Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PALA
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Analiza porównawcza funkcji oczu i powikłań po operacji zaćmy z wszczepem soczewek wewnątrzgałkowych, tylnokomorowych mocowanych do twardówki i soczewek przedniokomorowych.
Tytuł angielski: Comparative analysis of visual function and complications after cataract surgery with implantation of sclear-fixated posterior chamber intraocular lenses and anterior chamber intraocular lenses.
Autorzy: Lubiński Wojciech, Barnyk Krzysztof, Pieńkowska-Machoy Elżbieta, Karczewicz Danuta, Palacz Olgierd
Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.46-49, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,465

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To compare the results of implantation of scleral-fixated posterior chamber intraocular lenses and angle-supported anterior chamber intraocular lenses (IOLs). Material and methods: This study of 98 eyes of 98 patients comprised two groups. In group A (n = 48), a scleral-fixated posterior chamber IOL was implanted and group B (n = 50) an angle supported anterior chamber IOL. Follow-up was from 1 to 5 years (mean - 3 years). Results: After surgery, in group A, we achieved very good visual acuity (0.9 - 1.0) significantly frequent (p 0,003) than in group B (gr. A - 56 p.c., gr. B - 24 p.c.). Postoperative astigmatism was significantly higher in group B (p 0,0004). In the same group, the rate of complications was also higher (gr. B -83 p.c., gr. A - 71 p.c.). Conclusions: Scleral-fixated IOLs offers better visual outcome and low rate of complications than angle-supported IOLs. Anterior chamber IOL implantation should be performed only in very old patients with good endothelial cell counts.


  2/13

  Tytuł oryginału: Adenomiosis w litych szczątkowych rogach macicy w zespole Rokitansky-Kstner-Hauser.
  Tytuł angielski: Adenomiosis in solid rudimentary horns of uterus in syndrom Rokitansky-Kstner-Hauser.
  Autorzy: Palatyński A., Zawalski W., Gruszczyńska J., Szwalski J.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.43-44, il., bibliogr. 7 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 17-letniej dziewczynki z zespołem bólowym miednicy małej, którego przyczyną była endometrioza wewnętrzna, zlokalizowana w litych, szczątkowych rogach macicy, znajdujących się na bocznych ścianach miednicy.

  Streszczenie angielskie: The 17-years old adolescent with a pelvic pains syndrome caused by adenomiosis in rudimentary horn of uterus is presented. Patient was 17-years old girl suffered from pelvic pain. In this case we illustrate diagnosis, symptoms and therapy. Patient was submitted complex surgical treatment.


  3/13

  Tytuł oryginału: Zespół MELAS - mitochondrialna encefalomiopatia z kwasicą mleczanową i epizodami udaropodobnymi: przypadki potwierdzone biochemicznie i molekularnie oraz diagnostyka różnicowa przyczyn udarów.
  Tytuł angielski: MELAS - mitochondrial encephalomyopathy with lactic acidosis and stroke-like episodes syndrome - two cases confirmed by biochemical and molecular investigations. Differential diagnosis of stroke causes.
  Autorzy: Mierzewska Hanna, Mroczek Katarzyna, Pronicki Maciej, Pronicka Ewa, Karczmarewicz Elżbieta, Bartnik Ewa, Zdzienicka Elżbieta, Seniów Joanna, Schmidt-Sidor Bogna, Taraszewska Anna, Palasik Witold
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.457-470, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zespół MELAS (ang. mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes) - mitochondrialna encefalomiopatia z kwasicą mleczanową i epizodami udarowymi jest wielonarządową chorobą uwarunkowaną mutacjami mitichondrialnego DNA dziedziczoną po linii matczynej. Charakterystyczne cechy tego zespołu to encefalopatia objawiająca się otępieniem i napadami padaczkowymi, epizodami udarowymi występującymi w młodym wieku ( 40 r.ż.), kwasica mleczanowa oraz miopatia z obecnością postrzępionych włókien czerwonych. Obserwuje się również głuchotę korową, cukrzycę, niedoczynność przytarczyc, neuropatię obwodową oraz kardiomiopatię. Przedstawiono dwóch pacjentów, u których rozpoznanie zespołu MELAS ustalono dopiero po 4 i po 9 latach od początku choroby, mimo charakterystycznych objawów klinicznych. Podano diagnostykę różnicową wrodzonych i nabytych schorzeń, w przebiegu których dochodzi do udarów. Autorzy uważają, że choroby mitochondrialne są ciągle niedostatecznie znane i często nieprawidłowo rozpoznawane. Dla ustalenia diagnozy oraz udzielenia prawidłowej porady genetycznej konieczna jest ich znajomość. Chociaż do chwili obecnej nie ma leczenia przyczynowego chorób mitochondrialnych, chorym można zalecać koenzym Q, niektóre witaminy oraz umiarkowane ćwiczenia fizyczne.

  Streszczenie angielskie: Mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes syndrome (MELAS) is a maternally inherited multisystem disease caused by mutations of the mitochondrial DNA. The characteristic clinical features are: encephalopathy manifesting as dementia and seizures, stroke-like episodes at young age (usually 40), lactic acidosis and myopathy with ragged-red fibres. Other frequent manifestations include: sensorineural deafness, diabetes, hypoparathyroidism, peripheral neuropathy and cardiomyopathy. We present two patients with MELAS who were diagnosed 4 and 9 years respectively following the onset the disease despite the characteristic clinical pictures. The differential diagnostics of inborn and acquired disorders causing stroke is included. We regard that mitochondrial diseases are still insulfficiently known and are frequently misdiagnosed. The knowledge is indispensable for establishing diagnosis and accurate genetic counselling. Although there is no specific therapy for mitochondrial diseases to date, coenzyme Q and various vitamins as well as moderate degree exercise might be recommended.


  4/13

  Tytuł oryginału: Diagnostyka elektrofizjologiczna w chorobach i dysfunkcjach plamki ze szczególnym uwzględnieniem jej zwyrodnienia starczego.
  Tytuł angielski: Electrophysiologic testing in macular disorders, especially in age-related macular degeneration.
  Autorzy: Palacz Olgierd, Lubiński Wojciech, Barnyk Krzysztof
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.41-44, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors discuss diagnostic methods presenting bioelectrical function of macula. Reasonableness as well as clinical value of the tests listed below, have been discussed: transient type PERG, PVEP, FCERG, mfERG.


  5/13

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty opieki farmaceutycznej nad pacjentem szczególnej troski.
  Autorzy: Klementys Kazimiera, Klima Piotr, Pala Paweł, Klamińska Ewa
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 42: Znane i nieznane aspekty opieki farmaceutycznej w aptece s.3-8, il., bibliogr. [5] poz. - Konferencja naukowa pt. Opieka farmaceutyczna nad pacjentem szczególnej troski Sosnowiec - Racibórz 22-23.02. 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • organizacja ochrony zdrowia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  6/13

  Tytuł oryginału: Zmiany w mózgowiu w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego w badaniu metodą rezonansu magnetycznego.
  Tytuł angielski: Intracerebral lesions associated with systemic lupus erythematosus in magnetic resonance imaging (MRI).
  Autorzy: Poniatowska Renata, Palasik Witold, Kuczyńska Arleta, Krawczyk Renata, Bogusławska Romana
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.30-33, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The purpose of our study was to assess the involvement of central nervous system in brain magnetic resonance studies in patients with SLE. The MR study of the brain was carried out on 47 patients with these neurological symptoms: hemiparesis (15 cases), seizures (2), headache and vertigo (5), balance disorders (3), nausea (2), vision disorders (6). The MR findings were: in 15 cases single in 5 multople small focuses, coexistence of small and large focuses in 4 cases, subtentorial focuses i 3 (2 in cerebellum, 1 in pons), lesions in deep structures in 3 cases. In 1 case occlusion of internal carotid artery siphon with large ischemic focus, in 1 bleeding to choroid plexus occurred. The dominant were disseminated white matter lesions in subcortical and periventricular regions. In 16 case MR examinations showed cortical-subcortical atrophy. MR study allows us to assess severity of CNS involvement in course of SLE and helps to start a correct treatment.


  7/13

  Tytuł oryginału: Kliniczna ocena zastosowania aplikatora AMO PhacoFlex II SofTip Insertion System w technice implantacji silikonowych soczewek wewnątrzgałkowych.
  Tytuł angielski: Use of applicator AMO PhacoFlex II SofTip Insertion System in cataract surgery with IOL implantation - clinical observation.
  Autorzy: Lubiński Wojciech, Palacz Olgierd, Łąk Dariusz, Barnyk Krzysztof, Szmatłoch Krzysztof
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.362-365, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To evaluate the clinical use of the unfolder in cataract surgery wity foldable IOL implantation. Material and method: Forty eyes of 40 patients were analysed. In all patients cataract phacoemulsification was performed Silicon IOL were implanted through corneal incision 2.8 - 3.0 mm using unfolder. Results: One month after surgery, in the most of patients visual acuity 0.8 - 1.0 was received. Rapid visual rehabilitation was obtained (about 3 weeks). Intraoperative and postoperative complications were observed in only a few cases. No one patient had lens optic damage. Conclusions: The unfolder provides easy and saft IOL implantation. It is very useful in small incision surgery.


  8/13

  Tytuł oryginału: Fluorochinolony i ich zastosowanie w okulistyce.
  Tytuł angielski: Fluoroquinolones and their role in opthalmology.
  Autorzy: Gronkowska Jolanta, Palacz Olgierd
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.68-72, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Antimicrobial activity, pharmacokinetics, indications, contraindications and particular fluoroquinolones traits are presented in comparison with other antibiotic groups. The most common ocular pathogens are discussed as well. Conclusion: Fluoroquinolones are rather safe drugs with wide spectrum including intracellular pathogens, worth using in different types of opthalmic infections.


  9/13

  Tytuł oryginału: Wybór metody znieczulenia w artroskopiach stawu kolanowego - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: The choice of the appropriate type of anesthesia in arthroscopies of the knee joint - own experiences.
  Autorzy: Widuchowski Jerzy, Faltus Ryszard, Pala Adam
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.613-616, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • anestezjologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Jednym z bardzo ważnych elementów warunkujących poprawnie wykonaną artroskopię stawu kolanowego jest oprócz umiejętności chirurga, odpowiednio dobrany przez anestezjologa sposób znieczulenia chorego. Wybór metody znieczulenia zależy od wielu czynników, w tym od: stanu ogólnego chorego, rodzaju i rozległości obrażenia lub schorzenia stawu kolanowego, od planowanego zakresu i czasu zabiegu (artroskopia diagnostyczna, operacyjna), miejsca wykonywania zabiegu (szpital, warunki ambulatoryjne)i, co najważniejsze, od doświadczenia i umiejętności anestezjoga oraz wyposażenia w sprzęt anestezjologiczny sali operacyjnej. Materiał i metody. Dokonano analizy rodzajów stosowanego znieczulenia w artroskopiach stawu kolanowego wykonywanych w latach 1986-2001, w szpitalu w Piekarach Śląskich. Wyniki i Wnioski. W szpitalu w Piekarach Śląskich, w oparciu o wspólne z zespołem anestezjologów doświadczenia i miejscowe uwarunkowania (hospitalizacja 1-3 dni, około 10-12 artroskopii wykonywanych jednego dnia), zdecydowanie preferowane jest znieczulenie ogólne. Jest ono stosowane aż w 92 proc. wszystkich artroskopii. W 8 proc. głównie u pacjentów z problemami internistyczno-kardiologicznymi, stosuje się znieczulenie przewodowe, natomiast znieczulenia miejscowego nie wykonuje się już od około 10 lat.


  10/13

  Tytuł oryginału: Historia II Kliniki Ginekologii Instytutu Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w Łodzi.
  Autorzy: Palatyński Antoni
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: [73] supl. s.92-98, il., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Komorowska Alina 1915-Palatyński
 • Antoni1937-

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Łodzi


  11/13

  Tytuł oryginału: Homocysteina - nowy czynnik ryzyka niedokrwiennego udaru mózgu.
  Tytuł angielski: Homocysteine - risk factor for ischemic stroke.
  Autorzy: Palasik Witold
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (13 zjazdowy) s.13005-13007, bibliogr. 21 poz., sum. - 5 Jubileuszowa Szkoła Interny Warszawa-Miedzeszyn 04-06.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Podwyższony poziom homocysteiny jest istotnym niezależnym czynnikiem ryzyka dla chorób układu krążenia, w tym również udaru mózgu. Rola homocysteiny w patomechanizmie procesu miażdżycowego i zaburzeń krzepnięcia jest złożona i zależna od wielu czynników, takich jak na przykład poziom kwasu foliowego lub witamin B12 i B6. Poza tym stopień uszkodzenia naczyń jest zależny od poziomu homocysteiny w surowicy krwi. Ostatnio podnosi się również problem neurotoksycznego działania metabolitów przemiany homocysteiny. Wydaje się, że rozpowszechnienie oznaczania poziomu homocysteiny w surowicy krwi w klinice chorób naczyniowych i neurologii może odgrywać ważną rolę w profilaktyce i zapobieganiu udarom mózgu i innych schorzeń ośrodkowego układu nerwowego.

  Streszczenie angielskie: A high level of total homocysteine is an strong and independent risk factor cardiovascular diseases. There is also a significant predictor of cerebrovascular diseases especially of stroke. The role of hyperhomocysteinemia in atherosclerotic and thromboembolic process is very complicated and dependend on many other factors like level of foliate, vitamin B12 and B6. There is also important the level of increased serum homocysteine which correlate with state of vascular damage. Lastly there are published reports about the role of homocysteinemia in neurodegenerative diseases. A widely used examination of this factor may have a benefit role in prevention and treatment of stroke and other diseases of central nervous system.


  12/13

  Tytuł oryginału: Znaczenie subiektywnych i obiektywnych metod diagnostycznych w okulistyce
  Autorzy: Palacz Olgierd
  Źródło: W: Okulistyka polska początku XXI wieku - Warszawa, 2002 s.108-111, il., bibliogr. 11 poz. - 40 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Warszawa 10-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 802,257

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/13

  Tytuł oryginału: Znaczenie hiperhomocysteinemii w klinice chorób układu nerwowego - czynnik ryzyka niedokrwiennego udaru mózgu i innych schorzeń układu nerwowego.
  Autorzy: Palasik Witold, Fiszer Urszula
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (7) s.23-26, il.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  stosując format: