Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PŁONKA
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Stężenie erytropoetyny w płynie owodniowym a dopplerowska ocena przepływu krwi w tętnicy pępowinowej w ciąży prawidłowej oraz w ciąży powikłanej.
Tytuł angielski: Erythropoietin amniotic fluid concentration and doppler flow velocimetry in umbilical artery during regular and complicated pregnancy.
Autorzy: Engel-Pietrzak Karina, Płonka Tomasz, Bilar Marek, Węgrzynowski Jerzy, Czajkowska Ewa, Ronin-Walknowska Elżbieta
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.99-104, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/13

  Tytuł oryginału: Społeczno-ideowe aspekty medycyny i nauk przyrodniczych XVIII-XX wieku
  Opracowanie edytorskie: Płonka-Syroka Bożena (red.).
  Źródło: - Wrocław, Oficyna Wydaw. Arboretum 2002, 524 s. : il., tab., bibliogr. 6 poz., 24 cm.
  Seria: Studia z Dziejów Kultury Medycznej 5
  Sygnatura GBL: 738,428

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  3/13

  Tytuł oryginału: Znaczenie wybranych odkryć biologii molekularnej w fizjologii i patologii włosa.
  Tytuł angielski: Advances in molecular biology and their significance in the physiology and pathology of hair.
  Autorzy: Ratka Małgorzata, Płonka Przemysław M.
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (3) s.43-46, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This paper presents research advances on the boundaries of dermatology and molecular biology, concerning the physiology and pathology of hair, the neogenesis of hair follicles, the hair cycle and its disturbances, loss of hair and pigmentation disorders. The importance of interdisciplinary research and the possibilities of its clinical application are emphasised.


  4/13

  Tytuł oryginału: Tasiemczyce w 2000 roku.
  Tytuł angielski: Cestode infections in Poland in 2000.
  Autorzy: Płonka Wojciech, Waloch Maria
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (2) s.357-361, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In 2000, 439 intestinal cestode infections were registered in Poland. Among them 359 were caused by Taenia saginata, three by T. solium, 52 by Taenia sp., two by Hymenolepis nana, two by Diphyllobothrium latum, and one by Dipylidium caninum. Moreover, 29 cases of echinococcosis were also registered. The obtained results confirmed the low frequency of intestinal cestodoses in Poland.


  5/13

  Tytuł oryginału: Impact of Helicobacter pylori and nonsteroidal anti-inflammatory drugs on gastric ulcerogenesis in experimental animals and in humans.
  Autorzy: Pawlik Teresa, Konturek Peter C., Konturek Jan W., Konturek Stanisław J., Brzozowski Tomasz, Cześnikiewicz Marta, Płonka Małgorzata, Bielański Władysław, Areny Hany
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 449 (1/2) s.1-15, il., bibliogr. s. 13-15
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Helicobacter pylori (H. pylori) and nonsteroid anti-flammatory drugs (NSAID) are the most common pathogens in the gastroduodenal mucosa in animals and humans, but their relationship in ulcerogenesis has been little studied. Acording to some authors, H. pylori infections in humans does not act synergistically with NSAID on ulcer healing, therefore, there is no need to eradicate the germ. This notion is supported by the finding that the eradication of H. pylori does not affect NSAID-induced gastropatyhy treated with omeprazole and that H. pylori inferction induced a strong cyclooxygenase-2 expression resulting in excessive biosynthesis of gastroprotective prostaglandins, which should in turn counteract NSAID-induced gastropathy and heal existing ulcer. Other investigators claim that H. pylori infection acts synergistically with NSAID on ulcer development, therefore, H. pylori should be eradicated, particularly at the start of long-term NSAID therapy. Maastricht 2-2000 consensus also recommends eradication prior to NSAID treatment, but this eradication does not appear to accelerate ulcer healing or to prevent the recurrent ulcers in NSAID users. Our studies in almost 6000 dyspeptic patients undergoing upper endoscopy and [13C]-urea breath test (UBT) revealed that about 70 p.c. of these patients are H. pylori (+) and about 30.6 p.c. of these develop gastroduodenal ulcers. Of these ulcers, over 70 p.c. were H. pylori (+) positive, 12 p.c. NSAID (+), 8 p.c. both H. pylori (+) and NSAID (+), while 22 p.c. ulcers were H. pylori (-) and NSAID (-) or "idiopathic" ulcers...


  6/13

  Tytuł oryginału: Incidence of complications of peptic ulcers in patients with Helicobacter pylori (Hp) infection and/or NSAID use in the era of Hp eradication.
  Autorzy: Bobrzyński Andrzej, Bęben Piotr, Budzyński Andrzej, Bielański Władysław, Płonka Małgorzata, Konturek Stanisław J.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (8) s.CR554-CR557, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Hp and NSAID are considered as major pathogens in peptic ulcerations and their complications but little is konwn about the incidence of ulcaers and their complications following widespread use of Hp eradication. The aim of the study were: 1) to analyze incidence of ulcers and their complications, bleeding and perforations at time when the HP eradicaton has been used in ulcer therapy, and 2) to assess the impact of Hp infection and NSAID use on the incidence of ulcers and complications. Material/Methods: From 1996 to 2001, 381 patients with complications of peptic ulcers were admitted to the emergency surgery, including 273 patients with bleeding ulcers and 108 with perforations out of a sample of 6515 dyspeptic patients examined with upper endoscopy and 13C-urea breath test (UBT). Results: The rate of ulcer bleeding and perforations, remained relatively constant throughout the study period. NSAID use in that group increased form 15.8 p.c. in 1999 to 19.3 p.c. in 2001. The incidence of HP in patients with complications assessd by UBT or CLO was 76.7 p.c., while the incidence of Hp in 7920 patients ranged form 72.8 p.c. in 1996 to 53.8 p.c. in 2001. There were 1940 (29.7 p.c.) patients with duodenal and/or gastric ulcer diagnosed by upper gastroscopy. The decline in the prevalence of peptic ulcer from about 44 p.c. to 8 p.c. occurred over the same time. A slight increase in the number of ulcer resulting from NSAID use was observed so was the number of ulcers without Hp or NSAID (idiopathic). Conclusions: Despite decreased Hp prevalence, the incidence of ulcers complications remained unchanged probably due to increased use of NSAID and the appearance of idiopathic ulcers.


  7/13

  Tytuł oryginału: Oznaczanie antygenów Helicobacter pylori w kale z zastosowaniem testu Premier Platinum HpSA.
  Tytuł angielski: The detection of Helicobacter pylori antigens in stool with Premier Platinum HpSA test.
  Autorzy: Wiśniewska Monika, Bąk-Romaniszyn Leokadia, Płaneta-Małecka Izabela, Rechciński Tomasz, Płonka Małgorzata, Bielański Władysław, Konturek Stanisław J., Rudnicka Wiesława, Chmiela Magdalena
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.373-376, tab., bibliogr. 5 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Podczas przebiegu zakażeń wywoływanych przez zlokalizowane w nabłonku żołądka pałęczki H. pylori może dochodzić do znaczne koncentracji antygenów tego drobnoustroju w kale. Taka hipoteza opiera się na przypuszczeniu o fekalno-oralnym modelu transmisji zakażenia. Sugeruje się, iż obecność antygenów H. pylori w kale może być wskaźnikiem aktualnego zakażenia tymi bakteriami natomiast ich zanik może świadczyć o skutecznej eradykacji drobnoustrojów. Cel pracy: Celem przeprowadzonych badań było porównanie skuteczności testu PP HpSA ze sktuecznością metod inwazyjnych: RUT, HLO lub nieinwazyjengo testu UBT i badania serologicznego (ELISA, IgG anty-EG), w diagnozowaniu zakażeń wywołwyanych przez H. pylori. Materiałi meotdy: W obecnie przeprowadzonych badaniach do wykrywania zakażeń wywoływanych przez H. pylori zastosowano nieinwazyjny, immunoenzymatyczny test Premier Platinum HpSA-PP HpSA (Meridian Diagnostics, Cincinnati, Ohio USA), przeznaczony do wykrywania antygenów tego drobnoustroju w kale. Test ten opiera się na aktywności poliklonalnych przeciwciał rozpoznających antygeny H. pylori. Wyniki testu PP HpSA odnoszono do wyników testów inwazyjnych: szybkiego testu ureazowego - RUT oraz badania histopatologicznego - HLO lub nieinwazyjengo testu oddechowego z użyciem mocznika znakowanego węglem 13C-UBT i badania serologicznego (ELISA), mającego na celu określenie występowania w surowicach osób badanych przeciwciał klasy IgG przeciwko antygenom ekstraktu glicynowego (EG) wzorcowego szczepu H. pylori CCUG 17874...


  8/13

  Tytuł oryginału: Effects of Helicobacter pylori and nonsteroidal anti-inflammatory drugs on gastric mucosa and risk of gastro-duodenal ulcerations in men.
  Autorzy: Bielański Władysław, Konturek Stanisław J., Płonka Małgorzata, Cześnikiewicz Marta, Penar Agnieszka, Jędrychowski Wiesław
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.139-162, il., bibliogr. 59 poz. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: Helicobacter pylori (Hp) and nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) are the most common pathogens in the stomach, but their interaction on gastro-duodenal mucosa has been little studied. Hp infection in humans does not interfere with NSAID-induced gastric ulcer healing by omeprazole, therefore, there is no rationale to eradicate the germ under these conditions. Hp infection induces COX-2 expression resulting in excessive biosynthesis of gastroprotective prostaglandin (PG), which should in turn counteract NSAID-induced gastropathy and contribute to healing of existing ulcers. Some investigators claim that Hp infection acts synergistically with NSAID on ulcergenesis and propose that Hp should be eradicated, particularly at the onset of long-term NSAID therapy but this is the subject of controversy. Material and methods: Our studies on 6515 dyspeptic patients undergoing upper endoscopy and 13C-urea breath test (UBT) revealed that about 70 p.c. of these patients are Hp positive and 31 p.c. of them develop gastro-duodenal ulcers. Of these ulcers, 66 p.c. were Hp positive non NSAID users, 3 p.c. were Hp negative and NSAID users, 8 p.c. were both Hp positive and NSAID users, while 23 p.c. ulcers were both Hp and NSAID negative. An evidence was obtained for negative interaction between Hp infection and NSADI on risk of gastro-duodenal ulcers suggesting that Hp may attenuate the peptic ulcerogenesis. Conclusions: Our results support the concept that 1) the interaction between Hp infection ...


  9/13

  Tytuł oryginału: Toczeń rumieniowaty noworodków u chłopca z wrodzoną wadą serca (przetrwałym otworem owalnym).
  Tytuł angielski: Lupus erythematosus neonatorum in a boy with congenital heart defect (persistent foramen ovale).
  Autorzy: Wąsik Grażyna, Pałuchowska Katarzyna, Płonka Jacek, Szepietowski Jacek
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (2) s.110, 112-114, il., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Toczeń rumieniowaty noworodków jest rzadkim schorzeniem. Przedstawiono 10-tygodniowego chłopca, u którego rumieniowo-obrączkowate zmiany skórne pojawiły się po pierwszej ekspozycji na słońce. Oprócz zmian skórnych zlokalizowanych na twarzy i tułowiu stwierdzono niedokrwistość, leukopenię, podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych oraz miernego stopnia przeciek przez przetrwały otwór owalny. Nie obserwowano zaburzeń przewodnictwa mięśnia sercowego. W surowicy dziecka i matki wykazano obecność przeciwciał Ro/SS-A i La/SS-B. Zmiany skórne i badania laboratoryjne uległy normalizacji w trakcie 6 mies.

  Streszczenie angielskie: Neonatal lupus erythomatosus is a rare disease. A 10-week-old male patient is presented in whom after the first sun exposure erythematous, annular skin lesions appeared. They were located mostly on the face and trunk. Anaemia, leukopenia, elevated activity of transaminases and patient foramen ovale were aonfirmed. Congenital heart block wa not observed. The Ro/SS-A and Ro/SS-B antibodies were present in child's and mother's serum. Within 6 months all cutaneous lesions as well as laboratorial abnormalities disappeared spontaneously.


  10/13

  Tytuł oryginału: Częstość występowania infekcji Helicobacter pylori u pacjentów z dolegliwościami górnego odcinka przewodu pokarmowego na terenie Krakowa i okolic : praca doktorska
  Autorzy: Płonka Małgorzata, Konturek Stanisław J. (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Zakład Fizjologii Klinicznej w Krakowie
  Źródło: 2002, 118 k. : il., tab., bibliogr. 191 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20329

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  11/13

  Tytuł oryginału: Interaction of Helicobacter pylori (Hp) and nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) on gastric mucosa and risk of ulcerations.
  Autorzy: Konturek Peter C., Konturek Stanisław J., Cześnikiewicz Marta, Płonka Małgorzata, Bielański Władysław
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (9) s.RA197-RA209, il., bibliogr. 57 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Hp and NSAID are the most common pathogens in the stomach, but their interaction on gastro-duodenal mucosa has been little studies. Hp infection in humans does not interfere with NSAID-induced gastric ulcer healing by omeprazole, therefore, there is no rationale to eradicate the germ. Hp infection induces COX-2 expression resulting in excessive biosynthesis of gastroprotective prostaglandin (PG), which should in turn counteract NSAID-induced gastropathy and contribute to healing of existing ulcers. Some investigators claim that Hp infection acts synergistically with NSAID on ulcerogenesis and propose that Hp should be eradicated, particularly at the onset of long-term NSAID therapy. Our studies in about 6500 dyspeptic patients undergoing upper endoscopy and 13C-urea breath test revealed that about 70 p.c. of these patients are Hp positivie and 31 p.c. of these develop gastro-duodenal ulcers. Of these ulcers, 66 p.c. were Hp positive and NSAID negative, 3 p.c. - NSAID positive and Hp negative, 8 p.c. were both Hp positive and NSAID positive, while 23 p.c. ulcers were Hp and NSAID negative. An evidence was obtained for negative interaction between Hp infectio and NSAID on risk of gastro-duodenal ulcers suggesting that Hp may attenuate the peptic ulcerogenesis. Our results support the concept 1) the interaction between Hp infection and NSAID on gastro-duodenal ulcerations is antagonistic, 2) the Hp and NSAID are independent risk factors for peptic ulcerations in humans, 3) there is no need for the Hp eradication in NSAID-treated patients, and 4) the rate of ulcer complications (hemorrhage and perforation) remains constant despite the decrease in Hp and ulcer prevalence.


  12/13

  Tytuł oryginału: Inspiracje antypozytywistyczne w europejskiej historiografii medycyny w XX stuleciu.
  Tytuł angielski: Anti-positivist inspiration in European medical historiography in the 20th century.
  Autorzy: Płonka-Syroka Bożena
  Źródło: Med. Nowoż. 2002: 9 (1/2) s.5-41, sum., Zsfg
  Sygnatura GBL: 306,463

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie angielskie: The article presents the most important anti-positivist (the neo-romantic, socio-cultural and relativistic) currents in 20th century European medical historiography. The author discusses the genesis of the anti-positivist opposition in medical historiography, starting with a presentation of the main points of the positivist programme, and shows the reasons behind the earlier broad reception of this programme by medical historians from the medical profession. The author attributes the emergence of an anti-positivist opposition in this milieu mainly to the medical progress which occured in the first half of the 20th century and which induced some doctors, engaged in research into medical history, to reject the positivist model of teaching and replace it with another. This factor played a leading role in the formation of the socio-cultered and relativist currents. According to the author, the second important factor in the birth of this opposition is the 20th century progress in the methodology of historical research, which freed itself from the constraints of positivist scientism as the only acceptable method of interpreting facts. The author also discusses the socio-cultural and political conditions which led to the formation and spread of the neo-romantic movementic solely in Germany. The article presents the programme principles and the most important representatives of anti-positivist currents in European (mainly German)...


  13/13

  Tytuł oryginału: Zaczepy teleskopowe - przegląd ogólny.
  Tytuł angielski: Telescopic attachments - general review.
  Autorzy: Dąbrowa Tomasz, Płonka Bogumił
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.293-295, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy podają ogólne informacje na temat rozwoju koron podwójnych i ich zastosowania do zakotwiczenia częściowych protez ruchomych. W artykule zostały opisane wskazania, przeciwwskazania oraz korzyści wynikające ze stosowania tej metody leczenia u pacjentów z uzębieniem resztkowym. Siła tarcia pojawiająca się w obrębie koron teleskopowych jest uzależniona od ścisłego kontaktu między nimi i ma duży wpływ na retencję i stabilizację. Wartość tej siły powinna się kształtować w przedziale między 8 - 10 N. Nazbyt duża może być szkodliwa dla tkanek przyzębia. Zastosowanie koron podwójnych zazwyczaj wiąże się z koniecznością dewitalizacji zębów filarowych, wymaga sprawności manualnej lekarza i dobrej współpracy z laboratorium technicznym.

  Streszczenie angielskie: The authors give information about evaluation of double crowns and their application to anchorage RPD. In the article the indications, contraindications and advantages of the treatment method in patients with residual dentition were described. Friction which that appears on the telescopic crowns depends on tight contact between them and have great influence on retention and stabilization. The value of the friction force should be 8 to 10 N. Greater friction should be injurious for periodontal tissue of abutment teeth. Application of double crowns usually is anticipated by endodontic treatment and needs great manual skills of the dentist and good co-operation with dental technical laboratory.

  stosując format: