Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PANAŚ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Powikłania po chirurgicznej ekstrakcji dolnego zęba mądrości a wiek chorego.
Autorzy: Kotulski Sebastian, Panaś Maria, Stypułkowska Jadwiga, Solska-Kuczerek Aleksandra
Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (1) s.42-45, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,932

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie na podstawie własnego materiału klinicznego powikłań występujących po ekstrakcjach chirurgicznych trzecich trzonowców w żuchwie ze szczególnym uwzględnieniem ich zależności od wieku pacjenta. Analizie poddano powikłania po chirurgicznym usunięciu 153 zębów dolnych mądrości u 137 pacjentów (88 kobiet i 49 mężczyzn, średnia wieku 28 lat) leczonych w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie od października 1996 do września 1998 roku. Przeprowadzona analiza dowiodła, że częstość poszczególnych powikłań jest różna w różnych grupach wiekowych. Szczękościsk występował np. u 43 proc. pacjentów młodocianych, a tylko u 9 proc. starszych. Zapalenie ropne zębodołu natomiast było częstsze u pacjentów starszych (18 proc.), podczas gdy u młodszych stanowiło 5 proc. Wyniki obserwacji własnych są zbieżne z danymi z piśmiennictwa.

  Streszczenie angielskie: The study, based on the author's own clinical material, was to describe complications arising from surgical removal of mandibular third molars with particular reference to their dependence on patient age. Complications after surgical removal of 153 lower wisdom teeth in 137 patients (88 females and 49 males, mean age 28 years) were analysed. These patients were treated at the Department of Oral Surgery of the Dental Institute, Collegium Medicum. The Jagiellonian University, during the period October 1996 to September 1998. The study showed that the frequency of particular complications varies according to various age groups. Trismus occured, for example, in 43 p.c. of youths and only in 9 p.c. of older patients. Purulous inflammation of the alveolus was, however, more frequent in older patients (18 p.c.) whilst in younger ones it was 5 p.c. The results of personal observations are analogous to those found in the literature.


  2/2

  Tytuł oryginału: Kronika Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego za rok 2000.
  Tytuł angielski: Chronicle of the Cracow Branch of the Polish Dental Association for year 2000.
  Opracowanie edytorskie: Panaś Maria (Oprac.).
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (5) s.325-331
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • kronika

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

  stosując format: