Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PAŃKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Rola systemu ciągłego monitorowania glikemii w insulinoterapii dzieci z cukrzycą typu 1.
Tytuł angielski: Glucose monitoring system in insulin therapy in pediatric patients with type 1 diabetes.
Autorzy: Pańkowska Ewa
Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (2) s.57-64, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,197

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania DCCT udowodniły, że ścisła kontrola metaboliczna i dobre wyrównanie metaboliczne ma istotny wpływ na zmniejszenie ryzyka rozwoju poźnych powikłań narządowych w cukrzycy typu 1. System ciągłego monitorowania glikemii (SCMG, "holter glikemii") jest nowym narzędziem w dążeniu do optymalnej kontroli metabolicznej, wykreśla on profil glikemii na popdstawie 288 pomiarów stężenia glukozy w płynie śródtkankowym na dobę. W badaniu oceniano przydatność kliniczną SCMG w terapii insuliną dzieci z cukrzycą typi 1. Grupa badana: 8 dzieci (6 chłopców, 2 dziewczęta) w wieku 6,4 ń 2,5 lat; czas trwania cukrzycy 2,2 ń 2,3 lat; HbA1c przy podłączeniu systemu 8,1 ń 0,8 proc. Na podstawie SCMG rozpoznano 21 okresów ukrytych hipoglikemii trwających 11,5 godzin i 42 okresy ukrytych hiperglikemii o łącznym czasie trwania 340,4 godzin. HbA1c oznaczona w dwa miesiące po wprowadzeniu zmian w insulinoterapii obniżyła się w całej grupie do 7,38 ń 0,7 proc. Holter glikemii jest nowym narzędziem w kontroli metabolicznej cukrzycy, na podstawie którego można ustalić dawkę insuliny i dobrać optymalną metodę prowadzenia insulinoterapii. Jest dobrze tolerowany w grupie najmłodszych pacjentów.

  Streszczenie angielskie: The Diabetes Control and Complications Trial have clearly demonstrated that self-monitoring of glucose and near-normal HbA1c levels should be aimed at in patients with diabetes so as to reduce the risk of microvascular complications. The continuous glucose monitoring system (CGMS) is a new tool in achieving proper metabolic control. The CGMS provides 288 glucose measurements in interstitial fluid per day glycaemic profile may be created. The aim of this study was to evaluate the clinical role of CGMS in type 1 diabetes patients. The group consisted of 8 children (6 boys and 2 girls), aged 6.4 ń 2.5 yrs, duration of diabetes 2.2 ń 2.3, 6 patients were treated with pump therapy, 1 with multiply daily insulin injections and 1 was in remission without insulin. At time of sensor replacement HbA1c was 8.11 ń 0.84 p.c. Unrecognised hypoglicaemia was detected by CGMS in 21 periods (duration 11.5 hours) and 42 periods of hyperglycaemia (duration 340.4 hours). Two months later HbA1c decreased to 7.38 ń 0.71 p.c. CGMS might have an important role to play in diabetes management, it is useful in therapy adjustment and in improving of metabolic control. CGMS is well accepted by the youngest paediatric patients.


  2/5

  Tytuł oryginału: Ciągły podskórny wlew insuliny w terapii dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Continuous subcutaneous insulin infusion in children and adolescents with type 1 diabetes.
  Autorzy: Pańkowska Ewa
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (2) s.96-102, il., tab., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badania DCCT wykazały, że intensywna terapia w cukrzycy typu 1 zmniejsza ryzyko wystąpienia i rozwoju mikroangiopatii cukrzycowej. Jest metodą z wyboru w leczeniu osób z cukrzycą typu 1. Prowadzona może być z zastosoaniem wstrzykiwaczy lub osobistych pomp insulinowych (CSII). Liczne badania kliniczne, prowadzone od ponad 20 lat i porównujące metodę ciągłego podskórnego wlewu insuliny z wielokrotnymi iniekcjami insuliny, wykazały, że stosując pompy insulinowe można uzyskać poprawę wyrównania netabolicznego, zmniejszenie ryzyka ciążkich hipoglikemii i nawracających incydentów kwasicy ketonowej oraz poprawić jakość życia osoby z cukrzycą. Wprowadzenie analogu insuliny krótko działającej pozwoliło na optymalizację leczenia metodą CSII. Efekty uboczne terapii pompowej takie jak ropnie skóry i szybsze narastanie kwasicy ketonowej, można w znacznym stopniu ograniczyć poprzez edukację pacjenta i ich rodzin. Według rekomendacji ADA i ISPAD metoda ta zalecana jest wszystkim pacjentom, którzy zdolni są do opanowania podstawowych zasad terapii i stałej współpracy z zespołem cukrzycowym. Co raz częściej praktykowana jest również wśród najmłodszych pacjentów z cukrzycą, którzy są pod opieką rodziców. Kolejnym krokiem w doskonaleniu terapii pompowej jest system ciągłego monitorowania glikemii. Wyznaczany profil glikemii (288 pomiarów na dobę) pozwala na ustalenie indywidualnego algorytmu dobowego insuliny. W przyszłości połączenie tych dwu systemów pozwoli na stworzenie pierwszej przenośnej sztucznej komórki beta.

  Streszczenie angielskie: The Diabetes Control Complication Trial has demonstrated that intensive diabetes treatment delays the onset and slows the progression of diabetic microangiopatty. Intensive insulin therapy is one chosen method for patients with type 1 diabetes. In this method pen or insulin pump can be used. The numerous clinical studies very clearly have demonstrated that continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) improves metabolic control, decreases risk of sever hypoglicaemia and recurrent ketosis and the lifestyle is more flexibility than in multiple insulin injections method. The rapid-action insulin analogues is the most effective insulin in CSII. Risks of CSII, such as diabetic ketosis or skin abscess, may be minimized by education trainings. This method is recommended by ADA and ISPAD for patients who are able to work with diabetes team and motivated to improve their glucose profile. Pump's therapy is often used for young children with diabetes, but children should be in parent's supervisions. Continuous glucose monitoring system is the first glycaemia holter and next step in increasing insulin therapy efficacy. The profile is created based on 288 glucose measurements per day. It is helpful in creating algorithm of insulin adjustment in pump therapy. It might be hoped that when a continuous glucose sensor is coupled with insulin pump, the artificial beta cell be created.


  3/5

  Tytuł oryginału: Cukrzyca - hipoglikemia - padaczka.
  Tytuł angielski: Diabetes mellitus - hypoglycaemia - epilepsy.
  Autorzy: Pańkowska Ewa, Szypowska Agnieszka, Zduńczyk Beata, Sidor Krystyna
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (2) s.81-84, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Hypoglycaemia is the most common complication of insulin therapy in type 1 diabetes. Most surveys have demonstrated that the tighter the glycaemic control, and the younger the patient, the greater the frequency of both mild and severe hypoglycaemie. It is well known that severe hypoglycaemie, particular in very young children may disrupt their cognitive function, but associations with epilepsy is not established. Strategies to diminish the risk fo hypoglycaemia should be investigated.


  4/5

  Tytuł oryginału: Zakażenia grzybicze nadal aktualnym problemem u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Fungal infections - still a common problem in type 1 diabetic children and adolescents.
  Autorzy: Szypowska Agnieszka, Pańkowska Ewa, Symonides-Ławecka Alicja, Trippenbach-Dulska Hanna, Korniszewski Lech
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (3) s.115-120, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości występowania zakażeń grzybiczych u dzieci i młodzieży chorujących na cukrzycę typu 1 oraz określenie związku ze stopniem wyrównania metabolicznego. Materiał stanowiło 103 pacjentów z cukrzycą typu 1: 41 osó z dobrym wyrównaniem metabolicznym (17 chłopców, 24 dziewcząt, śr. wiek 15,1 ń 3,5 lat [8-20 lat], HbA1c 7,3 ń 0,6 proc., czas trwania cukrzycy 6,6 ń 4,1 [2-14lat]); 41 osób z niezadowalającym wyrównaniem metabolicznym (9 chłopców, 32 dziewczęta, śr. wiek 15,3 ń 2,7 lat [8-20 lat], HbA1c 11,5 ń 1,6 proc., czas trwania cukrzycy 6,9 ń 3,6 [2-17]); 21 osób z nowo rozpoznaną cukrzycą (7 chłopców, 14 dziewcząt, śr. wiek 10,6 ń 3,3 [4-16 lat]). Grupa kontrolna składała się z 54 zdrowych osób (15 chłopców, 36 dziewcząt, śr. wiek 15,3 ń 4,66 [6-20 lat]). Metodyka: z wymazów z zewnętrznych narządów płciowych i odbytu wykonywano hodowle mikologiczne oraz oceniano obecność grzybów w preparacie bezpośrednim. Metodą elektroforezy przeciwstawnej oznaczano przeciwciała przeciwko antygenom Candida. Wyniki: Grzyby izolowano znamiennie częciej z przewodu pokarmowego (p = 0,0002) i narządów płciowych (p = 0,0000) u pacjentów ze złym wyrównaniem metabolicznym i znowo rozpoznaną ckrzycą w porównaniu z osobami z dobrym wyrównaniem metabolicznymi i z grupą kontrolną. Przeciwciała przeciwko antygenom Candida wykryto u 4 osób. Wnioski: Dobrej kontroli cukrzycy towarzyszy mniejsza częstość infekcji grybiczych u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1.


  5/5

  Tytuł oryginału: Hipoksja w cukrzycy - rola niedotlenienia w powstawaniu późnych powikłań narządowych.
  Tytuł angielski: Hypoxia in diabetes - the role of hypoxia in diabetic late complications.
  Autorzy: Pańkowska Ewa, Szypowska Agnieszka, Korniszewski Lech
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (3) s.147-150, bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Powstawanie powikłań późnych narządowych w cukrzycy jest procesem wieloczynnikowym, w którym najważniejszą rolę odgrywa hiperglikemia. Jednak wyniki badań DCCT wskazują, że istnieje duże zróżnicowanie ryzyka rozwinięcia późnych powikłań, co może wskazywać na inne, oprócz złego wyrównania metabolicznego, czynniki. Na pewno należą do nich predyspozycje genetyczne, stres oksydacyjny, wolne rodniki, zaburzenia lipidowe, czynniki wzrostu. Hipoksja tkanek może mieć wpływ na progresję neuropatii i retinopatii cukrzycowej. Istnieje wiele badań klinicznych i doświadczalnych wskazujący na wpływ niedotlenienia i niedokrwienia na zmiany degeneracyjne w obwodowych włóknach nerwowych. Proliferacja naczyń krwionośnych siatkówki może być związana ze stanami hipoksji tkankowej, które stymulują wzrost stężenia VEGF (vascular endothelial growth factor). Niedotlenienie tkanek w cukrzycy zależeć może od wielu procesów. Należą do nich zwiększone powinowactwo hemoglobiny glikowanej do tlenu, zmniejszona płynność błony komórkowej erytrocyta, zwiększona lepkość krwi i zwolniony przepływ krwi, zmiany o charakterze restrykcyjnym w tkance płucnej, nasilona miażdżyca dużych naczyń krwionośnych.

  stosując format: