Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PAJĄK
Liczba odnalezionych rekordów: 18



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/18

Tytuł oryginału: Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych : rewizja dziesiąta : ICD-10 : kategorie 3-znakowe
Opracowanie edytorskie: Pająk Andrzej (red.), Brykczyńska Celina (tł.), Galicka-Latała Danuta (tł.), Kautsch Marcin (tł.), Kobayashi Maria (tł.), Kozierkiewicz Adam (tł.), Kunz Jerzy (tł.), Kwaśny-Krochin Beata (tł.), Namysłowska Irena (tł.), Nowak-Węgrzyn Anna (tł.), Olszanecki Piotr (tł.), Parnowski Tadeusz (tł.), Pawlęga Janusz (tł.), Pietruszewski Kazimierz (tł.), Piotrowski Andrzej (tł.), Pużyński Stanisław (tł.), Szelenberger Waldemar (tł.), Topór-Mądry Roman (tł.), Wciórka Jacek (tł.), Zaczek Anna (tł.).
Źródło: - Krakow, Fundacja Zdrowia Publicznego ; Uniwersyteckie Wydaw. Medyczne "Vesalius" 2002, 78 s. : il., 24 cm. - tyt. oryg. Classification of Diseases and Health Related Problems : tenth revision
Sygnatura GBL: 740,380

Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/18

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze u kobiet
  Autorzy: Czarnecka Danuta, Dyras Paweł, Grodzicki Tomasz, Gryglewska Barbara, Klocek Marek, Lubaszewski Wojciech, Pająk Andrzej, Sancewicz-Pach Krystyna
  Opracowanie edytorskie: Kawecka-Jaszcz Kalina (red.), Grodzicki Tomasz (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 uzup
  Źródło: - Bielsko-Biała, Wydaw. ŕ-medica press 2002, 100 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 740,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  3/18

  Tytuł oryginału: Wczesny okres pooperacyjny u dzieci z zespołem niedorozwoju lewego serca - porównanie klasycznej i zmodyfikowanej operacji Norwooda.
  Tytuł angielski: Early postoperative period in children with hypoplastic left heart syndrome - the comparison of classic and modified Norwood procedure.
  Autorzy: Malec Edward, Januszewska Katarzyna, Pająk Jacek, Kołcz Jacek, Mroczek Tomasz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.28-33, il., bibliogr. 36 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Operacja Norwooda u noworodków z espołwem niedorozwoju lewego serca obarczona jest duża śmiertelnością. Cel pracy: Porównanie wczesnego okresu pooperacyjnego u dzieci operowanych metodą klasyczną i dzieci u których zastosowano zmodyfikowaną operację Norwooda. Materiał i metoda: Ocena przebiegu wczesnego okresu pooperacyjnego (72 h po operacji) u noworodków operowanych metodą klasyczną: grupa I (31 dzieci) oraz u noworodków, u których zastoswano modyfikację operacji Norwooda: grupa II (18 dzieci). W pracy przedstawiono technikę chirurgiczną zmodyfikowanej operacji Norwooda (zespolenie systemowo-płucne pomiędzy prawą komorą a tętnicą płucną oraz rekonstrukcją drogi wypływu z komory poprzez bezpośrednie zespolenie łuku aorty z pniem płucnym). Wyniki: W grupie I we wczesnym okresie pooperacyjnym u 15 (48,4 proc.) dzieci wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia wymagające podjęcia czynności renimacyjnych, nieskutecznych w 9 (60 proc.) przypadkach. W grupie II 1 dziecko zmarło, a wczesny przebieg pooperacyjny pozostłych dzieci był stabilny. Czas zatrzymaniaa krążenia pozaustrojowego w głębokiej hipotermii był istotnie (p=0,002) któtszy w grupie II (śr. 33,7 ń 8,7, 25-53 min.) w porównaniu z grupą I (śr. 54,1 ń 6,6 min, 41-67 min), przy braku istotnych różnic dotyczących czasu trwania krążenia pozaustrojowego (gr. I: śr. 70,5 ń 24,2 min, 48-167 min. gr II: śr. 62,5 ń 9,6 min, 39-84 min) (p = 0,765). W grupie II stwierdzonmo istotnie wyższe ciśnienie rozkurczowe w ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The Norwood operation in neonates with hypoplastic left heart syndrome is associated with very high mortality. Aim: to compare early postoperativee period in children who underwent classic operation to that impatients who underwent a new modification of the Norwood procedure. Method: Evaluation of the early postoperative period (72h after the operation) in patients who underwent classic operation: Group 1 (31 children) and patients in whom modified Norwood procedure was performed: Group 2 (18 children). The surgical technique of the modified Norwood procedure was presented (right venrtricle-to =pulmonary artery shunt and neo-aorta reconstruction by direct anastomosis between aortic arch and main pulmonary artery). Results: In group 1 in 15 (48.4 p.c.) children circulatory collapse occurred, requiring resuscitation, which was unsuccessful in 9 (60 p.c.) cases. In Group 2 one child died and early postoperative period of the other was uneventful. The mean circulatory arrest time in deep hypothermia was significantly (p = 0.002) shorter in Group 2 (mean: 33.7 ń 8.7 min),range 25-53 min) than in Group 2 (mean: 54 ń 6.6 min, range 41-76 min) and cardiopulmonary bypass time was not significantly prolonged (Group 1: mean 70.5 ń 24.2 min, range 48-167 min; Group 2: mean 62.5 ń 9.6 min, 39-84 min) (p = 0.765). In Group 2 there was significantly higher diastolic pressure 4, 8, 12, 24 and 36h after the operation (p 0.001, p = 0.037, p = 0.017, p = 0.022, ...


  4/18

  Tytuł oryginału: Gruczolakotorbielak podniebienia twardego na przykładzie jednego przypadku i omówienia przeglądu piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Cystadenoma of the hard palate on the example of one case and literature review.
  Autorzy: Pająk Jacek, Niedzielska Iwona, Łangowska-Adamczyk Helena, Zielińska-Pająk Ewa
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.123-127, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek gruczolakotorbielaka, rzadkiego łagodnego nowotworu nabłonkowego ślinianki u 52-letniej kobiety. Guz był zlokalizowany w błonie śluzowej na podniebieniu twardym. Po wyłuszczeniu nowotworu nie stwierdzono wznowy w 5-letnim okresie obserwacji. Na podstawie piśmiennictwa omówiono budowę histologiczną guza, epidemiologię oraz diagnostykę różnicową gruczolakotorbielaków.

  Streszczenie angielskie: A case of a cystadenoma, a rare benign epithalial neoplasm of the salivary gland, is presented in a 52 year old female. The tumour was localized within the oral mucosa on the hard palate. After enucleation no recurrence was observed during a 5 year follow-up. We present the histology, epidemiology and differential diagnostics of the cystadenoma on the basis of the literature.


  5/18

  Tytuł oryginału: Przypadek pomenopauzalnej hiperandrogenizacji spowodowanej rzadko występującym guzem jajnika lipid cell tumor.
  Tytuł angielski: The rare postmenopauzal hyperandrogenization caused by lipid cell tumor - case report.
  Autorzy: Witek Andrzej, Skałba Piotr, Chełmicki Zbigniew, Pająk Jacek
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.125-130, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rzadką przyczyną nadmiernego wydzielania androgenów jest zlokalizowany w jajniku lipid cell tumor, który był przyczyną hiperandrogenemii i hiperandrogenizacji w opisywanym przypadku. Postępowanie diagnostyczne koncentrowało sie na ustaleniu źródła wirylizacji. Badanie ginekologiczne i ultrasonograficzne nie dostarczyły jasnych odpowiedzi na temat jajnikowej przyczyny hiperandrogenizacji. Dopiero wykluczenie źródła nadnerczowego i zgoda pacjentki na laparotomię pozwoliły ustalić właściwe rozpoznanie. Zastosowane leczenie chirurgiczne spowodowało powrót androgenów do wartości prawidłowych i ustąpienie objawów hieprandrogenizacji. Prezentowany przypadek jest przykładem obserwowanych często trudności diagnostycznych. Trudności te niepotrzebnie narażają kobiety na długotrwałe działanie nadmiaru androgenów, które są czynnikami ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Dlatego postępowanie lecznicze w tych przypadkach powinno konsekwentnie wyeliminować przyczynę hiperandrogenizacji.

  Streszczenie angielskie: Steroid-secreting neoplasms of the ovary and adrenal gland comprise a small group of tumors. A 76-year-old woman presented hair loss, facial hirsutism associated with increased serum total testosteron level. The adrenal glands and the ovaries were normal on radiological and ultrasonogaphic investigation. The patient was submitted to a pelvic exploratory laparotomy. Hysterectomy and salpino-oophorectomy were performed. A solid and circumscribed ovarian tumor of 2 cm in diameter was found. The pathological diagnosis was lipid cell tumor with stromal hyperplasia. The purpose of this report is to relate how difficult is to establish the diagnosis and the origin of the hyperandrogenism in a patient with normal image studies.


  6/18

  Tytuł oryginału: Wpływ petydyny i znieczulenia epiduralnego na stan noworodków oceniany według punktacji Apgar oraz wybrane wskaźniki porodu siłami natury.
  Tytuł angielski: Influence of epidural and pethydine anaesthesia on neonatal status by Apgar score and choosen parameters of spontaneous labour.
  Autorzy: Heimrath Jerzy, Milnerowicz-Nabzdyk Ewa, Florjański Jerzy, Pająk Jarosław, Tomiałowicz Marek, Góra Joanna, Laskowska Marta
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.187-192, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pediatria
 • toksykologia
 • anestezjologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Z uwagi na rosnącą liczbę wskazań do znieczulenia podczas porodu siłami natury dużo uwagi poświęca się opracowaniu najbardziej optymalnej metody analgezji porodu. Cel pracy. Ocena wpływu petydyny i znieczulenia epiduralnego na stan noworodków, utratę krwi oraz czas trwania porodu fizjologicznego. Materiał i metody. 589 kobiet ciężarnych (301 pierwiastek i 288 wieloródek po 38 tygodniu ciąży), rodzących w latach 1998-1999 w Klinice Rozrodczości i Położnictwa AM we Wrocławiu, podzielono na trzy grupy: I - 235 rodzące bez znieczulenia - grupa kontrolna (nie odczuwały silnych dolegliwości bólowych lub brak akceptacji proponowanych metod analgezji), II - 229 kobiet, u których w czasie porodu podano petydynę, III - 125 pacjentek znieczulanych w czasie porodu epiduralnie. Petydynę (Dolargan - Polfa) podawano w dawce jednorazowej 1mg/kg m.c. domięśniowo. Znieczulenie epiduralne prowadzono z użyciem 0,0625 - 0,125 proc. markainy 6-8 ml i sulfentanylu 10 ćg w pierwszym okresie porodu oraz 0,25 proc. markainy 1-12 ml lub 1 p.c. ksylokainy 10-12 ml w drugim okresie porodu. Pod uwagę brano czas trwania porodu, śródporodową utratę krwi oraz punktację Apgar noworodków uzyskaną w pierwszej minucie życia. Do opracowania statystycznego danych wykorzystano test t-Studenta oraz test LSD. Wyniki. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono u rodzących, którym podawano petydynę (II grupa), istotne statystycznie skrócenie czasu porodu u pierwiastek i wieloródek, prawie ...

  Streszczenie angielskie: Background. Because of an increasing number of indications to anaesthetize during spontaneous labour the main aim is to find the most favourable way of labour analgesia. Objectives. The comparison of influence of pethidine and epidural anaesthesia on chosen parameters of spontaneous labour. Material and methods. 589 gravidas - 301 primiparas and 288 multiparas after finished 38th week of pregnancy, who stayed at the Department of Reproduction and Obsttetrics of Wroclaw Medical Univeristy. All gravidas were divided into three groups: bearing without an anaesthesia (as a control group), bearing with the pethidine anaesthesia, bearing with the epidural anaesthesia. Pethidine was given in dose of 1 mg/kg body mass, i.m. The epidural anaesthesis included 6-8 mL of 0.0625 - 0.125 p.c. marcaine and 10 ćg sufentanyl during the first stage of labour and 10-12 mL of 0.25 p.c. marcaine or 10-12 mL of 1 p.c. xylocaine during the second stage of labour. We considered the first, the second and the third stage of labour, a loss of blood during the labour, Apgar score obtained by neonatus in the first minute after delivery. Statistically described by t-Student test and LSD test. Results. Results based on the analysis: statistically significant shortening time of labour in the group of primiparas and multiparas where pethidine was used, reducing of Apgar score in both groups and no influence of pethidine on loss of blood during delivery in the primiparas' group and more intensive ...


  7/18

  Tytuł oryginału: Guz przydatków u kobiety po menopauzie, 16 lat po leczeniu raka piersi z towarzyszącym wzrostem stężenia CA-125 i CA 15-3 we krwi.
  Tytuł angielski: Ovarian tumour in postmenopausal woman 16 years after the treatment of breast cancer accompanied with increased serum level of CA-125 and CA 15-3.
  Autorzy: Stajszczyk Marcin, Mykała-Cieśla Joanna, Machalski Marek, Pająk Jacek
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (7) s.451-457, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Z danych literaturowych wynika, że większość kobiet z przerzutami raka piersi do jajnika jest w wieku przedmenopauzalnym i ma obustronne zajęcie przydatków. Najczęściej ujawniają sie do 5 lat od rozpoznania raka piersi i towarzyszą im przerzuty o innej lokalizacji w połowie przydatków. W pracy został przedstawiony przypadek 61-letniej kobiety z dodatnim wywiadem raka piersi. 16 lat po leczeniu raka piersi u chorej ujawnił się obustronny guz przydatków. We krwi stwierdzono podwyższone stężenie markerów nowotworowych CA-125 i CA 15-3. Podczas zabiegu operacyjnego, w czasie którego stwierdzono nowotworowy charakter guza, dokonano usunięcia obu przydatków wraz z siecią większą i otrzewną ścienną. Badanie histologiczne wykazało naciek z komórek raka pochodzenia nabłonkowego w obu jajnikach, jajowodach, sieci i otrzewnej. Nie znaleziono guza pierwotnego w żadnym narządzie, włączając lewą pierś, żołądek, jelito grube i macicę. W celu różnicowania pomiędzy pierwotnym rakiem jajnika a przerzutami raka piersi do przydatków wykonano barwienia immunohistochemiczne z użyciem przeciwciał przeciwko cytokeratynie (CK), błonowemu antygenowi nabłonkowemu (EMA), receptorowi estrogenowemu (ER), receptorowi progesteronowemu (PR), HMFG (human milk far globule) i laktoalbuminie alfa. Komórki nowotworowe reagowały w prawie 100 proc. z przeciwciałami przeciwko antygenom nabłonkowym - cytokeratynie i EMA. W 90 proc. komórek stwierdzono obecność receptorów estrogenowych. Receptory ...

  Streszczenie angielskie: The literature reveals that most of the patients with ovarian metastases of breast carcinoma are premenopausal and have bilateral involvement. Manifestations of ovarian metastases usually occur within 5 years after diagnosis of primary breast cancer and are accompanied by metastases of other localization in half the case of a 61-year-old women with a history of breast cancer. 16 yeras after breast cancer treatment bilateral ovarian tumour were disclosed. We also found an increased serum concentrations of tumor markers CA-125 and CA 15-3. After surgical exploration which confirmed neoplasmatic character of the tumour, bilateral salpingoophorectomy and omentectomy were done. Histological examinations showed the carcinoma cells of epithelial origin in both ovaries and omentum. We did not find primary tumour in any other site, including left breast, stomach, colon and uterus. To discriminate between primary ovarian carcinoma and metastases of breast carcinoma to the ovaries we performed immunohistochemival staining using antibodies against cytokeratin (CK), epithelial membrane antigen (EMA), estrogen receptor (ER), profesteron receptor (PR), human milk fat globule (HMFG) and lactoalbumin alpha. Carcinoma cells were always positive for CK and EMA (100 p.c.) and to a lesser extent for ER (90 p.c.) and for PR (30 p.c.). We laso found a high intensity staining reaction of carcinoma cells with antibodies against HMFG and lactoalbumin alpha. Based on histological and ...


  8/18

  Tytuł oryginału: Ocena ilościowa limfocytów B (CD19+) oraz ich subpopulacji CD5+ i CD23+ u noworodków donoszonych z zapaleniem płuc.
  Tytuł angielski: Quantitative analysis of CD19+ B lymphocytes and their CD5+ and CD23+ subpopulations in full-term pneumonic neonates.
  Autorzy: Behrendt Jakub, Karpe Jacek, Królak-Olejnik Barbara, Kamińska Beata, Tomanek Lidia, Pająk Stanisław, Godula-Stuglik Urszula, Mazur Bogdan
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (9) s.781-786, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 45 noworodków donoszonych, w tym u 25 z zapaleniem płuc i u 20 zdrowych (grupa kontrolna) w wieku od 3 do 6 doby życia oceniono w obwodowej krwi żylnej odsetek i liczbę limfocytów B (VD19+) oraz ich subpopulacji VD5+ i CD23+ w cytometrze przepływowym FACscan używając przeciwciał monoklonalnych anty CD19+, anty CD5 i anty CD 23 firmy Becton Dickinson. Stwierdzono, że średni odsetek i średnia liczba limfocytów CD19+ i CD5+ u noworodków z zapaleniem płuc nie różniły się istotnie od wartości uzyskanych u dzieci z grupy kontrolnej. Wykazano natomiast, że u noworodków z zapaleniem płuc odsetek limfocytów CD23+ był istotnie większy niż u noworodków zdrowych. Występowanie perinatalnych czynników ryzyka nie wywierało istotnego wpływu na średnie wartości badanych limfocytów u chorych noworodków.

  Streszczenie angielskie: The relative and absolute sizes of CD19+ B lymphocyte poulations and CD5+ and CD23+ subpopulations in peripheral vein blood were determined in 45 full-term neonates, among them in 25 pneumonic and 20 healthy ones (control group), aged from 3 to 6 days of life using a FACscan flow cytometer and Becton Dickinson monoclonal anti-CD19, anti-CD5 and anti-CD23 antibodies. It was found, that the mean relative and absolute sizes of CD19+ and CD5+ B lymphocyte population in pneumatic neonates did not differ significantly from those in the control group. The mean relative size of CD23+ populations in pneumonic neonates was significantly higher than in healthy babies. Perinatal risk factors had no significant influence on the mean values determined in sick neonates.


  9/18

  Tytuł oryginału: Rak śluzowo-naskórkowy w krtani.
  Tytuł angielski: The mucoepidermoid carcinoma of the larynx.
  Autorzy: Gierek Tatiana, Bielecki Ireneusz, Kajor Maciej, Smółka Wojciech, Pająk Jacek
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.621-624, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono trzy przypadki raka śluzowo-naskórkowego w krtani, które rozpoznano u mężczyzn po 50 r.ż. U dwóch chorych krtań usunięto w całości (T3N0), jednego chorego (T1N0) operowano metodą Kleinsassera.


  10/18

  Tytuł oryginału: Częstość i leczenie nadciśnienia tętniczego u osób hospitalizowanych z powodu choroby niedokrwiennej serca. Krakowski Program Wtórnej Prewencji Choroby Niedokrwiennej Serca.
  Tytuł angielski: The frequency and treatment of hypertension in patients hospitalized due to ischaemic heart disease. Cracovian Program for Secondary Prevention of Ischaemic Heart Disease.
  Autorzy: Kawecka-Jaszcz Kalina, Jankowski Piotr, Pająk Andrzej, Bilo Grzegorz, Czarnecka Danuta
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (4) s.253-262, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W Polsce nie prowadzono dotąd badań oceniających efektywność leczenia hipotensyjnego u osób z nadciśnieniem tętniczym współistniejącym z chorobą niedokrwienną serca. Celem Krakowskiegto Programu Wtórnej Prewencji Choroby Niedokrwiennej Serca było monitorowanie działań podejmowanych w ramach wtórnej prewencji choroby. Celem niniejszego opracowania jest ocena skuteczności leczenia hipotensyjnego wśród chorych z chorobą niedokrwienną serca. Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano 536 osób w wieku ň 70 lat, które hospitalizowano w 3 krakowskich klinikach kardiol. i na trzech oddziałach kardiol. krakowskich szpitali z powodu: pierwszego lub kolejnego zawału serca, pierwszego lub kolejnego epizodu niestabilnej dławicy piersiowej, pierwszej angioplastyki naczyń wieńcowych lub zakwalifikowano je do pierwszej operacji pomostowania tętnic wieńcowych. Badanie kontrolne zrealizowano w 6-18 m-cy po hospitalizacji kwalifikującej do badania. Wyniki. Skurczowe ciśnienie tętnicze (SBP) w czasie badania w 6-18 m-cy po hospitalizacji w całej grupie wynosiło 137,9 mm HG (ń 21,40), a rozkurczowe (DBP) - 83,4 mm Hg (ń 11), natomiast podwyższone ciśnienie tętnicze (ň 140/90 mm Hg) stwierdzono u 46,2 proc. osób. Nadciśnienie tętnicze stwierdzono u 67 proc. badanych pacjentów. W grupie z nadciśnieniem tętniczym 30,9 proc. osób miało ciśnienie tętnicze poniżej 140/90 mm Hg, a 91,4 proc. osób przyjmowało leki hipotensyjne. U 33,9 proc. spośród leczonych stwierdzono ciśnienie tętnicze 140/90 mm Hg. W grupie osób w wieku powyżej ...


  11/18

  Tytuł oryginału: Stopień dojrzałości noworodka a insulinopodobny czynnik wzrostu-I i białko wiążące insulinopodobne czynniki wzrostu-3 : praca doktorska
  Autorzy: Pająk Stanisław, Godula-Stuglik Urszula (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, II Katedra Pediatrii, Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Zabrzu
  Źródło: 2002, [2], 84 k. : il., tab., bibliogr. 147 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20204

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  12/18

  Tytuł oryginału: Necrotizing sialometaplasia w gruczołach ślinowych jamy ustnej - częsta przyczyna błędów diagnostycznych.
  Tytuł angielski: Necrotizing sialometaplasia in the salivary glands of the oral cavity - a frequent cause of diagnostic error.
  Autorzy: Pająk Jacek, Niedzielska Iwona, Łangowska-Adamczyk Helena, Zielińska-Pająk Ewa, Borgiel-Marek Halina, Mazur Marcin
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (9) s.579-585, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Necrotizing sialometaplasia (NS) jest łagodnym procesem zapalnym gruczołów ślinowych zlokalizowanym najczęściej w błonie śluzowej jamy ustnej, po raz pierwszy opisanym w 1973 r. Często imituje nowotwory złośliwe. W pracy zanalizowano obraz kliniczny i morfologiczny pacjentów z NS. Szczególną uwagę zwrócono na przyczynypowstawania NS oraz trudności w diagnostyce klinicznej i histopatologicznej bedące przyczyną błędnych rozpoznań i nieprawidłowego leczenia.

  Streszczenie angielskie: Necrotizing sialometaplsaia is a benign inflammatory process of the salivary glands situated in the oral cavity, which was first discribed in 1973. It often imitates malignant neoplasms. In this study, the clinical and morphological picture of patients with NS has been analysed. Special attention has been paid to the aetiology of NS and to problems in the clinical and morphological diagnostics, which have been the caiuse of diagnostic error and inappropriate treatments.


  13/18

  Tytuł oryginału: Uszkodzenia ścięgna Achillesa u osób uprawiających aktywność fizyczną o charakterze sportowym.
  Tytuł angielski: Achilles tendom injuries and sports activity.
  Autorzy: Łukasik Piotr, Widuchowski Wojciech, Pająk Jan, Faltus Ryszard, Koczy Bogdan, Widuchowski Jerzy
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (12) s.489-493, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. W pracy przedstawiono wyniki leczenia operacyjnego 83 pacjentów z uszkodzeniem ścięgna Achillesa, którzy byli leczeni w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich na Oddziałach I i II w latach 1997-2001. Materiał i metody. Materiał obejmował 82 mężczyzn i 1 kobietę w wieku 19-73 lata (średnio 39,3). U prawie 72 proc. pacjentów uszkodzenie ścięgna Achillesa miało związek z rekreacyjnym uprawianiem sportu. W pracy zaprezentowano metody leczenia, postępowania pooperacyjnego i usprawniania stosowane w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej. Wyniki. Wyniki oceniano na podstawie własnej skali obejmującej ocenę subiektywną pacjenta, ocenę obiektywną i czas powrotu do uprawianej wcześniej dyscypliny sportu. Uzyskano 65 proc. wyników dobrych. Wnmioski. Warunkiem powodzenia leczenia jest szybkie postawienie diagnozy i wdrożenie właściwego leczenia. U osób młodych oraz leczonych operacyjnie we wczesnym okresie od urazu (do 7 dni) uzyskano znamiennie lepsze wyniki.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Eighty three patients were treated in the District Hospital of Traumatology in Piekary Śląskie in years 1997-2001 due to Achilles tendon injuries. Material and methods. The patients were 82 males and 1 female in the age of 19-73 years (39,3). In nearly 72 p.c. of cases the injury was due to practising recreative sports. The study reveals methods of operative and postoperative treatment and practised in District Hospital of Traumatology. Results. The results were assessed by the use of the own scale including patient's subjective appreciation, objective estimation and the time of returning to sports. There were 65 p.c. of good results. Conclusions. The most important are quick diagnosis and proper treatment method. The symptomatic better results were obtained in young patients and in patients operated in the early stage of injury.


  14/18

  Tytuł oryginału: Trudności w rozpoznawaniu torbieli pierwotnych - keratocyst.
  Tytuł angielski: Difficulties in the diagnosis of keratocysts.
  Autorzy: Wziątek-Kuczmik Daria, Łangowska-Adamczyk Helena, Pająk Jacek, Borgiel-Marek Halina, Niedzielska Iwona
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (12) s.808-812, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza kliniczna i morfologiczna torbieli pierwotnych u 10 pacjentów leczonych w okresie 10 lat, tj. od 1987 do 1996 roku. Przedstawiono postępowanie rozpoznawcze i lecznicze. W diagnostyce histopatologicznej torbieli stosuje się głównie kryteria ŚOZ. W naszym materiale skorzystano również ze wskazówek diagnostycznych według Odella i Morgana. Odpowiednia konfiguracja nabłonka płaskiego torbieli z rogowaceniem, brak lub minimalne nacieki zapalne oraz obecność wysp nabłonka lub torbieli dodatkowych w ścianie to pełny obraz morfologiczny, który zaobserwowano tylko w 1,4 proc. wszystkich torbieli zębopochodnych. Z uwagi na wysoki współczynnik nawrotów i możliwość transformacji nowotworowej wskazane jest całkowite wyłuszczenie mieszka torbieli oraz zastosowanie metod wspomagających.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was a clinical and morphological analysis of keratocysts in 10 patients who were treated over 10 years, between 1987 and 1996. The diagnostics and treatment of keratocysts are presented. In the histological diagnosis of cysts. WHO criteria are dose amilny used. In our material we have also used the classification of Odell and Morgan. The full morphological picture of the keratocysts, which was observed in only 14 p.c. of all adontogenic cysts, comprises of an appropriate configuration of epithelium of the cyst, with keratinization, minimal or lack of inflammatory infiltration and the presence of epithelial islets or additional cysts in the wall. Because of the high frequency of recurrence and the possibility of neoplastic transformation, enucleation of the cysts and adjunctive treatment are indicated.


  15/18

  Tytuł oryginału: Psychospołeczne i żywieniowe czynniki ryzyka chorób układu krążenia. Założenia i cele projektu oraz metody badania przekrojowego.
  Tytuł angielski: Psychosocial and nutritional cardiovascular disease risk factors - longitudinal cohort study. Assumptions, goals and methods of the screening survey.
  Autorzy: Pająk Andrzej
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.993-998, il., tab., bibliogr. 59 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Polska jest krajem, w którym po wieloletnim wzroście umieralności z powodu Choroby Niedokrwiennej Serca (ChNS) trend odwrócił się i od roku 1992 umieralność z powodu ChNS obniża się. Te dynamiczne zmiany umieralnosci w głównej mierze odzwierciedlają zmiany w zachorowalności i nie znajdują wyjasnienia w postępie metod leczenie w ostrych stanach. Nie udało się ich dostatecznie wyjasnić zmianami, w narażeniu na czynniki ryzyka chorób ukłądu krążenia, takimi jak: palenie tytoniu, hperchoelsterolemia czy nadciśnienie tętnicze. Odwrócenie się trendu umieralności wystąpiło w koincydencji czasowej z przemianami społrcznoekonomicznymi wkraju, które pociągnęły za sobą zmiany w stylu życia jednostek jak ró nież w ich psychospełcznych uwarunkowaniach. Wyniki badań zagranicznych sugerują, że nieró ności w stanie zdrowia można w pewnym stopniu wyjaśnić różnicami czynników psychospołecznych. W badaniach polskich wykazano, że korzystne zmiany w sposobie odżywiania się i w spożyciu etanolu mogły przyczynić się do istotnych zmian w stanie zdrowia populacji polskiej. Długofalowym celem projektu jest zbadanie zależności pomiedzy ryzykiem zachorowania i zgonu z powodu chorób układu krążenia ogółem i choroby niedokrwiennej serca a: 1) narażeniem na psychospołeczne czynniki ryzyka, 2) sposobem odżywiania się (spożycie świeżych jarzyn i owoców i związana z tym wysokośc spożyci askłądników odżywczych, spożycie tłuszczów i ich kompozycja) i, 3) zwyczajem spożywania alkoholu oraz ilośicą i rodzajem jego spożycia. Przedmiotem pracy jest opis założeń projektu i jego celó , a takze metod zastosowanych w wstępnym badaniu prekrojowym, które zostały wykonane w reprezentatywnej próbie populacji mężczyzn i kobiet w wieku 45-64 lata, stałych mieszkańców Krakowa.

  Streszczenie angielskie: In Poland after two decades of increase in mortality due to Coronary Heart Disease (CHD), the trend reversed and CHD mrotality has creased since 1992. Dynamic change in CHD mortlaity reflects changes in the incidence and can not be explained by improvement in the acute medical care. Neither could it be explained by changes in the exposure to known cardiovascular disease risk factors ie. smoking, hypercholesterolemia dn hypertension. There was a coincidence of decreasing trend in CHD mortality with rapid political and socioeconomic reforms in the country, which influenced lifestyle and the psychosocial environment of the individuals. Results of the studies indicate that health inequalities could be partially explained by psychosocial factors. Other studies suggested that favorable changes in health of the Polish population. The long term goal of the present project is to assess the relationship between the risk of coronary heart disease and 1) psychosocial factors, 2) type of diet (consumption of fresh fruits and vegetables, and, 3) alcohol consumption. Assumptions and goals of the project as well as methods of the initial screening, in which a represntative sample of men and women at age 45-64 years, residents of Cracow was examined, are described.


  16/18

  Tytuł oryginału: Czynniki psychospołeczne a samoocena stanu zdrowia u mieszkańców Krakowa w wieku 45-64 lat.
  Tytuł angielski: Psychosocial factors and self reported health in residents of Krakow at age 45-64.
  Autorzy: Topór-Mądry Roman, Pająk Andrzej
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.999-1002, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było okreslenie zależności pomiędzy samooceną stanu zdrowia a czynnikami psychospołecznymi, to jest poziomem wykształcenia, stanem cywilnym, poczuciem obciążenia w pracy i poczuciem korzyści z niej odnoszonych, poczuciem kontroli nad swoją ogólną sytuacją życiową i nad stanem swojego zdrowia. W badaniu wzięło udział 1154 mężczyzn i 1156 kobiet wylosowanych z populacji Krakowa w wieku 45-64 lat. Dane dotyczące samooceny stanu zdrowia, palenie papierosów, poczucia obciążenia i korzyści z pracy, kontroli ogólnej nad sytuacją życiową oraz stanem zdrowia uzyskano w oparciu o standardowy kwestionariusz. Po uwzględnieniu wpływu płci i wieku wykazano, że zwiększone ryzyko samooceny stanu zdrowia jako "zły" lub "bardzo zły" miało związek z wykształceniem podstawowym (iloraz szans = 2,43, 95 proc. przedział ufności - 1,72 - 3,44, w porównaniu z wykształceniem wyższym), z wykształceniem średnim (iloraz szans - 1,77, 95 proc. przedział ufności - 1,24 - 2,53, w porównaniu z wykształceniem wyższym), z poczuciem wysokiego obciążenia w pracy (iloraz szans - 2,21, 95 proc. przedział ufności - 1,33 - 3,67), z poczuciem niskiej kontroli nad swoją sytuacją ogólną (iloraz szans - 2,09, 95 proc. przedziałufności - 1,61 - 2,71), z poczuciem niskiej kontroli nad sytuacją życiowa (iloraz szans - 2,12, 95 proc. przedział ufności - 1,63 - 2,74) i niskiej kontroli nad stanem swojego zdrowia (iloraz szans - 1,92, 95 proc. przedziału fności - 1,45 - 2,52). Posiadanie współmałżonka obniżało ryzyko samooceny stanu zdrowia jako "zły" lub "bardzo zły" (iloraz szans - 0,59, 95 proc. przedział ufności - 0,44 - 0,79)...

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper was to find a relationship between self-reproted health and psychosocial factors i.e. education level, civil status, job effort, job reward and general perceived control, perceived control over health and over live. The studied sample were 1154 men and 1156 women, randomly selected from population of krakow aged 45-64 years. Data on self-reproted health, smoking, perceived control, job effort and job reward was collected using standard questionnaire. After adjustment for age and sex, the risk of "bad" or "very bed' self-reproeted health was higher for thos ewith elementary compared to university education (OR - 2,43, 95 p.c. CI = 1.72 - 3.44), and for those with secondary compared to university education (OR = 1,77, 95 p.c. CI - 1.24 - 2.53), and for high job effort (OR - 2.21, 95 p.c. CI - 1.33 - 3.67), low general perceived control (OR - 2.09, 95 p.c CI = 1.61 - 2.71), low perceived control over live (OR = 2.12, 95 p.c. CI - 1.63 - 2,74) and low perceived control over health (OR - 1.92, 95 p.c. CI - 1.45 - 2.52). Being married was associated with lower risk of "bad" or "very bad" selfreported health (OR - 0.59, 95 p.c. CI - 0.44 - 0.79). Further adjustment to CVD risk factors, i.e. smoking, systolic blood pressure, blood total cholesterol did notchange the results signifciantly.


  17/18

  Tytuł oryginału: Antioxidative properties of coenzyme Q10 and vitamin E in exposure to xylene and gasoline and their mixture with methanol.
  Autorzy: Piotrowska D., Długosz A., Pająk J.
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (6) s.427-432, il., tab., bibliogr. 16 poz. - 3 Multidyscyplinarna Konferencja nt. badań nad lekami Piła 13-16.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Exposure to a mixture of solevents in industry is still a problem particularly in industrial laboratories. In the paint and laquer industry the employees are exposed to xylene (Rx) and gasoline (Rg). The influence of xylene and gasoline or their mixture with methanol on lipid peroxidation was evaluated in the presented paper. Antioxidative properties of CoQ10 or vitamin E were also tested. It was observed that xylene caused an increase of lipid peroxidation measured as a MDA level in all used concentration, but gasoline only in very high doses. The mixture of xylene with methanol increased significantly MDA level, whereas gasoline with methanol did not influence lipid peroxidation. The character of interaction depends on hydrocarbons dose. CoQ10 and vitamin E are effective antioxidants lowering the increased MDA level caused by xylene, gasoline or their mixture with methanol, however the dose of CoQ10 should be adjusted to the strength of oxidative stress in order to avoid disadvantageous effect. CoQ10 is a more effective antioxidant in exposure to xylene rather than gasoline, but vitamin E acts better in exposure to gasoline decreasing the MDA level.


  18/18

  Tytuł oryginału: Europejskie kryteria fachowości w zakresie epidemiologii : [koreferaty i dyskusja]
  Autorzy: Zejda Jan
  Opracowanie edytorskie: Mularczyk-Bal Maria (koref.), Pająk Andrzej (koref.), Wysocki Mirosław (koref.), Zieliński Andrzej (koref.).
  Źródło: W: Epidemiologia w Polsce wobec współczesnych standardów metodycznych, profesjonalnych i kształceniowych : [materiały z sympozjum] - Warszawa, 2002 s.11-24, zał. s. 43-56 - Sympozjum pt. Epidemiologia w Polsce wobec współczesnych standardów metodycznych, profesjonalnych i kształceniowych Warszawa 22.11. 2002 - Załącznik nr 1 s. 43
  Sygnatura GBL: 736,796

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • praca przeglądowa

  stosując format: