Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PACZUSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Selektyna E we krwi chorych na niestabilną dusznicę bolesną.
Tytuł angielski: E selectin in blood of patients with unstable angina pectoris.
Autorzy: Grabarczyk Ewa, Wodyńska Teresa, Paczuski Ryszard, Kotschy Maria
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.29-31, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cząsteczki adhezyjne uwolnione z powierzchni komórek wykrywane są we krwi i płynach ustrojowych, określono je jako rozpuszczalne (s) (ang. solube) lub krążące (c) (ang. circulation). W immunologiczno-zapalnym procesie uszkodzenia śródbłonka niewątpliwie zaangażowana jest selektyna E. Celem pracy było oznaczenie stężenia rozpuszczalnej selektyny E w osoczu chorych na niestabilną dusznicę bolesną. U chorych tych toczący się proces miażdżycowy może doprowadzić do dysfunkcji śródbłonka naczyń. W osoczu z dodatkiem cytrynianu 94 chorych na dusznicę bolesną stwierdzono statystycznie istotnie wyższe stężenie selektyny E niż w grupie kontrolnej. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic zależnych od współistniejących czynników ryzyka, takich jak: wysokie stężenie cholesterolu w surowicy, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca czy palenie papierosów. Podwyższone stężenie nie zależało od wieku. Selektynę E (sE-selectin) oznaczono w osoczu z dodatkiem cytrynianu metodą immunoenzymatyczną ELISA, przy użyciu zestawu firmy Bender Medsystems.

  Streszczenie angielskie: Adhesive molecules released from cellular surface, detected in body blood and liquids were determined as soluble or circulatory. In immunologically inflammatory process resulting from endothelium damage E-seletin is undoubtedly involed. The aim of this investigation was the concentration assessment of soluble E-selectin in blood serum in patients suffering from unstable angina pectoris. The expanding ather atheramotous process may bring about vascular endothelium dysfunction. In blood serum with citrate of 94 angina pectoris patients one found statistically higher E-selectin concentration than in control group. On the other hand, no statiscally relevant differences were found pertaining to coexistent risk factor such as: high level of cholesterol in blood serum, hypertension, diabetes mellitus or smoking. Increased concentration was not age related. E-selectin was deterined in citrate blood serum by ELISA immunoenzymatic method using Bender Medsystems kit.


  2/3

  Tytuł oryginału: Aktywacja śródbłonka naczyniowego w przebiegu ostrego zapalenia trzustki
  Autorzy: Cisowski Piotr, Dąbrowiecki Stanisław, Paczuski Ryszard
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.437-446, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/3

  Tytuł oryginału: Optymalizacja oznaczania aktywności czynnika von Willebranda za pomocą testu wiązania kolagenu (vWf:CBA).
  Tytuł angielski: Optimalisation of measurement of von Willebrand factor activity with collagen binding assay (vWf:CBA).
  Autorzy: Paczuski Ryszard
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (3) s.371-379, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Ostatnio rekomenduje się test wiązania kolagenu (vWf:CBA) jako nową metodę oznaczania aktywności czynnika von Wilelbranda (vWf). W metodzie tej wykorzystuje się zjawisko wiązania cząstek czynnika von Willebranda przez kolagen a następnie dokonuje pomiaru ilości vWf w sposób analogiczny do procedury stosowanej w oznaczeniach immunoenzymatycznych ELISA. Wskazuje się jednak na istnienie dużych trudności w opłaszczaniu mikropłytek kolagenem co wymaga stosowania wysokich stężeń kolagenu i długich czasów inkubacji opłaszczającej lub chemicznej modyfikacji powierzchni mikropłytek ELISA i kolagenu. Prowadzone przez autora badania wskazują, że przyczyną trudności jest niewłaściwy dobór źródła kolagenu i warunków opłaszczania. Ich modyfikacja pozwala na opłaszczanie stosunkowo niskimi stężeniami kolagenu rzędu 5-10 ćg/ml oraz skrócenie dojednego dnia całości testu.

  Streszczenie angielskie: Collagen binding assay (vWF:CBA) is recently recommended as new method for determination of von Willebrand factor activity. The principle of this assay is measurement of quantity of von Willebrand factor molecules bound to collagen in a way similar to ELISA procedure. Most authors report problems in efficient coating of microplates with collagen, and suggest special procedures requiring chemical modification of microplate surface and collagen, and suggest special procedures requiring chemical modification of microplate surface and collagen or high concentration of this protein and long incubation times. Authors studies indicate that the reasons of this problems are origin of collagen used for coating and conditions of coating procedure. Modification of coating conditions allows to use a relatively low concentration of collagen in range 5-10 ćg/ml and to complete the test in one day.

  stosując format: