Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PŁUCIENNIK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Hipoglikemia - nowe spojrzenie na problem klasyfikacji i diagnostyki klinicznej.
Tytuł angielski: Hypoglycemia - a new view on the problem of classification and clinical diagnostic.
Autorzy: Kokoszko Agnieszka, Płuciennik Agnieszka, Zieleniewski Wojciech, Kunert-Radek Jolanta
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.158-159, bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • endokrynologia

    Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie polskie: Powszechnie stosowany podział hipoglikemii, wyróżniający hipoglikemię reaktywną i niereaktywną jest zbyt ogólny i często niewystarczający w praktyce klinicznej. W pracy przedstawiono klasyfikację opierającą się na klinicznej charakterystyce osób z hipoglikemią. Zaproponowano również schematy umożliwiające właściwe postępowanie diagnostyczne w każdej z grup objętych klasyfikacją.

    Streszczenie angielskie: The commonly applied division of hypoglycemia intoreactive and non-reactive one is too general and oftentimes insufficient in clinical practice. The authors of this study presented a classification based on the clinical profile of patients with hypoglycemia. They also recommended patterns allowing proper diagnostic procedure in each classified group.

    stosując format: