Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PAJSZCZYK-KIESZKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Mięśniaki u kobiet ciężarnych.
Tytuł angielski: Leiomyomas in pregnancy.
Autorzy: Pajszczyk-Kieszkiewicz Teresa, Kazimierak Wojciech, Lech Waldemar, Lipecka-Kidawska Elżbieta, Sieroszewski Piotr, Kowalska-Koprek Urszula
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.291-296, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Ogolnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Omówiono problem mięśniaków stwierdzanych u kobiet ciężarnych. Przedstawiono diagnostykę, wskazania i przeciwwskazania do ich usuwania podczas ciąży a także technikę operacyjną. W latach 1991 - 2000 leczono 185 ciężarnych, u których stwierdzano mięśniaki podczas ciąży lub w czasie cięcia cesarskiego. U 26 kobiet istniały wskazania do wyłuszczenia mięśniaka podczas ciąży, u 55 ciężarnych rozpoznano mięśniaki, ale wyłuszczono je dopiero podczas cięcia cesarskiego. U 104 ciężarnych i rodzących stwierdzono i wyłuszczono mięśniaki podczas cięcia cesarskiego. Operacja wyłuszczenia mięśniaków zarówno podczas ciąży, jak i w czasie cięcia cesarskiego jest zabiegiem bezpieczynych przy właściwie postawionych wskazaniach i właściwej technice operacyjnej.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The problem of leiomyomas founded in pregnancy is reported. Design: Diagnostic methods, indications and conraindications for the myomectomy and surgical technique are presented. Materials and methods: In years 1991-2000 - 185 pregnant women with leiomyomas diagnosed during pregnancy or caesarean section were treated. Results: There were indications for the myomectomy during pregnancy in teh gorup of 26 women, in next 55 women leiomyomas were diagnosed in the copurse of pregnancy but myomectomy was performed during caesarean section. In the other group of 104 pregnant women leiomyomas were found and enucleated first during caesarean section made on the other indications. Conclusions: It was observed that myomectomy during caesarean section and also in the course of pregnancy is a safe procedure when the indications and surgical technique are correctly made.


  2/5

  Tytuł oryginału: Ciąża i poród u kobiety po leczeniu raka jajnika - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Pregnancy and delivery in woman after ovarian cancer treatment - case report.
  Autorzy: Karowicz-Bilińska A[gata], Kowalska-Koprek U[rszula], Grzesiak M., Pajszczyk-Kieszkiewicz T[eresa], Sieroszewski P[iotr]
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.364-366, bibliogr. 5 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek prawidłowego przebiegu ciąży u kobiety leczonej w przeszłości z powodu raka jajnika u której oprócz operacji usunięcia zajętych przydatków dokonano również usunięcia sieci większej, a następnie przeprowadzono dwukrotne leczenie chemiczne w ośrodku onkologicznym. Ciężarna została rozwiązana w terminie okołoporodowym planowym cięciem cesarskim rodząc zdrowego noworodka. Podczas cięcia cesarskiego pobrano wycinki z tkanek jamy brzusznej i poddano je badaniu histopatologicznemu. Uzyskano potwierdzenie obecności komórek nowotworowych bez obecności makroskopowych zmian w narządach jamy brzusznej. Położnicę przekazano do dalszego leczenia chemicznego w ośrodku onkologicznym.

  Streszczenie angielskie: The course of pregnancy and delivery in women after surgical and multiagent chemiotherapy of ovarian cancer was observed. The patient delivered healthy infant by cesarean section at 39 week of normal pregnancy. During the operation there were taken some of tissue excisions for histological examination. There were no clinical or macroscopic symptoms of the disease but in one of biopsy the malignant cells were present. The patient was treated by chemotherapy four weeks after delivery.


  3/5

  Tytuł oryginału: Kliniczna i hormonalna analiza przebiegu ciąży, porodu i połogu u kobiet z hyperandrogenizmem : praca doktorska
  Autorzy: Kowalczyk-Amico Katarzyna, Pajszczyk-Kieszkiewicz Teresa (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Ginekologii i Położnictwa, Klinika Patologii Ciąży w Łodzi
  Źródło: 2002, [2], 80 k. : il., tab., bibliogr. 67 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19675

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.


  4/5

  Tytuł oryginału: Historia Kliniki Patologii Ciąży Instytutu Ginekologii i Położnictwa AM w Łodzi.
  Autorzy: Kowalska-Koprek Urszula, Pajszczyk-Kieszkiewicz Teresa
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: [73] supl. s.111-117, il.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Łodzi


  5/5

  Tytuł oryginału: The impact of mood state during pregnancy on duration of pregnancy and infant birthweight: a prospective study.
  Autorzy: Makowiec-Dąbrowska Teresa, Siedlecka J., Pajszczyk-Kieszkiewicz T., Wierzbowski T.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (1) s.231-241, tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The objective of the study was to define the association between mood state of pregnant women and pregnancy outcome. The study was carried out in a group of 39 women with normal singleton pregnancy. The mood state was assessed twice, around 13 and around 30 week of gestation (GW) using the profile of mood state (POMPS) test. At the same time, information on the course of pregnancy, work loas at workplace and at home, life situation, life style and pregnancy history was collected A negative mood was observed in 20 women at the beginning of pregnancy, and in 17 women around 30 GW. The mood state at the beginning of pregnancy had no significant impact on pregnancy outcome. But the presence of negative mood around 30 GW was found to be and independent risk factor of birthweight below 3000 g (OR = 8.95; 95 p.c Cl: 140 - 57.18) and the relationship between body mass and gestational age below 33rd centile (OR - 5.46; 95 p.c. Cl: 1.01 - 29.47). A negative mood also elevated, albeit insignificantly, the risk of termination of pregnancy before 38 GW. The differences between birthweight, duration of pregnacny and assessment of birthweight respective to gestational age in infants born to women who experienced positive or negative mood around 30 GW was around 445 g; 1.7 weeks; and 20th centile, respectively. All these differences were statistically significant. The results of the study show that the assessment of the mood state may be useful in planning interventions focused on reducing the risk of adverse pregnancy outcome.

  stosując format: