Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PAPIERKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Znaczenie magnezu w praktyce lekarskiej.
Tytuł angielski: Importance of magnesium in clinical practice. P. 1: Causes and symptoms of magnesium dysbalance.
Autorzy: Papierkowski Andrzej
Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (1) s.31-34, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,454

Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The clinical and pathophysiological significance of magnesium deficit and excess is discussed. The magnesium deficit is from the clinical point of view more often encountered. Dietary intake, gastrointestinal and renal losses and shifts between extra- and intracellular compartments are essential factors determinating body stores and extracellular concentrations of magnesium. The clinical picture of magnesium deficit or excess often lack specifity. Many diseases may lead to secondary magnesium disturnances mimicking some pathological states. Physicians should be familiar with the numerous conditions that are risk factors for magnesium deficiency and in which magnesium supplementation should be considered.


  2/7

  Tytuł oryginału: Ciało obce w nerce przyczyną krwinkomoczu u 4-letniej dziewczynki.
  Tytuł angielski: A foreign body in the kidney as a cause of erythruria in the 4-year-old girl.
  Autorzy: Górnicka Grażyna, Papierkowski Andrzej
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (5/6) s.338-340, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek krwinkomoczu u 4-letniej dziewczynki spowodowany obecnością ciała obcego - igły do iniekcji - w miąższu nerki. Igła pozostawała w nerce najprawdopodobniej ponad 1 rok. Igłę usunięto operacyjnie. Kwinkomocz ustąpił.

  Streszczenie angielskie: The case of the 4-year-old girl suffering from erythruria is presented. It was caused by the foreign body (needle) in the kidney. Surgical removal of the needle was performed.


  3/7

  Tytuł oryginału: Znaczenie magnezu w praktyce lekarskiej.
  Tytuł angielski: Importance of magnesium in clinical practice. P. 2: Diagnosis and therapy of magnesium disorders.
  Autorzy: Papierkowski Andrzej
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (2) s.84-88, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The diagnostic procedures revealing the dysbalance of magnesium homeostasis are described and their clinical importance is discussed. The laboratory findings concerning magnesium content in biological fluids, cells and tissues should be interpreted together with the clinical picture. The importance of magnesium loading test is underlined. The therapy and suplementation with megnesium salts is described and the list of magnesium containing drugs is presented.


  4/7

  Tytuł oryginału: Magnez w chorobach układu pokarmowego.
  Autorzy: Papierkowski Andrzej
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (11) s.27-28, 30-31, tab.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Magnez jest kationem wewnątrzkomórkowym, obdarzonym dzięki specyficznej budowie atomu (mały promień w stosunku do wielkości jądra) znaczną aktywnością biochemiczną. Będąc aktywatorem przeszło 300 enzymów, uczestniczy w licznych szlakach i przemianach biochemicznych, dotyczących m. in. syntezy białek i kwasów nukleinowych, lipidów i węglowodanów oraz jest jednym z kluczowych regulatorów transportu innych elektrolitów przez błony komórkowe.


  5/7

  Tytuł oryginału: Stężenie magnezu w surowicy krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym u dzieci po drgawkach gorączkowych.
  Tytuł angielski: Magnesium level in blood and cerebrospinal fluid of children with febrile convulsions.
  Autorzy: Mroczkowska-Juchkiewicz Agnieszka, Pawłowska-Kamieniak Agnieszka, Papierkowski Andrzej
  Źródło: J. Elem. 2002: 7 (1) s.15-21, tab., bibliogr. s. 20-21, sum.
  Sygnatura GBL: 313,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zmierzono stężenie Mg w surowicy krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym u 49 pacjentów: 21 stanowiło grupę kontrolną, a u 28 rozpoznano drgawki gorączkowe. U wszystkich dzieci wykonano nakłucie lędźwiowe i pobrano próbki krwi. Wywiad neurologiczny u wszystkich dzieci był bez znaczenia. Oznaczenie stężeń Mg w materiale biologicznym wykonano metodą spektrofotometrii absorpcji atomowej (AAS). Średnie stężenie Mg w surowicy krwi i płynie móżgowo-rdzeniowym było znacząco niższe w grupie badanej, niż w grupie kontrolnej.

  Streszczenie angielskie: The study was carried out on 49 children admitted to the Pediatrics Ward. The first group comprised 28 children with febrile convuslions, and the contrl group consisted of 21 children. All the children were subject to lumbar puncture and taken blood samples. They all had normal neurologcal hisotry. The Mg level in plasma and cerebrospinal fluid (CSF) was measured by atomic absorption spectrometry. The mean serum and CSF Mg concentrations in the febrile convulsions group were significantly lower than in the control group.


  6/7

  Tytuł oryginału: Poziom magnezu w surowicy krwi i frakcyjne wydalanie magnezu u dzieci po napadzie padaczkowym.
  Tytuł angielski: Serum magnesium concnetration and urinary fractional excretion of magnesium in children after epileptic seizures.
  Autorzy: Pawłowska-Kamieniak Agnieszka, Mroczkowska-Juchkiewicz Agnieszka, Papierkowski Andrzej
  Źródło: J. Elem. 2002: 7 (1) s.23-33, il., tab., bibliogr. s. 32, sum.
  Sygnatura GBL: 313,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stężenie magnezu w surowicy krwi oraz frakcyjne wydalanie magnezu badano u 32 dzieci po kolejnym napadzie padaczkowym i u 21 zdrowych dzieci. Uzyskane stężenie magnezu w surowicy krwi oraz obliczone frakcyjne wydalanie magnezu okazały się statystycznie istotnie niższe u dzieci z padaczką. Powyższe wyniki sugerują, że magnez może być endogennym neuromodulatorem w padaczce, napady padaczkowe zaś, mogą być manifestacją niedoboru magnezu. Ponadto otrzymane wyniki potwierdzają fakt, że nerki odgrywają zasadniczą rolę w homeostazie magnezu.

  Streszczenie angielskie: Plamsa magnesium concnetration and urinary fractional excretion of magnesium were studied in 32 epileptic children and in 21 healthy children. Seurm magnesium levels and fractional excretion of magnesium were significantly lower in epileptic children. The results indicate that magnesium may be an endogenously occurring neuromodulator in epileptic seizures could be a manifestation of magnesium depletion. The results also suggest that kidneys plays a major role in magnesium homeostasis.


  7/7

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty komunikowania się w relacji pielęgniarka - rodzice małego dziecka w warunkach szpitalnych : praca doktorska
  Autorzy: Marć Małgorzata, Papierkowski Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Lekarski, [Szpital nr 2] w Lublinie
  Źródło: 2002, [3], 194 k. : il., tab., bibliogr. 196 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 45/20972

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  stosując format: