Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PŁAZIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Zaburzenia opróżniania żołądka w cukrzycy.
Tytuł angielski: Gastric emptying disorders in diabetes mellitus.
Autorzy: Tomi Salaheddin, Płaziński Maria, Zagórowicz Edyta, Ziółkowski Bartłomiej, Muszyński Jacek
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (3) s.879-886, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie: 1) Częstości występowania zaburzeń opróżniania żołądka (gastroparezy lub przyspieszonego opróżniania) u pacjentów z długotrwałą i świeżo wykrytą cukrzycą, 2) Zależności pomiędzy stopniem zalegania żołądkowego po posiłku testowym a objawami dyspeptycznymi, wyrównaniem metabolicznym cukrzycy, występowaniem neuropatii autonomicznej oraz późnymi powikłaniami cukrzycy. Metodyka: Wykonano scyntygraficzne badanie żołądka z użyciem posiłku testowego znakowanego technetem u 81 osób chorych na cukrzycę (51 osób z cukrzycą długo trwającą i 30 osób z cukrzycą świeżo wykrytą) oraz u 44 osób zdrowych z grupy kontrolnej. Pacjentów podzielono na 2 grupy w zależności od czasu trwania cukrzycy. U wszystkich oceniano występowanie objawów dyspeptycznych, retinopatii, polineuropatii obwodowej, naczyniowo-sercowej neuropatii autonomicznej oraz aktualnego i długotrwałego wyrównania metabolicznego cukrzycy. Wyniki: Opróżnianie żołądka stwierdzono u 21 osób z cukrzycą długo trwającą i u 3 osób ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 2. Przyspieszone opróżnianie żołądka wykazano u 10 osób, głównie ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 2. Stopień opróżniania żołądka był zależny od nasilenia neuropatii autonomicznej, ale nie zależał od aktualnego wyrównania cukrzycy. Wniosek: Gastropareza cukrzycowa jest częstym (ok. 40 proc.) powikłaniem długotrwałej cukrzycy, zarówno typu 1, jak i typu 2, ale może występować również u osób z cukrzycą typu 2 świeżo wykrytą. Przyspieszone opróżnianie żołądka ujawnia się u ok. 20 proc. osób ze świeżo rozpoznaną cukrzycą, głównie typu 2. Stopień opróżniania żołądka zależy od nasilenia neuropatii autonomicznej, a nie zależy od aktualnego wyrównania cukrzycy.

  stosując format: