Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PACHECKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Ocena przydatności sICAM-1 oraz wybranych markerów prozapalnych w diagnostyce i monitorowaniu terapii alergicznego i wirusowego nieżytu nosa : praca doktorska
Autorzy: Białek Sławomir, Pachecka Jan (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej w Warszawie
Źródło: 2002, 116 k. : il., tab., bibliogr. 99 poz., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/21459

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/2

  Tytuł oryginału: Neuromodulacja czynności mięśnia sercowego.
  Tytuł angielski: The neuromodulation of function myocardium.
  Autorzy: Sygitowicz G., Gajewski M., Maśliński S., Pachecka J[an]
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (2) s.89-94, bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Streszczenie polskie: Stan niedokrwienia bądź niedotlenienia mięśnia sercowego prowadzi do uruchomienia wzajemnych zależności pomiędzy układem adrenergicznym i cholinergicznym. Istotne współzależności obejmujące stan niedokrwienia mięśnia sercowego oraz stan zapalny są nadal przedmiotem wielu dyskusji. Dogłębne poznanie występujących interakcji pomiędzy neuromodulatorami autonomicznego układu nerwowego a komórkami mięśnia sercowego i komórkami zapalnymi może wpłynąć na rozwój pomyślnych farmakologicznych strategii leczenia zaburzeń mięśnia sercowego.

  Streszczenie angielskie: The ischaemic or hipoxic myocardium lead to the mobilize of a realationship between adrenergic and cholinergic systems. The evidences of a relationship between ischaemic and inflammation are discussed. The better knowledge of feasible interactions of neuromodulation of an autonomic nervous with myocardium and inflammatory cells, should to the development of successful paharmacological strategies for the prevention os ischaemic injury.

  stosując format: