Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PACZYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Powikłania cholecystektomii laparoskopowej - wyniki ankiety z 17 krajowych ośrodków chirurgicznych - 10 lat obserwacji.
Tytuł angielski: Postoperative complications of laparoscopic cholecystectomy - multi-centre questionnaire results.
Autorzy: Stanowski Edward, Paczyński Andrzej, Koziarski Tomasz, Krupa Jarosław
Opracowanie edytorskie: Kostewicz Waldemar (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (8) s.691-699, bibliogr. 11 poz. + 1 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena powikłań cholecystektomii laparoskopowej z zastosowaniem techniki wideochirurgicznej w 17 ośrodkach Wojskowej Służby Zdrowia. Materiał i metodyka. Poddano analizie wyniki ankiet nadesłanych z 17 ośrodków Wojskowej Sł żby Zdrowia w Polsce. Analiza obejmowała 15 143 chorych operowanych z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową. Wyniki. Oceniono powikłania śródoperacyjne, wczesne (występujące w 1-3 dobie po operacji) i późne (pojawiające się po wypisaniu ze szpitala, od kilku dni do kilku miesięcy po operacji). Uszkodzenie głównej drogi żółciowej wystąpiło u 0,4 proc. chorych, przewodu pokarmowego u 0,09 proc. chorych, przepony u 0,01 proc., krwawienia zaś u 0,5 proc. chorych. Do powikłań wczesnych zaliczono również bóle barków występujące po zabiegu (4 proc. chorych). Powikłania późńe obejmowały głównie zakażenia ran po trokarach (0,94 proc.) oraz przepuklinę pępkową (0,36 proc.). U 2 (0,02 proc.) chorych, u których w badaniu histopatologicznym wyciętego pęcherzyka żółciowego znalezion oniska gruczolakoraka, stwierdzono przerzuty nowotworowe w miejscu wprowadzenia trokarów. Ogólny odsetek wczesnych powikłań pooperacyjnych wyniósł 4,4 proc., późńych zaś 1,3 proc. Relaparoskopię trzeba było wykonać u 0,2 proc., głównie z powodu powikłań krwotocznych lub utrzymującego się wycieku treści zółciowej przez dren asekuracyjny. Laparotomię wykonano u 0,3 proc. chorych. Odsetek konwersji w badanej grupie chorych wyniósł 2,6 proc. Wniosek. Na podstawie uzyskanych wyników można przewidzieć, że technika wideochirurgiczna podczas cholecystektomii laparoskopowej daje mniej powikłań niż operacja klasyczna i jest godna polecenia w powszechnej praktyce chirurgicznej.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to analyse intraoperative and postoperative laparoscopic cholecystectomy complicaitons from 17 Military Medical Service Centers. Material and methods. Questionnaire results obtained from 17 Military Health Service hospitals were analyzed. The study group comprised 15 143 patients who underwent laparoscopic cholecystectomies. Results. Intraoperative, early (on the 1st - 3rd postoperative day) and late complications (after hospital discharge) were analyzed. Bile duct injuries occurred in 0.4 p.c. of patients, GI tract injuries in 0.09 p.c. and hemorrhage in 0.5 p.c. of cases. Shoulder pain was present in 4 p.c. of patients. Late complications comprised trocar site inflammation (0.94 p.c.) and postoperative umbilical hernia (0.36 p.c.). In 2 cases 90.02 p.c.0 with gallbladder adenocarcinoma, port site metastases were observed during the follow-up period. Overall, early and late postoperative complications were observed respectively in 4.4 p.c. and 1.3 p.c. of patietns. Relaparoscopies were performed in 0.2 p.c. of cases, mainly due to bleeding or prolonged bile leakage, while 0.3 p.c. of patietns required laparotomy. The conversion rate amounted to 2.6 p.c. Conclusion. The videosurgical technique is connected with a lower complication rate, in comparison to classical cholecystectomy and therefore, should be strongly recommended.


  2/4

  Tytuł oryginału: Extrahepatic bile duct injury during laparoscopic cholecystectomy - a survey of 6873 patients.
  Autorzy: Paczyński Andrzej, Koziarski Tomasz, Stanowski Edward, Krupa Jarosław
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.CR438-CR440, bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Despite recognised advantages of laparoscopy, the damage of extrahepatic bile ducts during cholecystectomy is a subject of ongoing discussions, as such injuries are more frequent comparing with open surgery. The analysis included 6873 patients who underwent laparoscopic cholecystectomy. The study group comprised both the patients after elective surgery due to symptomatic cholelithiasis and patients after emergency procedures necessiated by acute cholecystitis. Common bile duct was damaged in 9 patients. Five people had their main bile duct transected, in 2 people it was partial excision, and in the other 2 subjects - puncture damage with electrocoagulation took place. In seven cases, the damage was diagnosed still during laparoscopy and conversion to open surgery was performed. In two subjects the damage was diagnosed in postoperative period and it was subsequently confirmed by ERCP. Roconstructive surgery included: BCD suturing with interrupted stiches, end-to-end anastomosis over T-tube and Roux-en-Y bilioenteric anastomosis. Good postoperative outcome was obtained in 6 patiens. One subject required repeated endoscopic dilatation and placement due to recurrent cholangitis. Two patients died due to upper gastrointestinal bleeding and multiple organ failure. Extrahepatic bile duct injury remains a dangerous complication following cholecystectomy. It is more likely to occur in case of anomalous anatomy of bile ducts, inflammatory or malignant infiltration and technical errors of an operating surgeon. It is very important to diagnose the damage early enough, preferably still during laparoscopy. Imaging investigations (ultrasound, ERCP, MRCP, cholangiography) may be helpful in establishing the diagnosis during the postoperative period.


  3/4

  Tytuł oryginału: Konwersje w cholecystektomii laparoskopowej.
  Tytuł angielski: Conversions during laparoscopic cholecystectomy.
  Autorzy: Stanowski Edward, Paczyński Andrzej, Gołębiowski Grzegorz, Koziarski Tomasz, Paśnik Krzysztof, Kurzawa Katarzyna
  Opracowanie edytorskie: Krawczyk Marek (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (10) s.869-874, il., bibliogr. 15 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Omówienie rodzajów i przyczyn konwersji w cholecystektomii laparoskopowej. Materiał i metodyka. W naszej klinice od 07.1991 do 12.2001 r. wykonano 6873 cholecystektomii laparoskopowych u 4078 kobiet i 2795 mężczyzn w wieku od 13 do 94 lat, w tym konwersję wykonano u 111 (1,615 proc.) osób. Konwersje podzielono na 3 grupy: przewidywane, zamierzone i wymuszone. Uznano, iż konwersja nie jest powikłaniem nowej techniki operacyjnej, lecz zamianą sposobu operacji. Wyniki. Konwersje wykonano u 111 chorych, w tym planowe u 7 (6,3 p.c.) chorych, wymuszone u 36 (32,43 p.c.), a zamierzone u 68 (61,26 proc.) chorych. Czas operacji laparoskopowej, podczas której zdecydowano jej zamianę na klasyczną, wynosił od 7 min. do 3 h 15 min. (śr. 40 min). Konwersje stanowiły od 0,31 (1999 r.) do 2,35 proc. (1993 r.). Wahania te spowodowane są zmianą zasad kwalifikacji chorych do cholecystektomii laparoskopowej. W miarę nabywania doświadczenia i doskonalenia techniki wideochir. rozszerzano wskazania do cholecystektomii laparoskopowej. Retrospektywna ocena badania podmiotowego, przedmiotowego, badań oraz biochem. nie pozwala na jednoznaczne określenie, które z nich ma wpływ na większą częstość konwersji. Nie zaobserwowaliśmy zjawiska zwanego "krzywą uczenia sie". Zwiększona liczba konwersji spowodowana została rozszrzeniem kryteriów kwalifikacji do cholecystektomii laproskopowej. Wnioski. Konwersja nie jest błędem, lecz zamianą techniki operacyjnej. Niezależnie od liczby wykonanych operacji istnieje odsetek chorych wymagających konwersji. Konwersja powinna być wykonana w ciągu ok. 30-60 min. w przypadku braku postępu operacji...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present types of conversions and reasons for conversion during laparoscopic cholecystectomy. Material and methods. During the period between October, 1991 and December, 2001 6873 patients (4078 female, 2795 male) underwent laparoscopic cholecystectomy in our Department. Conversion was performed in 111 patients (1.615 p.c.). We divided conversions into 3 groups: anticipated conversions (7 patients -6.30 p.c.), emergency conversions in 31 cases (29.2 p.c.) and deliberate conversions in 67 cases (63.2 p.c.). Results. Conversion was performed in 11 patients (1.615 p.c.). Time during which was performed ranged between 15 min and 3 h 15 min. Data demonstrated that conversion to open cholecystectomy was required in 0.31 p.c. (1999) to 2.35 p.c. (1993). Cases these differences were due to the change of patient qualification towards laparoscopic cholecystectomy. With experience and progress in videosurgical techniques, indications towards laparoscopic cholecystectomy have expanded. Retrospective evaluation of the history, physical and biochemical examinations, as well as imaging techniques does not help determine, which of these factors might influence the frequency of conversions. We did not observe the "learning curve" in our department. The increasing number of conversions was due to a wider spectrum of qualification criteria towards laparoscopic cholecystectomy.


  4/4

  Tytuł oryginału: Konwersje w cholecystektomii laparoskopowej
  Autorzy: Stanowski Edward, Paczyński Andrzej, Gołębiowski Grzegorz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.169-171, il., bibliogr. 15 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: