogenic region of the testis CCK-8-immunopositive substances were not seen. Conclusions. Our resutls show the important influence of CCK-8 on a growth and differentiation of epididymal duct, seminal vesicles and abdominal prostate.


  12/16

  Tytuł oryginału: Farmacja stosowana : podręcznik dla studentów farmacji
  Autorzy: Achmatowicz Teresa, Barteczko Izabela, Fiebig Adolf, Gabiga Halina, Janicki Stanisław, Karczewicz Andrzej, Koziożemska Beata, Kozłowska Janina, Lasocka Iwona, Licińska Iwona, Ludwikowska Kazimiera, Mazurek Aleksander Paweł, Partyka Danuta, Pyszek Anna, Ruzikowski Marek, Sawicki Wiesław, Stechnij Irena, Sznitowska Małgorzata, Szwojnicka Danuta, Wieniawski Witold, Woyczikowski Brunon, Wójcik Piotr, Żebrowska Weronika
  Wydanie: - Wyd. 4 popr. i uzup
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 719, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,518

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  13/16

  Tytuł oryginału: Markery nowotworowe układu pokarmowego - produkt patologii komórkowej.
  Tytuł angielski: Tumor markers - the products of pathological cells.
  Autorzy: Młynarski Rafał, Partyka Robert
  Źródło: Ann. Soc. Doctr. Stud. Acad. Med. Siles. 2002: 28 s.15-21, il., bibliogr. 17 poz., sum. - 2 Pomorskie Sympozjum Alergologiczne, Studencka Sesja Prekongresowa Szczecin 26.09. 2002
  Sygnatura GBL: 106,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/16

  Tytuł oryginału: Przydatność oznaczeń CEA, CA19-9 i TPS w surowicy krwi chorych na nowotwory jelita grubego.
  Tytuł angielski: Evaluation of biochemical markers (CEA, CA19-9 and TPS) in serum of the patients with colorectal cancer.
  Autorzy: Młynarski Rafał, Partyka Robert, Cierpka Szymon
  Źródło: Ann. Soc. Doctr. Stud. Acad. Med. Siles. 2002: 28 s.23-28, il., bibliogr. 18 poz., sum. - 4 Międzynarodowe Sympozjum Studentów i Młodych Lekarzy nt. chirurgii i innych specjalności zabiegowych Ustroń 10-12.05. 2002
  Sygnatura GBL: 106,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/16

  Tytuł oryginału: Białko S-100 - marker nie tylko melanoma.
  Tytuł angielski: S-100 protein - not only melanoma biochemical marker.
  Autorzy: Młynarski Rafał, Partyka Robert, Cierpka Szymon, Gruszka Tomasz
  Źródło: Ann. Soc. Doctr. Stud. Acad. Med. Siles. 2002: 28 s.29-34, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 106,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  16/16

  Tytuł oryginału: Komórki progenitorowe (CD34+) pochodzenia szpikowego i aktywacja angiogenezy.
  Autorzy: Partyka Łukasz, Kieć-Wilk Beata, Polus Anna, Kopeć Grzegorz, Dembińska-Kieć Aldona
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 supl. 4 s.IV-113 - IV-118, il., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: