Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PAŹ
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Analiza immunofenotypu leukocytów u chorych na stwardnienie rozsiane : praca doktorska
Autorzy: Paź Aleksandra, Członkowski Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej w Warszawie
Źródło: 2002, [4], IV, 78 k., [16] k. tabl. : il., tab., bibliogr. s. 61-78, streszcz., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/19968

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • neurologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/5

  Tytuł oryginału: Terapia antybiotykowa w urazach jamy brzusznej u chorych z MOC
  Autorzy: Puacz Elżbieta, Kulesza Tomasz, Paździor Marek, Karski Jerzy
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.217-221, tab., bibliogr. 7 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  3/5

  Tytuł oryginału: Cytometryczna analiza parametrów profilu immunologicznego we krwi obwodowej chorych na stwardnienie rozsiane. 12-miesięczna obserwacja podczas leczenia preparatem copaxone.
  Autorzy: Mirowska Dagmara, Paź Aleksandra, Skierski Janusz, Koronkiewicz Mirosława, Zaborski Jacek, Wicha Wojciech, Członkowski Andrzej, Członkowska Anna
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (2) s.153-159, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stwardnienie rozsiane (s.r.) jest przewlekłą chorobą demielinizacyjną ośrodkowego układu nerwowego, prawdopodobnie o etiologii autoimmunologicznej. Jak do tej pory nie dysponujemy skutecznymi metodami leczenia tej choroby. Jednym z preparatów budzącym coraz większe zainteresowanie jest preparat copaxone (octan glatirameru), chociaż mechanizm jego działania nie został jak do tej pory jednoznacznie wyjaśniony. Celem naszego badania było określenie czy roczna terapia glatiramerem wywołuje zmiany w zakresie parametrów profilu immunologicznego krwi obwodowej u chorych na stwardnienie rozsiane. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem metody cytometrii przepływowej.

  Streszczenie angielskie: Multiple sclerosis (SM) is a chronic demyelinating central nervous system disease, probably of autoimmune origin. Up till now there is no specific treatment for SM. Copaxone (glatiramer acetate) is one of the drug of great interest however its mechanism of action remains not fully known. The aim of our study was to evaluate if one-year glatiramer therapy affects immune parameters of peripheral blood in MS patients. The analysis was carried out using two-colour flow cytometry.


  4/5

  Tytuł oryginału: Witamina E a choroby układu krążenia - czas na podsumowanie.
  Autorzy: Paź Aleksandra, Rewerski Wojciech
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (11) s.220, 223-226, bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/5

  Tytuł oryginału: Hiperglikemia jako działane niepożądane związane ze stosowaniem leków.
  Tytuł angielski: Hyperglycemia as adverse reaction associated with drug use.
  Autorzy: Paź Aleksandra
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (3) s.39-43, bibliogr. 55 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Glucose hoemostatsis is maintained by balance between effects of the release and action of insulin and results of reactions mediated principally by glucagon, catecholamines, growth hormone and cortisol. The drugs can modify glucose metabolism at each mentioned stage. As the prevalence of diabetes mellitus tends to increase and the incidence of glucose intolerance is growing in general population, there is a great need to draw up the recommendations warranting safety of diabetogenic potent drugs use. Likewise the important issue is to estimate the risk factors predisposing the patients to develop of carbohydrate metabolism disorders as drugs adverse reactions. The presented paper is form of review of available to date knowledge regarding hyperglycemia as drugs adverse reactions. There are many drugs reported as cause of adverse reaction like hyperglycemia. These drugs include: loop diuretics, thiazides and thiazide like diuretics, beta-blocking agents, corticosteroids and other hormones, atypical antipsychotic agents, protease inhibitors, nifedipine, phenytoin, pentamidine, streptozocin, sympathicomimetics, niacin, vitamin PP, cyclosporine, tacrolimus.

  stosując format: