Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PANZNER
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Cytokiny w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc oraz przewlekłym zapaleniu oskrzeli.
Tytuł angielski: Cytokines in chronic obstructive pulmonary disease and chronic bronchitis.
Autorzy: Panzner Petr
Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 8 (2) s.91-99, il., bibliogr. 87 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,342

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tłumaczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekły proces zapalny w błonie śluzowej oskrzeli, chorych na przewlekłą chorobę obturacyjną płuc (POChP) i przewlekłe zapalenie oskrzeli (PZO) podlega złożonej kontroli wzajemnie wpływających na siebie cytokin. W odróżnieniu od astmy oskrzelowej stosunkowo niewiele dotychczas wiemy o czynnikach inicjujących oraz podtrzymujących zmiany zapalne w drogach oddechowych chorych na POChP i PZO. Klasyczne, dotychczas panujące wyobrażenie o dominującej roli wydzielanych przez limfocyty Th1 cytokin, wydaje się, w obliczu najnowszych doniesień, ulegać zmianie. Naciek zapalny śluzówki oskrzeli tworzą, poza neutrofilami, limfocytami T, makrofagami i eozynofilami, także makrofagi. Za migrację makrofagów, poza IL-8, odpowiada wiele innych chemokin. W podtrzymaniu przewlekłego procesu zapalengo istotną rolę pełnią prozapalne cytokiny: IL-6, TNF-ŕ oraz posiadający znaczne własności fibrynogenne TGB-á. Okazało się, że palenie tytoniu, najważniejszy czynnik przyczyniający się do rozwoju POChP i PZO, wpływa na spektrum oraz na stężenie powstających w drogach oddechowych cytokin.

  Streszczenie angielskie: The chronic inflammaotry reaction in the bronchial mucosa in patietns with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and chronic bronchitis is controlled by complex set of interacting cytokines. Unlike it is in case of bronchial asthma, facotrs that initiate and sustain the inflammatory changes in the airways of COPD and chronic bronchitis patients are little known. The latest evidence demonstrated that it is necessary to change our understanding of the relevant role of the cytokines released by Th1. The inflammatory cells in bronchial mucosa include macrophages beside of neutrophils, lymphocyts T, and eosinophils. The migration of macrophages is regulated not only by IL-8 but also numerous other chemokins. The chronic inflammatory processes are sustained by pro-inflammatory cytokines: IL-6, TNF-ŕ and the remarkably fibrinogennic TGB-á. It appears that cigarette smoking, as the most relevant factor in the progression of COPD and chronic bronchitis, affects the spectrum and the concentrations of the cytokines released in the airways.

  stosując format: