Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PARADOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Chipy DNA i ich zastosowania.
Tytuł angielski: DNA chips and theirs applications.
Autorzy: Leśnikowski Zbigniew J., Paradowska Edyta, Przepiórkiewicz Marzena, Studzińska Mirosława, Olejniczak Agnieszka
Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 supl. 1 s.13-18, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum. - 2 Ogólnopolskie Mikrosympozjum pt. Technologie hybrydyzacji DNA w diagnostyce zakażeń wirusem cytomegalii (HCMV) i innymi herpeswirusami Łódź 25.09. 2002
Sygnatura GBL: 304,786

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie angielskie: DNA chip technology is rapidly advancing and applications to diagnostics (mutation detection), gene discovery, gene expression and mapping have been convincingly demonstrated. Arraybased assays allow a range of characteristics, such as drug resistance, to be rapidly and simultaneously determined. Near instantaneous detection of pathogens from clinical material, combined with simultaneous prediction of their antimicrobial resistance profiles, would revolutionize the impact of microbiology on the management of infections.


  2/11

  Tytuł oryginału: Wykrywanie DNA HCMV w płynie owodniowym.
  Tytuł angielski: Detection of DNA HCMV in amniotic fluid.
  Autorzy: Paradowska Edyta, Przepiórkiewicz Marzena, Smołuch Magdalena, Nowakowska Dorota, Wilczyński Jan, Studzińska Mirosława, Leśnikowski Zbigniew J.
  Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 supl. 1 s.51-55, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - 2 Ogólnopolskie Mikrosympozjum pt. Technologie hybrydyzacji DNA w diagnostyce zakażeń wirusem cytomegalii (HCMV) i innymi herpeswirusami Łódź 25.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,786

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Early detection of human cytomegalovirus (HCMV) infection would enable the timely establishment of anyiviral therapy, early screening and treatment of neurodevelopmental sequelae that may be identified in the infected child. The reliability of nested PCR (nPCR) for diagnosis of HCMV infection was determined by testing 23 amniotic fluid samples. Out of 11 women with suspected infection, none of them had cytomegalovirus-positive amniotic fluid samples by nPCR. However, amniotic fluid infected with HCMV strain AD169 in vitro were positive by nPCR and shell vial assay.


  3/11

  Tytuł oryginału: Zakażenie komórek łożyska ludzkiego wirusem cytomegalii.
  Tytuł angielski: Infection of placental cells with human cytomegalovirus.
  Autorzy: Paradowska Edyta, Studzińska Mirosława, Przepiórkiewicz Marzena, Nowakowska Dorota, Wilczyński Jan, Leśnikowski Zbigniew J.
  Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 supl. 1 s.57-60, bibliogr. 10 poz., sum. - 2 Ogólnopolskie Mikrosympozjum pt. Technologie hvbrydyzacji DNA w diagnostyce zakażeń wirusem cytomegalii (HCMV) i innymi herpeswirusami Łódź 25.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,786

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Maternofetal transmission of human cytomegalovirus (HCMV) is the most common cause of congenital viral infection. DNA HCMV, as well as early and late viral proteins were found in trophoblasts and macrophages isolated from 5 placentas infected in utero. Our observation demonstrate that these cells are permissive and can be productively infected with HCMV. However, infection of trophoblasts and Hofbauer cells proceeds slowly, to low level of DNA copies. HCMV gene expression in pure culture of trophoblast cells is restricted to early genes.


  4/11

  Tytuł oryginału: Ocena rozwoju psychoruchowego dzieci urodzonych z ciąż mnogich oraz różnic w częstości występowania powikłań porodu i okresu noworodkowego ze względu na kolejność porodu bliźnięcia.
  Tytuł angielski: Psychomotor development of newborns from multiple pregnancy and incidence of complication during labour and neonatal period depend on sequence of newborn delivery.
  Autorzy: Paradowska-Grygier Agnieszka, Stoińska Bogumiła, Montgomery Agnieszka, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.354-361, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  5/11

  Tytuł oryginału: Leki przeciwko ludzkiemu wirusowi cytomegalii.
  Tytuł angielski: Drugs against human cytomegalovirus.
  Autorzy: Leśnikowski Zbigniew J., Paradowska Edyta, Przepiórkiewicz Marzena, Olejniczak Agnieszka, Emery Vincent C.
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.242-249, il., bibliogr. 68 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Częstość występowania przeciwciał przeciwko ludzkiemu wirusowi cytomegalii (HCMV), czyli przeciw HCMV w populacji ludzkiej wynosi od 60 proc. w krajach rozwiniętych do 90 proc. w krajach rozwijających się. Infekcje pierwotne i reaktywacje zakażeń latentnych przebiegają zazwyczaj bezobjawowo u osób immunokompetentnych. U osób z zaburzoną funkcją układu odpornościowego mogą rozwijać się zakażenia pełnoobjawowe. HCMV jest także jedną z najczęstszych przyczyn zakażeń wrodzonych i stanowi 0,4 - 2,3 proc. zakażeń u wszystkich żywo urodzonych noworodków. U płodów i noworodków zakażonych podczas ciąży mogą wystąpić ostre objawy zakażenia wynikające z niedojrzałości ich systemu immunologicznego, mimo łagodnego lub bezobjawowego przebiegu zakażeń u matek. Tylko 10 proc. noworodków zakażonych podczas ciąży wykazuje po urodzeniu kliniczne objawy chorobowe, ale aż 20 - 30 proc. spośród nich umiera. Co więcej, wśród noworodków HCMV-pozytywnych, nie wykazujących objawów klinicznych zakażenia po urodzeniu, u 5 - 15 proc. mogą pojawiać się wady, wrodzone w późniejszym okresie życia. W prezentowanym omówieniu przedstawiono leki stosowane obecnie w praktyce klinicznej oraz podano przykłady preparatów będących w fazie badań klinicznych i laboratoryjnych. Wywód ten poprzedzony jest podstawowymi informacjami o mechanizmach działania leków przeciw HCMV.


  6/11

  Tytuł oryginału: Sposób żywienia, stan odżywienia i zawartość niektórych biopierwiastków we włosach jako wskaźniki stanu zdrowia w wybranej grupie młodzieży : praca doktorska
  Autorzy: Paradowska-Stankiewicz Iwona, Grzybowski Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Higieny i Epidemiologii w Łodzi
  Źródło: 2002, [3], 144 k. : il., tab., bibliogr. 373 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20056

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/11

  Tytuł oryginału: Czynniki wpływające na rozwój psychoruchowy dzieci z ciąż wielopłodowych : praca doktorska
  Autorzy: Paradowska-Grygier Agnieszka, Gadzinowski Janusz (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Klinika Neonatologii w Poznaniu
  Źródło: 2002, IV, 85 k., [10] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 144 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20159

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska
 • płeć męska
 • ciąża


  8/11

  Tytuł oryginału: Wrażliwość łożyska ludzkiego na zakażenie wirusem cytomegalii.
  Tytuł angielski: The susceptibility of human placenta to cytomegalovirus infection.
  Autorzy: Paradowska Edyta, Studzińska Mirosława, Przepiórkiewicz Marzena, Leśnikowski Zbigniew J.
  Źródło: Dział. Nauk. PAN 2002 (14) s.49-50, bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 801,551

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  9/11

  Tytuł oryginału: Some catalytic properties of erythrulose kinase from Mycobacterium smegmatis.
  Tytuł polski: Niektóre katalityczne właściwości kinazy erytrulozy z Mycobacterium smegmatis.
  Autorzy: Paradowska Katarzyna, Szumiło Tadeusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. DDD 2002: 15 s.99-105, il., tab., bibliogr. 8 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 312,920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  10/11

  Tytuł oryginału: Induction and substrate specificity of erythritol dehydrogenase from Mycobacterium smegmatis ATCC 20.
  Tytuł polski: Indukcja i specyficzność substratowa dehydrogenazy erytrytolowej z Mycobacterium smegmatis ATCC 20.
  Autorzy: Paradowska Katarzyna, Swatko Marta
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. DDD 2002: 15 s.107-112, il., tab., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 312,920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  11/11

  Tytuł oryginału: Charakterystyka enzymów nowego szlaku katabolicznego erytrytolu w prątkach : praca doktorska
  Autorzy: Paradowska Katarzyna, Szumiło Tadeusz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Biochemii w Lublinie
  Źródło: 2002, 170 k. : il., tab., bibliogr. 130 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20967

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  stosując format: