Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PAKSZYS
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Zespoły padaczkowe u dzieci i młodzieży
Autorzy: Czochańska Jagna, Szczepanik Elżbieta, Pakszys Michaela
Źródło: - Lublin, Wydaw. BiFolium 2002, 160 s. : il., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
Sygnatura GBL: 738,684

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia


  2/7

  Tytuł oryginału: łagodne częściowe padaczki niemowląt.
  Tytuł angielski: Benign partial epilepsies in infancy.
  Autorzy: Szczepanik Elżbieta, Pakszys Michaela
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (21) s.19-28, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Łagodne częściowe padaczki niemowląt (ŁPCN) charakteryzyją się występowaniem napadów częściowych złożonych i/lub wtórnie uogólnionych, dodatnim wywiadem rodzinnym odnośnie do występowania łagodnych drgawek, początkiem choroby w wieku niemowlęcym, prawidłowym rozwojem psychoruchowym dziecka, nieobecnoscią odchyleń w badaniu neurologicznym i metodami obrazowania, prawidłowym międzynapadowym EEG i dobrą reakcją na leczenie. Celem pracy było przeanalizowanie zagadnienia łagodnych padaczek częściowych niemowląt na podstawie materiału własnego. Spośród 216 chorych, którzy zachorowali na padaczkę w pierwszych dwóch latach życia, wyodrębniono grupę 16 dzieci (7,4 proc.) spełniających kryteria rozpoznawania ŁPCN (8 dziewczynek i 8 chłopców). U pięciorga (31 proc.) chorych stwierdzono dodatni wywiad rodzinny. Średni wiek zachorowania wynosił 5 miesiecy, średni wiek ostatniego napadu 8,6 miesięcy, czas trwania choroby średnio 3 miesiące. U wszystkich dzieci stwierdzono prawidłowy stan neurorozwojowy przed wystąpieniem napadów i w trkacie dalszej obserwacji. Średni czas obserwacji wynosił 3,6 lat (od ponad 1 roku do 6 lat). Wyniki badań pozwalają zgodzić się z opinią autorów zajmujacych się zagadnieniem łagodnych częściowych padaczek niemowląt, że występują one częściej niż są rozpoznawane.

  Streszczenie angielskie: Benign infantile partial epilepsies (BPEI) with complex partial seizures or/and secondary generalized seizures are charcterized by a high incidence of family history of bening convulsions, infantile onset, normal development before and after onset of the disease, no underlying disorders, no neurological abnormalities, normal interictal EEGs and good response to treatment. The aim was to examine the occurence of bening partial epilespy in infancy in own patients. A group of 216 children who developed epilepsy within the first 2 years of age was evaluated. 16 patients (7.4 p.c.) fulfilled cryteria for recognition of BPEI (8 girls and 8 boys). Five patients (31 p.c.) had a positive family history. The average age of onset was 5 months and the last seizures occurred at average age of 8.6 months. The average period of seizures persistence was 3.0 months. All patients had normal neurodevelopmental status. Mean period of followup was 3.6 years (range: above 1-6 years). Bening infantile partial epilepsies occur more common among childhood epilepsies than previously reported.


  3/7

  Tytuł oryginału: EEG Biofeedback : metoda doskonalenia funkcji poznawczych : XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
  Autorzy: Pakszys Michaela; Instytut Matki i Dziecka Zakład Neurofizjologii Klinicznej i Badań Snu w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, IMiD 2002, 36 s., 21 cm. - 16 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. neurotechnologii i neurofizjologii Warszawa 14.06. 2002
  Sygnatura GBL: 660,749

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/7

  Tytuł oryginału: Kompedium dla neuropsychoterapeutów EEG Biofeedback : XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
  Autorzy: Pakszys Michaela, Kuszczak Barbara, Terczyńska Iwona; Instytut Matki i Dziecka Zakład Neurofizjologii i Badań Snu w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, IMiD 2002, [2], 25 s., 21 cm. - 16 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. neurotechnologii i neurofizjologii Warszawa 14.06. 2002
  Sygnatura GBL: 660,750

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/7

  Tytuł oryginału: Wskazówki dla terapeuty EEG Bioofeedback : XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
  Autorzy: Pakszys Michaela, Kuszczak Barbara, Terczyńska Iwona; Instytut Matki i Dziecka Zakład Neurofizjologii Klinicznej i Badań Snu w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, IMiD 2002, [2], 40 s., 21 cm. - 16 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. neurotechnologii i neurofizjologii Warszawa 14.06. 2002
  Sygnatura GBL: 660,751

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/7

  Tytuł oryginału: Neurotechnologia i neurofizjologia : XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
  Autorzy: Pakszys Michaela; Instytut Matki i Dziecka Zakład Neurofizjologii Klinicznej i Badań Snu w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, IMiD 2002, [40] k. : il., tab., 30 cm. - 16 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. neurotechnologii i neurofizjologii Warszawa 14.06. 2002
  Sygnatura GBL: 288,698

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/7

  Tytuł oryginału: Helicobacter pylori, choroba wrzodowa a choroba Parkinsona.
  Tytuł angielski: Helicobacter pylori, chronic peptic ulcer disease and Parkinson's disease.
  Autorzy: Włodarek Dariusz, Pakszys Waldemar, Rutkowska Bożena, Kozłowski Wojciech, Macek Katarzyna, Zieliński Tomasz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.119-122, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Helicobacter pylori jest pałeczką Gram-ujemną wywołującą chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy. Rozpatrywana jest także jej rola w patogenezie innych schorzeń przewodu pokarmowego i niektórych narządów poza tym układem. Głównym rezerwuarem bakterii są ludzie, a na częstość zakażenia duży wpływ mają warunki socjo-ekonomiczne społeczeństwa. Helicobacter pylori uszkadza błonę śluzową żołądka i dwunastnicy za pomocą wielu wytwarzanych związków biologicznie czynnych, jak również pobudzanie układu immunologicznego gospodarza. Ostatnio dostrzega się związek zakażenia H. pylori z rozwojem idiopatycznej postaci choroby Parkinsona, chociaż dokładny mechanizm nie jest dokładnie poznany. Diagnostyka zakażenia H. pylori jest coraz łatwiejsza i obejmuje metody inwazyjne i nieinwazyjne. Najmniej uciążliwe dla chorych jest badanie serologiczne oraz urazowy test oddechowy. Osoby zakażone powinny być leczone zgodnie z wytycznymi Polskiej Grupy Roboczej dotyczącej zakażenia Helicobacter pylori powołanej przez Zespół Konsultanta Krajowego z Gastroenterologii. Poza farmakoterapią nadal wskazane w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy jest postępowanie dietetyczne.

  Streszczenie angielskie: Helicobacter pylori (HP) is a gram-negative organism that causes chronic gastric and duodenal ulcer disease. It is also possible that HP is responsible for other diseases of gastrointestinal tube and some other organs outside this system. People are the main reservoir for this bacteria. Socio-economical conditions of the society have considerable influence on the icidence of infections. HP products many biologically active compounds and induces immunological system response causing damage to mucous membrane of the stomach and duodendum. It has been noted recently that there is a possible relation between HP infection and development of idiopatic Parkinson's disease. The exact mechanism is not known yet. The diagnosis of HP infection is becoming easier and involves invasive and non-invasive methods. Serological examination and urea breath test is least stressing for the patients. Infected people should be treated according to the instructions of Polish the Working Group on Helicobacter pylori, called by the National Consultant's Team on Gastroenterology. Besides pharmacotherapy the appropriate diet is still advisable in the treatment of chronic gastric and duodenal ulcer disease.

  stosując format: