Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PAJDO
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Rola produktów cyklooksygenazy COX-1 i COX-2 oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych w mechanizmach obronnych błony śluzowej żołądka.
Tytuł angielski: Role of cyclooxygenase COX-1 and COX-2 products in the mechanisms of gastric mucosal defense.
Autorzy: Brzozowski Tomasz, Kwiecień Sławomir, Konturek Stanisław, Drozdowicz Danuta, Pajdo Robert, Mierzwa Marzena
Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 supl. 1: VII Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej s.12-22, il., bibliogr. 39 poz., sum. - 7 Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej pt. Farmakoterapia skuteczna i bezpieczna Spała 13-15.09. 2001
Sygnatura GBL: 312,913

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie ważniejszych aspektów fizjologicznych oraz mechanizmu gastropatii związanej z NLPZ oraz z interakcji tych leków z infekcją Helicobacter pylori u ludzi i zwierząt na podstawie wybranych badań klinicznych i doświadczalnych. Specjalną uwagę poświęcono nowym kierunkom badań, zmierzającym do ograniczenia ryzyka skutków ubocznych w postaci krwawienia i uszkodzeń błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego, wynikających z terapii.

  Streszczenie angielskie: In the review, we discuss several aspects of NSAID-induced gastropathy in human and experimental animals with or without Helicobacter pylori infection, with special focus to new strategies that could be beneficial in limiting the risk for bleedings and gastric erosions caused by traditional NSAID.

  stosując format: