Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PAŁCZYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Eotaxin but not MCP - 3 induces eosinophil influx into nasal fluid in allergic patients.
Autorzy: Górski P., Wittczak T., Walusiak J., Pałczyński C., Ruta U., Kuna P., Alam R.
Źródło: Allergy 2002: 57 (6) s.519-528, il., bibliogr. 36 poz.
Sygnatura GBL: 302,302

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Bacground: Eotaxin and MCP-3 (CC chemokines), owing to their preferential action on eosinophils, seem to be the very importance in the patophysiology of allergic rhinitis and asthma. The purpose of this study was to examine the effect of intranasally administered eotaxin and MCP-3 after specific allergen priming on the influx of inflammatory cells and their soluble mediators into the nasal mucosa. Methods: Eotaxin and MCP-3 have been applied intranasally at the increasing doses of 1, 5 and 10 ćg to allergic patients after priming. The 'nasal pool' technique was used. The cell count and biochemical parameters in nasal lavage were evaluated before 30 min, and 4 and 24 h after the challenge with chemokines. Results: Both eotaxin and MCP-3 induced the increase in clinical 'score' lasting till 24 h. Eosinophil influx into nasal mucosa after provocation with eotaxin was also obsrved. The challenge with MCP-3 did not induce any significant changes in nasal lavage fluid. Conclusions: Eotaxin is likely to play an important role in the pathogenesis of allergic conditions in humans. MCP-3 did not induce inflammatory cell influx into nasal mucosa. The role of this chemokine in the pathogenesis of allergic inflammation is difficult to assess and requires further research.


  2/11

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka nadwrażliwości na alergeny zawodowe u uczniów szkół piekarskich.
  Tytuł angielski: The risk factors of occupational hypersensitivity in apprentice bakers.
  Autorzy: Walusiak Jolanta, Pałczyński Cezary, Hanke Wojciech, Górski Paweł, Wyszyńska-Pużyńska Czesława, Mierzwa Lidia, Pawlukiewicz Małgorzata, Wittczak Tomasz, Krakowiak Anna, Ruta Urszula, Wągrowska-Koski Ewa
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (3) s.209-218, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena czynników ryzyka nadwrażliwości na alergeny zawodowe u uczniów szkół piekarskich i cukierniczych. Badanie prospekrywne przeprowadzono w grupie 287 osób. Kolejne trzy etapy badania realizowano przed rozpoczęciem narażenia zawodowego, po roku i po 2 latach nauki zawodu. Wszystkich badanych poddano badaniu kwestionariuszowemu, wykonano u nich punktowe testy skórne (PTS) z pospolitymi alergenami środowiska domowego i komunalnego oraz z odpowiednim zestawem alergenów zawodowych. W pierwszym etapie badania u każdego z uczestników oznaczono całkowity poziom immunoglobuliny klasy E w surowicy. W wybranych przypadkach oznaczono także poziom przeciwciał IgE alergenowo-swoistych w stosunku do alergenów zawodowych (as-IgE). W analizowanym okresie częstość dodatnich wyników punktowych testów skórnych wzrosła z 19.2 proc. do 30,7 proc., w tym z pospolitymi alergenami środowiska z 18,8 proc. na 30 proc., a z alergenami zawodowymi z 1,7 proc. na 12,9 proc. Po dwóch latach nauki zawodu u 18,1 proc. badanych stwierdzono nadwrażliwość na alergeny zawodowe (na podstawie dodatnich wyników PTS lub/i obecności asIgE w surowicy). Wyniki analizy wieloczynnikowej z zastosowaniem regresji logistycznej ujawniły, że dodatnie wyniki punktowych testów skórnych z pospolitymi alergenami środowiska są istotnym czynnikiem ryzyka nadwrażliwości na alergeny zawodowe (IS 9,06 95 proc. PU 2,53, 32,46). Wskazuje to na celowość poszerzenia zakresu badań profilaktycznych, w tym również ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the risk factor for hypersensitivity to occupational allergens in apprentic bakers. The study group comprised 287 persons. A questionnaire survey, as well as skin prick test (SPT) with common and occupational allergens were performed in all subjects prior to occupational exposure and one two years after starting vocational training. In addition, the total IgE level was evaluated in all of them at the beginning of the study. In selected cases, specific anti-flour and ŕ-amylase IgE were estimated. Almost 2 p.c. of the study subjects showed positive SPT with occupational allergens before vocational training. After two years of occupational exposure, the occurrence of at least one positive SPT increased from 19.2 to 30.7 p.c., including common (from 18.8 to 30 p.c.) and occupational (from 1.7 to 12.9 p.c.) allergens. In 18.1 p.c. of subjects, hypersensitivity to occupational allergens assessed by positive SPT, and/or the presence of antigen specific IgE developed during the study period. Logistic regresion analysis revealed that positive SPT with allergens is a significant risk factor for the development of hypersensitivity to occupational allergens (OR = 9.06, 95 p.c. CI: 2.53 -32.46). The results of the study suggest that skin prick tests with common and occupational allergens should be performed in bakers prior to occupational exposure. The outcome of the tests should enable better identification of subjects at the highst risk of ...


  3/11

  Tytuł oryginału: Remodeling dróg oddechowych w astmie zawodowej - implikacje kliniczne i orzecznicze.
  Tytuł angielski: Airway remodeling in occupational asthma: clinical implications and medico-legal certification.
  Autorzy: Wittczak Tomasz, Walusiak Jolanta, Opalska Barbara, Pałczyński Cezary
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (3) s.253-258, il., bibliogr. 51 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W opracowaniu przedstawiono współczesne poglądy na patogenezę postępujących zmian komórkowych i strukturalnych w oskrzelach w przebiegu astmy zawodowej i ich implikacje kliniczne oraz orzecznicze. Astma jest schorzeniem oskrzeli, charakteryzującym się występowaniem w ich ścianie stanu zapalnego, którego komponentami są: naciek komórek zapalnych, ich aktywacja, uwalnianie szeregu mediatorow (m.in. fibronektyna, czynniki wzrostu, cytokiny, chemokiny), odkładanie się złogów kolagenu i immunoglobulin, przerost mięśni gładkich ściany oskrzeli i włóknienie. Zmiany te prowadzą do trwałych zmian strukturalnych, pogrubienia błony podstawnej i w konsekwencji, do nieodwracalnego zwężenia światła dróg oddechowych. Z występowania tego procesu, zwanego remodelingiem w przebiegu astmy oskrzelowej pochodzenia zawodowgo, wynikają konkretne implikacje kliniczne i orzecznicze. Ze względu na postępujące pogorszenie wydolności narządu oddechowego, u większości chorych na astmę zawodową nie można liczyć na pełną remkisję, nawet po przerwaniu kontaktu z czynnikiem sprawczym choroby, co w znacznym stopniu rzutuje na ich zdolność do dalszej pracy. Wielu badaczy zaleca dokonywanie oceny stopnia inwalidztwa w astmie zawodowej po 2 latach od ustalenia rozpoznania.

  Streszczenie angielskie: This reviews focuses on the major cellular and structural changes in the airways in occupational asthma and underlines mechanisms that contribute to airflow limitation found in asthmatic patients. Asthma is characterized by thickening of the airway wall and developing of the inflammatory process, including infiltration of inflammatory cells, release of a wide spectrum of molecules (fibronectin, growth factors, cytokines and chemokines), deposition of immunoglobulins and collagen, smooth muscle hyperplasia and fibrosis. These cellular and structural changes may contribute to thickening of the rerticular basement membrane and the stable increase in airflow limitation. Airway remodeling is of clinical importance in occupational asthma because it is the main reason for persistent, progressive impairment of respiratory function and makes it necessary to re-evaluate the patient's respiratory disability two years after cessation of occupational exposure.


  4/11

  Tytuł oryginału: Czas pęknięcia błon płodowych a ryzyko zakażenia wewnątrzmacicznego.
  Tytuł angielski: Intrauterine infection in premature rupture of membranes.
  Autorzy: Świetlicki Piotr, Pałczyński Bogusław, Łużny Ewa, Różańska Agnieszka, Suchańska Dorota
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.78-81, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie ryzyka rozwoju infekcji wewnątrzmacicznej w zależności od czasu, jaki upłynął od pęknięcia błon płodowych do wystąpienia porodu. Przeprowadzono analizę retrospektywną 1970 porodów, jakie odbyły się w I Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa AM we Wrocławiu w latach 2000-2001. Objawy infekcji wewnątrzmacicznej stwierdzono w 253 przypadkach (12,8 proc.), które klinicznie przebiegały pod postacią zapalenia płuc - 56 proc. SIRS - 29 proc., zapalenia układu moczowego - 12 proc. oraz innych zakażeń (3 proc.). Całkowite ryzyko wystąpienia infekcji płodu w zależności od czasu, jaki wystąpił pomiędzy pęknięciem pęcherza płodowego a urodzeniem noworodka wynosi dla następujących przedziałów czasowych - do 12 godz. - 0,12, 12-24 godz. - 0,14, 24-48 godz. - 0,39 i powyżej 48 godz. - 0,45.

  Streszczenie angielskie: Our objective was to determine the degree of intrauterine infection due to premature rupture of membranes in correlation to the time from membrane rupture to labor. The retrospective study was conducted on 1970 labor cases which took place in the I Chair and Teaching Hospital of Gynaecology and Obstetrics Wrocław Medical University. Infections were determined basing on clinical and laboratory results. Time duration was divided as follows: -(a) up to 12h, (b) between 12-24h, (c) between 24-48h, (d) above 48h. Intrauterine infections were diagnosed in 253 cases (12.8 p.c.) out of that: Pneumonia - 56 p.c., SIRS - 29 p.c., Urinary tract infection - 12 p.c., other infections - 3 p.c. The duration - time risk factor correlatio results were as follows: up to 12h - 0.12, between 12-24h - 0.14, between 24-48h - 0.39, above 48h - 0.45. Conclusions: 1. The longer the period between prelabor premature rupture of membrane the higher the infection risks. 2. The most common intrauterine infection in newborns was pneumonia. 3. Prespectively longer the period between the membrane rupture and labor the higher the frequency of SIRS.


  5/11

  Tytuł oryginału: Niedrożność moczowodu w przebiegu endometriozy.
  Tytuł angielski: Ureteral obstruction due to endometriosis.
  Autorzy: Pałczyński Bogusław, Blok Krystian, Blok Radosław, Karmowski Andrzej, Gabryś Marian
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (10) s.853-855, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano dwa przypadki jednostronnego zwężenia moczowodów wywołane endometriozą. Pacjentki poddano leczeniu opearcyjnemu. Po wycięciu zmienionych fragmentów moczowodów i ich anastomozie oraz następowym leczeniu hormonalnym uzyskano całkowitą remisję choroby.

  Streszczenie angielskie: Two cases of unilateral uretheral osbtruction caused by endometriosis were reported. Two patietns aged 48 adn 35 years old were fully diagnosed with above mentioned abnormalities prior to a surgical operation. During the surgical operations the initial diagnosis was confirmed macroscopically, followed by the surgical amputation of the uretheral parts pathologically changed. The anastomosis of urethers was finally performed after confirmation that the remaining parts were macroscopically unchanged. Histopathological examinations conrimed the inital diagnosis. After the surgical operation both patietns were subjected to hormonal treatment attaining full recovery. The above presented cases - uretheral endometriosis is one of rare complications caused by endometriosis. Proper and early diagnosis, followed by an effective treatment is important in obtiating greivous consequences e.g. total renal failure.


  6/11

  Tytuł oryginału: Molekularne i immunologiczne uwarunkowania astmy wywołanej przez izocyjaniany: obecny stan wiedzy.
  Tytuł angielski: Molecular and immunological background of isocyanate-induced asthma: state of art.
  Autorzy: Lutz Waldemar, Pałczyński Cezary
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (3) s.131-139, il., bibliogr. 66 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Narażenie na diizocyjaniany (DIC) jest jedną z najczęstszych przyczyn astmy zawodowej w krajach rozwiniętych. Diizocyjaniany należą do grupy silnie elektrofilnych, niskocząsteczkowych związków chemicznych, ujawniających działanie alergizujące po kowalencyjnym związaniu się z białkami. W ujawnianiu się potencjału alergizującego DIC szczególną rolę odgrywa ich zdolność do wywoływania stresu oksydacyjnego poprzez tworzenie trwałych adduktów z glutationem i stymulację generowania reaktywnych form tlenu (RFT). Głównym elementem układu odpornościowego zapoczątkowującym odpowiedź immunologiczną płuc na DIC są komórki dendrytyczne. Komórki te występujące w stanie spoczynkowym w płucach nie dotkniętych procesem chrobowym, po kontakcie z DIC oraz zmodyfikowanymi białkami, ulegają przekształceniu w formy dojrzałe, migrujące do regionalnych węzłów limfatycznych, gdzie prezentują kompleks MHC - peptyd-DIC dziewiczym limfocytom T. Aktywacja limfocytów T przez komórki dendrytyczne wymaga zarówno interakcji między receptorem limfocytów T (TCR) i kompleksem MHC - peptyd-DIC prezentowanym przez komórki dendrytyczne (sygnał 1) oraz dodatkowego oddziaływania między cząsteczkami CD28/CTLA-4 limfocytów i cząsteczkami B7.1 lub B7.2, obecnych na powierzchni komórek dendrytycznych (sygnał 2). W zależności do sposobu przezentacji przez komórki dendrytyczne zmodyfikowanego peptydu, z udziałem MHC klasy I lub klasy II, mogą rozwinąć się odmienne typy odpowiedzi immunologicznej CD4 (Th) lub CD8 (Tc). Odpowiedź limfocytów Th można kategoryzować w zależności od wzoru wydzielanych cytokin: ThI-IFN-ç i Th2-IL-4, IL-5...


  7/11

  Tytuł oryginału: Bakers' asthma - how far are we from prevention?
  Tytuł polski: Astma piekarzy - jak daleko do prewencji?
  Autorzy: Walusiak J[olanta], Pałczyński C.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (1) s.5-7, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Astma piekarzy wciąż należy do najczęstszych chorób zawodowych. Autorzy omawiają aktualne problemy dotyczące alergii zawodowej dróg odechowych u piekarzy, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka i zależności pomiędzy występowaniem objawów alergicznych a poziomime narażenia.


  8/11

  Tytuł oryginału: Cells and mediators in nasal and bronchoalveolar lavage fluid from patients with occupational asthma due to diisocyanates.]
  Tytuł polski: Komórki i mediatory w popłuczynach nosowych i oskrzelowo-pęcherzykowych u chorych na astmę oskrzelową wywołaną przez izocyjaniany.
  Autorzy: Krakowiak A[nna], Pałczyński C., Walusiak J., Ruta U., Wittczak T., Gruchała J.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (1) s.13-19, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W badaniu brało udział 30 osób chorych na astmę oskrzelową zawodowo narażonych na izocyjaniany. U każdego pacjenta przeprowadzono wywiad chorobowy, badanie przedmiotowe, wykonano punktowe testy skórne, oznaczono całkowite stężenie IgE w surowicy i występowanie antygenowo swoistych przeciwciał IgE oraz badanie spirometryczne. Dodatkowo analizowano zmiany w składzie morfologicznym i biochemicznym oraz stężenia mediatorów w popłuczynach nosowych i oskrzelowo-pęcherzykowych przed i 25 h po prowokacji izocyjanianami i placebo. Średnia wartość całkowitego stężęnai IgE wynosiła 4r kU/I, u 10 osób stwierdzono IgE antygenowo swoiste. Występowanie podwójnej reakcji alergicznej odnotowano u 10 osób, zaś u pozostałych potwierdzono izolowaną reakcję późną po prowokacji izocyajnianami. Jedna osoba skarżyła się na objawy nieżytu nosa po prowokacji. Znamienny statystycznie wzrost odsetka eozynofilów i neutrofilów oraz albumin odnotowanoe w popłuczynach nosowych i oskrzelowo-pęcherzykowych w 25 h po prowokacji izocyjanianami. Nie obserowowano istotnych zmian w zakresie analizowanych parametrów po prowokacji placebo. Prowokacji wziewna izocyjanianami wywołała podobne zmainy zarówno w składzie komórkowym, biochemicznym, jak i w zmianach stężeń medatorów w górnych i dolnych drogach; reakcją alergiczną najczęściej odnotowywana po prowokacji izocyjanianami była izolowana późna reakcja alergiczna.


  9/11

  Tytuł oryginału: Alergia zawodowa u pracowników służby zdrowia
  Autorzy: Dudek Wojciech, Hanke Wojciech, Kieć-Świerczyńska Marta, Krakowiak Anna, Pałczyński Cezary, Walusiak Jolanta, Wągrowska-Koski Ewa, Wittczak Tomasz
  Opracowanie edytorskie: Pałczyński Cezary (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 popr. i uzup
  Źródło: - Łódź, Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. J. Nofera 2002, 213, [2] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Kliniczna Medycyna Pracy
  Sygnatura GBL: 736,082

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • immunologia


  10/11

  Tytuł oryginału: Choroby układu oddechowego u osób narażonych na pył mąki i ziaren zbóż : astma piekarzy
  Autorzy: Walusiak Jolanta, Pałczyński Cezary
  Źródło: - Łódź, Oficyna Wydaw. Instytutu Medycyny Pracy 2002, 105, [3] s. : il., tab., bibliogr. 218 poz., 21 cm.
  Seria: Kliniczna Medycyna Pracy
  Sygnatura GBL: 736,157

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/11

  Tytuł oryginału: Occupational allergy due to natural rubber latex in health care workers.
  Tytuł polski: Zawodowa alergia na lateks gumy naturalnej u pracowników ochrony zdrowia.
  Autorzy: Pałczyński C[ezary]
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (2) s.98-101, bibliogr. 21 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W okresie ostatnich 12 lat zawodowa alergia natychmiastowa na lateks gumy naturalnej, występująca głównie u pracowników służby zdrowia, stała się problemem zdrowia publicznego w krajach rozwiniętych. W artykule omówiono aktualny stan wiedzy dotyczącej tej alergii, z uwzględnieniem definicji, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych, reakcji nadwrażliwości krzyżowej diagnostyki i zasad prewencji.

  Streszczenie angielskie: During the past twelve years, IgE-mediated allergy to natural rubber latex (NRL) has become a public health problem in industrialised countries. This article briefly reviews current knowledge concerning NRL allergy among health care workers, including definitions, epidemiological data, clinical symptoms, cross-reactions, diagnostic procedures and preventive measures.

  stosując format: