Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PAPIERZ
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Mammografia w Łodzi - dawki dla pacjentek a stan aparatury diagnostycznej.
Tytuł angielski: Mammography in Łódź: doses received by patietns and condition of diagnostic facilities.
Autorzy: Staniszewska Maria Anna, Papierz Sylwia
Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (4) s.307-310, tab., bibliogr. 2 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,901

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Mammografia jest od lat znaną i cenioną techniką rentgenodiagnostyczną, lecz przynosi ona korzyść jedynie wówczas, gdy jakość obrazu umożliwia poprawną diagnozę, a dawka otrzymana przy tym przez pacjentkę jest racjonalnie niska. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów dawek przeprowadzonych u pacjentek badanych 12 mammografami używanymi w łódzkich pracowniach. Pomiary wykonano przy użyciu dozymetrów termoluminescencyjnych, które umieszczane były bezpośrednio na piersi pacjentek podczas zdjęcia w projekcji kranio-kaudalnej. Pomimo, iż pomiary wykonywano jedynie u pacjentek o grubości piersi po uciśnięciu zbliżonej do 5 cm, co odpowiada standardowi przyjętemu dla fantomu akredytacyjnego, to i tak ekstremalne wartości dawek różniły się blisko 6-krotnie (od 4 do 23 mGy). Dla 9 mammografów przeprowadzono ponadto testy kontroli jakości według protokołu zogdnego z zaleceniami Komisji Europejskiej, a opracowanego w Zakładzie Ochrony Radiologicznej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Najczęściej stwierdzaną nieprawidłowością (w 7 na 9 mamografów) było niepoprawne działanie systemu automatycznej kontroli ekspozycji, zwłaszcza w odniesieniudo doboru ilości emitowanego promieniowania do grubości badanego obiektu. W sytuacji, gdy tzw. automatyczna opcja pracy jest wykorzystywana podczas ogromnej większości badań, może to oznaczać złą jakość obrazu lub zbyt wysoką dawkę otrzymaną przez pacjentkę, a nawet - nieprawidłową diagnozę. Ponadto, dla 3 mammografów stiwerdzono niezadowalającą ...

  Streszczenie angielskie: Mammography is a radiodiagnostic technique that has been long recognized and highly praised, nevertheless it should be remembered that it is beneficial only if the X-ray picture quality ensures correct diagnosis and the dose received by patients is reasonably low. The authors present the results of dose measurement in patietns. The study covered 12 mammographs used in teh Łódź radiolgical laboratories. Thermoluminescent dosmeters placed directly on the patient's breast during the examination in cranio-caudal projection were used for dose measurements. Although the measurements were taken only in patietns with the compressed breast thickness close to 5 cm - a standard adopted for accreditation phantom - a sixfold difference between extreme dose values was observed (ranging from 4 to 24 mGy). Nine mammographs were also tested for quality control according to the protocol consistent with the recommendations of the European Commission, and elaborated by the Department of Radiological Protection o the Nofer Institute of Occupational Medicine in Łódź. An improper functioning of the automatic exposure control, especially with respect to the selectio of the amount of emitted radiation in relation to the thickness of the object examined, was found to be the most frequent defect (in 7 of the 9 mammographs). Regarding that so called automatic optiono f the apparatus is used in a large majority of examinations, this may denote poor picture quality or too high dose received by ...


  2/4

  Tytuł oryginału: Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego w świetle klasyfikacji WHO 2000.
  Tytuł angielski: Tumours of the central nervous system in the light of the WHO 2000 classification.
  Autorzy: Jaskólski Dariusz J., Papierz Wielisław, Rieskie Piotr, Biernat Wojciech, Liberski Paweł. P.
  Źródło: Aktual. Neurol. 2002: 2 (3) s.200-235, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,631

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy tej omawiamy zagadnienia związane z nową klasyfikacja nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (oun) ogłoszoną przez WHO w 2000 r. Klasyfikacja ta przyniosła wiele zmian, uwzględnione w niej zostały także nowe jednostki chorobowe, np. glejak struniakowaty (ang. chordoid glioma) czy tłuszczakonerwiak komórkowy móżdżku (ang. cerebellar liponeurocytoma). Klasyfikacja WHO 2000 jest w chwili obecnej obowiązującym standardem. Jednocześnie coraz większą pomoc w zrozumieniu procesów nowotworowych oferuje biologia molekularna: wykrycie dwóch odrębnych dróg powstawania glioblastoma lub glejaków mieszanych jest tego najlepszym przykładem.


  3/4

  Tytuł oryginału: Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego w świetle klasyfikacji WHO 2000.
  Tytuł angielski: Tumours of the central nervous system in the light of the WHO 2000 classification. P. 2.
  Autorzy: Jaskólski Dariusz J., Papierz Wielisław, Rieske Piotr, Biernat Wojciech, Liberski Paweł P.
  Źródło: Aktual. Neurol. 2002: 2 (4) s.287-336, il., tab., bibliogr. 342 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,631

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy tej omawiamy zagadnienia związane z nową klasyfikacją nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (oun) ogłoszoną przez WHO w 2000 r. Klasyfikacja ta przyniosła wiele zmian, uwzględnione w niej zostały także nowe jednostki chorobowe, np. glejak struniakowaty (ang. chordoid glioma) czy tłuszczakonerwiak komórkowy móżdżku (ang. cerrebellar liponeurocytoma). Klasyfikacja WHO 2000 jest w chwili obecnej obowiązującym standardem. Jednocześnie coraz większą pomoc w zrozumieniu procesów nowotworowych oferuje biologia molekularna: wykrycie dwóch odrębnych dróg powstawania glioblastoma lub glejaków mieszanych jest tego najlepszym przykładem.

  Streszczenie angielskie: We report here current concepts of the central nervous system tumours as promulgated by the recent WHO 2000 classification. The latter classification introduced several new concepts and outlined ner entities - for example, chordoid glioma and cerebellar liponeurocytoma. Besides, molecular biology plays the pivotal role for current understanding of tumour development. The discovery of two paths leading to the formation of glioblastoma and mixed gliomas are the best examples of the latter statement.


  4/4

  Tytuł oryginału: Zastosowanie techniki laserowej w leczeniu nadziąślaków olbrzymiokomórkowych.
  Tytuł angielski: Use of laser in treatment of giant cell gingival tumours.
  Autorzy: Grzesiak-Janas Grażyna, Janas Anna, Papierz Wielisław
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (12) s.61-63, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na podstawie obserwacji 63 chorych leczonych z powodu nadziąślaków olbrzymiokomórkowych dokonano analizy częstości i lokalizacji występowania tych guzów. Zwrócono uwagę na radykalne przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego, wskazując na celowość wykorzystania techniki laserowej.

  Streszczenie angielskie: On the basis of observations on 63 patients treated for giant cell gingival tumours, an analysis of the frequency and localisation of these tumours was made. Attention was drawn to the carrying out of a radical surgical procedure indicating the appropriateness of using laser technology.

  stosując format: