Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PŁOTAST
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Postępowanie okołooperacyjne
Autorzy: Andrys Bożena, Drobnik Leon, Hartmann-Sobczyńska Roma, Jałowiecki Przemysław, Jastrzębski Jacek, Jurczyk Witold, Karwowska Katarzyna, Kruszyński Zdzisław, Krzywańska Agnieszka, Kbler Andrzej, Kusza Krzysztof, Mayzner-Zawadzka Ewa, Płotast Hanna, Rybicki Zbigniew, Skalisz Hanna, Sobczyński Paweł, Sokół-Kobielska Elżbieta, Suchorzewska Janina, Szreter Tadeusz, Szulc Roman, Wierusz-Wysocka Bogna, Wordliczek Jerzy, Złotorowicz Małgorzata, Żaba Zbigniew
Opracowanie edytorskie: Jurczyk Witold (red.), Szulc Roman (red.).
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 294, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
Seria: Biblioteka Chirurga i Anestezjologa 48
Sygnatura GBL: 735,976

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia


  2/2

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia L-karnityną i trimetazydyną na funkcję układu krążenia u chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych zabiegami hemodializy : praca doktorska
  Autorzy: Płotast Jerzy, Wanic-Kossowska Maria (promot.).; [Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu], [ZOZ w Nowym Mieście]
  Źródło: - Poznań, 2002, 109 k. : tab., bibliogr. 126 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20808

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: