Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PAJCHEL
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Oznaczanie antybiotyków beta-laktamowych w wybranych preparatach farmaceutycznych metodą elektroforezy kapilarnej w porównaniu z wysokosprawną chromatografią cieczową : praca doktorska
Autorzy: Pajchel Genowefa, Tyski Stefan (promot.).; Instytut Leków Zakład Antybiotyków i Mikrobiologii w Warszawie
Źródło: 2002, [6], 65 k., [138] wiele liczb. : bibliogr. 113 poz., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/20084

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  2/3

  Tytuł oryginału: Charakterystyka chinolonów.
  Tytuł angielski: Characteristic of quinolones. P. 1: Chemical structure. Pharmacological properties.
  Autorzy: Michalska Katarzyna, Pajchel Genowefa, Tyski Stefan
  Źródło: Mikrobiol. Med. 2002 (4) s.14-19, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,230

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Streszczenie polskie: Chinolony stanowią największą grupę syntetycznych chemioterapeutyków o aktywności przeciwdrobnoustrojowej. Dynamiczny rozwój fluorowanych chinolonów obserwuje się w ciągu ostatnich 20 lat. Odmienna budowa chemiczna tych związków, mimo analogicznej struktury podstawowej, warunkuje ich zróżnicowaną aktywność przeciwbakteryjną i zachowanie farmakokinetyczne. Fluorochinolony charakteryzują się dobrą biodostępnością, szybką penetracją z osocza do tkanek i płynów ustrojowych. Do zalet tych leków należą również doskonałe parametry farmakokinetyczne, aktywność wewnątrzkomórkowa, dobra tolerancja - zazwyczaj - brak interakcji z innymi lekami.

  Streszczenie angielskie: Quinolones belong to the largest synthetic antibacterial agents group. Several different modifications of chemical structure of these compounds have been introduced into antimicrobial therapy for the last 20 years. Bioavailability, pharmacokinetics as well as pharmacodynamics are attributes of the quinolones.


  3/3

  Tytuł oryginału: Charakterystyka chinolonów.
  Tytuł angielski: Characteristic of quinolones. P. 2: Activity. Resistance mechanisms. Chemotherapy. Side effects.
  Autorzy: Michalska Katarzyna, Pajchel Genowefa, Tyski Stefan
  Źródło: Mikrobiol. Med. 2002 (4) s.20-25, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,230

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Streszczenie polskie: Chinolony stosowane były początkowo przede wszystkim w leczeniu zakażeń układu moczowo-płciowego wywołanych pałeczkami Gram-ujemnymi. Nowe fluorochinolony charakteryzują się szerokim spektrum działania, są aktywne również w stosunku do bakterii Gram-dodatnich, beztlenowców oraz patogenów wewnątrzkomórkowych. Chemioterapeutyki te hamują aktywność dwóch bakteryjnych topoizomeraz. Oporność na chinolony może być wynikiem pojedyńczych lub licznych mutacji w genach kodujących topoizomerazy. Ponadto, niewrażliwość na chinolony może być spowodowana zmniejszoną przepuszczalnością błony komórkowej bądź aktywnym wypompowywaniem leku z komórki bakteryjnej. Stosując chinolony obserwuje się niekiedy działania niepożądane, o zróżnicowanym obrazie i nasileniu. Z tego powodu 5 związków wycofano z lecznictwa.

  Streszczenie angielskie: The first 4-quinolone compounds were effective in urinary tract infections caused by Gram-negative rods. New 6-fluoroquinolones have wider spectrum of activity including Gram-positive bacteria, anaerobes and intracellular pathogens. These chemotherapeutics inhibit two bacterial topoisomerases. The main resistance mechanism is due to single or multiple mutations in enzyme genes. The second mechanism involves mutations, which affect permeability of the quinolones, thereby leading to reduce uptake into bacterial cell. While the third mechanism is connected with the active efflux of the quinolones from the cells. Using quinolones, various side effects differing in frequency and severity were observed, which caused withdrawal of 5 fluoroquinolone drugs from the market.

  stosując format: