Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PANASIUK
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Wybrane aspekty morfologiczne i czynnościowe płytek krwi w przewlekłych chorobach wątroby : rozprawa habilitacyjna
Autorzy: Panasiuk Anatol; Akademia Medyczna Klinika Obserwacyjno-Zakaźna w Białymstoku
Źródło: - Białystok, AM 2002, 125 s. : il., tab., bibliogr. 320 poz., 23 cm.
Sygnatura GBL: 737,072

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/7

  Tytuł oryginału: New method of quantitative analysis of seminiferous epithelium in male guinea pigs.
  Autorzy: Surmacki P[iotr], Panasiuk J.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.165-166, tab., bibliogr. 3 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnki morskie
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the comparison of a newly developed method of quantitative analysis of the seminiferous epithelium (S) cells with the traditional method based on stage classification according to Clermont. In 4000 sections of seminiferous tubules the following parameters have been evaluated: in procedure I - the frequency of cells at the particular stages of the SE cycle, in procedure II - the frequency of particular cell types forming SE. In the two procedures, 17726 and 14670 cells were assessed, respecatively. In both procedures, the mean values of the studied cells per animal (I - 886.3 ń 15.4; II - 733.5 ń 93.9) and the distribution of the particular types of cells were similar. The new method of quantitative analysis is less laborious and cheaper. It may be applied instead of the method used so far.


  3/7

  Tytuł oryginału: Stężenie kwasu hialuronowego w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu C w relacji ze stłuszczeniem wątroby.
  Tytuł angielski: Hialuronic acid concentration in chronic viral C hepatitis in relation with liver steatosis.
  Autorzy: Grzeszczuk Anna, Łapiński Tadeusz W., Panasiuk Anatol
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.35-41, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Kwas hialuronowy, ważny składnik substancji pozakomórkowej, pełni rolę w procesach włóknienia wątroby. Celem pracy była ocena stężenia kwasu hialuronowego w surowicy chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C (PWZW C) oraz alkoholowe stłuszczenie wątroby, w korelacji ze zmianami morfologicznymi i standardowymi parametrami biochemicznymi czynności wątroby. Badaniami objęto 38 osób: 17 z PWZW typu C, 8 ze stłuszczeniem wątroby wolnych od zakażenia HCV oraz 13 osób zdrowych. Stężenie kwasu hialuronowego w surowicy krwi mierzono metodą immunoenzymatyczną (Hyaluronic Acid "Chugai", firmy Chugai Diagnosis Science Co., Japonia). Najwyższe stężenie kwasu hialuronowego wykazano w grupie chorych z PWZW i współistniejącym stłuszczeniem (95,5 ń 40,3 ng/ml) i było ono znamiennie wyższe niż osób zdrowych (56,9 ń 17,8 ng/ml; p 0.05). W grupie tej największe były zmiany martwiczo-zapalne oraz włóknienie w wątrobie. U chorych z alkoholowym stłuszczeniem wątroby stężenie kwasu hialuronowego było niższe (72,8 ń 45,8 ng/ml), najniższe zaś obserwowano u chorych z PWZW typu C bez stłuszczenia w obrazie morfologicznym (32,9 ń 9,8 ng/ml). Wniosek: Istnieje korelacja pomiędzy włóknieniem w obrazie morfologicznym wątroby chorych na PWZW C, a stężeniem kwasu hialuronowego.

  Streszczenie angielskie: Hialuronic acid, important element of extracellular matrix, plays a significant role in liver fibrosis. The aim of the work is to evaluate serum hialuronic acid concentrations in patients with chronic viral C hepatitis (CHC) and in patients with alcoholic liver steatosis in correlation with liver morphology and classic liver function tests. Material and methods: The study group consisted of 38 persons: 17 with CHC, including 8 with coexisting steatosis, 8 with alcohol liver steatosis and 13 healthy subjects as a controls. Hialuronic acid (HA) was measured in serum with the use of enzyme-linked binding protein assay, produced by Chugai Diagnostics Science Co, Japan. Results: The highest mean HA concentration was found in CHC patients with steatosis (95.5 ń 40.3 ng/ml) and it was significantly higher than among controls (56.9 ń 17.8 ng/ml). The biggest necrosis and inflammation changes and fibrosis were observed in this group. HA concentrations in alcoholic liver streatosis was insignificantly higher than among healthy controls (72.8 ń 45.8 ng/ml). The lowest concentrations of HA were found in CHC patients without steatosis (32.9 ń 9.8 ng/ml). Conclusion: There is correlation between serum HA concentration and liver fibrosis.


  4/7

  Tytuł oryginału: Ogólnopolska konferencja [Lekarzy Rodzinnych] w Lublinie.
  Autorzy: Panasiuk Lech
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (5) s.14-16, il. - 4 Ogólnopolska Konferencja Lekarzy Rodzinnych pt. Aspekty etyczno-prawne w pracy lekarzy rodzinnych Lublin 13.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,362

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Kolegium Lekarzy Rodzinnych


  5/7

  Tytuł oryginału: MR proton spectroscopy in liver examinations of healthy individuals in vivo.
  Autorzy: Tarasów Eugeniusz, Siergiejczyk Leszek, Panasiuk Anatol, Kubas Bożena, Dzienis Wojciech, Prokopowicz Danuta, Walecki Jerzy
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.MT36-MT40, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Magnetic resonance proton spectroscopy (1H MRS) is a non-invasive method that provides in vivo measurement of metabolic concentrations in body tissue. However, relatively little is known about the potential of 1H MR spectoscopy fot the qualification of liver metabolites. The aim of this study was to determine the usefulness of 1H MRS in establishing the metabolic pattern of normal human liver. Material/Methods: Proton specrtoscopy of the liver, using the Picker system, Edge Eclipse 1.5T, with whole-body coil and PRESS 35 sequence, was conducted in a group of 24 healthy volunteers. In all subjects we also evaluated the thckness of the subcutaneous fat tissue in MR images and body mass index. Results: The presence of lipid resonances, phosphoesters (Pe), glycogen/glucose (Glc), and glutamine/glutamate (Gln) were observed in the spectra. Total lipid concentration, CH3 and (CH2)n of the lipid resonancs were higher in the men than in the woemn, while the metabolite contents in the CH2=CH-CH2 gorups of lipids, Pe, Glc and Bln peaks were similar in both genders. We observed statistically significant positive correlation, more apparent in the gorup of men, between TL concentration and BMI. There was no statistically significant correlation between lipid total concentration and age. Conclusion: Proton spectorscopy enables the quantitative evaluation of lipid contents in the liver. The correlation between liber triglyceride contents and body mass ndex shows that the tendency to obesity is also connected with lipid accumulation in the liver.


  6/7

  Tytuł oryginału: Plasma tissue inhibitor of metalloproteinases-1 and transforming growth factor á1 - possible non-invasive biomarkers of hepatic fibrosis in patients with chronic B and C hepatitis.
  Autorzy: Flisiak Robert, Maxwell Paul, Prokopowicz Danuta, Timms Peter M., Panasiuk Anatol
  Źródło: Hepatogastroenterology 2002: 49 (47) s.1369-1372, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 304,355

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background/Aims: The role of transforming growth factor-á1 (TGF-á1) in liver fibrosis is in part related to impairment of extracellular matrix breakdown by stimulation of tissue inhibitor of metalloproteinases-1 (TIMP-1) gene. The aim of he study was to evaluate association between TGF-á1 and TIMP-1 in relation to liver injury in chronic viral hepatitis N and C. Methodology: Association between plasma TGF-á1 and TIMP-1 was evaluated in 28 consecutive patients undergoing kiver biopsy for chronic viral hepatitis B and C (CH-B, CH-C) and these tests were correlated with hepatic fibrosis, inflammation and liver function tests. Moreover carboxyterminal cross-linked telopeptide of type 1 procollagen (ICTP) and carboxyterminal propeptide of type 1 collagen (PICP) were also measured for assessment of extracellular matrix breakdown or synthesis, respectively. Results: Chronic viral hepatitis B and C resulted in a significant increase in plasma TIMP-1 levels but not TGF-á1. Among biochemical markers of liver injury, significant correlation with TGF-á1 and TIMP-1 was demonstrated in respect to aminotransferase activities in both groups. TIMP-1 showed significant correlation with ICTP levels in both CH-B (r = 0.59) and CH-C (r = 0.62), whereas TGF-á1 was correlated with ICTP only in CH-C patients (r = 0.75). PICP did not demonstrate any corelation with either TGF-á1 or TIMP-1. Hepatic fibrosis, but not inflammation, correlated significantly with TGF-á1 (CH-B: r = 0.73; CH-C: r = 0.79) and TIMP-1 (CH-B: r = 0.66; CH-C r = 0.71) in both groups and there was a significant...


  7/7

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności gwoździ śródszpikowych blokowanych do zespoleń złamań trzonów kości długich kończyny dolnej w praktyce oddziału chirurgii urazowej.
  Tytuł angielski: Usefulness evaluation of interlocking intramedullary nails in uniting fractures of long bone shafts of lower limb in the practice of the department of traumatic surgery.
  Autorzy: Panasiuk Michał, Kmieciak Marek
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (4) s.249-261, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają swoje doświadczenia w leczeniu złamań kości długich kończyn dolnych metodą stabilizacji śródszpikowej blokowanej na podstawie leczenia 67 pacjentów. Szczególny nacisk kładą na ocenę przydatności tej metody leczenia w praktyce oddziału urazowego pełniącego ostre dyżury. Zwracają uwagę na liczne problemy pojawiające się zwłaszcza w początkowym etapie wprowadzania tej metody do praktyki oddziału. Bardzo dobry wynik leczenia osiągnięto u 83 proc. pacjentów. Na podstawie własnych doświadczeń i analizy doniesień autorzy przedstawili w formie tabelarycznej możliwe problemy i sposoby ich przezwyciężania.

  Streszczenie angielskie: The authors present their experience in treating fractures of long bones of lower limbs with the method of interlocking intramedullary stabilization on the basis of 67 patients' treatment. Special emphasis is laid on the usefulness evaluation of this kind of therapy in the practice of a casualty ward on duty (emergency service). Attention is paid to the numerous problems occurring particularly in the initial stage of introducing this method to the practice in the department. A very good treatment result was achieved in 83 p.c. of patients. Basing on their own experience and the analysis of reports the authors presented in tabular form possible problems and ways of overcoming them.

  stosując format: