Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PAŁKA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Diagnostyka różnicowa w chorobach wewnętrznych : algorytmy
Autorzy: Healey Patrice M., Jacobson Edwin J.
Opracowanie edytorskie: Mellinkoff Sherman M. (przedm.), Glck Joanna (tł.), Grzybowski Adam (tł.), Pałka Grzegorz (tł.), Wysocka Barbara (tł.).
Źródło: - Gdańsk, Wydaw. Medyczne Via Medica 2002, [8], 238 s. : il., 20x26 cm. - Tyt. oryg. Common medical diagnoses : an algorithmic approach
Sygnatura GBL: 739,233

Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/8

  Tytuł oryginału: Inhibitory effect of acetylsalicylic acid on metalloproteinase activity in human lung adenocarcinoma at different stages of differentiation.
  Autorzy: Karna Ewa, Pałka Jerzy A.
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 443 (1/3) s.1-6, il., tab., bibliogr. s. 5-6
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The mechanism underlying the anticancer effect of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) is not clear. We adressed the question whether the alterations in collagen content in lung adenocarcinomas reported in previous studies result from dysregulation of gelationylytic activity and whether the activity is altered by acetylsalicylic acid in vitro. Human lung adenocarcinomas were divided into three groups: well-differentiated (G1), moderately differentiated (G2) and poorly differentiated (G3) tumors. Each group was compared with normal lung tissue with respect to tissue collagean and collagen degradation product content (hydroxyproline assay), gelatinolytic activity (zymography) and the expression of matrix metalloproteinases, MMP-2 and MMP-9 (Western immunoblot). Moreover, in the studied tissues, the effect of acetylsalicylic acaid on gelatinolytic activity was measured. The lung adenocarcinoma G1 had a similar collagen content as normal lung tissue but increased amounts of collagen degradation products and free hydroxyproline. These phenomena were accompanied by a marked increase in gelatinolytic activity (NMP-2 and MMP-9) in the G1 tumor. In adenocarcinoma G2, the free hydroxyproline content and gelatinolytic activity were increased, while the collagen and collagen degradation product contents were not markedly altered, compared to control. In contrast, adenocarcinoma G3 had an increased tissue collagen content (by about 60 p.c.), decreased percentage of collagen degradation products and similar gelatinolytic activity, compared to normal lung. Acetylsalicylic acid...


  3/8

  Tytuł oryginału: Melanin potentiates gentamicin-induced inhibition of collagen biosynthesis in human skin fibroblasts.
  Autorzy: Wrześniok Dorota, Buszman Ewa, Karna Ewa, Nawrat Piotr, Pałka Jerzy
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 446 (1/3) s.7-13, il., bibliogr. s. 12-13
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: One of the recognized side effects of gentamicin is ototoxicity. The mechanism underlying the organ specificity of this side effect of gentamicin has not been fully established. In view of the fact that a number of pharmacologic agents are known to from complexes with melanin and melanin is an abundant constituent of the inner ear tissues, we determined whether gentamicin interacts with melanin and how this process affects the biosynthesis of collagen in cultured human skin fibroblasts. Our results indicate that gentamicin forms comples with melanin. The amount of gentamicin bound to melanin increases with increasing of initial drug concentration. The Scatchard plot analysis of drug binding to melanin showed that at least two classes of independent binding sites are implicated in gentamicin-melanin complex formation: one class with an association constant K1 ~ 4 x 10**3 M**-1, and the second class with an association constant K2 ~ 3 x 10**2 M**-1. The number of total binding sites (n1 + n2) was calculated as about 1.36 ćmol gentamicin per 1 mg melanin. We have suggested that prolidase, an enzyme involved in collagen metabolism, may be one of the targets for gentamicin-induced inhibition of collagen biosynthesis. We found that gentamycin-induced inhibition of prolidase activity (IC50 ~ 100 ćM) and collagen biosynthesis (IC50 ~ 100 ćM). At this concentration of gentamicin, DNA biosynthesis in human skin fibroblasts was inhibited only by about 30 p.c. Melanin at 100 ćg/ml produced about 25 p.c. inhibition of DNA synthesis and about 30 p.c. inhibition of prolidase activity, ...


  4/8

  Tytuł oryginału: Podatność prolinowego analogu melfalanu na działanie prolidazy komórek prawidłowych i nowotworowych : praca doktorska
  Autorzy: Chrzanowski Krzysztof, Pałka Jerzy (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu, Akademia Medyczna Zakład Chemii i Analizy Leków w Białymstoku
  Źródło: 2002, 94 k. : il., bibliogr. 211 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20036

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • in vitro


  5/8

  Tytuł oryginału: Mechanizm inhibitorowego działania kwasu acetylosalicylowego na metabolizm kolagenu w fibroblastach skóry ludzkiej : praca doktorska
  Autorzy: Surażyński Arkadiusz, Pałka Jerzy (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Chemii i Analizy Leków w Białymstoku, Śląska Akademia Medyczna Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu
  Źródło: 2002, [3], 76 k. : il., bibliogr. 169 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20040

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • in vitro


  6/8

  Tytuł oryginału: Binding of the basic fibroblast growth factor (bFGF) by soluble components of human umbilical cord.
  Autorzy: Sobolewski Krzysztof, Bańkowski Edward, Pałka Jerzy, Jaworski Stefan
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (4) s.999-1004, il., bibliogr. s. 1003-1004
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Pre-eclampsia, the most common pregnancy associated syndrome, is connected with remodelling of extracellular matrix of the ubilical cord tissues. Since the fibroblast growth factor (FGF) is known to be a stimulator of collagen and glycosaminoglycan biosynthesis, one may expect that it plays an improtant role in such a remodelling. Studies performed on the umbilical cords of 10 control and 10 pre-eclamptic newborns demonstrated that both the umbilical cord arterial wall and Wharton's jelly contain FGF mainly in complexes with the components of different molecular mass. Pre-eclampsia is associted with a decrease of endogenous FGF-binding by soluble high molecular mass components of the umbilical cord. It is suggested that FGF released from these complexes may be actively bound by fibroblasts of the umbilical cord, stimulting them to produce collagen and sulphated glycosaminoglycans.


  7/8

  Tytuł oryginału: Własne doświadczenia w leczeniu ubytków mózgoczaszki protezą "Codubix".
  Tytuł angielski: " Codubix" prosthesis in the treatment of cranial defects. Own experience.
  Autorzy: Kolasa Paweł, Pałka Zbigniew, Boroński Karol
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.31-33, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1981-1999 na Oddziale Neurochirurgii WSZ im. M. Kopernika w Łodzi u 57 chorych w wieku od 4 do 62 lat wykonano plastykę ubytków kości pokrywy czaszki. Ubytki kości czaszki były skutkiem urazu czaszki u 36 chorych, leczenia nowotworu u 13 chorych, 6 ropnii i 2 tętniaków. Okres obserwacji po kranioplastyce wahał się od 3 miesięcy do 18 lat. Bardzo dobre wyniki leczenia uzyskano u 53 chorych, co stanowi 93 proc. W 4 przypadkach z powodu powikłań ropnych usunięto założoną płytkę "Codubix", a u 2 z nich po zagojeniu rany reimplantowano płytkę z dobrym wynikiem.


  8/8

  Tytuł oryginału: Zmiany stężenia insulipodobnego czynnika wzrostowego 1 (IGF-1) w przebiegu gojenia złamania żuchwy u szczurów.
  Tytuł angielski: Changes in the concentration of insulin-like growth factor-1 (IGF-1) during the healing of fractures of the mandible in rats.
  Autorzy: Dryl Dorota, Grabowska Stanisława Z., Antonowicz Bożena, Pałka Jerzy, Bielaczyc Adam, Citko Anna, Rogowski Franciszek
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (7) s.460-466, il., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena stężeń IGF-1 w czterech fazach gojenia złamania u szczurów w stosunku do obserwowanych zmian morfologicznych. W ekstraktach z gojącej się kości odnotownao istotny wzrost stężenia IGF-1 w fazie II - formowania się ziarniny (262 ń 60 ng/g) oraz podwyższone stężenie czynnika w fazie I - zapalnej (222 ń 76 ng/g) w stosunku do grupy kontrolnej (182 ń 56 ng/g). W odniesieniu do badań histologicznych podwyższony poziom IGF-1 odpowiadał fazie zapalnej gojenia. Dynamika zmian stężeń IGF-1 stwierdzona w I i II fazie gojenia złamania może sugerować działanie polipeptydu jako czynnika auto- i/lub parakrynnego w procesie gojenia złamań.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the concentrations of IGF-1 in four phases of the healing of fractures of the mandible in rats, in relation to the morphological changes observed. A significant increase of IGF-1 was noted in the granulation tissue in phase II (262 ń 60 ng/g), and an elevated concentration of this factor was found in phase I of healing - the inflammatory phase (222 ń 76 ng/g) , in comparison to the control group (182 ń 56 ng/g). With reference to the histological observations, an elevated IGF-1 level corresponded to the inflammatory phase of healing. The dynamics of the changes in IGF-1 levels found in phasse I and II of fracture healing may suggest the influence of this polypeptide on this process as an auto and/or paracrine factor.

  stosując format: