Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PANORSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Przydatność endosonografii u osób z wytworzonym odbytem brzusznym przed decyzją o wykonaniu operacji odtwórczej.
Tytuł angielski: Usefulness of endosonography in patients with colostomy before decision of decolostomy.
Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Szczepkowski Marek, Jakubowski Wiesław, Panorska Anna
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.484-486, il., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było rozpoznanie w badaniu endosnograficznym (anal ultrasound, AUS) uszkodzeń zwieraczy odbytu u osób z wytworzonym odbytem brzusznym i analiza czynników, które mogły doprowadzić do ich uszkodzenia AUS wykonano aparatem Bruel and Kjaer z głowicą wirującą 7,0 MHz u 30 osób z kolostomią. W sposób jakościowy i ilościowy oceniano uwidaczniane uszkodzenia. Ścieńczenie zwieracza wewnętrznego odbytu (ZWO) (średnio 1,64 mm) widoczne było u 27 osób (90 proc.) w większości przypadków obejmowało cały obwód (23 osób, 85,18 proc.) i długości ZWO (20 osób, 74,07 proc). Echogeniczność ZWO była zwiększona u 18 osób (60 proc) i u 13 z nich (72,22 proc.) obejmowała cały obwód i długość ZWO. Zatarte zarysy ZWO stwierdzono u 11 osób (36,66 proc.). Istotną korelację stwierdzono między czasem życia ze stomią a defektem echogeniczności (p = 0,0001). Ocena endosonograficzna zwieraczy odbytu może odgrywać istotną rolę przed decyzją o operacji odtwórczej po operacji Hartmanna lub po zamknięciu kolostomii pętlowej.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to visualize the suspected defects of the anal aphincters in patients following colostomy by anal ultrasound (AUS) and to analyze possible factors that have led to such defects. For AUS, Bruel and Kjaer scanner with 7.0 MHz endorectal probe was used in a group of 30 patients with a colostomy. Anal sphincters defects were qualified and quantified. For statistical analysis the ANOVA (Analysis of Variance) was used. Internal anal sphincter (IAS) was thin in all but three patients (27 patients; 90 p.c.) with the mean thickness 1.64 mm. A circular reduction of the thickness was seen in 23 patients (85.18 p.c.) and along the entire length of the IAS in 20 patients (74.07 p.c.). Echogenicity of the IAS was increased in 18 patients (60 p.c.) and in 13 of them (72.22 p.c) this defect embraced the whole length and circumference of the IAS The margins of the IAS were not well-defined in 11 patients (36.66 p.c.). A significant correlation was found between duration of the stomy and the IAS echogenicity defect (p-value = 0.0001). Endosonographic assessment of the anal sphincter may play an important role before a decision of decolostomy after Hartmann's operation or closing a loop colostomy.

  stosując format: