Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PABIS
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Krytyczna ocena rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym.
Tytuł angielski: A critical evaluation of the rehabilitation of children with cerebral palsy.
Autorzy: Kwolek Andrzej, Pabis Maria, Lewicka Krystyna, Korab Dorota
Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.33-36, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,531

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pediatria
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy jest przedstawienie doświadczeń w rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym w województwie podkarpackim. Materiał i metody. W Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie w latach 1989 - 2001 leczono 1980 dzieci, w tym było 712 dzieci z mózgowym porażeniem. Obecnie ciągłą rehabilitacją łącznie objętych jest 1300 dzieci z Rzeszowa i terenu województwa podkarpackiego. Program rehabilitacji obejmuje fizjoterapię, stałe weryfikowanie diagnozy z udziałem lekarzy specjalistów: rehabilitacji medycznej, neurologa dziecięcego, pediatry, otolaryngologa oraz psychologa i logopedy, edukację rodziców (opiekunów), zaopatrzenie ortopedyczne, okresowe konsultacje ortopedyczne i lecenie ortopedyczne wspólnie zakwalifikowanych do zabiegu operacyjnego dzieci (4,7 proc.). Wnioski. Omówiono problemy i utrudnienia w kompleksowej rehabilitacji dzieci objętych leczenie w Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci. Przedstawiono wnioski dotyczące lepszej dostępności do rehabilitacji na różnych poziomach i współpracy zespołu rehabilitacyjnego.

  Streszczenie angielskie: Background. The aim of this study is to present the authors' clinical experience in the rehabilitation in the rehabilitation of cerebral palsied children in the Podkarpacie district of Poland. Material and methods. During the period 1989 - 2001 the authors treated 1980 children in the Outpatient Rehabilitation Clinic for Children at District Hospital No. 2 in Rzeszów, Poland. 712 of the children suffered from cerebral palsy. At present there are 1300 children living in Rzeszów and the vicinity under the permanent care of our outpatient clinic. The rehabilitation procedure consists of physiotherapy, long-term follow-up by rehabilitation specialists, neurologists, otolarygologists, and psychologists, and parent education. The children are also provided with orthopedic equipment and orthopedic treatment in all cases requiring surgery (4.7 p.c. of all the CP children). Conclusions. All problems involving the comprehensive rehabilitation of the children treated in our Outpatient Rehabilitation Clinic for Children are discussed. We also present conclusions on how to make access to rehabilitation easier for patients and improve the cooperation of the rehabilitation team.


  2/5

  Tytuł oryginału: Rzadki przypadek naczyniaka chłonnego krezki jelita czczego u 20-letniego mężczyzny - trudności diagnostyczne i lecznicze.
  Tytuł angielski: Rare case of mesojejunum lymphangioma in a twenty years old man - diagnostic and therapeutic difficulties.
  Autorzy: Lizoń Jacek, Dominik Ryszard, Pabis Dariusz, Mądry Ryszard, Cienciała Antoni
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.343-346, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Występowanie naczyniaków chłonnych przewodu pokarmowego u dorosłych jest niezwykle rzadkie. Często objawy i obraz radiologiczny są niejednoznaczne. Autorzy opisują przypadek 20 letniego mężczyzny przyjętego do szpitala, celem leczenia operacyjnego guza jamy brzusznej. W badaniu histopatol. guza po zabiegu operac. stwierdzono naczyniaka chłonnego typu hygroma krezki jelita czczego.


  3/5

  Tytuł oryginału: Factors influencing low incidence of living donors for renal transplantation in Poland.
  Autorzy: Sieńko J., Ostrowski M., Ciechanowski K., Kamiński M., Sulikowski T., Pabisiak K., Paczkowski M., Domański L., Fronczyk A., Ślozowski P., Tejchman K.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.49-51, il., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose of the study: To answer the question: "Why are only 3.8 p.c. of kidney transplantations in Poland from living donors?" Material and methods: To research was conducted using data from anonymous polls addressed to family members of dialyzed patients (potential donors). Results: Almost everybody (98 p.c.) had heard about the possiblity of treating renal insufficiency by kidney transplantation, but only 77 p.c. knew about the possibility of giving their own kidney to a related person. Merely 36 p.c. had been informed about this treatment method by a doctor. The most common fears within respondents were those of: health worsening after donating a kidney - 45 p.c., and the operation itself (taking an organ) - 39 p.c.


  4/5

  Tytuł oryginału: Organ procurements in West Pomerania in years 2000-2001.
  Autorzy: Ostrowski M., Bohatyrewicz R., Ciechanowski K., Pabisiak K., Sieńko J., Myślak M., Kamiński M., Sulikowski T.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.55-57, il., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Year by year the actual number of transplanted organs has been growing in Poland. In the event of the Województwo Zachodniopomorskie (Western Pomeranian Province) the primary activities were focused on informing medical personnel at hospital departments about approaching donors through trainings for such medical personnel. Such activities resulted in both acceptance and support, especially by medical personnel of medium as well as lower ranks. Since 1983 two transplant units have been functioning in the Province: SPSK-2 and S. P. W. S. Z. in Szczecin, and since 2000 two co-ordination offices, too. Main result of our activities can be seen in the number of organs procured for transplantation. In 2000 we had 27.7 procurements per million (ppm), in 2001 there were 39.9 ppm.


  5/5

  Tytuł oryginału: Nowotwory złośliwe jamy ustnej i gardła.
  Autorzy: Wójtowicz Jerzy G., Pabiszczak Maciej
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (9) s.74-77, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: