Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PAKOSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Schemat pobudzenia limfocytów T pomocniczych w zdrowym dziąśle i w czasie rozwoju zapalenia dziąsła i przyzębia.
Tytuł angielski: Scheme of T-helper lymphocytes stimulation in the healthy gingiva and during the development of gingivitis and periodontitis.
Autorzy: Wiench Rafał, Płocica Iwona, Beck Brygida, Pakosz Katarzyna
Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.13-22, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,665

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy była ocena ekspresji IL-1ŕ, IL-1á, IL-10 i IFN-ç w tkance dziąsłowej u osób ze zdrowym przyzębiem z kolejnymi stadiami zapalenia przyzębia. Materiał i metody. Cytokiny oznaczano ilościowo metodą immunoenzymatyczną (ELISA). Wyniki i wnioski. U wszystkich badanych osób w tkance dziąsłowej wykryto oznaczalne miana badanych substancji. Wyniki badań własnych oraz dane z dostępnego piśmiennictwa pozwoliły opracować prawdopodobny schemat pobudzenia określonych typów limfocytów T pomocnyiczych w stanie zdrowia i różnych fazach patologii przyzębia.

  Streszczenie angielskie: Objectives. The aim was the estimation of the expression of IL-1ŕ, IL-á, IL-10 and IFN-ç locally in the gingiva tissue in the patients with healthy periodontium and with the consecutive stages of periodontitis. Material and methods. Cytokines was quantitively determiend by the immunoenzymatic method (ELISA). Results and conclusions. In all the tested persons in the gingiva tissue it was demostrated the markable levels of cytokines. The results of the available literature allowed to work out the possible scheme of the stimulation of the given types of T-helper lymphocytes in the health state and in different stages of periodontal lesions.

  stosując format: