Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PŁUSA
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/18

Tytuł oryginału: Co należy wiedzieć o przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc
Autorzy: Lubiński Wojciech, Targowski Tomasz, Płusa Tadeusz; Wojskowa Akademia Medyczna Centralny Szpital Kliniczny, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii w Warszawie
Źródło: - Warszawa, Medpress 2002, 26 s. : il., tab., bibliogr. s. 26, 21 cm.
Sygnatura GBL: 660,959

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/18

  Tytuł oryginału: Historia i przyszłość broni biologicznej.
  Tytuł angielski: History and future of biological weapon.
  Autorzy: Targowski Tomasz, Płusa Tadeusz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (1) s.9-12, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Streszczenie polskie: W przeszłości wielokrotnie podejmowano próby celowego wykorzystania mikroorganizmów i toksyn jako broni. Wiarygodne odtworzenie historii użycia broni biologicznej jest problematyczne, m.in. z powodu trudności z weryfikacją doniesień o próbacg jej użycia, wykorzystywania rzekomych ataków w celach propagandowych, czy rozwoju niezamierzonych epidemii chorób zakaźnych w toku działań wojennych. Obecnie 140 państw jest sygnatariuszami międzynarodowej konwencji o zakazie używania broni biologiczno-chemicznej. Ze zwględu na dominującą pozycję we współczesnym świecie, Stany Zjednoczone są najbardziej narażone na atak bioterrorystyczny. W związku z tym rząd tego kraju opracował narodowy system ochrony przed skutkami użycia broni biologiczno-chemicznej. Zamierzeniem autorów było zaznajomienie cztelnika z historią rozwoju broni biologicznej, międzynarodowymi inicjatywami i nowymi rozwiązaniami technologicznymi, mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania i minimalizację skutków użycia tej broni.

  Streszczenie angielskie: The deliberate use of microorganisms and toxins as weapons has been attempted throughtout history. The history of biological warfare is difficult to assess because of a number of confounding factors. These include difficulties in verification of alleged or attempted biological attacks, the use of allegations of biological attacks for propagand purposes or incidence of naturally occuring endemic or epidemic during histilities. Nowadays biological warfare has been renounced by 140 nations. Because of their leadership position in the ceontemporary world the United States are the country most threatened by a biological terrorist attack. In response to the growing treat of terrorism with chemical and biological weapons, the US goverment has developed a national concept of operations for emergency health and medical response. The short history of biological weapon development, international preventing efforts and new anti-weapon technologie are presented by authors.


  3/18

  Tytuł oryginału: Zakażenia wirusowe i riketsjowe jako broń biologiczna.
  Tytuł angielski: Virus and rickettsia infections as biological warfare.
  Autorzy: Płusa Tadeusz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (1) s.16-18, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rola i znaczenie zakażeń wirusowych i riketsjowych zostały przedstawione w aspekcie broni biologicznej. Gorączki krwotoczne zaprezentowano z uwzględnieniem czynników wywołujących i objawów klinicznych.

  Streszczenie angielskie: The role and importance of virus and rickettsia infections are discussed in biological warfare aspects. Hemorrhagic fevers are presented according to factors and clinical symptoms.


  4/18

  Tytuł oryginału: Możliwości kontrolowania zakażeń wywołanych bronią biologiczną.
  Tytuł angielski: Possibilities of control in biological warfare infections.
  Autorzy: Płusa Tadeusz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (1) s.30-33, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wczesne rozpoznawanie i leczenie farmakologiczne jest ważnym czynnikiem w kontrolowaniu zakażeń wywołanych bronią biologiczną. Aby zmniejszyć śmiertelność powinny być ustalone i konsekwentnie realizowane skuteczne metody diagnostyczne i lecznicze od pierwszego do końcowego łańcucha systemu ochrony zdrowia. W pracy przedstawiono niektóre dane dotyczące reakcji psychologicznych i możliwości terapeutycznych w zakażeniach wywołanych bronią biologiczną, odnosząc je do aktualnych informacji epidemiologicznych, doświadczalnych i klinicznych. Nowa era antybiotyków daje nam nowe narzędzie do kontrolowania i neutralizowania czynników zakaźnych. Podobnie, nowe swoiste szczepionki są zalecane w procesie zapobiegania, zwłaszcza wśród zespołów wojskowych i organizacji społecznych.

  Streszczenie angielskie: Early diagnosis and pharmacological therapy are important factors in control of biological warfare infections. To decrease the mortality the sufficient diagnostic and therapeutic methods have to be accepted and consequently realized from first to final (specialistic) steps of health system. Some information about psychological reactions and therapeutic possibilities in biological warfare infections are presented according to actual epidemic, experimental and clinical data. New antibiotic era give us new tool to control and neutralize infection factors. Similarly, new specific vaccines are recommended for prevention, especially in military teams and social organizations.


  5/18

  Tytuł oryginału: Zagrożenie bioterroryzmem.
  Autorzy: Płusa Tadeusz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (3) s.9-12, tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/18

  Tytuł oryginału: Możliwości leczenia przeciwzapalnego w POChP.
  Tytuł angielski: Possibilities of antiinflammatory treatment in COPD.
  Autorzy: Płusa Tadeusz
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.96-100, il., tab., bibliogr. 26 - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/18

  Tytuł oryginału: Zjawiska immunologiczne związane z etiologią i patogenezą sarkoidozy.
  Tytuł angielski: Immunological phenomenons connected with ethiology and pathogenesis of sarcoidosis.
  Autorzy: Mamełka Beata, Faber Małgorzata, Chciałowski Andrzej, Płusa Taduesz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.522-525, il., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mimo wielu lat badań nad etiologią i patogenezą sarkoidozy nie udało się ustalić przyczyny inicjownia tej choroby. Wydaje się, że początkiem procesu sarkoidalnego może być naruszenie równowagi między cytokinami wydzielanymi przez limfocyty T (w tym Th1 i Th2), co z kolei prowadzi do uruchomienia złożonego łańcucha zjawisk immunologicznych. Za naruszenie prawidłowej równowagi między cytokinami (przez wpływ na limfocyty T) może być odpowiedzialny określony antygen w postaci mikroorganizmu lub innego czynnika naruszającego homeostazę oraganizmu.

  Streszczenie angielskie: Despite of numerous studies on etiology and pathogenesis of sarcoidosis, it has been impossible to explain the reason of disease initiation. The possible beginning of sarcoid process is broken balance of cytokines secreted by T-lymphocytes (Th1 and Th2), which generates various complicated immunological phenomenons. Theis broken balance of cytokines may be caused by particular antigen in the shape of microorganism or other factor, which disturbs organism's homoeostasa.


  8/18

  Tytuł oryginału: Immunologiczne uzasadnienie do stosowania swoistej immunoterapii u chorych na stmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Immunological confirmation of allergen - specific immunotherapy in patients with bronchial asthma.
  Autorzy: Płusa Tadeusz
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 1: Immunoterapia swoista chorób alergicznych: materiały naukowe IV Ogólnopolskiego Sympozjum "Immunoterapia swoista" s.3-6, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum. - 4 Ogólnopolskie Sympozjum pt. Immunoterapia swoista chorób alergicznych Ustroń 10-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono niektóre mechanizmy i zjawiska wskazujące na spektrum działania swoistej immunoterapii (SIT) u chorych na alergiczną astmę oskrzelową. Podkreślono znaczenie SIT w kształtowaniu nowej równowagi między limfocytami Th1 i Th2. Przedstawiono niektóre dane stanowiące podstawę do kwalifikowania chorych na astmę oskrzelową do SIT.

  Streszczenie angielskie: Some immune mechanisms and phenomena have been presented in the study to indicate an action spectrum of allergen-specific immunotherapy (SIT) in patients with allergic bronchial asthma. The Th1 and Th2 new restored balance has been underlined as important. Some data have been noticed in consideration of SIT indications in bronchial asthma.


  9/18

  Tytuł oryginału: Współczesne zagrożenie bronią biologiczną.
  Tytuł angielski: Contemporary impendence of biological warfare.
  Autorzy: Płusa Tadeusz, Jahnz-Różyk Karina
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.173-177, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Biologiczne patogeny są obecnie w centrum zainteresowania jako potencjalna broń biologiczna w posiadaniu bioterrorystów. W pracy przedstawiono główne patogeny i ich działanie. Szczególną uwagę zwrócono na wziewną drogę przenoszenia i wynikające z tego konsekwencje. Omówiono także możliwości zapobiegania i leczenia chorób wywoływanych przez czynniki biologiczne.

  Streszczenie angielskie: Biological pathogens actually are in the focus of interest as a potential biological weapon in bioterrorist's disposition. In the study the main pathogens and their activity spectrum have been presented. The special attention has been paid upon aerosol way of transmission and its consequences. The possibilities of prevention and treatment of diseases caused by biological pathogens have been also discussed.


  10/18

  Tytuł oryginału: Comparative study of cefaclor AF vs cefuroxime axetil in acute exacerbations of chronic bronchitis.
  Autorzy: Haczyński Józef, Chyczewska Elżbieta, Grzelewska-Rzymowska Iwona, Małolepszy Józef, Marcinowska-Suchowierska Ewa, Milanowski Janusz, Oklek Kazimierz, Płusa Tadeusz, Słomiński Marek, Szmygin Katarzyna, Rek Mirosław
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.PI1-PI7, il., tab., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Acute exacerbations of chronic bronchitis (AECB) are the most common complication of chronic bronchitis. The majority of AECB are caused by infection. The choice of appropriate antibacterial therapy for AECB is becoming more difficult and is usually empirically, Cefaclor and cefruoxime are used for ambulatory treatment of AECB. Material/Methods: This multicenter, randomized, single blind study was undertaken in order to compare efficacy and safety of cefaclor AF (500 mg BID) and cefuroxime axetil (250 mg BID) in 10 days treatment of ambulatory patients with SECB. 170 adults were enrolled into the study. Clinical responses were assessed on 17th - 24th day after randomization. Results: Both antibiotics had high over 97 p.c. effectiveness in the treatment of AECB. There was stastically 1.7 times higher rate of patients with cough release after cefaclor treatment compared to cefuroxime (p 0.03). There was a significantly 2.25 higher rate of patients with AECB symptoms release like: increasing dyspnea, sputum volume and sputum purulence or cough in cefaclor group compard to cefuroxime (p 0.0187). Both treatment resulted in significant improvement of pulmonary peak expiratory flow (PEF). There were no differences between the rates of gastrointestinal and other side effects in both groups. Conclusions: 1. Cefaclor and cefruroxime have similar high efficacy and safety in 10 days treatment of patients with AECB. 2. Cefaclor treatment significantly higher 2.25 times reduces the rate of principle symptoms of AECB compared to cefuroxime. 3. Both antibiotics treatment significantly increase PEF, with higher tendency observed in after cefaclor treatment.


  11/18

  Tytuł oryginału: Możliwości kontrolowania zapalenia alergicznego u chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Possibilities of allergic inflammation control in patients with bronchial asthma.
  Autorzy: Płusa Tadeusz
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 supl. 1: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i POChP" s.81-87, tab., bibliogr. 34 poz. - 7 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc Jachranka 29.08-01.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  12/18

  Tytuł oryginału: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego rozpoznawania i leczenia przewleklej obturacyjnej choroby płuc (POChP).
  Opracowanie edytorskie: Kozielski Jerzy (Oprac.), Chazan Ryszarda (oprac.), Górecka Dorota (oprac.), Jahnz-Różyk Karina (oprac.), Jędrychowski Wiesław (oprac.), Kuna Piotr (oprac.), Małolepszy Józef (oprac.), Pierzchała Władysław (oprac.), Pirożyński Michał (oprac.), Płusa Tadeusz (oprac.), Słomiński Jan Marek (oprac.), Śliwiński Paweł (oprac.), Zieliński Jan (oprac.).
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 supl. 2 s.1-42, il., bibliogr. 86 poz.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Ftizjopneumonologiczne


  13/18

  Tytuł oryginału: Postępy w zakresie pneumonologii.
  Autorzy: Płusa Tadeusz
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (8) s.55-56, 58, 60-61
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/18

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Wczesne wykrywanie i postępowanie w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Co zrobić, aby zmniejszyć następstwa tej upośledzającej choroby].
  Autorzy: Płusa Tadeusz
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (10) s.89-90, il. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2002; 111(6) : 41
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/18

  Tytuł oryginału: Allergic diseases over the world.
  Tytuł polski: Choroby alergiczne na świecie.
  Autorzy: Płusa T[adeusz]
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (2) s.55-60, il., tab., bibliogr. 24 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Występowanie chorób alergicznych w krajach europejskich zostało przedstawione stosownie do aktualnych danych. W pracy omówiono nowe mianownictwo alergologiczne i najważniejsze czynniki wpływające na występowanie alergii.

  Streszczenie angielskie: The prevalence of allergic diseases IN European countris has been presented according to update studies. The new nomenclature of allergy and the most important factors of allergy have been discussed.


  16/18

  Tytuł oryginału: Progress in allergen-specific immunotherapy.
  Tytuł polski: Postępy w immunoterapii alergenowo-swoistej.
  Autorzy: Płusa T[adeusz]
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (2) s.148-151, tab., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Immunoterapia alergenowo-swoista (SIT) stanowi narzędzie umożliwiające kontrolowanie chorób alergicznych. Miejsce tej metody leczenia przedstawiono stosownie do międzynarodowych zaleceń i dostępnych obserwacji klinicznych. Nowe strategie stosowania SIT są dyskutowane w odniesieniu do współczesnych możliwości medycyny. Rozważania dotyczące wskazań do SIT zestawiono z uwzględnieniem zaleceń międzynarodowych.

  Streszczenie angielskie: Allergen-specific immunotherapy (SIT) is considered a tool for control od allergic diseases. The current position of SIT has been presented according to international guidelines and obtained clinical observations. The new strategies of SIT have been discussed in relation to contemporary possibilities of clinical medicine. The consideration for indications to SIT have been summarised according to international recommendations.


  17/18

  Tytuł oryginału: Zagrożenie bronią biologiczną.
  Autorzy: Płusa Tadeusz
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (12) s.46-53, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  18/18

  Tytuł oryginału: Współczesne możliwości leczenia chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Contemporary possibilities of treatment in bronchial asthma patients.
  Autorzy: Płusa Tadeusz
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 s.33-42, bibliogr. 36 poz., sum. - 7 Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej pt. Farmakoterapia skuteczna i bezpieczna Spała 13-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono współczesne możliwości kontrolowania uwalniania i pobudzania przeciwzapalne oraz blokowanie niektórych mechanizmów komórkowych. Leczenie łączone jest obecnie akceptowane przez większość ośrodków klinicznych. Potwierdzeniem zasadności tego wyboru jest stopień poprawy klinicznej oraz poprawa jakości życia chorych.

  Streszczenie angielskie: In the study the contemporary possibilities of control in releasing and activating mediators were presented in allergic inflammatory process. The basic therapy is focused on anti-inflammatory effect and blocking of some cellular mechanism. Combination therapy is actually accepted by all clinical centers. This choice is confirmed by the degree of clinical improvement and increase of live index.

  stosując format: