Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PAPRZYCKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Angiografia MR tętnic wewnątrzczaszkowych.
Autorzy: Stajgis Marek, Paprzycki Włodzimierz
Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (1/2) s.34-37 - 4 Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego Bydgoszcz 06-08.06. 2002
Sygnatura GBL: 313,435

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/2

  Tytuł oryginału: Możliwości tomografii rezonansu magnetycznego (MR) w ocenie przypadków orbitopatii tarczycowej.
  Tytuł angielski: The possibilities of MR in evaluation of thyroid orbitopathy cases.
  Autorzy: Sosnowski Piotr, Paprzycki Włodzimierz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) supl. 1: Konferencja naukowo-szkoleniowa "Orbitopatia tarczycowa" s.51-58, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Orbitopatia tarczycowa Poznań 14-15.12. 2001
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badanie MR jest najlepszym sposobem obrazowania zmian mięśniowych w orbitopatii tarczycowej. Pomiary grubości i intensywności sygnału mięśni gałkoruchowych w obrazach sekwencji STIR umożliwiają określenie charakteru i nasilenia procesu chorobowego. W oparciu o krótkoczasową sekwencję GRE opracowano metodę oceny ilościowej zaburzeń ruchomości gałek ocznych spowodowanych zmianami mięśniowymi w przebiegu orbitopatii tarczycowej. Powyższe pomiary były pomocne do podjęcia decyzji o sposobie leczenia oraz do oceny jego skuteczności.

  Streszczenie angielskie: MR is the best method of imaging the extraocular muscles in thyroid orbitopathy. Measurements of the thickness and signal intensity of these structures based on STIR images are used to define the character and severity of the disease. The way of quantitative evaluation of the eye movements based on GRE images was presented. All these methods were helpful for planning the therapy and evaluation of this effectiveness.

  stosując format: