Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PANKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Fenotyp A i B LDL w niedokrwiennym udarze mózgu.
Tytuł angielski: LDL phenotpe A and B in ischemic stroke.
Autorzy: Iskra Tomasz, Turaj Wojciech, Hartwich Jadwiga, Słowik Agnieszka, Pankiewicz Joanna, Dembińska-Kieć Aldona, Szczudlik Andrzej
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (1) s.7-10, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Kontrowersje związane z udziałem zaburzeń lipidowych w patogenezie udaru niedokrwiennego mózgu wynikają z oceniania jedynie podstawowych frakcji lipidów i z braku dokładnego różnicowania przyczyny zawału mózgu. Fenotyp B LDL promuje postęp miażdżycy i jest uznawany za czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej serca, ale jego występowanie w udarach mózgu o określonej etiologii jest nieznane. Stąd celem pracy była ocena częstości występowania fenotypu A i B w udarze niedokrwiennym spowodowanym chorobą dużych lub małych naczyń. Ponadto oceniono związek fenotypów A i B LDL z podstawowymi frakcjami lipoprotein w tej grupie chorych. W badaniu wzięło udział 59 chorych po przebytym zawale mózgu, w tym 24 osoby z chorobą dużych naczyń i 35 z chorobą małych naczyń. Grupę kontrolną stanowiło 30 osób. We krwi pacjentów badano stężenia cholesterolu całkowitego, LDL, HDL i triglicerydów, a także określono fenotyp LDL za pomocą ultrawirowania w gradiencie gęstości bromku potasu. Fenotyp B frakcji LDL stwierdzono u 2/3 (67 proc., p 0,05) chorych z chorobą dużych naczyń, a zatem istotnie częściej w porównaniu z grupą osób z chorych małych naczyń i z grupą kontrolną. Fenotyp B LDL stwierdzono również znacznie częściej w grupie chorych z chorobą małych naczyń (40 proc.) i wśród wszystkich chorych z udarem (51 proc.) w porównaniu z grupą kontrolną (17 proc.; p 0,05; test chikwadrat). U osób z fenotype B LDL w grupie chorych po udarze, w grupie kontrolnej jak i u wszystkich pacjentów z ...

  Streszczenie angielskie: The role of the lipid abnormalities as a risk factor for stroke remains controversial; very likely because only the standard lipid fractions are measured and because different causes of stroke are not considered. LDL phenotype B promotes atherogenesis and is recognized as a risk factor for ischemic heart disease, but its prevalence in ischemic stroke of distinct causes is unknown. Therefore we designed the study to investigate the prevalence of LDL phenotype B in stroke survivors with large vessel disease (LVD) or small vessel diseases (SVD) and to establish the relationship between LDL phenotypes and basic lipid fractions in this group of patients. 59 patients (24 patients with LVD and 35 patients with SVD) being at least 3 months after ischemic stroke were included into the study. 30 sex - and age-matched subject served as controls. The concentrations of total cholesterol, HDL- and LDL-cholesterol, as well as triglycerides were measured and the LDL phenotype was determined using the potassium bromide density gradient ultracentrifugation. The LDL phenotype B was more frequent in patients with LVD (67 p.c., p 0.05) compared to patients with SVD and with controls. LDL phenotype B was also more frequent in patients with SVD (40 p.c.) and in all stroke survivors combined (51 p.c.), when compared with control group (17 p.c., p 0.05; chi-square test). Among stroke survivors, controls and studied subjects as a whole, those with LDL phenotype B revealed the lower ...


  2/8

  Tytuł oryginału: Sympozjum "Montanmedizin und Bergbauwissenschaften" w 1986 roku w Halle jako wczesny przykład współpracy europejskiej.
  Autorzy: Pankiewicz Henryk
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 25 s.85-87, il., bibliogr. 3 poz. - Sympozjum nt. medycyny górniczej Halle 1986
  Sygnatura GBL: 707,810

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  3/8

  Tytuł oryginału: Układ nozograficzny etioepigenetyczny Tadeusza Bilikiewicza jako jedna z najwcześniejszych wieloosiowych klasyfikacji psychiatrycznych.
  Tytuł angielski: Etioepigenetic nosography by Tadeusz Bilikiewicz as one of the earliest multiaxial psychiatric classification.
  Autorzy: Wystański Marek, Jakitowicz Janusz, Pankiewicz Piotr
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.29-33, bibliogr. 7 poz. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat osobowy:
 • Bilikiewicz
 • Tadeusz 1901-


  4/8

  Tytuł oryginału: Analiza czynności bioelektrycznej mózgu u pacjentów leczonych moklobemidem.
  Tytuł angielski: Prognostic value of pharmaco-EEG in depression treated with moclobemide.
  Autorzy: Wiśniewski Grzegorz, Jakitowicz Janusz, Nowicki Zbigniew, Pankiewicz Piotr
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.93-98, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Ten women (age 41,90 ń 5,67) with depressive episode (moderate, mild; ICD-10) were treated with moclobemide (450 mg). After 4 weeks two groups (each consists of 5 patients) with different response to the drug emerged (responders: improvement in Beck Inventary of Depression 13,6 ń 2,9 and nonresponders: 2,0 ń 2,4). FFT analysis of their of EEG (taken before and after 4 weeks of treatment) showed some relative power differences in most bands of frequencies between groups, mostly marked for … (7-14 Hz), smaller for „ and ƒ, but no diferences for Š were found. Alfa activity was relatively low after treatment in nonresponders and slightly higher in responders. However any of these results had statistical value.


  5/8

  Tytuł oryginału: Specyfika leczenia depresji wieku podeszłego.
  Tytuł angielski: Specificity of treatment depression in eldery people.
  Autorzy: Pankiewicz Piotr, Bielicka Żanetta, Lamparska Ewa
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.177-186, tab., bibliogr. 29 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Aging of population is one of the most important reason for the increased incidence of depression observed in recent years. In 1994, 11 p.c. of Polish population aged 65 years or more. A similar tendency has been observed in other countries. These data prove the importance of depression in elderly people and its significance as a clinical as well as social problem. Depression in the elderly, in comparison to younger people, characterizes with a more variable and, usually, a more complex etiology. It is difficult to estimate the influence of aging, with all accompanying physical consequences, on the development of depression. Changes connected with aging are considered factors contributing to development of this disease and not its direct reason. According to Puzynski (1979), there are two major clinical patterns of depression in the elderly: depression with delusions and motional anxiety and depressive-astenic syndrom. The diagnosis of depression in the eldery is not easy. Classical symptoms of depression are becoming less clear and distinctive with aging. When treating depressive eldery people, it is important to remember about psychosocial influence, social therapy and psychotherapy directed to improve patient's self-esteem and create a positive image of future and surrounding world.


  6/8

  Tytuł oryginału: Sytuacja społeczna niepełnosprawnych psychicznie postrzegana przez niepełnosprawnych fizycznie - wyniki badań.
  Tytuł angielski: Social sytuation of mentally disabled seen by physically disabled - the results of researches.
  Autorzy: Pankiewicz Piotr, Erenc Janusz, Lemska Magdalena
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.185-191, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/8

  Tytuł oryginału: Niepełnosprawni psychofizycznie wobec specjalistycznej pomocy instytucjonalnej - wyniki badań przeprowadzonych w województwie pomorskim.
  Tytuł angielski: Disabled and special institutional help - presentation of study results in our Pomorskie Province.
  Autorzy: Pankiewicz Piotr, Erenc Janusz, Lemska Magdalena
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.193-200, il., tab., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/8

  Tytuł oryginału: Jak postrzegana jest osoba chora psychicznie? Wyniki badań w woj. pomorskim.
  Tytuł angielski: Picture of mentally disabled people - the results of research in Pomorskie Province.
  Autorzy: Erenc Janusz, Pankiewicz Piotr, Lemska Magdalena
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.221-231, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: