Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PACIOREK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Virulence properties of Escherichia coli faecal strains isolated in Poland from healthy children and strains belonging to serogroups O18, O26, O44, O86, O126 and O127 isolated from children with diarrhoea.
Autorzy: Paciorek Jarosław
Źródło: J. Med. Microbiol. 2002: 51 (7) s.548-556, il., tab., bibliogr. 58 poz.
Sygnatura GBL: 305,350

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Four hundred and twetny-seven Escherichia coli isolates from 427 cases of infantile diarrhoea in Poland, belonging to serogroups O18, O26, O44, O86, O126 and O127 and 150 E. coli isolates from 52 healthy children were examined for selected virulence properties. The presence of the plasmid pAA, a plasmid encoding enteroheamolysin, the genes encoding intimin (eae), bundle-forming pili (bfp), Shiga toxins I and II (stxI, stxII) and cytotoxic necrotising factor types 1 and 2 (cnf1, cnf2) was investigated by PCR. Adhesion to HEp-2 cell monolayers was also tested and selected strains were investigated for the presence of P-fimbriae and haemolytic activity. Typical enteropathogenic E. coli isolates (typical EPEC, strains possessing eae and bfp, but not stx) were not found. The particular classes of E. coli among 427 isolates from ill children were: atypical EPEC (eae**+ bfp, stx**-), 21.3 p.c.; Shiga toxin-producing E. coli (STEC), 0.7 p.c.; diffsely adherent E. coli (DAEC), 4 p.c.; enteroaggreagative E. coli (EAEC), 16.9 p.c.; necrotoxic E. coli type 1 (NTEC1), 0.2 p.c.; and cell-detaching E. coli (CDEC), 29 p.c. With the exception of STEC, all the above classes of E. coli were found among the isolated from healthy children which comprised: atypical EPEC 8.0 p.c., DAEC 6.7 p.c.; EAEC 17.3 p.c., NTEC1 14.0 p.c. and CDEC 40.0 p.c. Cell detachment (CD) was significantly associated with 3-h haemolytic activity. There was also strong correlation between haemolytic activity (Hly) and the presence of p-fimbriae. No correlation was found between the presence of te cnf1 gene and CD, Hly or P-fimbriae.


  2/4

  Tytuł oryginału: Występowanie wybranych markerów zjadliwości u pałeczek Escherichia coli 018, 026, 044, 086, 0126 i 0127 izolowanych od dzieci z biegunką oraz u szczepów E. coli wyosobnionych z kału zdrowych dzieci : praca doktorska
  Autorzy: Paciorek Jarosław, Kałużewski Stanisław (promot.).; Państwowy Zakład Higieny Zakład Bakteriologii w Warszawie
  Źródło: 2002, 129 k. : il., tab., bibliogr. 229 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20081

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/4

  Tytuł oryginału: Typy fagowe oraz profile plazmidowego DNA szczepów Salmonella enterica subsp. Enterica ser. Enteritidis (S. Enteritidis) izolowanych z ognisk zatruć pokarmowych w roku 2001.
  Tytuł angielski: Phage types and plasmid profiles of Salmonella enterica subsp. Enterica ser. Enteritidis (S. Enteritidis) stains isolated from outbreaks in Poland in 2001.
  Autorzy: Cieślik Anna, Szych Jolanta, Zasada Aleksandra A., Paciorek Jarosław, Kałużewski Stanisław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (4) s.325-334, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Scharakteryzowano 41 szczepów S. Enteritidis określając ich lekowrażliwość, typując bakteriofagami wg Ward, oraz wyznaczając elektroforetyczne profile plazmidowego DNA. Wyizolowane z ognisk zatruć pokarmowych w Polsce w maju i czerwcu 2001 roku szczepy S. Enteritidis będące przedmiotem niniejszego opracowania przedstawiają różne typy fagowe. Wszytkie szczepy posiadają plazmid o wielkości 57 kb oraz dodatkowo plazmidy swoiste dla ich typów fagowych. Zaobserwowano przypuszczalną konwersję szczepu o typie fagowym 21 do typu 1var.


  4/4

  Tytuł oryginału: Zgodność rozpoznań bronchoskopowych i histopatologicznych u pacjentów z podejrzeniem raka płuca.
  Tytuł angielski: Correlation between bronchoscopically visible aspects and histopathologic resutls in patients with suspected lung cancer.
  Autorzy: Paciorek Marcin, Domagała-Kulawik Joanna, Droszcz Paweł, Byśkiniewicz Krzysztof, Krenke Rafał, Karwat Krzysztof, Chazan Ryszarda
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1193-1197, tab., bibligor. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie korelacji między widocznymi podczas bronchoskopii zmianami mogącymi odpowiadać procesowi rozrostowemu (guz, naciek, ucisk z zewnątrz, martwica) a wynikiem badania histopatologicznego oraz ocena przydatności połączenia biopsji szczoteczkowej oraz kleszczykowej w diagnostyce raka płuca. Badanie bronchoskopowe zostało przeprowadzone u 208 pacjentów ze zmianami w badaniu RTG klatki piersiowej sugerującymi raka płuca lub występującym krwiopluciem. Materiał do badań histopatolgoicznych otrzymano za pomocą biopsji szczoteczkowej, biopsji kleszczkowej lub popłuczyn oskrzelowych. Dodatnie wyniki były klasyfikowane jako rak drobno- bądź niedrobnokomórkowy. Od wszystkich chorych zbierano wywiad dotyczący nikotynizmu. U 165 chorych obraz zmian w bronchoskopii odpowiadał zmianie nowotworowej. U 90 chorych wynik badania histopatologicznego był dodatni: 32 proc. stanowił rak drobnokomórkowy, 62 proc. rak niedrobnokomórkowy. W 23 przypadkach pobrano jednocześnie biopsję kleszczykową oraz szczoteczkową - wyniki obu badań były zgodne w 78 proc. przypadków. W trzech przypadkach rozpoznanie zostało ustalono jedynie dzięki biopsji szczoteczkowej. W analizowanej grupie chorych ze wstępnym rozpoznaniem rka płuc potwierdzenie histopatologiczne uzyskano w 43 proc. przypadków. Biopsja szczoteczkowa okazała się cennym uzupełnieniem biopsji kleszczykowej i uzasadnione wydaje się częstsze stosowanie obu tych metod jednocześnie.

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was to determine correlation between bronchoscopically visible lesions and histopathologic classification and whether cytology and histopathology can complement each other in diagnosis of pulmonary neoplasm. Fibroptic flexible bronchoscopy was performed in 208 patietns who where suspected of haveing lung cancer - abnormal chest x - ray or hemoptysis. Material for histopathologic examination was obtained from bronchial brushings, bronchial forceps biopsy and bronchial washings. Positive results were classified as non - small cell or small cell carcinomas. All patietns were questioned about smoking history. in 165 patients there were visible signs of enoplasm in bronchoscopic examination: tumor, necrosis, infiltration, compression. Histopathology was positive in 90 cases: small cell carcinoma 32 p.c., non-small cell carcinoma 68 p.c. In 23 cases material for histopathologic examination was obtained from both bronchial brushings and foceps biopsies: results were compatible in 78 p.c. Bronchial brushings identified neoplasm in three additional cases. In analysed group of 208 patietns cancer cells were found in 43 p.c. Examination of bronchial brushings coplements forceps biopsy in diagnosing and typing lung neoplasms and could be performed more frequently in patietns undergoing fiberoptic bronchoscopy.

  stosując format: